Продават моторен кораб "Алекс", бивша "Хера"

Pan.bg 04 апр 2011 | 14:50 views (8731) commentaries(0)
img МОТОРЕН КОРАБ-ТАНКЕР „АЛЕКС”, представляващ нефтоналивен кораб/бункеровчик/, снабден с пречиствателва станция-употребявана
Публикувано от Иван Иванов Хаджииванов - ЧСИ №: 832 на 19-10-2010 02:26
Съд:
ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ
Населено Място:
РУСЕ
Тип:
Кораб
Начална Цена:
60000лв.
Краен Срок:
12.04.2011 - 12.05.2011
Сканирано Обявление:
image/jpeg icon
Picture 422.jpg

image

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. № 832
РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 12.04.2011 г. до 12.05.2011 г. по изпълнително дело № 20108320401341, ще се проведе нва публична продан на следният кораб, собственост на „Р-6 ТРАНС”- ЕООД , ЕИК 117635717, със седалище : гр. София, представлявано от Росен Тодоров Петров, в качеството му наТРЕТО ЛИЦЕ, дало своя вещ в ипотека за обезпечаване дълга на ДЛЪЖНИКА „Р-6 ИНВЕСТ”-ЕООД, ЕИК 117095096, със седалище: гр. София, представлявано от Росен Тодоров Петров , както следва:

МОТОРЕН КОРАБ-ТАНКЕР „АЛЕКС”, представляващ нефтоналивен кораб/бункеровчик/, снабден с пречиствателва станция-употребявана, вписан в Регистъра на корабите в пристанище Русе, регистров № 731, стр. 206, том ХІ, с акт за националност № 1884/23.05.2006 г., издадено от МТ, и със следните характеристики, съгласно Корабно удостоверение № 30-01-0213 издадено от МТ, ИА „МА” и Удостоверение за регистрация № 05/01-0029/27.02.2007 г. на МТ, ИА „МА”, Дирекция-Русе:
Притежаващ клас от Българския корабен регистър – КМ(2), класифицирано свиделство № В-412456 от Българския корабен регистър , до м. декември 2011 г.
Главни размери:
Дължина – 43.01 m; ширина – 7.25 m; височина– 7.44 m.; водоизместване максимално - 275.47 куб.м.; Газене пълен - 1.15 m.; Газене празен – 0.66 m.; Свободен борд – 105 см.; Максимална товароподемност – 135.12 тона; Чиста товароподемност – 114.60 тона; брой двигатели: 1; тип на главнитте двигатели: 6Чсп 18/22 – четиритактов дизел, вертикален едноредов с полуразделна горивна камера, нереверсивен.
Начална цена, от която ще започне проданта 60 000 лв.

Корабът е ипотекиран /морска ипотеки/ в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, София за сумата от 1 200 000 лв.
Желаещите да купят корабите могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Александровска" № 44, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват
в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Валидни са наддавателните предложения, които са равни или по-високи от началната цена. Задатъкът, в размер на 10% върху обявената първоначална цена, се внася по сметка на Частния Съдебен изпълнител.
Банкова сметка за внасяне на задатък - ТБ "ПРОКРЕДИТ БАНК"-АД:
BG 07 PRCB 92301013548321, BIC: PRCBBGSF.
Проданта приключва в края на работното време на последният посочен в обявлението ден. Участвалите в публичната продан в началото на работния ден след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения трябва да се явят СГРАДАТА НА РС-РУСЕ, зали в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията.
Купувачът в едноседмичен срок след приключване на проданта внася предложената от него цена след приспадане на внесения задатък.

24.03.2011 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка