19 ноември Празник на СВ - ген. Стоян Шопов: Венец на подготовката ни през 2021 г. бе ТУБС STRIKE BACK 21 (ГОЛЯМА ПЕХОТНА ГАЛЕРИЯ)

Pan.bg 19 ное 2021 | 11:14 views (4313) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg
Снимки автора и 2-ра мбрКомандирът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бриг. ген. Стоян Шопов пред сп. „Клуб ОРЪЖИЕ“

В навечерието на Празника на Сухопътните войски – 19 ноември, посетихме второ основно формирование на СВ – 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Разговаряхме с командира й бригаден генерал Стоян Шопов за настоящето и бъдещето на формированията, за проблемите и успехите.

Биография
Роден е на 12 юли 1970 г. в благоевградското село Тешово. Средно образование завършва в Техникум по електроника в Гоце Делчев през 1988 г. През 1989 г. постъпва във Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ във Велико Търново, специалност „Мотострелкови войски“. Завършва през 1994 г. и започва службата си в БА като командир на взвод в 28-и полк в Гоце Делчев на 3-та мотострелкова дивизия – Благоевград. От 2003 до 2005 г. завършва Командно-щабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“. През 2014 г. завършва стратегическия курс на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на БА „Г. С. Раковски“. Между 2015 и 2016 г. учи във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл (Пенсилвания) и след завършването му през 2016 г. е назначен за началник на сектор „Подготовка и сертифициране на формированията“ в Командването на Сухопътните войски. Участва в три мисии в Операцията на международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кабул (Афганистан) през 2009, 2011 и 2014 г. От 1 февруари 2018 г. е началник-щаб на 2-ра Тунджанска механизирана бригада. От 15 август 2019 г. е назначен за командир на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и повишен в звание „бригаден генерал“.
Бригаден генерал Шопов е отличен с множество парични и предметни награди и отличия от министъра на отбраната на Република България, началника на отбраната и командира на Сухопътните войски.
Бригаден генерал Стоян Шопов владее английски език. Семеен, с две деца.

- Ген. Шопов, какви са основните мисии и задачи, поставени пред 2-ра Тунджанска механизирана бригада?
- Мисията и задачите на 2-ра механизирана бригада, като част от Сухопътните войски на Република България, са обусловени и произтичат от трите мисии на Въоръжените ни сили. Тяхното успешно изпълнение е целта на индивидуалната, колективната и съвместната подготовка на личния състав, щабовете и формированията от бригадата.
В този смисъл по мисия „Отбрана“ бригадата провежда целенасочена подготовка за придобиване и поддържане на способности за защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България.
По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ формирования и личен състав от бригадата участват в миротворчески операции извън територията на страната или носят дежурство в готовност за развръщане и изпълнение на конкретни задачи под егидата на ООН. Бригадата още допринася към международния мир и сигурност, като участва в различни инициативи на НАТО и ЕС.
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ бригадата поддържа формирования за оказване на помощ на населението при овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, за противодействие на терористична заплаха, оказване на помощ на МВР при увеличен миграционен натиск и други. През последните години най-ангажирани са формированията ни за обезвреждане на невзривени бойни припаси, за гасене на пожар и оказване на помощ при наводнения.
Можем да кажем, че за изпълнението на всички тези задачи е насочена и основната част от подготовката на щабовете и формированията от 2-ра механизирана бригада.
- През 2021 г. в кои учения/обучения/тренировки вече участваха или ще участват формированията на 2-ра механизирана бригада?
- През 2021 г. бяха проведени голям брой командно-щабни учения, тактически учения с бойна стрелба, тактически и тактико-специални учения с механизираните, разузнавателните, артилерийските, зенитноракетните, инженерните, логистичните формирования, а също така и с формированията за КИП и ЯХБЗ и Е.
Венец на подготовката беше тактическото учение с бойна стрелба STRIKE BACK 21, което бе част от международното учение SABRE GUARDIAN 21, проведено през юни на УП „Корен“. В него участваха 31-ви механизиран батальон – Хасково, самоходна артилерийска батарея от 20-и самоходен артилерийски дивизион и танкова рота от Центъра за подготовка на специалисти – Сливен, както и гръцки и румънски военнолужещи.
Военнослужещи от бригадата участваха и в множество двустранни и многонационални учения, като SEVEN STARS 21, SWIFT RESPONSE 21, NOBLE JUMP 21, SCORPION LEGACY 21, RAMSTEIN GUARD, Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация – ЕТАР-C 21-2 и др.
Предстои провеждането на командно-щабни учения с щабовете на батальона за логистично осигуряване и батальона за защита на силите, тактическо учение с бойна стрелба с механизирана рота и смесена минохвъргачна батарея от 42-ри механизиран батальон – Ямбол.
Можем да обобщим, че сме към края на една наистина напрегната, ползотворна и успешна учебна година, през която личният състав показа завидно старание, упоритост и амбиция за усъвършенстване на способностите.
- Пандемията от COVID-19 отразили се по някакъв начин на процеса на подготовка на бригадата, има ли отложени или отменени учения/обучения/тренировки?
- Опирайки се на опита в това отношение от миналата 2020 г., през настоящата година значително по-планомерно и гъвкаво се справихме с предизвикателствата, свързани с пандемията.
Поради рестрикциите, наложени в следствие на пандемичната обстановка, които възпрепятстваха организацията по планирането и провеждането, бяха отложени само две наши участия в съвместни подготовки – PLATINUM LION на учебен полигон „Ново село“ и AGILE SPIRIT в Република Грузия.
Имайки предвид обема и обхвата на планираните учения през годината и широкия спектър от задачи, които се отработиха по време на тяхното провеждане, уверено мога да заявя, че ситуацията, свързана с COVID-19, не повлия върху постигането на целите в процеса на бойната подготовка в бригадата.
- Кои от формированията на бригадата са сертифицирани по CREVAL от НАТО, предстои ли за някое от тях потвърждение през 2022 г.?
- Бригадата формира, подготвя и поддържа формирования към силите на НАТО и Европейския съюз, но те са на ниво рота и подлежат на национална сертификация по CREVAL. Тази година такова формирование е рота и национален поддържащ елемент от Въоръжените сили на Република България за участие в Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на NATO в Косово KFOR и в Силите на оперативния резерв на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR.
През 2022 г. предстои подготовка, сертифициране и поддържане в готовност за застъпване в дежурство на контингент от състава на 2-ра механизирана бригада за участие в многонационална бойна група на ЕС HELBROC BG и застъпване в дежурство на взвод военна полиция към споменатите вече операции KFOR и EUFOR.
Това не са нови задачи за бригадата, ние имаме опит в това отношение и сме уверени, че ще бъдат изпълнени отново с достойнство и чест.
- Генерал Шопов, стигаме до тежките въпроси. Първият е какъв е некомплектът по категории военнослужещи от 2-ра механизирана бригада, колко офицери и сержанти постъпиха във формированието от випуск „Г. С. Раковски“ на военните и сержантските училища, колко са новоприетите кадрови редници, какъв е отходът на кадри по категории през 2021 г.?
- Благодарение на активната кадрова и социална политика в Министерството на отбраната през последните години се увеличи броят на проведените конкурси за прием на граждански лица на военна служба както в Българската армия, така и във 2-ра механизирана бригада. Това допринесе за намаляване на некомплекта на бригадата.
В резултат на проведените конкурси през 2021 г. във 2-ра Тунджанска механизирана бригада бяха назначени 120 войници.
Предстои до края на годината да се проведе още един конкурс за гарнизоните Стара Загора, Хасково и Ямбол, където кандидатите ще се съревновават за около 80 места.
След успешното завършване на випускниците от випуск „Г. С. Раковски“ във формированията от състава на бригадата постъпиха 21 офицери и 6-има сержанти.
Военнослужещите, уволнени от военна служба, са 38, от които офицери – 6-има, сержанти – 10, и войници – 22-ама.
Като цяло изводът е, че положителната тенденция по отношение на желаещите да постъпят в редиците на 2-ра механизирана бригада се запазва към момента, тъй като за предстоящия конкурс кандидатите са средно около три пъти повече от обявените места.
- Втора Тунджанска механизирана бригада е дислоцирана в 4 гарнизона – Стара Загора, Хасково, Ямбол и Плевен. Създава ли това проблеми за командването и логистиката?
- Наистина 2-ра механизирана бригада е дислоцирана в четири гарнизона и изпълнява задачи по споменатата вече Трета мисия на Въоръжените сили на почти половината територия на България.
Това не ни затруднява, но води до по-голяма натовареност на командването и личния състав на формированията. Казвам това, за да отдам заслуженото внимание и признателност към военнослужещите и цивилните служители от тези формирования, за проявената отговорност и старание при изпълнение на функционалните им задължения.
Трябва да отчетем и факта, че живеем във времена с изградена инфраструктура, мрежи и линии за комуникация, които осигуряват командването и управлението, планирането и придвижването в желаното от нас време и място без затруднения.
Освен това командната и логистичната структура на бригадата е развита във формированията от четирите гарнизона, като покрива всички функционални области на съвременното осигуряване на войските. Отлично създадената координация между логистичните органи на командването на бригадата и тези на формированията в гарнизоните Хасково, Ямбол и Плевен способства за безпроблемното им осигуряване.
Бих искал да отбележа, че тази разсредоточеност на формированията от състава на 2-ра механизирана бригада създава по-голям кадрови ресурс за набиране кандидати за военна служба.
- Какво е положението с техниката и въоръжението, има ли дефицити и проблеми с ремонтите и резервните части?
- Не е тайна за никого, че голяма част от техниката и въоръжението има много години служба под бойните знамена. Това обаче по никакъв начин не оказва негативно влияние върху подготовката на формированията и поддържането на готовност за изпълнение на задачите на бригадата. В резултат от планирането, организирането и изпълнението на всички мероприятия по поддръжка, експлоатация и съхранение на въоръжението и техниката в бригадата смея да твърдя, че тяхното състояние е на едно много добро ниво. Разбира се, това се дължи и на високия професионализъм на органите по логистично осигуряване в бригадата.
През последните години е факт и ритмичната доставка на акумулаторни батерии, гуми и резервни части.
И не на последно място, трябва да се отчете много добрата координация и взаимодействие с Командването на Сухопътните войски, което винаги съдейства при необходимост от ремонт на въоръжение и техника със сили и средства на логистичните формирования на оперативно ниво.
Продължаващата тенденция за придобиване и интегриране на нови и съвременни образци от въоръжение, техника и екипировка допринася за повишаване на способностите на бригадата за изпълнение на поставените задачи.
- Генерал Шопов, Вие имате 3 мисии в Афганистан. Какъв опит получихте от тях?
- Безценен е опитът, който получих от участието ми в три мисии в Афганистан. Когато кандидатствах за назначаване на определените длъжности в състава на контингентите, преднамерено се стремях те да бъдат различни. Несъмнено така е по-трудно, но аз не търсех просто участие, а да придобия опит и полза както за моето лично и професионално развитие, така и за издигане авторитета на Българската армия, която е отговорен и надежден съюзник в НАТО. Този подход ми даде възможност да повиша щабната си култура, да усъвършенствам командирските си качества и умения при планиране, организиране, осигуряване и провеждане на реални операции. Даде ми възможност да тествам психологическата си устойчивост и не на последно място, за пореден път да се убедя в способностите и качествата на българския войник в рискова среда. Всичко това съм споделял и продължавам да предавам на моите подчинени, заедно ги доусъвършенстваме и прилагаме в ежедневната ни войскова дейност, по време на учения и съвместни подготовки. В това отношение ми е лесно, тъй като по-голямата част от личния състав на бригадата също има опит от участие в мисии и спомага за въвеждането на добрите практики.
- Завършили сте Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ. Има ли място за прилагане на наученото там в Българската армия и във 2-ра механизирана бригада?
- Не е необходимо, пък и в повечето случаи не е ефективно механичното прехвърляне и прилагане на отделни елементи от дадена система в друга. Това се отнася и за нашата военнообразователна система и методологията за подготовка в Българската армия. Но всяко нещо, което провокира и развива мисленето, е полезно, всяко различно мнение, виждане и подход са ценни и трябва да се оценява, анализира и използва както за индивидуалното ни развитие, така и за усъвършенстване на способностите на нашите формирования. Несъмнено обучението ми във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ е безценно за мен, даде ми възможност да разширя професионалния си кръгозор и да развия мисленето си на стратегическо ниво. Всичко това ми помага в ежедневната дейност, в разбирането на съюзните концепции, нашето място и роля за тяхното реализиране, произтичащите от това ангажименти и насоки за развитие на съвременните въоръжени сили, част от които е и 2-ра механизирана бригада.
- Какви са амбициите Ви като командир на 2-ра механизирана бригада, къде искате да е тя след 2–3 години?
- Потенциалът на личния състав на 2-ра механизирана бригада е голям, затова и моите амбиции, свързани с развитието на бригадата, не са малки, но някои от тях зависят до голяма степен от ресурсното осигуряване. Разбира се, те са в синхрон и пряка връзка с визията на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната за развитие на Българската армия като цяло.
Бих искал да продължим обективно, трезво и самокритично да се самооценяваме, да планираме и изпълняваме мероприятията с мисъл за бъдещето, да не се осланяме на временния, а да търсим дългосрочния траен ефект от нашите решения и работа. Този подход, съчетан с работа за повишаване на самочувствието и увереността на личния състав в бригадата, вече дава резултат, който е видим и доставя голямо удовлетворение у всички нас. Усилията, които полагаме днес в различните области от войсковата дейност, несъмнено ще доведат до резултати, които след 2–3 години ще бъдат повод за гордост и чест, а службата в състава на бригадата – престиж.
Оптимист съм и уверен, че 2-ра механизирана бригада ще продължи да бъде едно от водещите формирования в Българската армия, но с по-голяма роля и място в системата на колективната подготовка на съюзническите щабовете и формирования, с модерна инфраструктура, екипировка, въоръжение и техника.
- Какво ще пожелаете на подчинените Ви за 19 ноември – Празника на Сухопътните войски?
- По случай Празника на Сухопътните войски на военнослужещите и цивилните служители от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, с уважение и признателност към всекидневния труд и старание, които полагат, им пожелавам здраве, лично щастие и стремеж към съвършенство и професионализъм. Да запазят гордия воински дух и да не престават да работят за авторитета и по-доброто бъдеще на 2-ра механизирана бригада и Сухопътните войски!

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


19 ноември Празник на СВ - ген. Стоян Шопов: Венец на подготовката ни през 2021 г. бе ТУБС STRIKE BACK 21 (ГОЛЯМА ПЕХОТНА ГАЛЕРИЯ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/14 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка