Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

ПАРАХОД "НАЧЯЛО" - ЧАСТ 3: В СЪСТАВА НА "ИДАРЕЙ-НЕХРIЕ"

Pan.bg 27 фев 2014 | 23:42 views (8028) commentaries(0)
img Калоян ПАНЧЕЛИЕВ, сп. "Клуб ОКЕАН"

(материалът е в процес на разработка)

ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА ПАРАХОДА "НАЧЯЛО" В "НАКЛЪ" (1873 г.)

(Продължение)

Вестник "Дунав" следи отблизо темата и в бр. 814 от 30 септември 1873 г. отново информира читателите за случващото се с "вапорътъ и двата шлепа, които съ притежянiе на Г. Николакы Цветкооглу, отъ Свищовъ, и на Халимъ ага отъ Оряхово". Анонимният автор на дописката, публикувана в този брой потвърждава за втори път, че е разрешено да се вземат посочените плавателни съдове за „Идарей-Нехрiе” за сметка на дълга на двамата съдружници към императорското съкровище. В допълнение е извършена и процедура по приемо-предаване (от едно "Дунавско вапорско дружество" в полза на и към „Идарей-Нехрiе”) на споменатия вапор и един шлеп. Точната дата на процедурата и оформянето на приемо-предавателния протокол не са известни, но събитието може да бъде приблизително датирано в периода август-септември 1873 г. Съдбата на втория шлеп е неизвестна. Очевидно той също е купен/придобит от „Идарей-Нехрiе” за сметка на дълга на двамата съдружници, но към датата на публикуването на съобщението във в-к "Дунав" (30 септември с.г.) все още не е официално предаден. Възможно е да е предаден по-късно, както и да е преценено, че последващата му експлоатация е икономически неизгодна и да е спрян от движение. За изследователите обаче е доста по-интересен финалът на дописката, в който е посочено изключително точно предназначението на парахода и връзката с новото му име. Това определено е товарен кораб ("и понеже този вапоръ е отръденъ само за прънасянiе на стокы") и след предаването му на „Идарей-Нехрiе” той закономерно е преименуван (от "НАЧЯЛО" в) "Наклъ", което означава "Преносител" на турски език. В описателен вариант преводът на новото име на парахода всъщност е "този, който пренася товари" или "този, който превозва товари" и в случая то съответства напълно на предназначението му. Определянето на новото име на кораба е извършено с одобрението на главното вилаетско управление и председателя на „Идарей-Нехрiе”.

ПАРАХОДЪТ "НАКЛЪ" В СЪСТАВА НА "ИДАРЕЙ-НЕХРIЕ"

Преминаването на бившия параход "Начало" от едно "Дунавско вапорско дружество" в състава на "Идарей-Нехрiе" е регистрирано изключително точно от генералния консул Александр Мошнин. След серията от събития засвидетелствани във в-к "Дунав", а именно - придобиването на парахода от "Идарей-Нехрiе" към края на месец юли 1873 г., предаването му на същата компания в периода август-септември с. г. и преименуването му в "Наклъ", той е включен като "Н[...]кл" в един списък на плавателните съдове на "Дунавска параходна компания на Османската империя", публикуван от консула във финалната част на неговата Записка за търговията в Дунавския вилает, датирана не по-късно от 22 ноември 1873 г. Изглежда Мошнин разполага с достатъчно надеждни, сигурни и точни източници на информация, защото той всъщност отбелязва принадлежността на "Н[...]кл" към "Идарей-Нехрiе" най-късно към 22 ноември с.г. или броени седмици след официалното предаване на парахода в периода август-септември с. г.
В списъка на консула са посочени следните кораби: 1) "Азиз", 2) "Акиф", 3) "Видин", 4) "Лом", 5) "Софья", 6) "Ниш", 7) "Сияре", 8) "Зиштоф" и 10) "Митхад". Параходът "Н[...]кл" е поставен на девета (9) позиция в списъка. Срещу него с допълнителна бележка изрично е пояснено: "конфискуван от сегашния валия (Начало)". Тази идентификация не оставя място за съмнение: "НАЧЯЛО" - "Наклъ" (според изписването във в-к "Дунав") и "Начало"-"Н[...]кл" (според изписването на Александр Мошнин) е един и същ плавателен съд. На детайлна проверка обаче подлежи мощността на парахода от "20 с." посочена от консула. Тук вероятно е допусната печатна грешка в изписването на мощността, защото тя е твърде малка за товарен кораб на р. Дунав и на практика би направила невъзможно използването му в рейсове с товар срещу течението на реката (например в посока Браила-Оряхово или Браила-Свищов). Ако все пак това е мощността на "Начало" единственото правилно решение в случая е приложението на спомагателен влекач в рейсове с товар срещу течението.

image

image

image

Списъкът на плавателните съдове на „Идарей-Нехрiе” се публикува по Иво Жейнов. Документи от архива на външната политика на Руската империя (1865-1877 г.)

№54 Записка за търговията в Дунавския вилает, не по-късно от 22 ноември 1873 г., изготвена от генералния консул Александър Мошнин, придружена с таблици скици на пристанищата Кюстенджа, Сулина, Варна и Бургас

ПАРАХОДЪТ "НАКЛЪ" В ПЕРИОДА 1874-1876 г.

За изследователите е възможно да проследят частично биографията на парахода "Наклъ" в състава на "Идарей-Нехрiе" благодарение на няколко кратки дописки, публикувани във в-к "Дунав" в периода 1874-1876 г. Според първата от тях, която откриваме в бр. 906 от 8 септември 1874 г. вапорът "Наклъ" превозва неуточнен брой оръдия от ломската скеля до Русе. Въпросните оръдия са от крепостта в Ниш и тъй като са от по-стара система са предназначени за изпращане в Цариград за модернизация. Плаването може да бъде приблизително датирано в периода август-началото на септември с.г.

image

image

Следващото кратко съобщение е поместено в бр. 994 на в-к "Дунав", издаден на 3 август 1875 г. В този случай с парахода "Наклъ" и два шлепа е изпратен "един табур императорски войски" от Русе за Лом. Императорските войски пристигат от Шумен в Русе по железницата, а крайната им дестинация е Ниш. Имена и номера на шлеповете не се посочват и в този смисъл е невъзможно да установим дали поне единият от тях е принадлежал на Н. Бл. Николаки ефенди и Халим ага. Датата на отплаване на кораба и шлеповете от Русе определено е в края на юли с.г. В зависимост от това какво разбира анонимният автор на дописката под "миналата сряда вечерта", пристигането на войсковата част с влак от Шумен в Русе може да е на 23 юли (сряда) или 30 юли (също сряда) 1875 г. вечерта, а отплаването на "Наклъ" и шлеповете от Русе за Лом - съответно на 24 юли (четвъртък) или 31 (също четвъртък) юли 1875 г. Във връзка с превоза на "един табур императорски войски" трябва да се отбележи, че към средата на 1875 г. на парахода вероятно са направени известни конструктивни изменения за настаняване на пътници и персонал и той вече не е "отреден само за пренасяне на стоки".

image

image

Фактът, че през 1875 г. "Наклъ" вече се използва от "Идарей-Нехрiе" комбинирано за превоз на товари и пасажери се подкрепя изцяло от друга дописка, публикувана в бр. 1031 на в-к "Дунав" от 17 декември с.г. Според нея корабът заедно с един шлеп отплава за Видин, натоварен с потребности, приготвени от наемниците в Галац и Русе. Пратката е предназначена за императорските войски във Видин и включва 216 000 оки брашно, 100 992 оки ориз, 5120 оки дървено масло, 1020 оки кафе, 6000 оки смокини, 100 оки кьоселе, 1125 оки свещи и др. В допълнение разбираме, че "същият вапор занесе и някои пътници".

image

image

Подробното представяне на товара по продукти и килограми означава, че анонимният автор на съобщението разполага със сигурен източник на информация от митницата и пристанището в Русе или гарнизона във Видин. Във всеки случай изброяването на продуктите и стоките на борда на парахода напомня за подреждането им по пакетажен лист, товарителница или митническа декларация. Вероятно източникът е имал достъп до някои от посочените документи и е предоставил данни от тях на автора, което позволява на изследователите да изчислят поне частично параметрите на пратката. Преизчисляването на товара от турски оки в килограми (и тонове) може да бъде извършено на базата на 1 ока = 1,283 кг. Направената калкулация показва, че в този рейс "Наклъ" и шлепът отплават, натоварени с 277,128 тона брашно, 129,57274 тона ориз, 6,56896 тона дървено масло, 1,30866 тона кафе, 7,698 тона смокини, 0,1283 тона кьоселе, 1,443375 тона свещи или общо 423,848 тона продукти (приблизително 424 тона).
Данните разбира се не претендират за пълна точност, защото на борда има както "други потребности", така и определен брой пътници, за които липсва информация.
Сигурно доста изследователи и читатели ще си зададат въпроса дали е оправдано изпращането на "Наклъ" и един шлеп, натоварени с продукти за гарнизона във Видин по р. Дунав в зимни условия през декември. Вероятно, за да разсее съмненията, че в предстоящия рейс на парахода има и известен риск анонимният автор на дописката съобщава, че в климатичните условия настъпва подобрение, а ледоход липсва ("нъ отъ нъколко дни насамъ понеже ся оправи връмето и неостана знакъ отъ лъдоветъ по Дунава"). Все пак обаче именно внезапната поява на ледоход прекратява плаването на кораба, който едва достига до отсрещната страна на Лом според съобщение, публикувано в бр. 1033 на в-к "Дунав" от 24 декември 1875 г. Вероятно тук авторът има предвид, че "Наклъ" отплава от Русе срещу течението, преминава край мястото, където р. Русенски Лом се влива в р. Дунав и поради ледохода спира на известно разстояние след това ("и ся принудилъ да остане въ това мъсто по причинъ на многото лъдове, които течятъ по Дунава"), за което говори и употребата на думата "едвам". В противен случай, ако "Наклъ" отплава от Русе срещу течението, преминава край град Лом и поради ледохода спира на известно разстояние след това, употребата на думата "едвам" е неоправдана, защото град Лом е в непосредствена близост до Видин и рейсът на парахода на практика е почти завършен. За съжаление липсват каквито и да е допълнителни подробности за престоя на кораба, продължителността на ледохода в дни, евентуалното претоварване на стоките на друг плавателен съд/успешната им доставка във Видин/освобождаването на "Наклъ" от ледовете и провлачването му обратно в пристанището.

image

image

По същия лаконичен и пестелив начин изданието отразява и следващото събитие от биографията на "Наклъ" - изтеглянето на парахода след засядането му през 1876 г. Операцията по изтеглянето му вероятно е проведена в средата на с.г., защото в бр. 1090 от 25 юли на в-к "Дунав" се посочва: "Сега ся истегли вапорът "Наклъ"" т.е. акцентира се върху темпоралния маркер "сега". Мястото на инцидента, причините за засядането (ниски води през лятото или навигационна грешка), начинът на изтеглянето, персоналът и плавателните съдове, участващи в операцията не са известни. Сигурна е единствено посоката на плаването - (засядането става) надолу по течението на реката, при завръщането на кораба от Видин ("който по пръди на завръщанiето си отъ Видинъ бъше засъдналъ" = "който преди известно време при завръщането си от Видин беше заседнал").

image

image

КАКВО ДРУГО Е ИЗВЕСТНО ЗА ПАРАХОДА "НАКЛЪ"?

Параходът "Наклъ" (бивш "НАЧЯЛО") задължително попада в полезрението и разработките на сериозните изследователи на търговското корабоплаване на Османската империя. Сред тях са Йохан Крусман (Германия), Есер Тутел (Турция) и авторски колектив под ръководството на Байрам Камчи (Турция). В своята статия The Ottoman fluvial administration of the Danube (1863-1878), посветена на Османската речна администрация на р. Дунав в периода 1863-1878 г. германският изследовател Крусман предоставя списък на някои от параходите на "Идарей-Нехрiе" с кратки биографични и технически данни и на девета позиция отбелязва:

image

"Nakil". Винтов параход (комбиниран кораб или буксир?) от 220 БРТ. Дължина 65,00 м. Парна машина от 45 к.с. Не е известно къде и кога е построен. Принадлежал на „Речното управление…“ (бел. ред. -"Идарей-Нехрiе").

image

Статията Administratia fluviala otomana a Dunarii (1863-1878)/The Ottoman fluvial administration of the Danube (1863-1878) е публикувана в сп. Document, 3 (41).2008, стр. 3-5

Подобно на Йохан Крусман и Есер Тутел изброява някои от плавателните съдове на "Идарей-Нехрiе" ("Ниш", "Накил", "Видин", "Лом" и др.) като посочва дължината им, но не и мощността. Интересно е, че данните на Крусман и Тутел за дължината на Nakil съвпадат - и двамата автори отбелязват 65,00 м без да уточняват дали това е най-голяма дължина, дължина по водолинията или дължина между перпендикулярите на кораба.

Nis, (36 метра) Seyyare, (36 метра) Zistovi (36 метра)...Nakil (65 метра)...Vidin (45 метра)...Lom (44,5 метра)

image

Eser Tutel. Seyr-i sefain: Oncesi ve sonrasi. Istanbul Dizisi, 1997.

Авторският колектив под ръководството на Байрам Камчи (Турция) поставя Nakil на седма позиция в своя списък на корабите от "Идарей-Нехрiе". Турските изследователи също не посочват мощността на парахода обаче данните, с които разполагат за дължината му са близки до тези на Йохан Крусман и Есер Тутел - в случая малко над 64 м (при 1 фут = 0,3048 м). Налице е и приемственост с в-к "Дунав", защото колективът определя Nakil като "товарен кораб". Припомняме, че в бр. 814 от 30 септември 1873 г. на вестника е посочено изключително точно предназначението на парахода като товарен и е подчертана връзката с името му (и понеже този вапоръ е отръденъ само за прънасянiе на стокы...дало му ся името Наклъ (Пръноситель).

image

7 - Nakil - Silep - boyu 210 kadem.

7 - Nakil - товарен кораб - дължина 210 фута (=64,008 м)

Bayram Camci, Cezmi Zafer, Sukru Yaman. Turk deniz ticareti ve Turkiye Denizcilik Isletmeleri tarihcesi, 1994.

Освен в специализираната литература с морско историческа и техническа насоченост параходът NAKIL е предмет на една дискусия от 2008 г. и в интернет пространството. Във форума Warsailors.com например той е включен в поредния списък на турските плавателни съдове на р. Дунав. Списъкът е публикуван от Андреас фон Мах, регистриран участник в същия форум от 2006 г. Очевидно данните, с които разполага Андреас фон Мах за тонажа са идентични с тези на Йохан Крусман (220 БРТ). В допълнение той посочва и предишното име на кораба - "НАЧАЛА" (бел. ред. - обърнете внимание - името е в множествено число: НАЧАЛО - НАЧАЛА), както и мощността, но в номинални конски сили (45). Двамата определят парахода като "винтов", което кореспондира с дописката, публикувана в бр. 797 на в-к "Дунав" от 1 август 1873 г. ("Научаваме ся, че единъ вапоръ пропеля...").

ss NAKIL 220gt same as NATSCHIALA (screw) or NAHL 220grt 45nhp

п/х НАКИЛ 220 бт същият като НАЧАЛА (винтов) или НАЛ 220 брт 45 нкс

Re: Turkish Danube Ships Posted by: Andreas von Mach Date: May 04, 2008 08:45AM

image

Отговор: Турски дунавски кораби Публикуван от: Андреас фон Мах Дата: 4 май 2008 г. 08:45
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка