ДОКЛАД за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.

Pan.bg 23 мар 2011 | 23:44 views (4836) commentaries(0)
img www.mod.bg
Докладът се публикува със съкращения, за целия доклад тук:

http://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20110323_doklad-ms.pdf

Българските ВВС

През 2010 г. българските ВВС не са получавали задачи и не са участвали с летателни средства в операции на НАТО зад граница. Използваемостта на ВВС за 2009 г. е 20,3% по показателя „способност за развръщане“ (deployability) и очакваното 0% по показателя „способност за самостоятелно водене на продължителни бойни действия“ (sustainability). Критерият „използваемост на силите” беше въведен за ВВС на страните-членки на НАТО едва в началото на 2010 г. и тези способности тепърва планово се развиват. Очаква се до 2014 г. ВВС да могат да поддържат за участие в експедиционни операции летателни средства в съответствие с националното ниво на амбиция и съгласувания график за постигане на ЦВС на ниво 43,1% deployability и 8,6% sustainability.
През 2010 година бяха проведени преговори и се сключиха споразумения с Даймлер и Аления, като и двете фирми са се отказали от търсене на всякакви неустойки от МО за забавени плащания. С Аления е постигнато споразумение за намаляване на броя на доставяните самолети от пет на три броя. Редуцирана бе общата цена на договора, а платените авансово по 20% от цената на четвъртия и петия самолет са приспаднати от цената на третия, което позволи той да бъде изплатен изцяло. Предвидено е част от средствата по договора за доставка да бъдат прехвърлени за дейности, необходими за поддържане на самолетите в летателна годност. По този начин Военновъздушните сили ще разполагат със самолети, които ще могат да бъдат поддържани в летателна годност за следващите шест години.
С Даймлер е постигната договореност за намаляване на броя на доставяната автомобилна техника като са договорени срокове на доставка на заплатената техника.
Преговорите с фирма Юрокоптер продължават. През 2010 година бе изпълнена изцяло програмата за доставка на хеликоптери Кугар за ВВС и беше изцяло заплатена доставената техника. Започнаха преговори за намаляване от шест на три на броя на хеликоптери Пантер за нуждите на ВМС, както и за цялостното приключване на договора. В резултат на преговори с обслужващата банка бе постигнато споразумение за отлагане на плащанията докато не се постигне договореност по модалностите на основния договор за доставка на вертолети. Преговорите между Министерството на отбраната и Юрокоптер продължиха през цялата година, но самият договор е изключително сложен и ще изисква време, за да бъде постигнато взаимоприемливо споразумение.
Военновъздушните сили (ВВС) осигуриха въздушния суверенитет на Република България, като изпълняваха задачи по наблюдение, контрол и охрана на въздушното пространство, и защитата на обекти от критичната инфраструктура на страната. Участваха с дежурни сили и средства за „Air Policing” в Интегрираната система за ПВО на НАТО, носеха дежурство за аварийно-спасително осигуряване (АСО) и участваха в оказване помощ на населението.
ВВС изпълняваха през 2010 година специални задачи за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и други министерства и ведомства (издирване и спасяване на хора; транспортиране на органи за спешна трансплантация; авиомедицинска евакуация и транспортиране на хора в критични медицински състояния; участие в гасене на горски пожари, възникнали в труднодостъпни планински местности; въздушно наблюдение над районите с горски пожари и осигуряване на информация за управлението на силите, участващи в гасенето им и др.).
Основните задачи, произтичащи от Плана за подготовката на командирите, щабовете и войските от ВВС за учебната 2010 г., са изпълнени успешно. Войските от ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите на ВВС. Организационната структура на ВВС дава възможности за усъвършенстване на съществуващите и формиране на нови способности за изграждане и подготовка на декларираните сили за НАТО и ЕС и за изпълнение на задачи по мисиите на Българската армия. Достигнатите необходими оперативни способности на декларираните формирования от ВВС за НАТО и ЕС бяха запазени. Въпреки затрудненията в изпълнението на проектите за модернизация бяха придобити и нови оперативни способности.
Усилията в подготовката на ВВС бяха съсредоточени за осигуряване изпълнението на изискванията за придобиване на необходимите оперативни способности по Целите на въоръжените сили. Намалените разходи за отбрана наложиха приоритизация на изпълняваните от ВВС цели на въоръжените сили. Финансовите ограничения през 2010г.,непълното изпълнение на важни за ВВС проекти и недостатъчното количество изправна авиационна техника ще попречат и през 2011 г. за цялостното изпълнение на отделни ЦВС и ще се наложи отлагане срока на тяхното изпълнение.
Достигнатото ниво на подготовка на екипажите от Авиацията на ВВС, наличната авиационна и обслужваща техника и остатъчния й ресурс позволяват на авиобазите да изпълняват поставените им задачи със затруднения. През изминалата година се наблюдаваше отход на летателен състав от ВВС, както при подготвените, така и при младите пилоти. За предотвратяването на тази неблагоприятна тенденция бяха предприети спешни мерки от страна на Министерството на отбраната, командването на ВВС и командирите на авиационни бази и към края на годината тази тенденция беше спряна.
Въпреки продължаващите затруднения за осигуряване нормалното провеждане на летателна дейност, през 2010 г. не бяха допуснати сериозни авиационни събития, като „авиационни катастрофи” и „аварии” с човешки и материални загуби. Очертаващият се недостиг от резервни части, разходни материали и финансови средства и през 2011 г. ще продължи да създава сериозни затруднения по поддържане на техниката в изправност и осигуряване на ритмична летателна дейност във войските на ВВС.
С приоритет се провеждаше летателна подготовка на състава, носещ бойно дежурство по Air Policing; носещ дежурство за аварийно-спасително осигуряване; за въздушно радиационно и химическо разузнаване и силите, декларирани за НАТО и ЕС. Постигнат е ръст в количествено и качествено отношение при изпълнението на тренировъчни мисии по „Air Policing, като са изпълнени 23 мисии или с 53% повече от изпълнените през 2009 г. От извършеното през годината може да се направи изводът, че е постигнат ръст в количествено и качествено отношение при изпълнението на тренировъчни мисии по Air Policing. Въпреки това нальотът на декларираните екипажи за носене на бойно дежурство по “Air Policing” все още е далеч от стандартите на НАТО, като изостава и подготовката на останалите екипажи от декларираните сили.

Военноморски сили
През 2010 г. Военноморските сили (ВМС) провеждаха подготовка за участие в целия спектър от мисии и задачи, гарантиращи суверенитета и сигурността на страната, защитата на националните интереси в морските пространства и участието в колективната отбрана на НАТО.
Главен приоритет в работата на командирите и щабовете през изминалата година беше подготовката и сертифицирането на декларираните сили от ВМС. Като основно постижение на ВМС през периода може да се посочи успешното сертифициране на три кораба - фрегата “Верни”, базов миночистач “Прибой” и минен ловец “Цибър”, което стана възможно благодарение на усилията на командирите, щабовете и екипажите независимо от ресурсните ограничения. Успешното изпълнение на плана за сертифициране на декларираните сили от ВМС позволи, от една страна да се изпълняват ангажиментите поети към НАТО и ЕС за предоставяне на базов миночистач “Прибой” в силите на НАТО с висока готовност към 01.01.2011 г. и от друга - създадоха се реални възможности към началото на 2012 г. да бъдат изпълнени и ангажиментите по отношение на фрегата “Верни” и минен ловец “Цибър”.
Акцентът в подготовката на ВМС бе организирането и провеждането на военноморско учение “БРИЗ/CERTEX 2010” с международно участие. В него взеха участие военни кораби и летателни средства от 7 страни-членки на НАТО, Втората постоянна противоминна група на НАТО, ВВС на Република България и представители на 17 правителствени и неправителствени организации. Общо в учението бяха ангажирани 31 кораба и катера, и над 1600 души личен състав, от които 700 души от ВМС на страните-членки на НАТО. Учението позволи да се отработят съвместни действия по междуведомственото сътрудничество в коалиционна среда.
Международните изяви на ВМС бяха допълнени с участията на наши кораби в противоминното учение на ВМС на Република Турция “NUSRET 10” и в двете активации на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море BLACKSEAFOR.
Офицери от ВМС взеха участие в щабовете на операциите за борба с пиратството край бреговете на Сомалия на ЕС - “ATALANTA” и на НАТО - “OCEAN SHIELD”.
Ракетен катер „Ураган”, базов миночистач „Прибой”, спасителен кораб „Протео” и офицери от ВМС взеха участие в операцията по търсене и спасяване на оцелели членове от екипажа на моторен кораб „КАРАМ 1”. Система за брегово наблюдение на ВМС доказа своята ефективност при своевременното откриване на инцидента на 29.11.2010 г., задействане на силите и средствата от ВМС и координиране на операцията.
Проведените тактически учения на военноморските бази допринесоха за поддържане и усъвършенстване нивото на подготовка на силите, като “ГАЛАТЕЯ 2010” се проведе под формата на годишно военноморско учение за укрепване на доверието в Черно море (CANE). По време на осигуряването стрелбите на Зенитен полигон “Шабла” се отработиха практически въпросите по контрол на корабоплаването и разчетите от ВМС изпълниха бойни пускове.
Във връзка с проектите за модернизация и инвестиции в отбраната в края на 2010 г. бе подписано споразумение с Кралство Белгия за доставка на допълнително оборудване на фрегати клас Е-71 „Wielingen” и минен ловец клас ”Flower”, което трябва да бъде доставено до края на месец септември 2011 г.
Проектът на ВМС „Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – „ЕКРАН” ще позволи да се постигне получаването на единна картина на морската обстановка в Оперативен център за морски суверенитет. Техническото оборудване за изграждането на основните компоненти от системата „Екран” е доставено във ВМС и предстои да бъде монтирано и интегрирано.
Недостигът на финансови и материални средства доведоха до ограничения в експлоатацията и поддръжката на военноморската техника. Както и през предходната 2009 г., основните разходи във ВМС се изразяваха в издръжка на личния състав, а разходите за постоянната издръжка на подразделенията бяха осигурени частично. Това доведе до редица компромиси в поддържането на достигнатите до този момент способности.
ВМС на Република България участваха активно в инициативата „Мерки за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област в Черно море“ и бяха домакин на годишното учение на доверието (CANE16). През годината българските ВМС се присъединиха и към Оперативното споразумение за създаване на трансрегионална морска мрежа за глобален обмен на информация за морската обстановка (T-RMN17).

Сухопътни войски
Сухопътни войски (СВ) изпълниха сравнително успешно планираните мероприятия и запазиха нивото на бойната подготовка. От месец юли 2010 г. Щабът по подготовката на СВ бе трансформиран в Щаб на СВ. Към момента над 30% от състава на СВ е подготвен по стандартите на НАТО и притежава способност за развръщане, което отговаря на предварително заявените планове и в голяма степен покрива изискванията на НАТО.
Подготовката и сертифицирането на декларираните формирования бяха извършени в планираните срокове, но с ограничения, понижаващи ефективността на използването им.
За изпълнение на мисиите и задачите на СВ все по–осезаема е необходимостта от модернизация на въоръжението, техниката и екипировката. Процесът по придобиване на способности, свързани със закупуване на екипировка, ново въоръжение и техника протича със затруднения. Това ни принуждава да осигуряваме само неотложно необходимите за изпълнение на ЦВС проекти, свързани основно с модернизиране на съществуващите образци и с придобиване на някои нови платформи. Проблемите в осигуряването на декларираните формирования с необходимото оборудване и материални средства, не дават възможност да се постигнат необходимите способности, което от своя страна води до намаляване ефективността при използваемост на силите.
ДРУГИ:
Със свое постановление №174 от август 2010 г., Министерският съвет предостави допълнителни 256 845 275 лв. бюджетни кредити по бюджета на МО за 2010 г. за покриване на задължения по международни договори. Впоследствие тази сума беше редуцирана до 158 200 000 лв. (ПМС 276/26.11.2010 г.), с които бяха осъществени следните плащания към чуждестранни контрагенти на базата на постигнати договорености:
Даймлер – Крайслер 15 401 952 лв. Аления Аеронаутика 14 097 257 лв. Юрокоптер 126 675 166 лв. Кралство Белгия - доставка на резервни части за фрегати Е-71 „Wielingen” 1 662 456 лв. Общо: 157 836 831 лв.

Отделно, за изплащане на задължения на ТЕРЕМ – ЕАД по споразумение с Руската Федерация с ПМС № 274/26. 11. 2010 г. бяха отпуснати допълнително 12 200 000 лв. Поради промяната в курса на „долар – лев“ бяха изплатени 12 827 997 лв.
Висока оценка заслужи провелото се съвместно тактическо учение с бойни стрелби на зенитния полигон „Шабла" - „Есен 2010", в което участваха и формирования от състава на въоръжените сили на Сърбия. Заедно с военните си измерения, това мероприятие е от съществено значение за развитието на двустранните отношения със Сърбия и за повишаване на стабилността и доверието в региона.
За 2010 г. по програма FMF са отпуснати 9 млн. USD, като са подписани писма –заявки (LOR9) и договори (LOA10) както следва: Оборудване за товаро-разтоварни дейности за C-17 и обучение за сертифицирани специалисти (Изпълнява се) – стойност $ 1 720 689; Усъвършенстване на системата Оперативния център за въздушен суверинитет (ASOC11) и продължаване на логистичната й поддръжка през 2011 г. (Изпълнява се) - стойност $ 200 000; Интегрирана логистична поддръжка на бронирани машини за охрана (ASV12) M 1117 “GUARDIAN” (LOA е в процес на разработка); Инегрирана логистична поддръжка на многофункционални колесни машини с висока проходимост (HMMWV13) (LOA е в процес на разработка); Обучение по специализиран английски език за ВВС (ще се изпълнява по отделен договор); Брегово захранване на кораби от ВМС - доставка на мобилен преобразувател 750 kW (LOR приет); Подписване на писмо-заявка за допълнителна консултантска помощ от Центъра за гражданско-военни отношения, Монтерей, САЩ към основния отговор.
През 2010 г. се изпълняваха сключените договори за утилизация (оползотворяване или унищожаване) на 14 945 т. излишни бойни припаси. на обща стойност 27 721 874 лв., съответно с „ТЕРЕМ” ЕАД на стойност 15 045 134 лв. за 6 046 т., с „ДУНАРИТ” АД на стойност 9 114 000 лв. за утилизация на 7 861 т. и с Консорциум „Берета трейдинг” ООД и „ВЕКС” ООД на стойност 3 562 740 лв. за утилизация на 1 038 т. До края на 2010 г. бяха утилизирани около 86% от общото договорено количество на стойност около 10 000 000 лв. В проецеса на утилизация на излишни боеприпаси по договора с „ТЕРЕМ” ЕАД бяха установени нередности и дейността бе прекратена до отстраняването им.
През годината беше проведена процедура за избор на фирма за утилизация на около 3 500 т. бойни припаси. Резултатите от процедурата, довели до допускане от комисията само на една-единствена фирма като възможен изпълнител, дадоха достатъчно основания за нейното прекратяване. Извършената проверка от дирекция „Вътрешен одит” на условията на процедурата и на нейното провеждане установи достатъчно основания за нейното прекратяване. През 2011 г. утилизацията ще продължи да бъде сред приоритетите на ръководството на Министерството на отбраната, като се работи и по промяна на нормативната база.
Изпълнени са редица дейности през годината в областта на отбраната с партньори от Югоизточна Европа, Близкия Изток, Южен Кавказ и Азия. По-нататъшно развитие получи военно-политическия диалог със Сърбия, Израел, Катар, Кувейт, Йордания, Афганистан, Пакистан, Индонезия, Камбоджа. Подписани са меморандуми за сътрудничество в областта на отбраната с Израел и Йордания. Одобрени от Министерски съвет, съгласувани или в процес на съгласуване са споразумения и протоколи в различни области на отбраната с Холандия, Румъния, Афганистан, Катар, Израел, Виетнам.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка