История на българските РТВ - 1944-1950 г.

Pan.bg 02 мар 2010 | 17:09 views (16007) commentaries(0)
img 1.2. Период 1944 - 1950 г.

Как протича развитието на ВПС в България при създадените нови обществено-политически условия след 1944 г.?
По-голямата част от личния състав на ВПС до 1944 г. е от запаса. Непосредствено след 1944 г. този личен състав е демобилизиран. Много от предупредителните постове са закрити. Разстроени са организационната и комуникационната структура на ВПС. Съществуващите въздушнопредупредителни орляци прекратяват съществуването си. В началото на 1945 г. се провежда реорганизация на ВПС.
През 1945 г. Противовъздушната отбрана е преподчинена от Въздушни войски на Министерството на народната отбрана. На началника на ПВО, който е и командир на зенитната артилерия, са подчинени във всяко отношение:
- зенитно-артилерийските части;

- ВПС;
- служба ”Противохимична защита на войските и населението”.
Към противовъздушната артилерия в градовете София, Горна Оряховица, Казанлък и Ямбол се преминават по една въздушнопредупре¬дителна рота, която е в непосредствено подчинение на командирите на противовъздушните полкове в тези градове.
През месец юли 1946 г. 3-ти противовъздушен артиле¬рийски полк в Ямбол се разформира. През 1947 г. въздушнопредупредителните роти на четирите зенитно-артилерийски полка от състава на ПВО са изведени от техния състав и е сформирана въздушнопредупредителна дружина с командир майор Борислав Стефанов Чешмеджиев с щаб в Ямбол, която е подчинена на командването на Въздушните войски.

image

Щатна и организационна структура на дружината

1. Командване:
- Командир - майор Борислав Стефанов Чешмеджиев
- ЗКПЧ - поручик Ангел Атанасов Ангелов
- Помощник - командир на дружината по снабдяването - поручик Иван Дончев Савов
2. Щаб:
- Началник-щаб - поручик Иван Миндов Манолов
- Деловодител - чиновник Иван Михайлов Петров
З. Служби:
- Помощник-завеждащ прехрана - уредник Пенчо Димитров Пенчев
- Майстор специалист готвач - чиновник Райчо Русев Нечев
Домакински взвод:
- Взводен подофицер - уредник Никола Димитров Чаушев
- Ключар на интендантско имущество – уредник Димитър Василев Кабаков
- Ключар специално имущество - уредник Гочо Николов Янев
- Ветеринарен подофицер - подофицер Христо Стоянов Палазов
- Майстор специалист обущар - чиновник Господин Иванов Кирязов
Служба по артилерийско снабдяване:
- Оръжеен майстор - уредник Димитър Петков Тотев
Техническа работилница:
- Началник работилница, електротехник - подпоручик Георги Димитров Дандалов
- Специалист по радиолокациони уреди - поручик Петър Стоянов Веризов
- Майстор специалист моторен монтьор - уредник Иван Димов Бързаков
- Майстор специалист телефонен монтьор - уредник Костадин Стефанов Петров
- Майстор специалист телефонен монтьор - уредник Иван Георгиев Желев
- Майстор специалист електромонтьор – уредник Дойчо Панайтов Михалев
- Майстор специалист радиомонтьор - уредник Борис Ангелов Коларов
Финансовоконтролна служба:
- Ковчежник счетоводител - чиновник Иван Илиев Димитров
Жична предупредителна рота " Стандарт":
- Командир на ротата - поручик Андрея Андреев Лазаров
- Уредник на ротата - уредник Паскал Дойчев Паскалев
Стандартен жичнопредупредителен взвод:
- Командир на взвода - подпоручик Слав Кънев Чобанов
- Взводен подофицер - подофицер Никола Стоянов Колев
Радиопредупредителна рота:
- Командир на ротата - поручик Кирил Алексиев Апостолов
- Уредник на ротата - уредник Вълчан Димов Русев
Радиопредупредителен взвод:
- Командир на взвода - подпоручик Стоян Димов Бренов
- Взводен подофицер - подофицер Коста Георгиев Костадинов
Радиопредупредителен взвод:
- Командир на взвода - офицерски кандидат Георги Иванов Семерджиев
- Взводен подофицер - подофицер Методи Георгиев Михалков
Радиолокаторна рота:
- Командир на ротата
- Уредник на ротата - уредник Желю Колев Пенев
Радиолокаторен взвод:
- Командир на взвода - поручик Атанас Костадинов Войнов
- Взводен подофицер - подофицер Христо Димитров Попов
Радиолокаторно отделение:
- Командир на отделението - редник Атанас Янков Сандев
Радиолокаторен взвод:
- Командир на взвода
- Взводен подофицер - подофицер Господин Георгиев Ангелов
Радиолокаторен взвод:
- Командир на взвода
- Взводен подофицер - подофицер Крум Василев Митов
( Дружината е подчинена на командващия ПВО - ТС )
image
Тази организационно-щатна структура на предупредителната дружина дава възможност да се проследи по-нататъшното развитие на войските непосредствено след 1944 г. и да се види, че днес Радиотехническите войски (РТВ) са съвременен модерен род войски, въоръжени с най-нова и съвременна бойна техника, електронна апара¬тура и автоматизирани системи за управление. Развитието на войски¬те е съпроводено с много трудности и изпитания от страна на целия личен състав и тези трудности следва да се оценяват от всички, които ще преминават през бойния строй на РТВ.
През 1948 г. предупредителната дружина е попълнена с личен състав от набор 1928 г. - общо са приети 180 млади войници. Започва процес на подготовка в дружината, насочен към изпъл¬нението на поставените нови бойни задачи. Провеждат се строе¬ви и специални занятия. Оборудват се учебни кабинети, привличат се специалисти по отделните дисциплини. За провеждане занятията по РЛС е възложено на поручик Петър Стоянов Веризов, по самолетоопознаване - подпоручик Георги Димитров Дандалов, по подържа¬нето на свързочната техника - Костадин Стефанов и т.н.
Старата немска локаторна позиция край Сливен се из¬ползва за лагер на тежката радиолокаторна рота, където през лятото се провеждат занятията. От 16 май 1949 г. дружината с обслужващите поделения води специалната си подготовка на РЛ позиция в района на Хисар - Карловско.
Със заповед № 482/19.06.1949 г. на министъра на Народната отбрана са формирани две системи за ПВО:
- ПВО за вътрешността на страната (ПВО-с);
- ПВО на войските (ПВО-в).
image
ПВО-с е вид въоръжени сили в БНА, а ПВО-в е род войска в Сухопътните войски.
На 18.10.1949 г. въздушно-предупредителната дружина измества дислокацията си от Ямбол в София в района на 1-ви зенитно-артилерийски полк, разположен в казармите на 8-и километър или в така наричания тогава район на " черния полк".
В дружината постъпва попълнение от млади офицери от воен¬ното училище, предимно свързочници по специалност. Такива са подпоручик Аркади Василев Райчин, подпоручик Димитър Стоянов Боричев, подпоручик Борислав Петров Русев, подпоручик Стоил Иванов Стоилов, подпоручик Тодор Георгиев Торнев, подпоручик Йордан Петров Начев, подпоручик Теню Стефанов Дойнов, подпоручик Йордан Тодоров Гидиков, подпоручик Атанас Николов Марков.
На 17.10.1949 г. към дружината се прекомандироват на строеви стаж от НШЗО "Христо Бо¬тев" уредник школниците: Иван Параскевов Генов - радиотелеграфист, Лион Стефанов Личев - радиотелеграфист, Тошко Иванов Тошков – радиотелеграфист, и Димитър Петров Узунов - медицински лекар.
image
Прието е ново попълнение от млади войници - набор 1929 г., и със същите се провежда ускорена подготовка по съкратена учебна програма с готовност за изпращане по въздушнонаблюдателните постове.
От 25.01.1950 г. в страната се развръщат първите въздушнонаблюдателни постове ВНОС (НП-ВНОС) и въздушнопредупреди¬телни централи след 1944 г., както следва:


А/ Въздушнопредупредителни централи:
1. Под. 8110 в състав от 5 души в София
2. Под. 8130 в състав от 7 души в Пловдив
3. Под. 8125 в състав от 7 души в Стара Загора
4. Под. 8135 в състав от 6 души в Бургас
5. Под. 8205 в състав от 7 души в Плевен
6. Под. 8210 в състав от 6 души в Русе
7. Под. 8200 в състав от 6 души в Горна Джумая (Благоевград)

image
Б/ Въздушнонаблюдателни постове ВНОС (НП-ВНОС):
1. Под. 8650 в състав от 4 души във Варна
2. Под. 8680 в състав от 4 души в Балчик
3. Под. 8645 в състав от 4 души в Бяла
4. Под. ____ в състав от 4 души в Неврокоп (Гоце Делчев)
5. Под. ____ в състав от 4 души в Момчилград
6. Под. ____ в състав от 4 души в Елхово
7. Под. ____ в състав от 4 души в Малко Търново
8. Под. 8485 в състав от 4 души в Свиленград
9. Под. 8495 в състав от 4 души във Варна
10. Под. 8515 в състав от 4 души в Голям Дервент
11. Под. 8530 в състав от 4 души в Царево (Мичурин)
12. Под. 8595 в състав от 4 души в Созопол
13. Под. 8625 в състав от 4 души в Поморие
14. Под. 8410 в състав от 4 души в Петрич
15. Под. 8415 в състав от 4 души в Доспат
16. Под. 8425 в състав от 4 души в Смолян
17. Под. 8440 в състав от 4 души в Златоград
18. Под. 8445 в състав от 4 души в Крумовград
19. Под. 8455 в състав от 4 души в Ивайловград
20. Под. 8305 в състав от 4 души в Белоградчик
21. Под. 8310 в състав от 4 души в Берковица
22. Под. 8230 в състав от 4 души в Драгоман
23. Под. 8330 в състав от 4 души в Трън
24. Под. 8345 в състав от 4 души в Трекляно
25. Под. 8365 в състав от 4 души в Гюешево
26. Под. 8370 в състав от 4 души в Симитли
МЗ № 846 – 49 г.
image
Радиопостове:
27. Под. 8030 в състав от 7 души в Свети Врач (Сандански)
28. Под. 8205 в състав от 7 души в Плевен
29. Под. 8280 в състав от 5 души в Църварица
30. Под. 8290 в състав от 7 души във Видин
31. Под. 8680 в състав от 8 души в Балчик
32. Под. 8285 в състав от 6 души във Факия
33. Под. 8210 в състав от 8 души в Русе
Тежкорадиолокаторна рота:
34. Под. 8070 – Хисар
35. Под. 8085 – Сливен
36. Под. 8100 – Чибаовци
37. Под. 8045-А – Деветаки
image
През ноември 1949 г. командирът на дружината Борислав Стефанов Чешмеджиев е назначен на длъжността началник служба ВНОС към щаба на ПВО - ТС. Временно дружината се командва от капитан Андрея Андреев Лазаров, родом от Сливен, по професия гимназиа¬лен учител по география.
През есента на 1949 г. в района на горичката над бившите тухларни фабрики в местността Лозенец в София започва строителство на дървени бараки. Тук се разкрива предупредителна централа с кодово наименование "Венера" с началник подпоручик Георги Иванов Семерджиев. По-късно през 1950 г. този пост се развръща като главен пост ВНОС (ГП-ВНОС). Съвместен с ГП-ВНОС се развръща и главният команден пункт на ПВО-ТС - ГКП-ПВО-ТС.
През 1950 г. ГП-ВНОС се попълва с достатъчно личен състав. За началник е назначен капитан Кирил Алексиев Апостолов, а за заместник-началник поручик Петър Димитров Иванов. За оперативни дежурни и на други длъжности са назначени офицерите: Трифон Цветанов Трифонов, Борислав Петров Русев, Георги Иванов Семерджиев, Иван Нешев Савов, Иван Николов Захариев, Руси Желязков Петков, Костадин Стефанов Петров, Александър Петков Александров и други.
Службата ВНОС пристъпва към изпълнение на задачата да води непрекъснато наблюдение на въздушното пространство и да оповестява средствата за ПВО.
image

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка