Бриг. ген. Румен Радев: Летим опасно малко. Нужно е спешно решение за нов изтребител

Pan.bg 05 мар 2014 | 13:34 views (22428) commentaries(70)
img Бриг. ген. Румен Радев: Летим опасно малко. Нужно е спешно решение за нов изтребител
С бригаден генерал Румен Радев, заместник-командир на ВВС и ръководител на Интегрирания проектен екип за избор на нов тип боен самолет, разговаря Димитър Ставрев, сп.Клуб КРИЛЕ

image


Г-н генерал, през декември м.г. водена от Вас делегация посети Словакия и Полша и се запозна с модернизацията на МиГ-29 в двете държави. Какви са изводите Ви за модернизацията на българските МиГ-29?

Определено видяхме и научихме много полезни неща. Проблемите на българската изтребителна авиация обаче изобщо не се изчерпват с липсата на модернизация на МиГ-29.

Към момента сме поставени пред необходимостта спешно да освободим определен честотен спектър за граждански нужди. Начинът на това освобождаване обаче, дали с модернизация на МиГ-29 или чрез замяната му с нов изтребител, ще има огромни последствия върху развитието на изтребителната авиация и бойните способности на Въоръжените ни сили за десетки години напред.

Ето защо се налага извършването на задълбочен анализ не само на техническите и финансови аспекти на модернизацията на МиГ-29, но и на всички фактори – технически, оперативни и финансово-икономически, определящи цялостното развитие и бойните способности на изтребителната авиация за поне 15 г. напред - период, покриващ остатъчния жизнен цикъл на МиГ-29.

Ръководеният от мен Интегриран проектен екип извърши всеобхватен анализ и на двата варианта – модернизация на МиГ-29 с неговата последваща поддръжка или замяната му с нов самолет. Анализът ясно посочва предимствата на варианта за замяна на МиГ-29 с нов самолет по всички показатели – оперативни, времеви и финансови.

image

Да, но все пак видяхте, че другите държави от НАТО и ЕС запазват своите МиГ-29 и инвестират в тях. Това явно означава, че има защо.

По тази тема съвсем не липсва патос, но е редно да се предоставя пълната информация. От шестте държави-членки на ЕС и НАТО, имали на въоръжение МиГ-29, четири (Германия, Чехия, Унгария и Румъния) го снеха от въоръжение и го замениха с други, предимно новoпроизведени самолети, а само две (Словакия и Полша) решават да го модернизират и експлоатират.

Мотивите на държавите, снели от въоръжение МиГ-29, са свързани с необходимостта от значителни ресурси за тяхното поддържане в летателна експлоатация, привеждане към стандартите на НАТО и ИКАО и придобиване на необходимите способности.

Процесите по модернизация на словашките и полските МиГ-29 започнаха още през 2003-2004 г. и вложените в тях средства имат много по-голяма рентабилност до края на жизнения цикъл, отколкото ако тази модернизация започне сега и приключи към 2018 г. Още повече, Полша има на въоръжение 48 нови F-16 Block 52, а Словакия вече се оглежда за замяната на МиГ-29.

Това означава ли, че не сте привърженик на модернизацията на МиГ-29?

Не искам в никакъв случай да звуча като анти-МиГ-29 настроен. Това е самолетът на който летя от 1990 г., който ценя безкрайно и който е гръбнакът на нашите ВВС. Но ако искаме да използваме този самолет по най-добрия за нас начин, трябва да гледаме обективно на него, с цялата откровеност за реалните му възможности, цена на поддръжка и перспективи.

В това отношение има 3 мита за МиГ-29, които се ширят свободно по всички медии и форуми, включително и вашето издание, и които най-малкото не помагат за намиране на рационално решение за по-нататъшната експлоатация на този самолет у нас.

Първият мит е, че Миг-29 притежава съвременни бойни способности и едва ли не е по-добър от много от съвременните изтребители. Иска ми се да е така, но истината е друга. Освен прекрасна маневреност и висока живучест, МиГ-29 няма какво повече да предложи в една съвременна въздушна операция. При него е налице сериозен дефицит от способности в редица критично важни области. Като се започне от комуникация, навигация и опознаване; защитеност на комуникациите; обмен и изобразяване на тактическа информация; далечина, ефективност и точност на въздействие както по въздушни, така и по земни цели при всякакви МТУ; едновременен съпровод и въздействие по няколко цели; изчислителна мощ с отвореност на системата за пренос на информация; системи за самозащита; системи за целеуказване; функционалност на кабината; високоточно въоръжение; далечина и продължителност на полета и се стигне до системите на земята за планиране и анализ на мисиите в тактическо отношение.

Технологичната пропаст между нас и държавите, имащи на въоръжение съвременни изтребители, наистина е огромна и се задълбочава с всяка изминала година. Най-лошото е, че всичко това рефлектира върху летателния състав и възможностите му да използва съвременни високотехнологични модели за подготовка, без които успехът в съвременните въздушни операции е немислим.

Но нали затова в другите държави се прави модернизация, за да се компенсира този дефицит?

Това е вторият мит. Макар различни като технология на изпълнение, и Словашката и Полската модернизация преодоляват само незначителна част от този голям дефицит от способности и решават единствено проблема със съвместимост на системите за комуникация, навигация и опознаване, както и защитата на комуникациите. Тази модернизация, която в нашия случай се очаква да възлезе на сериозната сума от около 150 милиона лева, за съжаление не допринася почти с нищо за повишаване на бойните способности на самолета. Реално парите ще бъдат платени за да се води навигация и опознаване вместо на едни честоти, на други.

image

За да се постигне повишаване на бойните способности на МиГ-29 се изискват допълнително съществени подобрения по неговата конструкция, оборудване за обмен и изобразяване на тактическа информация, съвременен многофункционален радар и изчислителен комплекс, интеграция на контейнери за целеуказване, системи за самозащита в автоматичен режим, нашлемна система, интеграция на съвременно високоточно въоръжение, тотално преоборудване на кабината и усъвършенстване на редица други важни системи на самолета. Тоест, необходима е не просто адаптация на авиониката както в Словакия и Полша, а дълбока модернизация за повишаване на бойните способности според стоящите пред нас задачи. Ако МиГ-29 ще бъде единственият ни изтребител до 2030 г., такава дълбока модернизация е неизбежна.

Големият проблем е, че последната ще изисква стотици милиони левове, като някои от изброените способности изобщо не могат да бъдат постигнати, а други остават високорискови поради редица технологични и лицензионни ограничения. Като отчетем и факта, че самолетите ще могат да бъдат използвани не повече от 10 години след реализирането на такава мащабна модернизация (ако изобщо се реализира), то остава големият въпрос за рентабилността на това голямо вложение.

Съвсем друг е въпроса, че редица държави модернизират регулярно своите изтребители. С въвеждането на съвременни отворени компютърни системи и цифрови шини за данни, обновяването на софтуера и част от хардуера на всеки 3 до 5 години се превръща в стандарт. Спестяват се много средства, а ефектът върху бойните способности е внушителен. Докато ние от самото придобиване на самолета преди 25 г. не сме усъвършенствали и едно болтче и се налага едва ли не сега да правим лъвски скок. Трудно, рисковано и скъпо начинание.

Третият мит?

Третият мит, който се раздухва активно с помощта и на много ваши колеги журналисти е, че МиГ-29 е най-евтиното възможно решение, защото виждате ли, има ресурс до 2029 г. и до тогава само наливаме керосин и си летим.

Напротив, МиГ-29 е скъпо решение по много причини. Вярно е че има ресурс до 2029 г., но само на планера. Големият проблем на МиГ-29 е, че поради остарелите технологии, двигателите, кутията на самолетните агрегати (КСА) и редица други важни агрегати имат много нисък общ технически и междуремонтен ресурс. Така например на всеки 350ч. двигателят трябва да се снема и изпраща на капитален ремонт в Русия, а като стигне 1200 ч. се хвърля и заменя с нов. Данните за КСА са съответно 500 ч. за ремонт и 1000 ч. за замяна. По подобен начин са и стойките на колесниците, катапултните седалки и редица други агрегати. На 1000 ч. трябва да се извършат задължителни контролно-възстановителни работи по самолетите.

Всичко се усложнява допълнително и от факта, че от пристигането си в България този прекрасен самолет бе оставен на практика без почти никакво финансиране и ако успявахме да летим някак си, то е основно благодарение на невероятните усилия и професионализма на инженерно-техническия състав, на който трябва да свалим шапка ... и благодарение на още един факт – просто летим ужасно малко и що-годе съхранихме някакъв остатъчен междуремонтен ресурс. За съжаление обаче последният също се изчерпа и сме пред прага на прекратяване на летателната дейност. Тенденцията на нальота през последните години е постоянно намаляваща и няма да се промени и през настоящата година, въпреки усилията и приоритетното финансиране от страна на ръководството на МО. Причините не са само финансови, а опират и до спазването на сроковете на подписаните и предплатени договори за ремонт на двигатели и други агрегати, чието изпълнение непрекъснато се отлага и става непредсказуемо, което от своя страна влияе негативно върху процесите на планиране на летателната подготовка.

Ако искаме догодина да имаме поне 6-8 летящи самолета, трябва сега да сключим спешно договори за ремонти, чиято стойност превишава значително бюджета за капиталови разходи на МО за цялата 2014 г.

По-интересното обаче тепърва предстои и то ще се случва в периода 2015-2019 г., когато самолетите, двигателите, КСА и други скъпи агрегати ще започнат да достигат наработка от 1000-1200 ч. Ако искаме да летим с този самолет, ремонтите вече няма да помагат. Трябва масово да започнем да купуваме нови двигатели, КСА и други агрегати. Ще трябват пари. Много пари! За прегледите само на един самолет и стъкмяването му с нови двигатели, КСА и жизненоважни агрегати, ще са необходими поне 25 млн. лв. Само за един самолет! Допълнително, до 2029 г. тези двигатели, КСА и агрегати ще минат многократно на ремонт поради малкия междуремонтен ресурс.

Ако вземете калема и се заровите в сметките ще се убедите, че само техническата поддръжка на самолетите до 2029 г. изисква внушителни финансови средства, и то без модернизацията, без горивото, без доставката на ново въоръжение – ресурса на наличното изтече отдавна.

В момента всички медии са се вторачили в модернизацията на МиГ-29 като най-важния и единствен проблем на самолета. Най-важният проблем на МиГ-29 се явява неговата техническа поддръжка, а не модернизацията. Още повече, самата модернизация е съпроводена с редица правни, лицензионни и технологични рискове и далеч няма да се реализира в рамките на 2 години, както се надяват мнозина.

Ако се вземе решение за модернизация на МиГ-29 и тя се финансира, то трябва да е кристално ясно, че с това разходите за МиГ-29 не приключват, а тепърва започват. И то в мащаби, превишаващи многократно самата модернизация. Ще бъде жалко да дадем средства за модернизация на самолети, които впоследствие ще виснат на земята поради непосилните средства за техническа поддръжка. Още по-жалко ще бъде обаче ако останем без финансов ресурс за придобиване на нов самолет.

Къде виждате изход от цялата тази ситуация?
Нов изтребител. Колкото по-бързо, толкова по-добре.

Като отваряте темата за новия изтребител, колко броя и на каква цена обаче?

Необходими са ни поне 16 самолета, с които да можем да покриваме поставените задачи и да се води нормална подготовка на летателния състав.

Цената не мога да коментирам, но от анализите на най-различни варианти се вижда, че при определени обстоятелства стойността на придобиването и експлоатацията на 16, и то дори новопроизведени изтребители, до 2030 г., е съизмерима със стойността на модернизация и експлоатация на МиГ-29. С тази разлика, че през 2030 ще имаме напълно изплатена пълноценна ескадрила изтребители с актуални способности, а МиГ-29 няма да го има и тепърва ще плащаме отново огромни средства за нещо следващо.

Предимствата на подобно решение са много. Първо, решаваме от раз проблемите с дефицита на бойни способности, съвместимост и освобождаване на честоти.

Второ, доставката на нов тип самолет, поетапна разбира се, може да се извърши по-рано от модернизацията на МиГ-29.

Трето, разчетите показват определени финансови предимства на това решение в дългосрочен план. Вярно е, че цената на придобиване е висока, но за сметка на това новите технологии гарантират значително по-икономична поддръжка, формираща съществения дял от цялостната стойност на жизнения цикъл на самолета.

Ще ви дам за пример само двигателя на такъв самолет. Той се състои от няколко основни модули. Двигателят като цяло няма назначен междуремонтен ресурс, такъв имат отделните модули, като най-ниският е 1500-2000 ч. (а не 350 часа за целия двигател на МиГ-29). Общият технически ресурс на такъв тип двигател съвпада на практика с ресурса на самолета. Така е устроена и поддръжката на други агрегати, а оттам няколкократно по-ниската цена на годишна техническа поддръжка на такъв тип самолет спрямо МиГ-29. Другият важен фактор е икономичността при разхода на гориво, постигана с новите технологии. Икономията от гориво при нов тип самолет спрямо МиГ-29 може да възлезе на около 200 млн. лева до 2030 г.

Четвърто, съществува възможност за реализация на мощни общественополезни офсетни програми и технологичен трансфер, които могат да дадат сериозен тласък на икономиката и да открият нови работни места. Примери за извлечени сериозни ползи в други държави – много.
И да не забравяме най-важното: нашият летателен състав най-после ще може да води подготовка в една коренно различна технологична среда с един прогресивен модел на подготовка, който наистина заслужава и който е истинския залог за съвременни бойни способности.

Каква ще е съдбата на МиГ-29 в тази ситуация?

Не мога да определям съдбата на МиГ-29. Екипът, който ръководя, извършва само разчети, анализи, формира изводи и предложения. Решението за модернизацията на МиГ-29 и неговата последваща поддръжка следва обаче да се вземе не самоцелно, а в тясна обвързаност с решението за придобиване на нов самолет, като последното трябва да е водещо.

image

Твърдо не можем без МиГ-29 в близките години. Към самолета трябва да се отнасяме с цялото необходимото внимание и уважение. Но на въпроса дали да го модернизираме и колко броя, до каква степен, до кога да ги поддържаме, трябва да отговорим след като вземем най-сетне решение за новия самолет: какъв, кога, колко броя, какви способности.

Разбира се, че за нас най-добре е да доставим 16 броя новопроизведени самолети и да заменим изведнъж МиГ-29. Трябва обаче да бъдем реалисти. Това е сериозно финансово натоварване на държавата и едва ли е възможно, особено в настоящия момент.

Много важно е обаче най-сетне да стартираме процеса, който реално ще трансформира решително Военновъздушните ни сили. Възможно е в началото да започнем с 8-9 броя нов тип самолети, като в същото време положим максимум усилия за оптимизиране на поддръжката на МиГ-29. Докато икономическите възможности на страната позволят на по-следващ етап да доставим още 8 нови самолета.
Важно е общата бройка на самолетите да не пада под 16.

Защо държите толкова на тази бройка?

Необходимият брой самолети е резултат от постигането на най-важния критерий – необходимия брой летци за бойно дежурство, подготвени до определен стандарт. Това се постига с поне 16 самолета, които да гарантират необходимия годишен нальот.

Този нальот е едно от най-важните неща, които спешно трябва да постигнем. С течение на доста години, ние свикнахме да летим опасно малко, погазвайки всякакви норми за санитарен минимум на нальота на летателния състав. Нещо повече - ние се примирихме да летим опасно малко. Ние дори изпадаме в самодоволство в отчитането на способности при този опасно малък нальот.

image

Вече започваме обаче да плащаме цената на всичко това, защото резервите в най-важния ресурс – летателния състав, на практика се изчерпаха. Последните опити да приучим млади летци на МиГ-29 претърпяха фиаско. Защото просто няма ресурс за тях. С необходимия нальот за безопасно приучване на един млад летец поддържат минимална подготовка и дежурят трима опитни. А дежурството няма как да го спрем… И така, докато един ден системата се срине. Съвсем скоро. Защото тази система отдавна не разполага с минимално необходимия нальот за да се възпроизвежда.

Към момента, средната възраст на летците, носещи бойно дежурство, е 38 г. – възрастта за придобиване на право на пенсия след 15 г. стаж. Догодина ще останат само трима летци на МиГ-29, които няма да са придобили право на пенсия. Това тотално застаряване на летателния състав е изключително тревожно. Това е истинският и не търпящ отлагане проблем в изтребителната ни авиация, а не модернизацията на МиГ-29. Това е проблемът, на който трябва да се намери спешно и държавнически отговорно решение.

Ако не стартираме спешно процеса по придобиване на нов изтребител, макар и в намалено количество в началото, но с ясно разписана програма за гарантиран годишен нальот, догодина ще бъде късно. Дори само 8 нови изтребителя могат да предоставят два пъти по-голям годишен нальот от постигания с всички налични МиГ-29 към момента.

Необходимо е на този нов изтребител да започнат летателна подготовка млади, мотивирани и интелигентни летци, с каквито разполагаме. И то в една съвсем различна технологична среда с прогресивен модел на подготовка. Само така ще можем да сме сигурни, че изграждаме съвременна, ефективна и ефикасна авиация, адекватна на предизвикателствата на нашето време.

Решението за придобиване на нов самолет е стратегическо решение, което ще обърне нашите ВВС към бъдещето. Бъдеще, което те заслужават.

image
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 70

 1. #1
  kostov 05 мар 2014, 13:46
   
  5
   
  2

  Страхотна и много поучителна статия.Трябва да се препрочита много пъти,белким им влезе нещо в главите на някой.

 2. #2
  broadsword 05 мар 2014, 14:27
   
  4
   
  5

  Като говорим за НОВ ИЗТРЕБИТЕЛ гсин' генерал - да е НОВ, а не още по-баталясал американски пробутан боклук Ф-16 по-стар и от нашите 29ки. По-добре решение от Грипен едва ли има ... Или белким като са Ф-16 да са реално нови.

 3. #3
  DDT 05 мар 2014, 14:39
   
  4
   
  1

  Браво Румене! Истината и само истината след като ножа вече е опрял до кокала.

 4. #4
  komentar 05 мар 2014, 14:46
   
  3
   
  1

  Браво че сте публикували тази статия. Много интересно и полезно.

 5. #5
  Наблюдател 05 мар 2014, 15:52
   
  3
   
  1

  "Необходими са ни поне 16 самолета, с които да можем да покриваме ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ и да се води нормална подготовка на летателния състав."
  Много хубава статия, много професионално изказване, но обърнете внимание, че само веднъж се споменава нещо много важно, а именно, че от ЗАДАЧИТЕ зависи вида на бойната техника, която трябва да придобием. Какви са задачите на ВВС няма да разберем, защото явно представляват класифицирана информация. Затова не сме в състояние да преценим дали са ни необходими самолети изобщо. Спомнете си какво стана с подводния флот. Тогава много се изписа, че без него не можем, но се оказа, че можем. Спомнете си и за девиза, че богатите държави развиват ВВС, а бедните - ПВО.

 6. #6
  ВВС 05 мар 2014, 16:01
   
  4
   
  0

  Чест и почитание господин Генерал. Най-накрая някой да назове нещата с истинските им имена, и по отношение на летателна техника и по отношение на личен състав. Все пак МиГ не е най-добрия, а от статията изглежда и най-евтиния вариант за едни съвременни ВВС. Нямам нищо против самолетите МиГ, просто рано или късно истината излиза наяве и се стоварва с цялата си тежест върху плещите на хората (в случая тези отдали живота си на ВВС и летенето). Важното е да се работи в направлението за придобиване на нов многоцелеви самолет, а не да се радваме на 50 годишен МиГ-21 и на няколко МиГ-29 с изтичащ ресурс, защото след време да не се окажем в положението на Литва, Латвия и Естония. Жалко, че една нация закърмена и дала много на авиацията е докарана до това положение.

 7. #7
  tuvalu 05 мар 2014, 16:38
   
  3
   
  0

  Следя от години темата и това е най-смисления анализ до момента лишен от политика и сантименталност. Чест прави, че е написан от военен и то генерал. За съжаление нов самолет няма да има поради редица причини, като силното руско лоби, лобито на един банкер с мустак притежаващ Георги Бенковски, но най-вече и най-главното няма политик или политическа партия, каято да каже на хора, които немогат да си платят тока от 30 лв., че държавата трябва да похрчи над 1 милиар лева за нов самолет. Няма и няма да има скоро. репението ще е някаква модернизация на миговете, частична или пълна зависи от лобито с тупане на токпака, коаго ще дойде момента България да няма бойна авиация (изключвам транспорта). И е истина, че далеч няма с 8-16 самолета да можем да се опазим, но погледнато за десетилетия напред ще се подържа една бойна способност - летци и техници, едно ядро, за времето, дано никога да не се случва, когато страната е пред някаква реална опасност. Показателно и от историята ни е, че за 5-6 години може страната да се милитаризира (30-те и 50-те години са пример) и да изгради стабилна отбранителна способност. Но никога не сме почвали от нулата. Няма ли нов самолет - за ВВС ще е година нула. И нещата трябва да се казват с истинските имена. Почне ли да се говори за съкращения, всички надават вой, а трябват ли десетки военни прокорори с по няколко дела за билетчета, хиляди спящи по цял ден да охраняват ненужни боеприпаси, баталюни бивши офицери във военни окръжия, и трябва ли вскички да взимат еднакво независимо какво правят? За това сме си виновни сами. Тулерираме корупция, искаме, а не даваме, правим се че работим, а малък процент балами работят. Каквито са хората, таки са политиците. И дано има някой държавник, който да е държавник, защото това е решение не за комисионни, а за страната десетилетия напред. редица са примерите за нарушен суверинитет от по-силния - окупацията на Крипър или Крим. И когато поръжията затракат, ако си бил предвидлив имаш някакви такива. Другото е една банкоматна армия.

 8. #8
  Teraflop 05 мар 2014, 17:34
   
  1
   
  0

  Прав е г-н генералът.Дано управниците ни го послушат.Искрено се надявам.

 9. #9
  пешо 05 мар 2014, 17:36
   
  0
   
  5

  ако оставим Румен да избира какъв самолет да купим ,въпроса е решен.с неговите наклоности към САЩ,бихме купили някои съмнителни Ф-16.да се мисли дългосрочно и когато стигнете до проблема с парите,пак ще зациклите.

 10. #10
  Жоро 05 мар 2014, 17:43
   
  5
   
  0

  Професионална и обективна оценка, благодарение на която трябва да свикнем с тъжната мисъл, че нашите МиГ-29 през 2014г. не са МиГ-29 през 1989г.

 11. #11
  voyageur 05 мар 2014, 18:05
   
  0
   
  8

  Аве Румене, кой ти каза,4е технологиите на РД33 са стари бе, джанъм..и къде ги измисли теа "болт4ета"...глеай си политиката, технологиите остай на други....

 12. #12
  Колега 05 мар 2014, 18:16
   
  6
   
  0

  Румба, страхотно интервю! Свалям ти шапка за всяка дума, право куме в очи. Ако искат държавниците да я има тая държава, трябва да направят нещо веднага. Да се поддържа Миг29 е все едно да наливаш вода в каца без дъно, пълна глупост! Нов самолет веднага!

 13. #13
  Плам 05 мар 2014, 18:47
   
  1
   
  7

  Много е прав генерала. Само трябва да каже какво му отговориха колегите му от Германия като ходи да го возят на Еврофаитар и ги попита колко струва един час полет с него. Като ви отговориха ако трябва да са честни цената отива към 60000 долара вие какво отговорихте ако трябва да летят 8 такива при нас няма да ви стигне бюджета на ВВС. Когато хората от ВВС попитаха тези придружавали ви проучвани ли са други варианти, тези хора казаха да всички варианти надхвърлят 10000 хиляди долара само руските са около 5000 долара. на въпроса защо тогава не вземем такъв те са отговорили ние сме в нато командването не ще и да чуе за руска техника. тук генерала говори за 25 милиона лева малко наду цифрата 12 милиона долара е пълната модернизация на МиГ29 което ще го направи сигурно по добър от всички останали. освен това двигателите са ми вече за 3000 часа с междуремонтен ресурс 1500 и възможност за удължаване до 6000ч. Дори и така да е излиза, че авиацията е много скъпо удоволствие за нашата бедна държава. Да вземем това което изберат и този филм вече сме го гледали с Кугари-те на които годишната им поддръжка е по скъпа от тая на всичките ни изтребители. Тези 16 броя не могат да осигурят никакво ПВО, ако тези пари се дадът за ЗРВ ще можем много по надеждно да гарантираме сигурността на страната си дори и срещу балистични ракети срещу които самолета не играе.

 14. #14
  Червеноармеец 05 мар 2014, 18:55
   
  1
   
  5

  Ще карате нови самолети само в някой тъп авиосимулатор .''Модерна'' капиталистическа и ''демократична'' България само това може да ви осигури.

 15. #15
  Искрен 05 мар 2014, 19:29
   
  4
   
  1

  Браво на ген Румен Радев! Но той си е свършил работата като професионалист, а какво правим ние народа - суверенът!? "Дано управниците ни го послушат" казва Teraflop. "Нов самолет няма да има поради силното руско лоби" пише пък tuvalu...
  АМИ НЯКОЙ ДА НЕ ЗНАЕ КЪДЕ Е СИЛНОТО РУСКО ЛОБИ?! СТИГА ГИ ИЗБИРАХТЕ ТЕЗИ, КАКВО ЧУДО ОЩЕ ЧАКАТЕ ОТ ТЯХ?! ЧУДЕСА НЕ СТАВАТ, ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ ПРИДИ ИЗБОРИ!

 16. #16
  Е да де.... 05 мар 2014, 19:34
   
  0
   
  2

  Всичко е хубаво, добър анализ и обосновка. И в същото време 8 бр. или дори 16 бр., ЕДНА ЕСКАДРИЛА нови или "нови" самолети, базирани на едно летище. А какво правим с другите летища - на едното подготвяме пилоти, на другото ги транспортираме, на третото ги учим да станат истински изтребители, а на четвъртото, вероятно ще могат да карат ролери по пистата му след ремонта. И трябва да внимават да не ги стъпче някой чуждоземски самолет, защото излиза, че наши няма да има.

 17. #17
  OP 05 мар 2014, 20:07
   
  2
   
  0

  Вече си мисля, че ако се бяхме разделили с Миг-29, както с 23-ките още през 2004г. щяха да купят изтребители, а не транспортни самолети и вертолети.
  Иначе визираната бройка прилича на пазарлък - искаме 16 за да ни отпуснат 8.
  На генерала и последните мохикани пожелавам кураж.

 18. #18
  само така 05 мар 2014, 20:22
   
  0
   
  0

  ОК де, разбрахме долу горе колко ще струва поддръжката на МИГ-29. Хайде сега да видим и другата страна на монетата. Ясно че ще е по лъскава и нова но все пак си има и цифричка. Като сме казали едно, да кажем и две или 16 ;-) А като цяло адмирации за коректния анализ в интервюто, от това има нужда обществото, истината.

 19. #19
  Независим 05 мар 2014, 21:25
   
  0
   
  0

  Имам чувството, че тази тема се дъвка от 15 години и само се лае, а решение-никакво. Това е поредното интервю, но с малко разменени изречения.....Успех на това чудо на природата, наречено българин, в начинанията му! Поздрави от чужбина, където има истинска авиация, а не някаква пародия!

 20. #20
  Preslav 05 мар 2014, 21:28
   
  1
   
  0

  Плевен в чужбина ли е? Нима вече не е български град?

 21. #21
  Achtung 05 мар 2014, 21:35
   
  0
   
  3

  Стигa с товa "силно руско лоби", aко беше толковa силно, нямaше дa сме в НAТО, ЕС и нa нaшa територия дa имa aмерикaнски бaзи. Истинaтa

 22. #22
  ivan g. ivanov 05 мар 2014, 21:38
   
  2
   
  0

  до#11 - voyageur
  Ей Сергей такъв си беше и такъв ще си останеш - мижитурка със самочувствие (естествено без покритие. Не подлагай под съмнение думите на генерала, още повече че те превъзхожда във всичко.

 23. #23
  Владо 05 мар 2014, 21:57
   
  0
   
  0

  Ами МиГ-21 няма ли да го заменяме, или в българските ВВС освен 9-12 други самолети няма?
  При 5-6 летящи (реално) 29-тки и 8 нови, заменящи 21-ците се приближаваме до желаното число от 16.
  Хайде с пожелания за повече и по-безавариен нальот без значение на какво, стига да е ново! :)

 24. #24
  Випуск87 06 мар 2014, 02:06
   
  2
   
  5

  Г-н Генерал.Добра статия с добри доводи за нов самолет.И аз съм ЗА! Само дето малко не съм съвсем съгласен със сметките за дългосрочната цена за придобиването и експлоатацията на модерния нов модел изтребител. Като че ли между редовете се чете насока към западен образец - F-16,Eurofighter или JAS-39 Gripen. Някак си пропускате,че има нов руски изтребител който не само,че покрива всички икономически, технологически и съвременни бойни възможности но и почти цялото налично наземно обслужващо оборудване за сегашните МиГ-29 ще е в състояние да обслужва и този нов руски изтребител.Говоря за МиГ-35 - с последния модел двигател с 4000ч. ресурс, нов локатор с всички изброени от Вас възможности, нова система за комуникация, възможност за използване на последните модели високоточни западно и руско въоръжение - ракети, бомби, в това число високоточните такива (не съм чул досега обаче западен изтребител да може да използва руско въоръжение). Нека все пак не забравяме, че в цената на експлоатацията на един самолет влиза не само самолета като междуремонтен ресурс и икономичност на двигателите и системите,а има страшно много наземно оборудване което също ще трябва да се подмени ако купим западен модел изтребител.Ако вземем молива (извинете ме,но не ми харесва турската дума "калем" ) сигурно ще излезе,че ще ако купим западен самолет ще трябва да се бръкнем за наземно оборудване и въоръжение дори повече отколкото ще платим за самолета. Отделно обучението на личния състав - наземен,инженерен и летателен в западни държави което също е солидна сума пари.Е,може понеже сме беднички да минем с командировани западняци които да обучат нашите в България - зависи от далаверата :)
  Не съм чул обаче досега руската страна да е изобщо допусната да предложи своя оферта за нов изтребител за нашите ВВС. Детайлите кое колко ще струва вие ги знаете сигурно по-добре. Факт е обаче, че в крайна сметка решението няма да бъде икономическо и стратегическо, а политическо.
  Колко биха ни стрували 16 нови МиГ-35 (сигурно на изплащане) и дали ще са по-евтини от западните оферти вие или други около Вас знаят по-добре.
  Направих си труда обаче да поразровя в интернет и цитирам само груби цифри от това което намерих:
  JAS-39 Gripen - цена от 40 до 60млн. щатски долара САМО ЗА САМОЛЕТА!
  Саудитска Арабия току-що сключи сделка за 72 Eurofighter за 4,5млд Британски лири което прави около 105млн. щатски долара за самолет!
  На 5 Март 2000г. Обединените Арабски Емирства сключват сделка за 80бр. F-16E/F Block60s - една от последните най-модерни модификации за 6.4млд щатски долара което прави по около 80млн. щатски долара на самолет.
  Би било коректно господин Генерал да дадете и тези цифри,както и цифрите за новото въоръжение и наземно оборудване,а и ако имате някакви цифри за евентуална цена на руска оферта.
  Иначе...тъжно е,но май наистина след година-две ще останем без бойна авиация и подготвени пилоти и по линия на NATO турски F-16 ще се базират на Граф Игнатиево да носят бойното дежурство за охрана на въздушните граници на България (или как му казвате сега - Air Policing ) (налапахме се с американизми както навремето с русизми) :)))
  Бъдете здрав защото въпреки различията ни аз Ви уважавам като пилот!

 25. #25
  TOY 06 мар 2014, 07:53
   
  1
   
  0

  Kogato si posql wetrowe, sega ste jynesh buri - kakwi idei za razwitieto na pilotite imashe kato komandir na 3 -ta i kolko se realiziraha- 10 pensionera!

 26. #26
  Енчо Добрев 06 мар 2014, 09:11
   
  0
   
  2

  Випуск 87,добре кaзaно, включително и зa aмерикaнизмите. Aко е вярно товa зa Миг 35, зaщо не, звучи, кaто "и вълкът сит, и aгнето цяло" . A ние бългaрите сме добри в товa отношение. Очaквaм тъй дa се кaже репликa от генерaлa! Поздрaви!

 27. #27
  Аз 06 мар 2014, 09:18
   
  7
   
  0

  Преди „плюехте” генерала, че лобирал за Ф-16. После, че си мълчал и не разкривал проблемите на ВВС и.т. Ми то май имаше 1-2 сини генерали с по-отговорни позиции, които първи трябваше официално да дадат гласност на проблемите, а не да си пазят столчетата, щото кариерата не е константна величина……
  Г-н Випуск 87, хич не се и опитвайте да си прокарвате идеите за нови руски самолети! Защо ли?! Защото руснаците в момента са най-некоректните партньори в цял свят! Справка – Полша, Словакия, България, Малайзия (експлоатиращи МиГ-29 страни). Да си дадем парите за руска техника и после да почнем да им се молим за всичко….Както го правим сега! Кой е луд да поддържа авиационната техника на противникова страна?! Та г-н Випуск 87, явно голяма любов Ви „тресе” към „братския” руски народ?! То че има някои шефове на фирми и позакъснели псевдо генерали, които си мрънкат, че руските самолети са най-добри, има! Но и това ще го преживеем!
  А TOY иначе е прав! 10 пенсионери! Много точно! Хората са го докарали до пенсия и са се възползвали от правото си! Ако случайно не сте на ясно точно в периода 2004-2009г в изтребителната авиация успешно се приучиха млади летци и се възстановиха най-сложните подготовки! След това – потоп…….

 28. #28
  Yegor 06 мар 2014, 11:02
   
  0
   
  0

  Генерал Радев в интервю сериозно, направих анализ за изтребителната авиация. Ясно е, че МиГ-29 няма да бъде модернизирани Но нови изтребители едва ли купуват. Защото западните самолети много скъпи,а руски самолети няма да бъдат допуснати по политически причини. И както се оказва арменска поговорка:
  Бедният ездач язди коня си, докато той умира...
  Желая ви успехи и късмет!

 29. #29
  едно мнение 06 мар 2014, 12:50
   
  1
   
  2

  Бях решил да не пиша нищо, защото темата ми е болезнено близка. Моите уважения към генерал Радев, но ако министърът Найденов не беше казал, че ще се купуват нови изтребители, щеше ли да даде това интервю? Аз съм разговарял с Вас, генерале. В разговора ни вие казахте, че "Ф-16 не е Ваш проект". Четейки думите Ви си спомних едно популистко изказване на Президента по време на служебното правителство "Ние може да купим и осем, и девет, и десет самолета..." Еманация на българската "модернизация", нали? Та така:
  1. МиГ-29А, като всеки друг изтребител може да бъде модернизиран. Дали неговата модернизация ще струва 30 млн. лева или 12 млн. лева, не е без значение, но е "кауза пердута". Защо? Ами заради една позиция, която генералът спестява от политически съображения - на РСК "МИГ", АОК и АОА "Климов". Словашкият вариант на евтино възстановяване на летателната годност на изтребителите не се предвижда за България. Нито РСК "МиГ" са склонни да сертифицират интегрирането на авионика по стандартите на НАТО. За 4 елемента в авиониката на 15 МИГ-29 на обща стойност 150 млн. лева, руснаците искат като интегратори да получат още 150 млн. лева. (по 5 млн. евро на самолет) Подобно искане означава, че те съзнателно се стремят да държат на ниско ниво бойните възможности на българските изтребители. Все пак сме врагове, независимо кой от нас с какви сантименти живее. Дали има изход - да, но той е свързан с влошаване на отношенията с Рособоронекспорт. А това не е желателно за правителството.
  2. Покупката на нов изтребител е вариант, който не може да се изпълни при сегашните финансови разчети за отбрана. Господин генерал, Вие най-добре знаете, че дори 8 нови jas-39 Gripen C/D струват по 80 млн. долара единия, или 120 млн. базисна цена на изтебител. Не говорим за новите генерации Грипен, нито за Тайфуните, нито за ф-18... Осем самолета са 1 млдр. лева без въоръжение, без наземни комплекси, без обучение на пилоти... Впрочем, всеки би могъл да провери как се купува нов изтребител - плаща се самолета, отделно двигателя, отделно РЛС, ОЛК и всичко по него. В "Бялата книга" за цялата "модернизация" и отбранителна способност са заложени 2,3 млрд. лева до 2025г. Това е нищожно малка сума! Как ще стане реализацията на идеята за покупка на 16 самолета? "Експертите" на МО отхвърлят публично-частно партньорство за финансиране, въртят се в омагьосания кръг на постоянно растящите вътрешни заеми на бюджета и накрая министърът вдига рамене. Хубави думи, господин генерал, но само думи... Като всичко през последните две десетилетия. Защо не обърнете винмание колко струва на Румъния покупката на 12 "пенсии" ф-16MLU - 1,05 млрд. долара с двигателите. Това ли искате и за нас? Не, благодаря.

 30. #30
  Preslav 06 мар 2014, 13:01
   
  1
   
  0

  Интервюто е планирано от декември 2013 г...
  А Ангел Найденов вчера в Медиапул заяви нещо, като отхвърли едни негови преиначени думи след срещата му с американците - че пътят е непременно НОВИ:

  След срещата с Чък Хейгъл бяхте цитиран да казвате, че България трябва да закупи нови изтребители, а не да бъдат модернизирани руските машини...
  Не, това, което казах е, че 2014 г. е критична за взимането на решение. Трябва да изберем от опциите поддържане и модернизация или стартиране на проекта за закупуване на нов тип, като според мен не можем да си позволим и
  двете.

 31. #31
  полковника 06 мар 2014, 13:34
   
  1
   
  1

  От първи прочит на "интервюто" може да се посочат следните тезиси за становище:
  1.Същото е добре и последователно разработено от Щаба и съгласувано с ръководството на ВВС (вероятно и с Щаба на отбр. и МО), но е за лаици.
  2.Положителното е, че се поставя въпросът за необходимостта от изправна АТ в достатъчно количество и качество за изпълнение на задачите, поставени от национ. регламентиращи документи и за водене подготовката на лет. с-в в съответствие със стадартите на НАТО.
  3.Отговорът на "първия мит за МиГ-29" относно "дефицита от способности в критично важни области" се съдържа в "развенчаването" на "втория мит"-модернизацията. Всички са съгласни, че като конструкция и аеродинамика МиГ-29, ако не е по-добър, то поне е равностоен на изтр. 4 покол. Ф-16 е създаден преди МиГ-29 като "лек" изтр.", но не остана в "люлката" си, а беше развиван и модерниз. и като конструкция, аеродинам., авионика и т.н. Нашето "изделие" си остана "пеленаче", защото модерн. "изисква стотици млн. лв.", т.е. сами си задаваме въпроса, и сами си отговаряме.
  4.Относно "третия мит" (евтин ли е МиГ-29), ген. Радев отново си отговаря сам:"От пристигането си в България този самолет бе оставен без почти никакво финансиране", като не посочва конкретни цифри, съпоставяне с други типове изтр. и т.н.
  5.Използват се три коренно противоположни термина за обозначаване на бъдещия изтреб. на бълг. ВВС:"нов изтребител", "нов тип самолет", "нов самолет", "новопроизведен изтреб."-отново без конкретика и с възможност за "широко" тълкуване от лаиците.
  6.Словосъчетанията "дори новопроизведен изтреб." и "трябва да бъдем реалисти" намекват за словоблудство и почти явен намек "кой" да бъде "той".
  7.Единственият "научен" извод в "интервюто" е, че "Придобиването на нов самолет (ама "чисто" нов и европейски-бел. е моя) е стратегическо решение". Перефразирайки др. Ленин, бих добавил, че то е "архистратегическо" и "архиважно" за ВВС и трябва да се вземе "архибързо".

 32. #32
  баси 06 мар 2014, 14:11
   
  6
   
  0

  Русофилите по-горе - за каква руска техника можем да говорим, при положение, че "НАТО ще ревизира всички отношения, които има с Русия", след инвазията в Крим... Има вероятност да бъдат изолирани, ембарго и прочие. И питам аз тогава - кой къде и как ще ни поддържа руските машини? Преориентирайте се, а ако не сте, по-добре напуснете армията - за наше и ваше добро е.

 33. #33
  Наблюдател 06 мар 2014, 14:20
   
  0
   
  1

  уважаеми пишещи,
  моля да обръщате внимание и на коментариите, защото в много случаи те са по-достоверни от самата статия.
  Никой не обърна внимание на коментара ми, че задачите са определящи при вземането на решение каква бойна техника ни е необходима. В статията на генерала се твърди, че 16 самолета ще решат поставените задачи. Независимо, че не знаем какви са поставените задачи пред ВВС, като се има предвид количеството и качеството на въоръжението на нашите съседи, може да се направи извода, че или задачите са калпави, или наистина можем и без самолети. Погледнете на изказването на генерала и от друга страна - а именно застаховане от вида "нали Ви казах, че положението във ВВС е лошо". Напълно подкрепям № 13 "Плам", че ако се дадат тези пари за ЗРВ ще можем много по-надеждно да защитим страната си, защото тези 16 самолета няма да решават настъпателни задачи, а задачи по ПВО. Иначе ако оставим нещата в ръцете на военните, ще трябва да закупим дивизион подводници за ВМС, бригада танкове за СВ и ексадрила самолети за ВВС и това трябва да стане сега и на всяка цена.

 34. #34
  Брьовкин 06 мар 2014, 15:29
   
  1
   
  0

  А колко би ни струвало вземането на 12-14 Грипен на лизинг, по примера на Чехия/Унгария?

 35. #35
  Брьовкин 06 мар 2014, 15:37
   
  3
   
  0

  В края на миналата година Чехия е подновила лизинга на техните 14 Грипен-а. Първият 10-годишен лизинг им е струвал 1 млрд. долара. Това би значело по 150 млн. лева годишно при нас. При бюджет от 1 млрд. лева би трябвало да си го позволим, длъжни сме като нация, ако уважаваме въздушния си суверенитет.

 36. #36
  Оруел 06 мар 2014, 17:10
   
  1
   
  2

  Брьовкин, ти чуваш ли се какво говориш? 150 млн лв само за самолетите!!! При 1 млрд лв не можем да си го позволим, това е невъзможно. При 2 млрд лв друга работа е.

 37. #37
  Плам 06 мар 2014, 18:43
   
  1
   
  6

  Подкрепям казаното от "Випуск87". Мога да добавя когато А. Александров представи офертата МиГ35 беше за цена от 49 милиона долара за самолет като предлагат и изкупуване на старите и подарък на тренажор. Тук някои се изказват, че руснаците правят проблеми при поддръжката щом запада не прави проблеми колко Кугара летят и колко фрегати са в експлоатация (даже не им работи въоръжението и дори на оръдието нямат пълен боекомплект). Всички са коректни стига да си плащаш. Тук има и такива мразещи русофили, такива хора или не са българи може би евреи, или просто мразят България. А НАТО е кауза на шепа българи българоубийци. НАТО само могат да ни използват не и да ни помогнат ако се наложи срещу американския стълб на Балканите. казано по ясно НАТО е вредно за нас ако минен на страна на славяните ще получим всичко на половин или символична цена.

 38. #38
  Аз 06 мар 2014, 19:00
   
  3
   
  0

  Колеги, големи глупости се изписаха тук! Самолет се купувал отделно от двигател и радар и т.н. Самолетът се купува със всичко освен въоръжението! Добре е да се образовате от интернет, но информацията да е за лична консумация..... Не за друго, ами покрай истината има и доста неистина! А иначе ген. Радев каквото и да каже Вие все ще сте недоволни! Така че му препоръчвам да "не си го слага на сърце"! И без това на онези, които се занимават с проблема едва ли им пука за вашето мнение! Продължавайте да се убеждавате един друг в "правата вяра"!

 39. #39
  цивилен 06 мар 2014, 19:20
   
  0
   
  6

  Всички западни самолети са изключително скъпи за поддръжка а това е много важно да се знае.Давам за пример вертолетите Кугар ,които са на земята по тази причина а самолета е още по скъп.Защо не се погледне един друг самолет СУ-30мк,това е един великолепен модел на прилична цена.

 40. #40
  Не понимаю 06 мар 2014, 20:57
   
  7
   
  0

  Наистина не разбирам що за хора пишат тук! Многократно беше казано, че като членове на НАТО няма как да си позволим руска техника! Или поне техника, която е от изключителна важност за националната ни сигурност! Средностатистическият българин разбира, че не можем да си позволим подобна зависимост!!! А. Александров бил предложил.... Западните самолети били по-скъпи за поддържане и тем подобни небивалици! Ако някои хора все още живеят в миналото нека си останат там! Настоящето и бъдещето ще им повлияят пагубно! Проверете колко продажби е направила Русия на МиГ-29; 35 и Су-30 и тогава нека коментираме! Проверете и въздушните им победи! Както и мнението на експлоатиращите ги страни! И малко "off the record": ако съседът ви сваля жена ви ще продължавате ли да му давате пари на заем?!

 41. #41
  за НАТО 06 мар 2014, 22:17
   
  0
   
  4

  А може би най-големия мит, който витае около тази иначе толкова невероятна вече 10 годишна драма, за новите самолети е "какво щяло да каже НАТО". Ха ха, говорейки за максимум 16 самолета. А може би ние все чакаме някои нещо да ни каже.
  По мое скромно мнение модернизацията на МИГ-29 и модернизацията на ПВО е най разумното решение за близките 15г.

 42. #42
  Випуск87 07 мар 2014, 00:57
   
  1
   
  1

  Само кратка забележка за лаиците които ги е страх да не попаднат пак под руска зависимост ... NATO няма изискване към никоя страна-членка какво въоръжение да закупува или използва. Единственото което е просто необходимо е това оръжие да е "съвместимо" със системите за обмен на информация и планиране на NATO и то е логично защото иначе как ще се координират общите действия в случай на операция. Този обмен на информация става по електронен път в днешно време т.е. отнася се за радиостанции, системи за опознаване "Свой-Чужд", предаване и пренос на информация по електронен път (разбирай компютърни системи). Какво ще ви сложат като електроника в самолета който ще си купите зависи от това какво ще си поискате и от договора. Можем да си купим ако искаме и китайски самолети и китайците да ни сложат електроника способна да обменя информация по стандартите и изискванията на NATO.
  И пак казвам - решението какво и дали и кога ще се закупи или модернизира няма да е нито на Генерала, нито на ръководената от него група, а на корумпираните политици - ако има далаверка пука им за бъдещето на авиацията в Бългрия. Защото няма да са в страната, а в къщата си в Доминиканската република или на някое подобно местенце :)))

 43. #43
  Малко информация 07 мар 2014, 08:04
   
  5
   
  0

  Както НАТО няма изисквания по отношение на гореспоменатите въпроси, така и не разрешава (не конкретно НАТО) някои от системите да бъдат инсталирани на руска техника! Така че съвместимостта, за която говори колегата е невъзможна в пълен обем за руските машини. И отново, както споменава по-горе друг колега, ако не дай си Боже възникне някакъв конфликт как очаквате Русия чистосърдечно и добронамерено да поддържа бойната ни авиация! Ние и сега си плащаме, а те не изпълняват договорите! Русия има интерес ние да поддържаме"осакатена" авиация! А че решението е полическо в това спор няма!

 44. #44
  електрончик 07 мар 2014, 08:13
   
  6
   
  0

  Като стана дума за най-важното нещо в един съвременен изтребител,електрониката за "пренос на информация по електронен път", без която участието ни в операции, и не само в тях, няма смисъл - да питам: А да пробваме да си купим китайски или руски самолет и да си поискаме Link-16? Ей така, да ни го дадат.
  Някой да е виждал такова животно - руски или китайски изтребител с Link-16? Чакам потвърждение, та да се наредя и аз на опашката за изтребители.

 45. #45
  Аз 07 мар 2014, 08:54
   
  3
   
  0

  Така е, #44! Но за съжаление някои просто безцелно се шляят тук и ни губят времето с невежеството си!

 46. #46
  .... 07 мар 2014, 09:03
   
  0
   
  3

  Още един мит, че Русия ще ни бъзика с доставките. И генерала го каза, още с пристигането си МИГ-29 са с минимално или по-точно никакво финансиране. Това означава че почти нищо не е плащано на руснаците. Всички базови прегледи и ремонти се изпълняват в България от български ИТС. Но все пак след повече от 20 години още летят. Ами ако бяха западни, дали щеше да е възможно господа. ИТС може да са много добри, но не печатат пари. Всеки е коректен стига да си плащащ.

 47. #47
  ! 07 мар 2014, 10:27
   
  5
   
  0

  Нашите МиГ-ове бяха с много малко нальот и чак сега опряха до сериозни ремонти.... Резултатът е налице .... независимо,че си плащаме всичко и в срок. Не тълкувайте интервюто както ви изнася!!!

 48. #48
  до ... 07 мар 2014, 10:43
   
  5
   
  0

  Само за информация: Русия отдавна ни бъзика с доставките. Непрекъснато растящи и непредсказуеми цени. Неизпълнение в срок на сключени договори и пълна мъгла кога изобщо ще ни ремонтират нещо.

 49. #49
  Няма значение 07 мар 2014, 11:14
   
  0
   
  1

  Прав е Випуск 87
  "Решението какво и дали и кога ще се закупи или модернизира няма да е нито на Генерала, нито на ръководената от него група, а на корумпираните политици - ако има далаверка пука им за бъдещето на авиацията в Бългрия. Защото няма да са в страната, а в къщата си в Доминиканската република или на някое подобно местенце :)))"
  Ще добавя още, че живота и безопасността на пилотите са последна грижа на политиците.За самолети няма пари, има само за нови автомобили...

 50. #50
  Zoro 07 мар 2014, 11:45
   
  1
   
  0

  10 Еurofighter Typhoon и сагата да приключва вече..

 51. #51
  киро 07 мар 2014, 11:46
   
  0
   
  0

  колеги много коментарии ,но едва ли някой ще се съобрази с тях и със самите воени когато се взема решение за покупката на нов самолет.тия които руспяха да разрушат БА,ПОЛИТИЦИТЕ,няма де съобразят с никой, защото комисионите при тази сделка са големи.

 52. #52
  Костов 07 мар 2014, 13:42
   
  1
   
  0

  Ни одного пустого слова.

  Браво г-н генерал, това е положението. Дано има кой да Ви чуе и най важното разбере. Авиацията ни се затрива. Както всичко друго беше затрито в БА. Лошo. biu

 53. #53
  voyageur 07 мар 2014, 17:17
   
  0
   
  2

  до ivan g. ivanov

  С невероятно удоволствие прочетох какво си ми написал.Хубаво е,че ми знаеш и името!Това ме радва,още повече ме радва факта,че имаш и мнение,е аз не занм доколко то е твое,или си го чул от нейде,но това радва!Относно превъзходствата, също съм съгласен с теб,Румен Радев ме превъзхожда във всичко,аз това добре го знам също...!Но,виж,аз например, по думите на мой мой хора, съм добър хокейст-ти как мислиш Румен добър хокейст ли е ?

 54. #54
  oooo 07 мар 2014, 18:32
   
  1
   
  0

  Колеги, позволете ми да изкажа мнение. Неотдавна имах среща с клеги от Ирландия. При тях положението с ПВО е преминало през нашите родни етапи и хората са си направили "АРИТМЕТИКАТА", не математиката и вече ги прикрива UK и им излиза по-икономично.....Това ни чака и нас. Така,че не се вземайте много много за сероизно с някакви истребители и тнт. Дори и по врене на Варшавския договор да имаш ЗРВ бе по-ефтино от ИА. Сега е непоносимо скъпо. Такка, че ................. С уважение!!!!!

 55. #55
  OP 07 мар 2014, 18:53
   
  0
   
  1

  И на целия този фон - празници, чествания, паради?...

 56. #56
  камарашев 07 мар 2014, 18:58
   
  1
   
  0

  Колеги до сега не съм Ви опонирал с нищо. Искам да Ви кажа, че скоро имах срещи с колеги от Ирландия. От тях разбрах, че заниманието ПВО е много скъпо и непоносимо за държави като РБ. Те са си направили "Аритметика", не математика и вече ги пикрива UK.Така,че направете си извода и мислете трезо............... Забравете за музейни експонати като Ф-16 и др................Напомням ВИ учтиво за възможностите на Република Турция, която е наш съюзник.С уважение!

 57. #57
  до 53 07 мар 2014, 19:02
   
  4
   
  0

  А бе, voyageur, що не се скриеш някъде?!
  Тук се обсъжда съдбата на ВВС, ген. Румен Радев си рискува здравето и живота за българските ВВС, а ти си мрънкаш и се плезиш, поне научи, че спорта е хокей, но "хокейст" се пише хокеист...
  На Румен Радев ще кажа - честните български граждани високо оценяват и няма да забравят правеното от вас, шепата авиатори, с огромен риск от злополуки и за нищожно за това натоварване заплащане!

 58. #58
  toy 07 мар 2014, 19:12
   
  0
   
  1

  statiqta e dobra, no ne e pisana samo ot RR i e porychkowa - posleden wals!

 59. #59
  камарашев 07 мар 2014, 19:25
   
  0
   
  0

  Благодаря, че ме допусна, но защо не написа нищо за Р. Турция. Трябва да си говорим истини дори ако това не ни харесва.С уважение!!!

 60. #60
  ВВС 07 мар 2014, 21:44
   
  0
   
  2

  Моя риторичен въпрос към всички "разбирачи": Защо и е на бедна България изтребителна авиация? Моя отговор е ясен ама нали съм БЪЛГАРИН и няма да отговоря, а отговора е ....България е бедна и не са и необходими скъпи играчки....каквото и да значи това....

 61. #61
  Аз 07 мар 2014, 22:05
   
  2
   
  0

  Като че ли на България и българи не и трябват... Поне като тези тук!

 62. #62
  Андрей 09 мар 2014, 12:58
   
  1
   
  3

  Миг29 през 80-те и първата половина на 90-те години превазхожда изтребителите от своя клас, но вече е морално остарял. Трябва да се търси замяна на този самолет и понеже сме държава членка на НАТО , от нас се иска да закупим самолет който да се разпознава като 'свой' от съюзниците ни. Това обаче ни ограничава в избора само към западните модели изтребители. А ако трябва да бъден обективни Руските самолети също са много добре направени и превазхождат повечето западни самолети.В общи линий трябва да сте наясно , че самолетите който евентуално ще бъдат закупени , ще са западни и то втора ръка...

 63. #63
  opinion 10 мар 2014, 22:20
   
  2
   
  0

  Румен е един от малкото, висши офицери, наясно в дълбочина с проблемите.
  Той знае отлично предимствата на МиГ-29, но е болезнено прав, че вариантът МиГ-29А е тотално остарял.
  Дълбоката му модернизация или нов изтребител отдавна трябваше да се случат.
  Най-важното изоставане е в тактическата подготовка на летателния състав, а това без съвременен изтребител е невъзможно.
  Бройката от 16 самолета е още по смущаваща от технологичното изоставане. Бройката също може да е "качество".
  Като обобщение - на всички военни, независимо от ранга, им писна от политиците и техните лъжи.

 64. #64
  Fishbed 11 мар 2014, 13:40
   
  1
   
  3

  Иван Поибренски
  Въпросът балтона ли ще сменяме или неговите копчета виси със "страшна сила" от 15 години. Периодично той се повдига и кой ли не се упражняваше върху него. Изглежда, че по важно е движението, а не постигането на целта. Но колкото по се движим лутайки се безцелно, толкова този въпрос ще ни виси по силно. За мен и за всеки здравомислещ и информиран колега в областта на авиацията е ясно, че нов самолет няма да има в близките 10 години. Лошото е, че нищо не се направи по модернизацията на този самолет за придобиване на допълнителни способности, който ЕДИНСТВЕНО можем да експлоатираме до 2025 г. - МиГ-29. А и няма визия дали нещо ще се направи до изтичане на назначения срок на експлоатация. Г-н ген. Радев, вие много добре знаете, че всеки анализ-проучване за придобиване, такъв какъвто е изготвил вашият експертен Проектен екип, трябва да се съпровожда ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и с т.н. feasibility study или икономически анализ на целесъобразността. Основни елементи на този анализ са цената на придобиването и стойността, която ще получим насреща. За мен това е анализа, който трябва да убеди decision maker-ите, ако са такива, а не подставени пионки, за взимане на адекватното решение. Вие г-н генерал много добре си спомняте, че такова проучване МиГ-29 срещу Ф-16 бе изготвено от Dimler Chrysler – Military Aircraft в началото на века, по повод първия търг за ремонт и модернизация на МиГ-29. И спомняте ли си какви бяха заключенията от това проучване? Неколкократно по ниска себестойност на модернизиран МиГ-29 срещу новазакупен втора ръка Ф-16 за постигане на една и съща цел. И какво от това, нищо не се случи, щяли сме да купуваме Ф-16. Купихме ли нещо. Но това беще преди 15 години, много кервани се изтекоха, много камили и керванджии си отидоха, но явно магарето, което води кервана е едно и също. Ей това ме е яд...

 65. #65
  ogy4a 14 мар 2014, 22:55
   
  0
   
  0

  Да не си правим илюзий,нито ще купят нов нито ще модернизират старите самолети,ако на тези, от които зависи това им е пукало ,щяха да го направят отдавна.

 66. #66
  Замал Котука 16 окт 2014, 02:24
   
  1
   
  4

  Пределно ясно е, че ген. Радев изпълнява с екипа си политичческа поръчка. Експертите ще достигнат такова заключение, каквото е нужно на политиците. Последните, за своето увреждащо България решение, ще си имат желязно алиби: "Експертите казаха!"

  И не става въпрос руски или напротив: в НАТО сме и това е свършен факт също като "бития бит, едикойси - едикакво си"... НЯМА НАЧИН да се избере каквото и да е решение, свързано с Враг No.1 на НАТО - Русия. Опцията е отдавна отпаднала.

  Въпросът е за какво точно (от Запад) да се похарчат пари и колко пари да се похарчат. Голям въпрос - не защото държавата ги няма (винаги може да ги одере от гърба на народа и/или да задлъжнее до просяшка тояга на правнуците ни). Голям въпрос е защото където се харчат много пари, винаги някои политици се 'отъркват' в тях и в процеса нещо им се полепва по джоба. Ей за това е голямата дандания - в чий джоб, колко и такива ми ти работи.

  Пък вие си говорете за технически данни, стойности на пддръжка, военновъздушни задачи и стратгии... НИЩО ОБЩО с въпросите, които нужните хора решават в момента. Вие тук (ние тук) НЕ СТЕ (не сме) нужните хора. Какво, изобщо правим тук?

 67. #67
  Пламен Илиев 17 окт 2014, 08:47
   
  1
   
  0

  Здравейте,

  Много верятно да задавам глупав въпрос но някой има ли отзиви за Китайските изтребители, примерно CAC/PAC JF-17 Thunder.

  Простете за невежството ...

 68. #68
  Valeri_02 17 окт 2014, 17:53
   
  0
   
  0

  Никой не би трябвало да се съмнява в компетентността, професионализма и добронамеростта (за постигане на най-доброто за
  България в областта на ВВС и отбраната) на генерала. Разбира се има сигурно и лична (субективана) позиция, което е нормално. Все пaк статията е от командир заемащ висок ръководен/командващ/ пост и той трябва да има (собствена) позиция.

  За да се реши дали и какви изтребители трябва да се закупят първо трябва да има определени целите и задачи, които се поставят за решаване. Те трябва да са правилно формулирани и да са "дълготрайни".
  Какви са възможните решения и в рамките на какъв контекст се оценяват тези решения?
  Контекстът е политически, военно-стратегически, социално-икономически, финансов, технически, текущо състояние на нещата в тази област, планове и бъдещи перспективи.
  Като се има предвид, че решението на проблема е един сложен комплекс от системи, като повечето от системите в този комплекс представляват системи от системи - може да се каже, че дори само от чисто системна и техническа гледна точка изборът е доста труден. Той трябва да се оценява по много (стотици или хиляди) характеристики и параметри с правилна скала на тежест и приоритети.
  Що се отнася до цената (винаги се стига накрая и до пари) трябва да се изчисли общата цена за определен период. Това означава: еднократни разходи, периодични разходи, разходи за поддръжка.
  Тука има и други критерии и характеристики:офсетни програми, сигурност на доставките и т.н.

  Кое ще натежи при вземане на решението или по скоро кой е определящия(ите) фактор/и?

  Това дали да бъдат руски или западни? Тук до голяма степен изборът е политически предопределен, но може да се влезе в някакъв "пазарлък" като се остави опцията за руски, с цел да се "натиска" цената на западните. Пример Гърция, Турция, които искат да купуват руски/китайски военни системи, въпреки че са членове на НАТО. За съжаление България, май предварително е "изоставила" този коз, поради спецификата на водене на политиката ни.
  Тъй като става въпрос и за много пари могат "съвсем други фактори" да нетежат при вземане на решението.
  От такива сделки в други страни може сериозно да се подкопае увереността в следване на обективни критерии при вземане на решение за избор. Макар някои от тези страни да се квалифицирани като демократични (а някои не чак толкова) и без корупционни практики (а само с лобистки интереси) все пак са случвали "неправилни неща".
  Само за последните 7-10 години се появиха съобщения в сериозни информационни агенции за случаи във Финландия, Словения, Германия, Австрия, Гърция, Великобритания, Франция, Саудитска Арабия и други за "неправилно разходване на средства" или "злоупотреба" (другата дума за корупция).
  Цитат: "големите пари се ръководят по други правила". Потвърждение от факти и събития, случили се извън нашата страна. Като в един от случаите във Великобритания лично главният прокурор се намеси и спря разследването за корупция (за продажба на самолети за Саудитска Арабия).

  http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2007/06/15/349968_bae_systems_podkup_dostoen_za_princ/
  http://news.ibox.bg/news/id_1407630257

 69. #69
  Петко войвода 02 мар 2015, 12:06
   
  3
   
  0

  Купувайте изтребители и стига сте дрънкали - Майка България е беззащитна. Кой има полза от това?

 70. #70
  Petar Stefanov 20 май 2015, 19:34
   
  0
   
  0

  Generalat e mnogo prav - istinata e pridobivaneto na novi samoleti za aviaciata ni .Tuk ima obache edin problem - dori i da gi imame parite ili da sme osigurili po niakakkav nachin finansiraneto chisto novite machini ne idvat vednaga a sled niakolko godini .Zatova chte e dobre na parvo vreme da se pridobie niakakav samolet vtora raka ,no savmestim s partniorite ni , na koito letcite ni da trupat naliot .Variantite sa :
  1.F-16 -ako e toi zadaljitelno triabva da e takav F-16 chiito radar e An/APG-68 i vazmojnost za raketi AIM-120 AMRAAM ; cenata na edin takav - triabva da e ne poveche ot 15 mln euros
  2.Eurofighter - tezi ot tranche 1 si imat dobri radari za vazduchen boi i raketi AIM-120 AMRAAM i AIM 132 ASRAAM ; lochoto e che vazmojnostite im za ataka po nazmni celi sa ogranicheni i cenata na samoleta dori i vtora raka e visoka - okolo 35 mln euros
  3.PANAVIA TORNADO varianti ADV za vazduchna otbrana i IDS za ataka na nazemni celi - idvata samoleta gi ima v UK i GERMANY i sa v proces na iztegliane ot vaorajenie - mojem da gi pridobiem na cena spored mene okolo 10 mln euros broikata
  Ili ako se obobchti
  - na cena ot 240 mln euros mojete da pridobiete ili 16 F-16 ili 6 Eurofighters ili 24 PANAVIA TORNADO .I trite samileta na nalichni i mojem da gi poluchim za 4 do 6 meseca;
  4.Vertoletite ni - opciite sa dve :
  - na politicheska cena vertoleri supercobra proizvedeni prez 1981 g s raketi HELFIRE - cenata e okolo 10 mln na vertolet
  - modernizacia na vertoletite MI-24 ot ELBIT - po 5 mln na vertolet i ochte 1 mln na vertolet za raketite LAHAT
  Ili za 120 mln euros mpjem da imame 12 supercobra ili 20 modernizirani Mi-24.
  Ima podobni opcii za modernizacia i na suhopatni voiski i VMS .
  Nadiavam se che niakoi ot tezi koito vzemat rechenia za Bulgaria pone ot liubopitstvo se rovi v tozi sait pan.bgСоциални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка