Летище София ще е не само най-голямото, но и най-добре работещото

Pan.bg 23 ное 2011 | 16:51 views (5814) commentaries(1)
img Изпълнителният директор на “Летище София” ЕАД Веселин Пейков пред сп. “Клуб КРИЛЕ” - едно интервю и снимки на Димитър Ставрев

Визитка:
Веселин Георгиев Пейков, роден през 1968 г. в Плевен. Завършва строителния техникум “Христо Ботев” в София през 1987. Служи като топогеодезист в Ракетни войски на “Марино поле”. През 1989-1994 г. учи в Киевския институт за инженери в гражданската авиация. От 1 септември 1994 г. и до сега е на работа в “Летище София” ЕАД. Преминал е пред длъжностите инженер по поддръжката, зам.-началник отдел, началник отдел, зам.-директор на дирекция, директор на дирекция “Поддръжка и информационни технологии”. Женен, с 2 деца. Владее руски и английски език.


- Г-н Пейков с какви амбиции поехте ръководството на най-голямото българско летище?
- Приех този пост с амбицията да доразширя летище София, заедно с целия колектив да подобрим нивото на работа, да реформираме летището така, че освен най-голямото то да стане и най-добре работещото в България, а увеличим приходите, да разширим терминалите, да построим нови пътеки за рулиране така че повишим пропускателната способност на пистата с цел да можем да приемаме повече самолети и пътници, и да ги обслужваме по-добре.
image
- Това звучи изключително амбициозно. Как във времето ще бъдат изпълнени тези цели?
Приоритетните дейности са:
- на първо място преструктуриране на предприятието за да може то да работи по-ефективно;
- следващия приоритет е разширението на Терминал 2 – планирали сме на ниво “0” да бъдат отворени още 4 изхода - така че да се увеличи възможността да се обслужват повече самолети на стоянките.
- ще се увеличат търговските площи на ниво “0” и ще се направят допълнителни входове за пътниците които идват от самолети спрели на стоянките. Предприели сме действия търговските площи на ниво “1” да бъдат увеличени с над 1000 m2, като така приходите от неавиационни дейности ще се увеличат. Идеята е “Летище София” ЕАД да разработи проектите за магазините, а бъдещите наематели, избрани с конкурс, да финансират изграждането;
- В средната част на галерията на Терминал 2 са предвидени 320 m2 за магазини;
- планирали пред Терминал 2, над паркинг-гаража, да бъде отворено ново кафене с площ 300 m2, така ще се даде възможност на гостите и пътниците да имат по-голям избор, а и така ще има по-голяма
конкуренция и цените на услугите да спаднат.
- Споменахте преструктуриране. В каква посока ще е то?
- Оптимизиране на състава, тъй като в момента голяма част от разходите на летището се формират от заплати и осигуровки. Това не искам са прозвучи като съкращаване на хора, по-скоро като преструктуриране на работната сила, преместване на хора от една дейност в друга. Целта е работата да бъде по-добре структурирана и да се работи по-ефективно.
- Какви са резултатите за първите 8 месеца на 2011 г.?
- Приходите на “Летище София” ЕАД се формират от 2 основни пера – авиационни дейности и неавиационни дейности. Към първите спадат приходите от наземното обслужване на авиокомпаниите. Във вторите са приходите от паркингите, от рекламните площи, от отдаване под наем на търговски и бизнес площи. За първите 6 месеца резултатите ни са над заложените показатели в бизнес плана за 2011 г. Приходите са около 47 млн. лв., а разходите около 41 млн. лв. Печалбата преди данъчно облагане е 5,8 млн. лв., а след приспадане на данъците е 5,3 млн. лв. Данните за периода януари –август 2011 г. са следите:
image

А. Пътникопоток
Брой пътници по сегменти I-VIII 2011 I-VIII 2010 промяна
Международни редовни линии 2 109 169 1 978 088 + 7 %
Вътрешни линии 154 144 119 217 +29%
Международни чартърни линии 97 967 109 098 - 10%
Бизнес полети 2 238 3 226 - 31%
Други 2 606 3 662 - 29%
ОБЩО 2 366 124 2 213 291 + 7 %
Терминал 1 641 444 632 358 + 1 %
Терминал 2 1 724 680 1 580 933 + 9 %

Б. Самолетодвижения
Брой самолетодвижения по сегменти I-VIII 2011 I-VIII 2010 промяна
Международни редовни линии 23 377 22 615 + 3 %
Вътрешни линии 2 429 1 625 + 49%
Международни чартърни линии 698 803 - 13%
Бизнес полети 1 795 2 435 - 26%
Специализирани карго превози 1 649 2 024 - 19%
други 1 932 1 573 + 23%
ОБЩО 31 880 31 075 + 3 %

В. Товари
Обработени товари (t) I-VIII 2011 I-VIII 2010 промяна
Пътнически полети 5 650,864 5 418,985 + 4 %
Специализирани товарни полети 4 603,334 4 131,372 + 11%

- Освен цялостно управление на летището “Летище София” ЕАД е и наземен оператор, дейност в която работите в условията на конкуренцията на още 2 компании. Какъв е вашия пазарен дял в тази област и какви са амбициите ви?
- В момента, независимо от силната конкуренция, пазарния дял на “Летище София” ЕАД е около 50% от обема. Това за мен лично е добре, разбира се ние ще се стараем да го повишаваме като предлагаме услугата на по-висок качество. В това отношение най-важното което искам да споделя с вашите читатели и с нашите бъдещи пътници и клиенти, е че ще доставим нова техника. Става въпрос за стълби за слизане и качване, електрически и дизелови влекачи, транспортни ленти за багажите. За доставката на нов амбулифт за превоз на пътници в неравностойно положение е разработена техническо задание и е обявена процедура за доставка. Надявам се в най-скоро време обявите за обществените поръчки да бъдат публикувани. Предстои съвсем скоро да има Борд на директорите на “Летище София” ЕАД на който ще бъдат одобрени условията за голяма част от тях, така че те да могат да стартират след одобрение от МТИТС. Доставката на нова техника ще ни позволи да бъдем по-конкурентно способни и от друга страна да мотивираме личния състав така че хората не само да запазят своята работа, но и да получават и по-добри заплати. По този начин те самите ще бъдат стимулиране да повишават нивото на обслужване и качеството на работа.
- Друга една дейност с която се натовари “Летище София” ЕАД от началото на годината е проверката на заминаващите пътници и ръчния им багаж, нещо което до тогава се правеше от “Гранична полиция”. Какво предизвикателство бе това за вас и какъв обем от работа бе извършен за да поемете тази изключително отговорна дейност?
- Тази дейност наистина е много отговорна защото пряко рефлектира върху авиационната сигурност. Хората ни се справят много добре, екипът е от над 500 души. За съжаление към момента не се начислява такса “сигурност”. Промените в ЗГВ са в Народното събрание и се надявам скоро да бъдат приети. След това ще съберем авиокомпаниите и другите ни ползватели и ще обсъдим размера на таксата. Те е разходно ориентирана, което гарантира че ние печалба от нея няма как да формираме, но трябва да сложим всички разходи които летището прави по тази дейност. Ще доставяме нова техника съгласно европейските изисквания – рентгени, металодетекторни рамки, за да повишим сигурността на полетите. След въвеждане на тази такса мисля че летището ще работи значително по-добре, защото в момента тези колеги се издържат от бюджета на “Летище София” ЕАД без за това да се взимат пари от ползвателите. С новата такса ще получим значителна глътка въздух, което ще подобри значително икономическите показатели на дружеството.
- Споменахте европейските регулации и директиви. Една от тях предвижда внасянето на борда на самолетите на течности и гелове в ръчните багажи на пътниците след проверка със скенери от по-висок клас. Кога е планирано това да се осъществи на летище София?
- Надявам се в най-скоро време тези процедури да стартират, така че тази техника да бъде доставена през 2012 г., въпреки че е задължителна от 2014 г.
- Предвижда ли се в хода на разширението на летището да се изградят специализирани терминали за бизнес авиация и карго?
- Първото нещо което искам да направим е да разработим Генерален план за развитието на летище София. Тъй като такъв за момента няма. За да може свободните площи да бъдат разпределени правилно, а не да се строи хаотично, без ясна цел и посока. Затова след като се разработи Генерален план и са направят съответните анализи, ще пристъпим към тези дейности за които вие питате. За момента бизнес полетите имат значителен спад, почти 50% спрямо миналата година. В предишни години сме имали над 8000 пътника годишно, сега вероятно ще са малко над 4000. Така че освен да предоставяме съответните услуги търсим и икономическата ефективност във всяка една дейност. В момента тези пътници се обслужват от ВИП-а, създадена е необходимата организация и мисля, че на този етап тя отговаря на изискванията и на пътникопотока. По отношение на карго-терминал – в момента имаме собствена карго зона, работим в конкуренцията на M&M. Други наземни оператори също искат да осъществяват такава дейност. Така че на този етап не мисля че има нужда от разширяване на терминала, защото това са допълнителни инвестиции, които не е ясно след колко време ще бъдат възстановени. Разбира се ако има интерес вие бихме се включили веднага в изграждането на нов карго терминал, но пак повтарям трябва да се търси икономическата обосновка и не на всяка цена да се включваме във всяка една дейност. Всеки един разход трябва много внимателно да се обсъди, анализира и чак след това да се пристъпва към реализирането на който и да е проект.
- С оглед на ръста който отчита непрекъснато летище София, освен новите рульожки ще има ли нужда от втора писта и има физическа възможност за такава?
- Според мен след един период от време ще се наложи да се изгради втора писта. Именно затова планираното вече изграждане на скоростна пътека за рулиране с 90 km/h и още една рульожка в източния край имат за цел повишаване на капацитета на съществуващата писта. Целта е да може нуждата от втора писта да се отдалечи във времето. Има много летища по света които имат 1 писта и обслужват значителен пътникопоток и самолетодвижения. При нас също може да се реализира това. На летище Мюнхен към всяка писта има 12 рульожки, а при нас са само 6. Аз съм привърженик да има втора писта, но според мен на тази площадка втора писта не би могло да има. Също така смятам, че коса писта не би увеличила значително пропускателната способност значително в сравнение с необходимите инвестиции за нейното изграждане.
- Един от малкото недостатъци на летище София е липсата на релсов транспорт който да го свърже с националната ж.п. мрежа или столичния транспорт, нещо което е практика за почти всички модерни летища в Европа и по света. В бъдещия Генерален план предвидена ли е така възможност?
- Приоритета е на първо време летището да бъде свързано с метрото. По този начин пътниците ще имат възможност по много бърз и лесен начин да стигат до Централна ж.п. гара и Централна автогара. Така ще се облекчи работата на градски транспорт и ще се намали обема на МПС които идват на летището. Надявам се този проект в близката година-две да бъде реализиран от Столична община. Това определено ще допринесе за комфорта на нашите пътници и за по-доброто им обслужване.
- За всички тези мащабни инвестиции за които говорихме досега на какви финансови ресурси ще разчитате – собствени приходи, публично-частно партньорство, концесиониране?
image
- На този етап разчитате на собствени средства, тъй като има възможност тези проекти да бъдат реализирани поетапно, така че да не се налага в 1 календарна година да се инвестират значителни средства.
- Наскоро с решение на Министерският съвет на “Летище София” ЕАД бе възложено организация на изграждането на новото гражданско летище Балчик. Какво ви предстои във връзка този проект?
- В момента на летището е създадена работна група която прави графици за изпълнението на строително-монтажните работи на този обект. Извършихме оглед на летището в Балчик и въпреки че е изградено в началото на 50-те години на ХХ век то е едно добро състояние като военно летище. С цел то да стане гражданско е необходимо да бъдат инвестирани доста средства. Трябва да бъде ремонтирана пистата, да се изгради на първия етап 1 свързваща рульожка, перон за обслужване на самолети, аерогара, съответните пътища за достъп, предаерогаров площад и други съоръжение за нормалната експлоатация на една гражданско летище. В момента се правят се правят необходимите анализи, сравнения на различни варианта ката че да може да се избере икономически най-доброто решение. Целта е инвестициите да не са много големи, което от своя страна ще позволи тяхното бързо възвръщане. За целта трябва да се избере най-добрия технически вариант.
- Имате ли вече визия за това кога ще се случат всички тези неща във времето и кога летище Балчик трябва да функционира кат гражданско?
- Максимално бързо, на мен ми се иска за следващи летен сезон летището да бъде въведено в експлоатация, така че вложените средства да започната да се възстановяват. Летището е добро, с добро местоположение, в непосредствена близост за курортите “Албена” и “Златни пясъци” и с надявам да има интерес от авиокомпаниите към него. Разбира се ние ще предложим едно добро обслужване, на високо ниво така че да привлечем клиенти.
- Може ли да се счита, че техническото решение ще е близо до това което бе реализирано на новия терминал в Пловдив?
- Бих казал че това е един добър подход за типово изграждане. В крайна сметка схемите за обслужване на пътниците навсякъде са едни и същи, а сградата е просто една кутия която затваря схемите в едно цяло. При положение че има изграден терминал ако са забелязани недостатъци в неговата работа те могат да се отстранят и да се използва подобен проект. Може би малко по-малък терминал, защото предвиждаме Балчик да има часова пропускателна способност от 550 пътника, а в Пловдив капацитета е за 700 пътника на час.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Аланкоулу 23 ное 2011, 18:20
   
  0
   
  0

  Ндяваме се да подобрите общественния транспорт свързващ летището с другите видове транспорт ЖП и Автогара.

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка