Начало на подготовката за 2023 г. и Ден на отворени врати в МКИС, НВУК-Чаралица и DCM-F (ГОЛЯМА ТЪРЖЕСТВЕНА-ДЕМОНСТРАЦИОННА ГАЛЕРИЯ)

Pan.bg 09 яну 2023 | 17:09 views (7617) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bg

На 9 януари 2023 г. в гарнизон Горна Малина се състоя тържествено откриване на подготовката за 2023 г. в Мобилната КИС (МКИС), Националния военен учебен комплекс-Царалица (НВУК) и Националния мобилен комуникационно-информационен модул (DCM-F). На нея присъстваха: НЩ на СКС флотилен адмирал Галин Манев; полк. Христо Атанасов, началник на сектор „КИС“ в СКС; командирът на МКИС полк. Теодор Тодоров; командирът на НВУК полк. Веселин Василев; инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина; Георги Янакиев, зам.-кмет на община Елин Пелин; Ангел Симеонов, експерт във ВО-София; Нако Наков, директор на СОУ „Хр. Ботев“-Горна Малина; свещоноиконом Серафим, ученици от СОУ „Хр. Ботев“-Горна Малина, ветерани от МКИС. Екипът на българското списание за въоръжение и техника „Клуб ОРЪЖИЕ“ и българския военен сайт pan.bg бе гост на мероприятието.

На плаца бе демонстрирана техника на DCM-F - джип Land Rover Defender, среден товарен камион Mercedes UNOMOG и лекотоварен камион Renault Sherpa. МКИС демонстрираше КЩМ Р-142Н "Деймост" на шаси на ГАЗ-66 и радиорелейна станция за тропосферна свръзка Р-412 на шаси на КАМАЗ 4310.
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >


НВУК-Чаралица бе изложил системи за симулация.

Командирът на МКИС полк. Теодор Тодоров посрещна НЩ на СКС фл. адм. Галин Манев с рапорт, че през изминалото денонощия в МКИС няма произшествия, заедно се поклониха пред знамето на МКИС под звуците на националния химн, заедно обходиха строя, а фл. адм. Манев поздрави строените военнослужещи от трите формирования по случай церемонията.

След това в словото си НЩ на СКС фл. адм. Манев заяви: „Особено ми е приятно днес, няколко дни след настъпването на новата 2023 година, да бъда сред Вас и да Ви пожелая от мое име и от името на Командването на СКС здраве, много късмет, лични и професионални успехи, прекрасни мигове с Вашите семейства и близки през настоящата година.
Изпратихме една динамична, белязана с упорит труд, напрежение и текущи проблеми 2022 година, но получихме удовлетвореност от изпълнените задачи, защото имахме цел и посока в която да работим. Днешният празничен ден внася нов импулс в усилията да надградим постигнатото, а не да повторим наученото. Ще осъществяваме адаптивно обучение в зависимост от поставените задачи и приоритети.
Всяко начало на подготовката поставя пред всички нас много очаквания за една успешна и изпълнена с добри дела Нова година. Налице са и нови предизвикателства, с които заедно трябва да се справим. През изминалата година личният състав на МКИС участва в редица големи учения и тренировки, изграждайки КИС на системата за командване и управление на СКС, като най-голямото от тях бе „Морски страж 2022“. На него МКИС осигури комуникационно-информационна поддръжка на 3 големи пунктове за управление на СКС предоставяйки класифицирани и некласифицирани услуги. Планирана, тествана и осъществена бе свързаност в мрежите на Министерството за електронно управление в районите на Шумен и Добрич с предоставянето на услуги на длъжностите лица от СКС. При провеждането на трите комплексни тренировки за каналообразуване и КИС на БА, две от които бяха съвместени с щабни тренировки с развръщане на полевите пунктове за управление на СКС, специалистите от МКИС за пореден път доказаха, че въпреки високият некомплект, са в състояние да осигурят надеждни, устойчиви и защитени комуникации за поддръжка на системата за командване и управление на СКС.
Придобита и конфигурирана бе комуникационна техника от формированието за изграждане на мрежа за обмен на класифицирана информация с коалиционните партньори, която в изпълнение на всички изисквания на организаторите на мрежата в края на годината бе успешно акредитирана за използване от длъжностите лица от СКС.
През изминалата година, освен поддържането на висока бойна готовност и провеждането на бойна подготовка, достойно бе представянето на личния състав на Националния DCM-F модул в ученията на НАТО Brilliant Jump 2022, Loyal Leda 2022, Steadfast Noon 2022. Отлично бе представянето и на мобилния сайт на КИС на НАТО, който взе участие в редица учения и тренировки, като най-голямото от тях бе ТУ „Морски страж 2022“, като предостави достъп до мрежата за разузнавателна информация на Алианса. На високо ниво е представянето на групата за КИП от състава на DCM-F в мисията на НАТО и Ирак.
Наред с това, отчитайки нарастващото значение на задачите по третата мисия на ВС „Принос към националната сигурност в мирно време“, МКИС продължи да се поддържа във висока готовност модулните формирования за изпълнение на задачите по оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, което е една от най-отговорните задачи на БА.
Изминалата 2022 г. бе изпълнена с много отговорности, предизвикателства, динамика и натовареност и за личния състав на НВУЦ-Царалица. Безценно бе участието на военнослужещите от НВУЦ в командно-щабни учения с военно формирования от ВС, в проведените тренировки и сборове, не само в района на комплекса, но и в пунктове за постоянна дислокация на формированията на БА.
Ефективно се използваха и трите вида платформи за провеждане на различни международни учения. Въвеждането на новите иновативни методи за обучение в учебния процес е неоспоримо, затова ще продължи съвместната ни работа за тяхната поддръжка, развитие и внедряване на нови версии.
За поредна година НВУЦ-Царалица доказа, че в него работят и служат професионалисти, целеустремени и отговорни военнослужещи и цивилни служители.
Оценката на Командването на СКС е, че личният състав успешно изпълни поставените многобройни задачи, с което достойно защитихте името на МКИС, НВУЦ-Царалица и на СКС.
Днес поставяме началото на подготовката за 2023 г. и като всяко ново начало това ни зарежда с оптимизъм и надежда, че тя ще бъде по-добра и успешна. Пред СКС стои планирането, подготовката и участието в серия от съвместни подготовки и учения под общото название „Балкан 23“; Компютърно-подпомагано специално учение „Преслав-23“ с органите АИС „Преслав“; като и провеждането на двустепенно национално компютърно подпомагано КЩУ „Щит-23“.
Уверен съм, че предстоящото участие на военнослужещи и техника от МКИС в международното комуникационно учение Federated Cloud 23 в Чехия през април т. г. ще усъвършенства вашата подготовка и готовността за работа в екип за осигуряване на устойчива информационна система на СКС. Основната цел на коалиционното учение е сглобяване и тестване на мрежата на НАТО за осигуряване на устойчива система за командване и управление на коалиционните сили. За участие в учението е закупена комуникационно-информационна техника комплектувана в мобилен сайт и предстои сертифициране на същата.
Ще продължи процесът на подготовка, сертифициране, развръщане и осъществяване на текущи операции на НАТО и ЕС, като и сертифициране на декларираните формирования от БА за Силите за отговор на НАТО (NRF) за 2023 г.
През настоящата година пред МКИС предстоят много отговорни мероприятия, а именно участие на група за КИП от състава на DCM-F за носене на дежурство в Силите на НАТО с висока готовност Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) за осигуряване на комуникационно-информационната поддръжка на трите най-големи учения на НАТО Steadfast Cobalt, Cobalt Cloud и Steadfast Jupiter.
Несъмнено всеки един от Вас знае цената на успеха - лишения, неуморен труд и безсънни нощи. Вярвам, че личния пример и личния професионализъм на Вашите командири отново ще са движеща сила за затвърждаване на високото ниво на показаните резултати. Не се предавайте пред трудностите; бъдете непримирими към собствените си слабости и пропуски; стремете се към придобиване на нови знания и усъвършенстване на Вашите умения, за да може да съхраним най-доброто от вече постигнатото, заедно да градим новото и изпълнено с предизвикателства бъдеще.
Пожелавам на всички Вас, на Вашите семейства, близки и приятели много здраве, щастие и благополучие, вяра и дръзновение за изпълнение на поставените цели и отговорни задачи.
Успех през Новата 2023 Година!“.

В словото си командирът на МКИС полк. Теодор Тодоров заяви: „Днес тържествено отбелязваме началото на подготовката през 2023 г. Начало, което е съпроводено с ясна равносметка и задълбочен анализ на постигнатите резултати през миналата година. Ще запомним 2022 г. с изключително високата динамика, критично натоварване на личния състав в една усложнена геополитическа обстановка, при която войната вече не е толкова далеч от нас. Година, в която за пореден път доказахме нашата решимост и възможности при изпълнение на поставените задачи. Вие ежедневно проявявахте своя професионализъм, желания и стремеж за усъвършенстване въпреки предизвикателствата от различен характер. Благодарение на Вашия труд и усилия отчитаме успешна година в която успяхме да повишим натренираността си за осигуряване на КИП на полевите пунктове за управление. Всяко изминало занятие вие ставахте все по-добри. Констатираните слабости по време на проведените тренировки и учения бяха задълбочено анализирани, а мерките за тяхното отстраняване набелязани. Умните армии се учат от грешките си и никога не ги повтарят.
Убеден съм, че и през Новата 2023 година ще продължим да изпълняваме по достоен начин, с решителност и чест войнския си дълг. Липсата на съвременно оборудване и адекватна учебно-материална база никога не са били пречка за отговорното изпълнение на нашите задължения. Въпреки това вярвам, че качествената промяна в ресурсното осигуряване благодарение на командването на СКС ще продължи и през следващите месеци.
Ваше Високо Благоговенство, благодаря, че и днес сте тук с нас. Винаги сме знаели, че църквата ни има в молитвите си не само войните отдали живота си за нашата родина, но и тези, които вървят по техните стъпки и отдават силите си и енергията си за славата на българската армия и за защита на нашето Отечество.
Уважаеми офицери, сержанти и войници,
Пожелавам Ви през Новата година да запазите своя боен дух, желание за доказване при изпълнение на поставените задачи и нека тя да е ефективна, ползотворна и носеща професионална удовлетвореност на всеки един от вас.
Бъдете здрави! С нами Бог!“.

Свещеноиконом Серафим отслужи тържествен водосвет за живота, здравето и успехите на военнослужещите от МКИС, МВУЦ-Царалица и DCM-F като благослови знамената и поръси със светена вода строените военонслужещи.

След края на церемонията в МКИС започна Ден на отворени врати, по време на който учениците от СОУ „Хр. Ботев“ бяха почерпени с чай и кифлички от мобилната кухня и столова, развърната на свързочния полигон на МКИС, имаха възможност да се запознаят с труда на свързочника и със свързочна техника; с въоръжението на военнослужещите и дори да стрелят с АКС-47 с халосни патрони на импровизираното стрелбище.Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


Начало на подготовката за 2023 г. и Ден на отворени врати в МКИС, НВУК-Чаралица и DCM-F (ГОЛЯМА ТЪРЖЕСТВЕНА-ДЕМОНСТРАЦИОННА ГАЛЕРИЯ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/34 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка