Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“ (4)

Pan.bg 27 авг 2014 | 13:14 views (14305) commentaries(0)
img ПОРЕДИЦА "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" с водещ Калоян Панчелиев

При използването на информация от поредицата "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" позоваването на автора, уеб-сайта Pan.bg и сп. "Клуб ОКЕАН" е задължително

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“

или забележителната история на един британски параходен влекач и руски минен заградител, който се превърна в български учебен ветроход

Част 1. От построяването на парахода Alfred през 1856 г. до участието му в Руско-турската война (1877-1878 г.) на р. Дунав под името „Взрыв“


Калоян Панчелиев, сп. "Клуб ОКЕАН"

Обявяването на Руско-турската война на 12/24 април 1877 г. довежда до

ВНЕЗАПЕН ОБРАТ В БИОГРАФИЯТА НА „ЕКАТЕРИНА“

Този обрат включва пълна промяна на предназначението (от гражданско към военно), собственика (от частен към държавен) и флага на парахода. Според капитан II ранг о.з. Ради Боев корабът е закупен от руското командване между 12 и 14 април 1877 г. (т.е. в самото начало на войната), преименуван е на „Взрыв“ и е предаден на Черноморския флотски отряд, който действа в най-долното течение на р. Дунав. С незначителни разлики по отношение на наименованието на отряда същият епизод е предаден и от изследователя инж. Мирослав Цанов в следния вид: „Между 12 и 14 април 1877 г. руското командуване закупува „Екатерина“ от Негропонт, преименува го на „Взрыв“ и го включва в състава на долнодунавския флотски отряд“. Както обикновено подробности за преговорите, участниците в тях, сключването на договора за покупко-продажба и окончателна цена липсват.

image

Мирослав Цанов: „Между 12 и 14 април 1877 г. руското командуване закупува „Екатерина“ от Негропонт, преименува го на „Взрыв“ и го включва в състава на долнодунавския флотски отряд“

image

Според капитан II ранг о.з. Ради Боев корабът е закупен от руското командуване между 12 и 14 април 1877 г. (т.е. в самото начало на войната), преименуван е на „Взрыв“ и е предаден на Черноморския флотски отряд, който действувал в най-долното течение на р. Дунав


image

Извадка от поредицата Кратки съобщения (томове 7-13) на Института по славянознание към Академията на науките на СССР: „Параходът „Взрыв“ беше придобит от морското министерство от една от търговските фирми в Галац и по време на войната също беше използван в бойни операции на Дунава.“

Тук отново ни идват на помощ спомените на лоцмана Игнат Шолц съгласно, които руското правителство закупува кораба от Негропонт „за 3,700 златни лева и го нарекло „Взривъ“. В поредицата от Кратки съобщения (томове 7-13) на Института по славянознание към Академията на науките на СССР през 1952 г. е отбелязано: „Параходът „Взрыв“ беше придобит от морското министерство от една от търговските фирми в Галац и по време на войната също беше използван в бойни операции на Дунава.“ В своята книга „Русско-Турецкие войны 1676-1918 г.“ Александр Борисович Широкорад допълва информацията относно характера на покупката, мястото на сделката и броя на закупените плавателни съдове: „…Морското ведомство закупило тайно в Галац два частни румънски кораба, които включило в състава на руските сили на Дунава под имената „Взрыв“ и „Заграждение“.

image

Генерал-майор Александр Филиппович Депп и съдържанието на неговата телеграма от Галац, получена от руското командване на 19 април 1877 г. В телеграмата се съобщава за закупуването на параход и 15 лодки. Дали този параход е „Взрыв“? („Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 года на Балканском полуострове“, т. 81)

image

За купуването на един параход и известен брой лодки съобщава с шифрована телеграма от Галац и генерал-майор Александр Филиппович Депп, началник на инженерните войски. Тя е получена от руското командване на 19 април 1877 г. Публикувана е в том 81 на авторитетния „Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 года на Балканском полуострове“. Текстът на въпросната телеграма гласи: „Лодките са спуснати; закупени са (бел. ред. - един) параход и 15 лодки; подготвят се мини; пристъпвам към изграждането на обсадни батареи при Серет; усилена е позицията при Рени.“ В специална бележка (№3) под линия е уточнено: „На генерал-майор Депп не бяха предадени писмени заповеди преди заминаването му в Галац“. Бележката вероятно има отношение към тайния характер на покупката на двата кораба, отбелязан по-горе от Широкорад. За съжаление в телеграмата липсва конкретно име на придобития параход, което не ни позволява да я свържем категорично с „Взрыв“.
Запазени ли са точни данни за цената на двата кораба, закупени от руското командване? Благодарение на един опис за извършени разходи, съставен от военния инженер подполковник Клименко разбираме, че за покупката на съдове "Альфредъ" ("Взрывъ"), "Фосколино" ("Загражденiе") и два железни шлепа са изразходвани съответно 75.000 франка, 70.000 франка и 31.250 франка. Описът е публикуван като отделен документ под номер 464 с дата 4 юни 1877 г. на стр. 203-204 в том 30 от поредицата "Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 года на Балканском полуострове", а съдовете "Альфредъ" ("Взрывъ") и "Фосколино" ("Загражденiе") са включени под номер 12) в него. Документът е изключително важен не само, защото посочва точната цена на придобиване на двата парахода, но разкрива по категоричен начин и приемствеността между старите и новите им имена. В заключение може да се каже, че руското командване закупува два кораба с имена "Альфредъ" (а не "Екатерина") и "Фосколино" и ги преименува съответно на "Взрывъ" и "Загражденiе".

image

image

image

image

image

image

image

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЛЕКАЧ В СЪСТАВ С БАРЖА

за транспорт и доставка на мини от р. Прут в Браила очевидно е спешна, защото "Альфредъ"/„Взрыв“ влиза в строя и екипажът му получава първите си задачи. В подкрепа на този факт откриваме следното сведение в том 2 на престижното издание на руската военно-историческа комисия при Главния щаб, озаглавено „Описание русско-турецкой войны 1877-1878 годов на Балканском полуострове“: „Към поставянето на втория ред от мини при Браила би следвало да се пристъпи на 29 април. Генерал-лейтенант княз Шаховской заповядал необходимите за това мини да бъдат изпратени от устието на Прут в Браила на баржа, буксирана от парахода „Взрыв.“

image

Генерал-лейтенант княз Алексей Иванович Шаховской, който заповядва да бъдат изпратени мини от устието на р. Прут до Браила на баржа, буксирана от парахода „Взрыв“. Мините са предназначени за поставянето на заграждение при Браила на 29 април 1877 г. Портретът на княз Шаховской се публикува по „Герои и деятели русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С.-Петербургъ. Изданiе В. Турбы. 1878.“

image

image

Приготовления на р. Прут. В центъра – неизвестен колесен параход. Нигропонти предварително се задължават да доставят както параход "Альфредъ", така и шлеповете в р. Прут

СЛУЧАЯТ С ПАРАХОДА „АЛЬФРЕДЪ“

Под тази отправка в глава XXIII, озаглавена "Минныя загражденiя" на сборника "Двадцать месяцев в действующей армии (1877—1878)" с автор Всеволод Крестовский е публикуван един твърде интригуващ епизод от биографията на парахода броени дни след закупуването му от руското командване през април 1877 г. В този епизод обаче корабът изненадващо фигурира с оригиналното си име от 1856 г. („Альфредъ“), което изправя изследователите пред няколко важни въпроса: за причините отново да бъде избрано името „Альфредъ“, за продължителността на периода, в който е използвано, както и за датата, когато корабът е преименуван на „Взрыв“. Същият епизод е публикуван с известни съкращения в официалния руски „Правительственный Вестник“ и сп. „Морской сборник“ през 1877 г. За съжаление на този етап не могат да бъдат дадени категорични отговори на горните въпроси. Възможно е имената „Юлия“ и „Екатерина“, под които параходът е плавал съответно за Васиоти/Авасиотис и Негропонт да не са вписани в международно признати корабоплавателни регистри, а само в книгите на големите кораби в пристанищата на Браила и Галац. В този смисъл Всеволод Крестовский използва името „Альфредъ“, защото влекачът е вписан с него за последен път през 1864 г. в международно признатия „Лойд’с регистър на британското и чуждо корабоплаване“. В допълнение Alfred със сигурност е и името, открито от руското командване в оригиналното мерително свидетелство на парахода. Подобно свидетелство обикновено е част от пакета със задължителни документи на борда, предавани от стария на новия собственик при покупко-продажбата на всеки кораб. Не трябва да изключваме и вариант, в който влекачът плава временно с името „Альфредъ“/Alfred в някои военни операции за заблуда на представителите на британския флот, дипломация, разузнаване и търговия в района, които са особено чувствителни, подозрителни и враждебно настроени към навлизането на руската армия в долното течение на р. Дунав. След това малко отклонение от темата, нека да се върнем към епизода, описан от Всеволод Крестовский.

image
image

Извадка от глава XXIII, озаглавена "Минныя загражденiя" на сборника "Двадцать месяцев в действующей армии (1877—1878) (Письма в редакцию газеты "Правительственный Вестник" от ее официального корреспондента лейб-гвардии уланского Его Величества полка штаб-ротмистра Всеволода Крестовского)" Том 1.— СПБ: Типография Министерства Внутренних Дел, 1879

В нощта на 1 май 1877 г. генерал-майор Салов, (главен) началник на Браилския отряд заповядва на полковник Струков да поеме командването на сборна рота от 140 души, съставена от две роти на Якутския полк и да се насочи с нея към село Гечет (разположено на турския бряг срещу Браила) с цел да прикрива поставянето на минни заграждения. В 4 часа сутринта на 2 май с.г. сборната рота се качва на парахода „Альфредъ“ (в състав с една баржа) и осъществява десант в назначения пункт. В Гечет полковник Струков заповядва на част от подчинените си да започнат да товарят на баржата каменни въглища от близкия турски склад. Работата започва в 5:30 часа и в продължение на 2 часа командата успява да натовари до 1000 пуда каменни въглища на баржата, буксирана от „Альфредъ“. В района се намират три турски кораба, от които два монитора. След внимателен оглед на местността и проверка за близостта на плавателните съдове на противника е преценено, че операцията може да започне безпрепятствено. Екипажите на „Альфредъ“ и няколко лодки пристъпват към поставянето на минното заграждение. След поставянето на първия ред от мини и съответното изчакване, за да бъде натоварена баржата с каменни въглища сборната рота отново се качва на парахода. В 7:30 часа сутринта той отплава заедно с баржата обратно към Браила. Неочаквано по средата на Дунава корабът получава (временна) повреда в парната машина и течението го отнася надолу по реката право към минните заграждения. Лейтенант Дубасов реагира незабавно и заповядва да бъде отдадена котвата. Оказва се, че течението тук е прекалено силно и тя не може да задържи парахода. Полковник Струков и лейтенант Дубасов виждат, че „Альфредъ“ се намира недалеч от минните заграждения и опасността да се натъкне на тях и да се взриви е съвсем реална. Ето защо двамата решават да прехвърлят незабавно хората от кораба на баржата. Дубасов сигнализира да бъдат изпратени три винтови лодки, които да отбуксират баржата до Браила. Междувременно генерал-лейтенат Салов разпорежда да бъдат изпратени на помощ всички налични лодки. За щастие в момента, в който те застават на борд до „Альфредъ“ и хората започват да се прехвърлят в тях нормалният ход на парната машина е възстановен. В 8:00 часа сутринта параходът благополучно се завръща в Браила и доставя въглища за някои от руските параходи.

image

Полковник Александр Петрович Струков (1840-1911 г.), чието име се свързва с най-интригуващия епизод от биографията на парахода през 1877 г. В този епизод корабът изненадващо фигурира с оригиналното си име от 1856 г. („Алфред“). Портретът на Струков се публикува по Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894

(Следва)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка