Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“ (3)

Pan.bg 18 авг 2014 | 12:12 views (14473) commentaries(0)
img ПОРЕДИЦА "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" с водещ Калоян Панчелиев

При използването на информация от поредицата "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" позоваването на автора, уеб-сайта Pan.bg и сп. "Клуб ОКЕАН" е задължително

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“

или забележителната история на един британски параходен влекач и руски минен заградител, който се превърна в български учебен ветроход

Част 1. От построяването на парахода Alfred през 1856 г. до участието му в Руско-турската война (1877-1878 г.) на р. Дунав под името „Взрыв“


Калоян Панчелиев, сп. "Клуб ОКЕАН"

ПРЕДПРИЕМАЧЪТ МАРИНОС КОРГИАЛЕНИОС

Дали Alfred е продаден или преименуван през 1865 г.? За съжаление наличните до момента източници за биографията на парахода в този период се ограничават само до спомените на Игнат Щолц и не ни позволяват да направим дори и елементарно предположение. От друга страна самият Щолц е пределно кратък и съобщава единствено, че Левиди продава „Алфредъ“ на морския търговец (грък) Васиоти, който му турил името „Юлия“. Дата и година на продажбата или стойност на договора не се посочват. В „Бележки и спомени по Морската ни часть“ липсват каквито и да е подробности за дейността и личността на Васиоти, евентуална смяна на класа, регистъра и флага на влекача, както и причини за преименуването му от „Алфредъ“ на „Юлия“. „Следъ фалирането на търговеца (бел. ред. - Васиоти), параходътъ е билъ взетъ за дългъ отъ някой си Негропонта“, уточнява Костантин Божков.
Колкото и лаконичен да е Игнат Щолц обаче трябва да признаем, че имената на гръцките търговци, които посочва (Левиди, Васиоти и Негропонт) са коректни и могат да послужат за опорни точки на изследователите. Подобно на случая с Левиди(с) и името на Васиоти ни връща към темата за гръцкото корабоплаване и търговия в района на Черно море и река Дунав през XIX век. Търговска къща Васиоти (Casa Vassioti) наистина съществува – разбираме го от италианския вариант на уеб-страницата на библиотека „Коргиалениос“, която се намира в гр. Аргостоли на о-в Кефалония (Гърция). Библиотеката е основана през 1924 г., отваря врати на следващата година и носи името на големия гръцки търговец, предприемач и филантроп Маринос Коргиалениос (1829-1911 г.).

image

Маринос Коргиалениос (1829-1911 г.) - гръцки търговец, предприемач и филантроп, който инвестира част от състоянието си в търговска къща Васиоти в Браила. Един от нейните представители е Георгиос Авасиотис. Портретът на предприемача се публикува от уеб-страницата на библиотека „Коргиалениос“, която се намира в гр. Аргостоли на о-в Кефалония (Гърция)

Професионалната кариера на Коргиалениос започва в Смирна (1846-1849 г.) и преминава през Одеса (до 1858 г.), Марсилия (след 1861 г.) и Лондон (от 1872 г.). През 1861 г. той сключва брак с Агелики Гералопуло, дъщеря на гръцки търговец от Лондон. Впоследствие Коргиалениос се премества в Марсилия, където за няколко години натрупва значително състояние от търговска дейност. Маринос инвестира този капитал именно във фирмата на Васиоти в Браила. За съжаление Васиоти не оправдава доверието на своя финансов благодетел: търговската му къща банкрутира и на практика оставя Коргиалениос без никакви средства. Фалитът на Васиоти очевидно получава отзвук сред тогавашната общественост, защото по-късно се отбелязва както от лоцмана Игнат Щолц, така и в биографията на Маринос Коргиалениос. Можем ли да датираме поне приблизително годините на придобиване на „Алфредъ“ от Васиоти, преименуването на кораба в „Юлия“ и фалита на търговската къща? За целта е необходим един по-близък поглед към дейността на този гръцки търговец.

image

Биография на Маринос Коргиалениос, публикувана на уеб-страницата на библиотеката в гр. Аргостоли на о-в Кефалония. В английския вариант на уеб-страницата компанията, в която е инвестиран капиталът на Маринос Коргиалениос, фигурира с името Avasiotis House of Braila (търговска къща Авасиоти от Браила), а в италианския като Casa Vassioti. Фалитът на Васиоти очевидно получава отзвук сред тогавашната общественост, защото по-късно се отбелязва както от лоцмана Игнат Щолц, така и в биографията на Маринос Коргиалениос

„КРАЛЯТ НА ДУНАВА“

Както вече видяхме фирмата на Васиоти се намира в Браила, а лоцманът Щолц го определя като „морски търговец“, което означава че дейността му е свързана освен с река Дунав и (минимум) с разположеното на изток от нейната делта Черно море. В английския вариант на уеб-страницата на библиотека „Коргиалениос“ компанията фигурира с името Avasiotis House of Braila (търговска къща Авасиоти от Браила). Разликата в изписването на името на фирмата на италиански (Casa Vassioti) и английски език (Avasiotis House) е очевидна. Вероятно е свързана с начините на представяне на търговеца на различни пазари и пред клиентите от района на Средиземно море и/или Западна Европа. При всички положения обаче с това не се изчерпват вариантите на изписване на името му. В пресата на Обединените княжества от XIX век и по-точно във в-к Romanul от септември 1867 г. откриваме вариантът Avassioti, а в английски уеб-сайт, посветен на историята на корабостроенето на река Тайн – Avasiotti. Наличието на толкова варианти на пръв поглед е доста объркващо, но в разглеждания период в Браила определено съществува силен кандидат за личността на „морския търговец“ Васиоти, споменат от Игнат Щолц. Става дума за гърка Георгиос Авасиотис, който развива впечатляваща за времето си търговска дейност и в резултат е наречен „Кралят на Дунава“. Вероятно Alfred не е единственият закупен от него кораб през втората половина на XIX век. На уеб-страницата, посветена на историята на корабостроенето на река Тайн е отбелязано, че колесният параход с железен корпус Primo, завършен през юли 1869 г. в корабостроителницата J Wigham Richardson & Co. и регистриран в Нюкасъл, е построен специално за експлоатация на река Дунав и „продаден в чужбина“ (Sold Foreign). Само месец по-късно Primo сменя собственика си – Ксенофон Бали от Лондон го продава на Гиорги Авасиоти (Ghiorghi Avasiotti), който от своя страна го преименува на Travasiata.

image

Финансовата помощ от страна на Коргиалениос позволява на Авасиотис да разшири дейността си. Разширяването вероятно е в посока към корабоплаване и съответно придобиване на параходи. Два от тях са Alfred (преименуван на „Юлия“) и Primo (преименуван на Travasiata – на снимката горе от колекцията на Ian Rae, www.tynetugs.co.uk)

КОЙ Е ГЕОРГИОС АВАСИОТИС?

Може да се предположи, че Георгиос Авасиотис и Гиорги Авасиоти е едно и също лице. В българската историческа литература и по-специално в поредицата от известия на държавните архиви той определено е познат с първото име. В том 71 от поредицата например откриваме един протокол от разпита на гръцкия търговец Георгиос Авасиотис за произшествието на кораба „Германия“. Документът с дата от 23 август [4 септември] 1867 г. е включен под № 17 в изданието и е съставен в канцеларията на Гръцкото вицеконсулство в Браила. Подписан е на следващия ден от гръцкия консул в същия град Георгиос Л. Цамадос.

image

image

image

Извадки от протокола от разпита на гръцкия търговец Георгиос Авасиотис за произшествието на кораба „Германия“. Документ №17 в том 71 от поредицата "Известия на държавните архиви"

В него са записани показанията на Георгиос Авасиотис относно трагичния инцидент с българина Никола Войводов и сърбина Цвятко Павлович на австрийския параход „Германия“ в пристанище Русчук на 8 август с.г. Гръцкият търговец пътува със същия кораб и става свидетел на произшествието. Ето защо той е призован да даде показания от консула Георгиос Л. Цамадос. На въпроса „Как се казвате и т.н.?“ отговаря по следния начин: „Георгиос Авасиотис, на 56 години, роден в Превеза в Турция, тук живеещ (бел.ред. - Браила), натурализиран грък в Боница, търговец, християнин“. Този кратък, но синтезиран отговор ни предоставя достатъчно информация, за да направим частично обобщение за личността и дейността на (А)васиоти(с) през 60-те години на XIX век, както и на биографията на Alfred в същия период.

image

Никола Войводов и Цвятко Павлович (Източник: Тодорова, К. "Хвала Вази за Вашето геройство!", публикация на уеб-сайта www.zovzaistina.com)

image

Австрийският параход Germania (Снимка: Magyar Muszaki es Kozlekedesi Muzeum и www.hajoregiszter.hu)

ОТ „АЛФРЕДЪ“ КЪМ „ЮЛИЯ“

Започваме реконструкцията от предприемача Маринос Коргиалениос, който сключва брак с Агелики Гералопуло през 1861 г. и се премества в Марсилия, където развива голяма по обем и успешна бизнес дейност. Коргиалениос избира търговска къща Васиоти/Авасиотис (Casa Vassioti/Avasiotis House) в Браила за свой партньор и инвестира в нея значителен капитал. Може да се предположи, че един от по-важните представители на търговската къща е Георгиос Авасиотис, роден около 1811 г. в Превеза в Турция. Финансовата помощ на Маринос позволява на Васиоти/Авасиотис да разшири обхвата на дейността си. Разширяването вероятно е в посока към корабоплаване и съответно придобиване на параходи. Два от тях са Alfred (преименуван на „Юлия“) и Primo (преименуван на Travasiata). Известно е, че Primo е закупен от Гиорги Авасиоти/Георгиос Авасиотис през 1869 г. Годината на окончателното придобиване на Alfred/„Алфредъ“ от (А)васиоти(с) обаче трябва да се търси по-рано. На този етап от проучванията най-добре е да се приеме, че това става в периода 1862-1865 г., когато в техническото състояние на парахода настъпват известни промени и неговият клас (А1), име (Alfred) и данни са последователно заличени от „Лойд’с регистър на британското и чуждо корабоплаване“. Предположението се базира и на основните моменти от биографията на Маринос Коргиалениос, един от които е бракът му с Агелики Гералопуло през 1861 г. Капиталът на Маринос е натрупан в продължение на „няколко години“ след сватбата и преместването му в Марсилия (т.е. в периода непосредствено след 1861 г.). В този смисъл и инвестицията на Коргиалениос в търговска къща Васиоти/Авасиотис в Браила около 1865 г. изглежда напълно възможна. Заличаването на Alfred и данните му от регистъра на „Лойд’с“ през същата година е индикация за сериозни промени в биографията му, например окончателна продажба от Левиди(с) на Васиоти/Авасиотис или промяна на името (от „Алфредъ“ на „Юлия“). Не бива да се изключва и вариант, в който Васиоти/Авасиотис взема Alfred под наем от Левиди(с) без да променя името му в периода 1862-1864 г., а на следващата година го закупува и преименува на „Юлия“. Фалитът на Васиоти/Авасиотис, посочен от лоцмана Игнат Щолц и биографа на Маринос Коргиалениос трябва да бъде отнесен към началото на 70-те години на XIX век. Както видяхме банкрутът на търговската къща в Браила оставя Маринос без финансови средства и през 1872 г. той е принуден да се премести в Лондон в търсене на нови възможности. В допълнение параход "Юлия" преминава от Васиоти в "Негропонта, който го нарекълъ - "Екатерина", според Щолц.

image

Сведенията на лоцмана Игнат (или Игнац) Щолц за парахода "Алфредъ" - "Взривъ" са сполучливо съхранени и записани от инж. полковник о.з. Константин Божков в „Бележки и спомени по Морската ни часть“. Колкото и лаконичен да е Игнат Щолц обаче трябва да признаем, че имената на гръцките търговци, които посочва (Левиди, Васиоти и Негропонт) са коректни и могат да послужат за опорни точки на изследователите

(Следва)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка