Warning: getimagesize(://): failed to open stream: Няма такъв файл или директория in /home/panbgwz9/public_html/view_article.php on line 197

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“ (5)

Pan.bg 04 сеп 2014 | 20:48 views (14806) commentaries(0)
img ПОРЕДИЦА "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" с водещ Калоян Панчелиев

При използването на информация от поредицата "НЕПОЗНАТИТЕ КОРАБИ" позоваването на автора, уеб-сайта Pan.bg и сп. "Клуб ОКЕАН" е задължително

ALFRED – „ВЗРЫВ“ – „АСЕНЪ“

или забележителната история на един британски параходен влекач и руски минен заградител, който се превърна в български учебен ветроход

Част 1. От построяването на парахода Alfred през 1856 г. до участието му в Руско-турската война (1877-1878 г.) на р. Дунав под името „Взрыв“


Калоян Панчелиев, сп. "Клуб ОКЕАН"

И ВСЕ ПАК - ALFRED/"АЛЬФРЕДЪ", А НЕ "ЕКАТЕРИНА"

Фактът, че Всеволод Крестовский използва оригиналното име на парахода ("Альфредъ") във връзка със събития от началото на месец май 1877 г. при положение, че според българските изследователи (капитан II ранг о.з. Ради Боев и Мирослав Цанов) корабът е закупен между 12 и 14 април 1877 г. и е преименуван на "Взрыв" ни задължава да проучим в детайли обстоятелствата по придобиването му от руското командване. С други думи тук е изключително важно да намерим отговор на следните въпроси: какво е името на парахода ("Екатерина" или Alfred) преди продажбата му в Галац и на коя дата и при какви обстоятелства той пристига при руснаците? Отговорите откриваме в две донесения, публикувани в том 29 от поредицата "Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 года на Балканском полуострове". Донесенията са на Командира на 3-а батарея при 11-а арт. бригада с дата 19 април 1877 г. в гр. Рени. Очевидно съставителите на сборника са обединили двете донесения в един документ с общ номер (268) поради общата им тематична насоченост (пристигане на гръцки плавателни съдове в района на гр. Рени). Документ № 268 е публикуван на стр. 102 в сборника. Двете донесения (съответно обозначени с номера 1) и 2), които той съдържа са подписани от подполк. Миклашевскій.

image

image

В донесение номер 1), съставено в 10:15 часа сутринта на 19 април 1877 г. се съобщава за събитие, което се е случило два дни по-рано: на 17 април (неделя) с.г. четири гръцки (бел. ред. - плавателни) съда спират над брода през р. Прут. От значение за настоящото изследване е донесение номер 2), съставено в 10:15 часа сутринта на 19 април 1877 г. В него се съобщава за събитие, което се е случило в 9 часа сутринта на същия ден (19 април):

2) Сегодня въ 9 час. утра греческій пароходъ «Альфредъ» привелъ на буксиръ четыре судна. Капитанъ суденъ, причаливъ добровольно къ берегу, предъявилъ прилагаемые при семъ паспорта 2) и заявилъ, что онъ прибылъ съ судами къ нашимъ услугамъ. Суда безъ всякаго груза. Суда стали на якорь ниже г. Рени. Подписалъ: Подполк. Миклашевскій.

2) Днес в 9 часа сутринта гръцкият параход "Альфредъ" достави на буксир четири (бел. ред. - плавателни) съда. Капитанът на съдовете акостира доброволно на брега, показа наличните/приложимите за/към тях паспорти и заяви, че е пристигнал със съдовете на нашите услуги. Съдовете са без какъвто и да е товар. Съдовете застанаха на котва под гр. Рени. Подписал: Подполк. Миклашевскій.

image

image

image

Следващите важни документи, които са свързани със закупуването на параход "Альфредъ", предстоящото му приемане в строя и съставянето на инвентарен опис са публикувани съответно под номера 560 и 561 в том 29 от същата поредица. На 27 април 1877 г. генерал-майор Александр Филиппович Депп, началник на инженерните войски се обръща с уведомително писмо към руския консул в гр. Галац. Писмото, заведено под номер 1024 е изпратено от гр. Браила. Публикувано е в сборника под номер 561. Тук предаваме пълния му текст:

"Устно Ви предадох, милостиви господарю, условията, при които съм съгласен да закупя за действащата армия от г-дата Нигропонти буксирния и колесен параход "Альфредъ" и два шлепа с №№ 3 и 10. За посочения параход на г-дата Нигропонти е предложена цена от 3.000 фунта стерлинги, а за шлеповете: за №3 - 400 фунта и за № 10 - 850 фунта стерлинги, при което г-дата Нигропонти се задължиха да доставят както парахода, така и шлеповете в р. Прут и да извършат необходимите поправки в машината на парахода по указание на кап.-лейт. Беклешов. На основание изложените по-горе условия имам честта, милостиви господарю, да Ви помоля да сключите с г-дата Нигропонти формален акт (бел. ред. - договор) за покупка на споменатия параход и два шлепа за действащата армия и по реда на представените от кап.-лейт. Беклешов квитанции (бел. ред. - разписки) за приемането на гореспоменатите съдове в необходимата изправност, да им бъде даден кредита от пари в количество 4.250 фунта стерлинги, отпуснати от Вас в разпореждане на Полевото Казначейство и подлежащи на разпределение за гореспоменатите съдове."

image
image
image
image
image
image

Условията поставени от генерал-майор Александр Филиппович Депп (фиксирана цена, доставка на парахода и шлеповете в р. Прут, извършване на поправки в парната машина) вероятно са одобрени и от руския консул в гр. Галац, след което страните преминават към акта на покупко-продажба. С точна дата на подписване на договора за съжаление не разполагаме. Все пак можем да предположим, че това става на 27 април 1877 г., защото в друго уведомително писмо от същата дата генерал-майор Депп говори за покупката като свършен факт. Писмото, заведено под номер 1020/а е съставено в гр. Браила и изпратено до командира на Черноморския флотски отряд капитан-лейтенант Беклешов. Публикувано е в том 29 от сборника под номер 560. В писмото генерал-майор Депп предлага на Беклешов да направи инвентарни описи и да назначи командири на новопридобитите плавателни съдове. Тук предаваме пълния му текст:

"За усилване на средствата при изпълнение на задачите, възложени на поверения Ви отряд от мен са закупени/придобити: буксирните параходи "Фосколино" и "Альфредъ", железните шлепове №№ 3 и 10, дървена барка и 20 гребни лодки; предлагам на Ваше високоблагородие да приеме всички тези (бел. ред. - плавателни) съдове във ваше разпореждане, да ги заприходи и да представи в Полевото Инженерно Управление пълният им опис с имуществото. Освен това допълвам, че по указание на капитан 1 ранг Рагуля назначаването на командири на тези съдове трябва да бъде извършено от Вас."

image
image
image

ALFRED/"АЛЬФРЕДЪ" В ПЕРИОДА 19-27 АПРИЛ 1877 г. - ОПИТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ

19 април 1877 г. - в 9 часа сутринта гръцкият параход "Альфредъ" доставя на буксир четири плавателни съда в района на гр. Рени. Капитанът акостира доброволно на брега, показва наличните корабни документи и заявява, че е пристигнал и предоставя плавателните съдове в услуга на руснаците. Установено е, че плавателните съдове не са натоварени, след което застават на котва под гр. Рени; за случилото се докладва подполк. Миклашевскій с донесение 2) от 19 април 1877 г.

image

"Дунавът, при сливането му с Прут" (The Danube, at the junction of the Pruth) - фрагмент от гравюра, публикувана в The Illustrated London News на 5 май 1877 г. На 19 април с.г. гръцкият параход "Альфредъ", собственост на г-дата Нигропонти пристига в района на гр. Рени. В периода 19-27 април с.г. г-дата Нигропонти се съгласяват да продадат параход "Альфредъ" на руското командване и се задължават да го доставят в р. Прут. На гравюрата, вляво - непознат двумачтов параход. Среща с "Альфредъ" в преходния период преди предаването му в р. Прут от г-дата Нигропонти на руското командване?

19-27 април 1877 г. - руснаците проявяват интерес към закупуването на параход "Альфредъ" и два шлепа за действащата армия; установено е, че собственици на "Альфредъ" и шлеповете са г-дата Нигропонти; за парахода на г-дата Нигропонти е предложена цена от 3.000 фунта стерлинги, а за шлеповете: за №3 - 400 фунта и за № 10 - 850 фунта стерлинги; генерал-майор Александр Филиппович Депп, началник на инженерните войски съобщава устно на руския консул в гр. Галац условията, при които е съгласен да закупи за действащата армия от г-дата Нигропонти буксирния и колесен параход "Альфредъ" и два шлепа с №№ 3 и 10; Г-дата Нигропонти предварително се задължават/съгласяват да доставят както парахода, така и шлеповете в р. Прут и да извършат необходимите поправки в машината на парахода по указание на кап.-лейт. Беклешов.

27 април 1877 г. - генерал-майор Александр Филиппович Депп, началник на инженерните войски моли/предлага на руския консул в гр. Галац да пристъпи към сключването на договор за покупка на споменатия параход и два шлепа за действащата армия.

27 април 1877 г. - вероятна дата на подписване на договора за покупко-продажба на параход "Альфредъ" и два шлепа с №№ 3 и 10; не е ясно дали параход "Фосколино", дървената барка и 20-те гребни лодки са предмет на този или друг отделен договор.

27 април 1877 г. - генерал-майор Александр Филиппович Депп началник на инженерните войски предлага на капитан-лейтенант Беклешов, командир на Черноморския флотски отряд да приеме в свое разпореждане буксирните параходи "Фосколино" и "Альфредъ", железните шлепове №№ 3 и 10, дървена барка и 20 гребни лодки, да ги заприходи и да представи в Полевото Инженерно Управление пълният им опис с имуществото; по указание на капитан 1 ранг Рагуля назначаването на командири на тези съдове също трябва да бъде извършено от капитан-лейтенант Беклешов.

(Следва)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка