Изпълняващият длъжността директор на Служба “Военна информация” Веселин Иванов: Търсим баланс между старши и младши офицери

Pan.bg 09 авг 2011 | 19:18 views (8569) commentaries(1)
img bgarmy.eu
Щатът на службата беше съкратен с 237 бройки
Веселин Иванов е роден през 1955 г. в с. Своде, област София.
През 1978 г. завършва ВНВУ „В. Левски” и е произведен в първо офицерско звание лейтенант. През 1984 г. завършва Военна академия „Г. Ст. Раковски”, през 1990 г. - оперативно-тактически курс, а през 2001 г. - стратегически курс в същата академия.
Преминал е през всички основни длъжности в Служба „Военна информация”. В звание полковник е произведен през 1998 г.
В периода 1994 - 1998 г. е военновъздушен аташе, а от 2004 г. до 2008 г. - аташе по отбраната на България в Гърция.
През април 2010 г. поради навършване на пределна възраст е освободен от военна служба и зачислен в резерва. На 28.10.2010 г. е назначен за зам.-директор, а на 01.12.2010 г. - за изпълняващ функциите на директор на Служба „Военна информация”.
Владее гръцки, английски, руски и френски езици. Женен, има три деца
.

- Г-н Иванов, заплашена ли е българската национална сигурност от събитията в Северна Африка?
- Според оценките на служба „Военна информация” понастоящем липсват преки заплахи за националната ни сигурност, породени от тези събития. Независимо от това усложнената обстановка в региона, която очевидно скоро няма да бъде стабилизирана, продължава да генерира рискове от засилване на миграционния и бежански натиск върху европейските страни, включително България. Съществува и пряка опасност за личната сигурност и имуществото на българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в кризисните държави.
Събитията в Северна Африка и Близкия Изток се отразяват негативно и върху икономическите ни връзки със страните, засегнати от вълната на протестите. Запазва се рискът терористичните структури, които се възползваха от ситуацията и активизираха дейността си в Северна Африка и Близкия Изток, да предприемат някои действия и в Европа, като използват различни способи за проникване, включително миграционните потоци.

- Може ли евентуални рискове да се отразят на хода на преструктурирането на въоръжените сили?
- Засега нямаме основания да очакваме възникването на такива изменения в средата на сигурност, които да повлияят на изпълнението на Бялата книга и на Плана за развитието на въоръжените сили на Република България.

- Тежат ли на двустранните ни отношения със съседите някои рецидиви от миналото?
- С всички страни в региона на Югоизточна Европа България поддържа добросъседски отношения. Страната ни подкрепя европейската и
евроатлантическа интеграция на страните от Западните Балкани. Смятаме, че това е основният път за установяване на дълготрайна стабилност и сигурност в региона.

- А има ли влиятелни групи в техните общества, които са с антибългарска насоченост и прояви?
- България и съседните й страни осъждат недобронамерената пропаганда. Това е чувствителен въпрос, тъй като подстрекателството към насилие, омраза или други подобни действия, от страна на частни лица, има опасност да навреди на добросъседските отношения и сътрудничество.

- Разполага ли Служба „Военна информация” с необходимите ресурси, за да изпълнява пълноценно функциите си?
- Ресурсите, с които разполага службата, позволяват тя да изпълнява възложените й функции и задачи. Естествено, в условията на финансова и икономическа криза средствата са ограничени и ние се съобразяваме с възможностите.
Искам да подчертая, че изразходваме максимално рационално предоставените ни ресурси при строг режим на икономии. Приоритетно значение отдаваме на най-важните задачи и в лицето на министъра на отбраната срещаме пълно разбиране при решаване на възникналите проблеми.

- Предстоят ли промени в службата в изпълнение на Бялата книга за отбраната?
- Процесът на преструктуриране на въоръжените сили естествено се отнася и до нас. С постановление на Министерския съвет, с което през май беше приет Устройственият правилник на Министерството на отбраната, щатният състав на службата беше съкратен с 237 бройки. Освен това от 1 юли влезе в сила утвърдената от министъра на отбраната нова организационно-щатна структура, с която се премахнаха излишните звена и дублиращи дейности. Целта е постигане на по-висока ефективност в дейността и намаляване на разходите.
В бъдеще ще се търси решение за баланса между старшите и младши офицери. Едно от предложенията е да бъдат назначавани за оперативни работници млади цивилни служители. Офицерите с най-голям опит в оперативната дейност са с офицерско звание в диапазона майор - полковник, но същите следва да напуснат въоръжените сили между 51 и 55 години, а в тях са инвестирани много ресурси и не би следвало така лесно да се отказваме от техния експертен потенциал.

- Какви са резултатите от проверката в службата за състоянието й през минали години?
- Министърът на отбраната господин Аню Ангелов информира парламента и медиите за резултатите от проверката, която обхвана периода 2008 - 2010 г. Ние предприехме необходимите мерки и в поставения срок отстранихме констатираните слабости.
Същевременно проверката установи, че информационната дейност на службата се е осъществявала в съответствие със законодателната и нормативната база, при увеличено количество на изготвените и предоставени информационни материали.

- Как ще коментирате основните положения на проектозакона за военното разузнаване, който вече е факт?
- Службата участва в разработването на проектозакона. Искам да отбележа, че той се отнася не само до нас, а до военното разузнаване като цяло във въоръжените сили на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. С него се уреждат устройството, управлението, задачите и механизмите на взаимодействие, статуса на служителите, назначаването и изпълнението на службата, координацията и взаимодействието с държавните органи и институции, с разузнавателните органи на НАТО, ЕС и партньорските служби, контрола и отчетността за дейността.
Според проектозакона военното разузнаване се осъществява в съгласие с Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна и в сътрудничество с органите на държавната власт, службите за сигурност и службите за обществен ред. Основен принцип на военното разузнаване остава зачитането на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство.
Предвижда се и централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност. Други характеристики на дейността ни, залегнали в документа са конспиративност, съчетаване на явни и скрити форми и способи на работа и спазване на политически неутралитет.
Важен момент в проекта е въвеждането на мандат от 4 години за директора на службата, без възможност за подновяване. Приемането на закона за военното разузнаване ще даде възможност на обществото да се запознае с дейността и характера на изпълняваните от него задачи, които са изцяло в интерес на гарантирането на външната сигурност на България.

- Лесно ли набирате служители и с какви мотиви те идват да работят при вас?
- Не съществуват сериозни проблеми по набирането на служители за военното разузнаване, тъй като има достатъчно кандидати. Мотивира ги преди всичко желанието им да се посветят на една достойна професия в служба на сигурността на България и на българските граждани, да се развиват като специалисти и личности в най-старата българска разузнавателна служба с признат авторитет в страната, НАТО и ЕС.
Проблемите, които срещаме, основно са свързани с наслоенията от миналото и неправилното възприемане на службата, като част от репресивния апарат преди 1991 г.

- Бихте ли посочили някой характерен случай от практиката на службата напоследък?
- По понятни причини не мога да разкажа конкретни случаи от нашата дейност, тъй като това засяга сигурността на служителите и на източниците ни на информация. Все пак ще посоча, че представителите на служба „Военна информация” изиграха ключова роля за освобождаването на задържаните в Судан български пилоти.
Не са малко рисковите ситуации в реална бойна обстановка за нашите разузнавачи в състава на военните ни контингенти, участващи в международни мисии и операции по стабилизиране на обстановката и поддържането на мира.

- Сега световният господар на информацията е Интернет. Как влияе той на работата на служби като вашата?
- Интернет пространството се използва и от службите за сигурност и това е нормално. Никое разузнаване в света не разполага с толкова много източници, че да следи обстановката във всяка точка на планетата и да притежава всичките необходими за работата си данни. Там се научават интересни неща, които впоследствие в нашата дейност се оказват много полезни. И все пак информацията от интернет се използва само като справочен материал, но не и като основа за изготвяне на разузнавателен продукт.

- Какво бихте искали читателите да знаят за вас?
- В личен план не бих искал да говоря за себе си. Предпочитам другите да го направят.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  KLINKA 13 юли 2015, 04:37
   
  0
   
  0

  ABE '"OSVOBODIHA " go i nego !!!???

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка