Полковник Иван Иванов: През последните четири години отношението към Българската армия беше безобразно

Pan.bg 10 май 2013 | 16:35 views (5508) commentaries(8)
img Полковник Иван Иванов:
През последните четири години отношението
към Българската армия беше безобразно

Интервю на П.Панчелиев

За пръв път през последните две десетилетия от политическа партия ясно и точно се поемат конкретни ангажименти към военнослужещите, твърди председателят на КООСО, визирайки сключеното споразумение за съвместна дейност и сътрудничество между Конфедерацията и БСП


О.р. полковник Иван Иванов е завършил през 1979 г. Висшето военно артилерийско училище в Шумен, специалност "Земна артилерия" и гражданска квалификация "Инженер по електронни изчислителни системи", а през 1986 г. ВА “Г.С.Раковски” с отличие. Заемал е различни длъжности в БА. През 1998 г. преминава курс за висши ръководни кадри в колежа по отбрана на НАТО в Рим. В периода 1996 - 2001 г. се обучава в различни курсове в областта на "Предотвратяване на конфликти и управление на кризи" и "Мироопазващи операции" в Австрия и Германия. От 1996 до 1997 г. служи като Военен наблюдател на ООН и заема различни ръководни длъжности в реални бойни мисии на ООН в Таджикистан.
През 2001 г. основава българския клон на Асоциацията на завършилите колежа по отбрана на НАТО (АЗКОН) - международна организация, в която членуват 23 организации от страни-членки на алианса. През 2008 г. е съучредител и първи председател на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО). От 2009 до 2012 г. е директор на дирекция “Човешки ресурси” в МО. В края на м. ноември 2012 г. подава оставка в знак на несъгласие с водената от Министерството на отбраната политика. На конференция на КООСО е преизбран за председател на Конфедерацията. На 10 април т.г. КООСО подписа с споразумение за съвместна дейност и сътрудничество с БСП.- Господин полковник, кое ви мотивира да подпишете споразумение с БСП?
- Мотивира ме безобразното отношение към Българската армия през последните четири години. Както се казва, чашата преля. Стигна се до положението, в което тя е доведена до състояние на невъзможност да изпълни конституционното си задължение по защита на държавните граници и териториалната цялост на Р.България. На практика военната експертиза беше игнорирана. Сухопътните ни войски бяха редуцирани до две механизирани бригади и няколко полка. Военновъздушните сили бяха сведени до 10-15 годни летателни единици, а Военноморските сили – до две фрегати втора употреба, няколко катера и спомагателни съдове. Числеността на Въоръжените сили е около 30 000 души при значителен некомплект от офицери и сержанти. Не случайно в някои медии се прави аналогия със състоянието на БА след убийствения за България и Българската армия Ньойския договор. Освен това във времето на предишното правителство и предишния парламент се промени в негативен план социалният статус на военнослужещия. Отнеха се придобивки и стимули, които са в дисонанс с политиката по тези въпроси в държавите и армиите, членки на НАТО. Изкуствено се формира тенденция за омаловажаване труда на хората, работещи в сектор „Отбрана” и до подценяване значимостта на военната професия. Това доведе до масово напускане на високоподготвени военни кадри и до намаляване на желаещите за курсанти и кадрови войници.

- Ще се променят ли тези обстоятелства в сектор „Отбрана”, ако БСП спечели изборите?
- При подписване на споразумението на КООСО с Коалиция за България , господин Сергей Станишев се ангажира с възстановяване на отнетите от ГЕРБ социални права на военнослужещите, включително връщане на стария режим за придобиване право на пенсия, както и с въвеждането на ясна система за кариерно развитие на военнослужещите. Ясно беше казано, че хората в отбраната ще бъдат приоритет на новата власт след изборите. Поето беше обещанието за възвръщане на уважението и значимостта на военното ръководство и зачитане на професионалната експертиза при вземането на решения в областта на отбраната. Стана ясно, че ще бъде преодоляна порочната практика за счетоводна политика на финансови баланси за сметка на хората в армията. При подписване на споразумението стана дума също за възстановяване престижа на военната професия и за степента на готовност на Въоръжените сили. За пръв път през последните две десетилетия от политическа партия ясно и точно се поемат конкретни ангажименти към военнослужещите.

- С какви експертни възможности разполага ръководената от вас Конфедерация?
- КООСО е създадена през 2008 г. и включва в състава си 14 неправителствени сдружения със структури в 42 населени места. В нея членуват генерали и офицери от резерва и запаса от всички видове въоръжени сили и родове войски, чиято професионална кариера е преминала изцяло в БА. Част от тях са служили в различни структури на НАТО и са участвали в мироопазващи и мироналагащи мисии. Конфедерацията е разработила Визия за развитие на отбраната и Въоръжените сили на Република България. В нея на основата на обстоен анализ на състоянието на отбраната се предлагат конкретни решения. От промяна се нуждае законовата база, отнасяща се за МО и БА. Нова по-ефективна формула ще търсим за структурно-организационното изграждане на Въоръжените сили. Ще предприемем, както стана дума по-горе, сериозни социални мерки за връщане мотивацията на военнослужещите. Всичко това ще стане след подробен експертен анализ на състоянието на въоръжените сили, за да може армията ни да придобие способности за изпълнение на конституционните си задължения, а България да бъде достоен член на НАТО. За всеки офицер, сержант, войник и цивилен служител в армията трябва да се гарантира сигурност и спокойствие. Това включва също и заделяне на нужните финансови средства за осигуряване на ненормираното, напрегнато изпълнено с опасности войсково всекидневие. Тогава може да се очакват и добри резултати.

- Какво бихте предложили на бъдещия министър на отбраната относно организационната структура на Българската армия?
- Бих му предложил да се извърши стратегически преглед на отбраната с дейното участие на военно-техническата експертиза след щателно оглеждане на всички параметри и детайли, които са необходими при извършването на такъв тип дейности. Крайният резултат ще се получи на базата на анализа на специфичните особености на страната ни, на армейския опит и традиции и на иновациите, продиктувани от изискванията към БА от страна на алианса. Би могло да се помисли за въвеждането на доброволна наборна служба. Това ще позволи армията ни да бъде комплектована с войнишки състав на смесен принцип, което от своя страна ще отвори вратите за сформиране на нов вид резерв и запас. Трябва да се доразвие и идеята за въвеждане на военната подготовка в средното училище като свободно избираем предмет. Част от младите хора имат афинитет към армията какъвто е примерът със специализирания ученически батальон “Васил Левски” в Стрелча и Панагюрище с командир о.р. подполковник Михаил Неделев. Към 60 негови възпитаници в момента служат като офицери, сержанти и кадрови войници в БА, а десетина работят на различни длъжности в МВР.

- Какво е виждането на Конфедераицята за модернизацията на армията?
- Без модерно технологично обновление армията ни няма бъдеще. В този смисъл въпреки кризисното време е необходимо да се вземе ясно изразено политическо решение. Позицията на КООСО в това отношение е, че трябва да се използват възможностите на икономика ни и на родната отбранителна промишленост.

- Какво е становището на КООСО за управлението на недвижимата собственост на МО?
- Ще поставим акцента върху гарантирането на онази недвижима собственост, която в най-пълна степен ще удовлетворява нуждите на Въоръжените сили за изпълненение на техните функции в съответствие със ЗОВС. От излишните за нуждата на отбраната имоти трябва да се освободим колкото се може по-бързо тъй като за данъци, за такси, за охрана и за администриране МО дава ежегодно към 25 милиона лева. Една трета от тези близо 1000 обекта нямат акт за собственост, което изисква заснемане, инвентаризация, вкарване в кадастъра, скици, актуване и т.н. Процес, изискващ за всеки обект около 4-5 месеца време, човешки, технически, финансов и материален ресурс. Въпреки стремежа проблемите в тази сфера да бъдат решени част по-скоро в КООСО смятаме, че трябва да се преустанови порочната практика за раздаване на имотни подаръци.

- Във функцията на председател на Конфедерацията бихте ли споделили мнението си жилищната политика на МО?
- МО разполага с около 3000 жилища, от които 550 са новопостроени и въведени в експлоатация докрая на 2009 г. Близо 1000 се нуждаят от основен ремонт и горе-долу толкова подлежат на продажба. Министерството разполага и с 13 общежития, като три от тях са реновирани и пуснати в експлоатация до края на 2009 г. Политиката ни в това отношение ще бъде насочена към реновиране на съществуващата жилищна инфраструктура и изграждане на нова чрез: използване на приходите от наеми; заделяне на процент от бюджетни средства за изграждане на нови служебни жилища и общежития; отстъпено право на строеж на имоти с отпаднала необходимост с частни фирми. Интересен е фактът, че приходната част от експлоатацията на жилищния фонд - около 2 млн. лева годишно – е два пъти по-голям от разходната – към 800 хил. лв. И въпреки предлагания ежегодно остатък да се използва за ремонтни дейности и реновиране, това не се е случвало.

- Какво е разбирането ви за политиката спрямо ветераните от воините, военноинвалидите и военнопострадалите?
- Тук е нужна коренна промяна в самото разбиране и отношение на обществото към тези хора, които са пострадали при изпълнение на своя патриотичен дълг към България. Опитът на развитите натовски страни като САЩ, Великобритания и Франция е особенно полезен. Там такива хора се ползват с голямо уважение и вратите на лечебните заведения са широко отворени за тях. Как е положението при нас. Какво сега се случва със семействата на загиналите български офицери, сержанти и войници в Камбоджа и Ирак? Какво е състоянието на тежко ранените военнослужещи от Ирак и Афганистан, които бяха лекувани в американската военна болница в Ландщул , Германия, а след това и във ВМА? Тези въпроси постоянно трябва да бъдат в дневния ред на обществото, така както е в повечето страни членки на алианса. Освен признание за тези пострадали млади мъже, са необходими постоянни медицински грижи. Обществото ни трябва да бъде информирано за това. Така и уважението към армията ни ще бъде по-високо. КООСО много добре работи с председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите господин Петър Велчев и може да разчита на подкрепата на Конфедерацията за извършването на необходимите законови и нормативни промени, повечето от които след изборите в спешен порядък трябва да бъдат внесени за обсъждане в новоизбрания български парламент. При ветераните от воините проблемите са аналогични. Военноинвалидите и военнопострадалите са около 7000 души и въпреки направеното до момента политиците и обществото са в дълг към тях.

По-пълна представа за нашето виждане по коментираните и по други въпроси касаещи сектор «Сигурност и отбрана» може да придобиете от тезисите на КООСО за развитие на отбраната и въоръжените сили на Р.България

ТЕЗИСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ
2013 г.

На 10.04. 2013 г. Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната подписа споразумение за съвместни дейности и сътрудничество с БСП. КООСО подкрепя БСП, защото в нейната предизборна програма са заложени идеи и цели, които се вписват в приоритетите на Конфедерацията за промяна на законовата и нормативната база в сектор „Сигурност и отбрана”. БСП пое конкретни ангажименти за извършване на промени в ЗОВС, където ясно да бъдат регламентирани кариерното развитие на военнослужещите, социалните им права, режимът за пенсиониране, както и да бъде възстановена самостоятелността на военната експертиза. Очертана беше и рамката на по-дългосрочните перспективи за развитието на армията и укрепването на националната сигурност.
Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната разполага с необходимия експертен потенциал за извършването на тези промени. В нея членуват генерали и офицери от резерва и запаса с активна обществена позиция. Численият състав на КООСО е над 20 000 души с представители в 24 от 28 области, като в 11 са изградени организации със структури във всяка община.

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ

Основните фактори, които оказват влияние върху средата за сигурност, са: глобализацията, ширещата се в Европа икономическа криза, политическите промени в Северна Африка и Близкия изток, международният тероризъм, оръжията за масово поразяване, климатът, природните аномалии, бедствията и авариите, недостигът на енергийни и природни ресурси, трансграничните престъпни организации, кибернетичните атаки срещу финансовата система, комуникациите, държавната администрация, икономическите субекти и инфраструктурата.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА
• Прекомерна централизация на системата за управление на отбраната.
• Занижено използване на военната експертиза при вземането на решения от страна на министъра на отбраната.
• Нормативната база на отбраната е неадекватна на съвременните изисквания .
• Дублиране на дейности в структури на администрацията на Министерството на отбраната.
• Неефективен модел за управление и вземане на решения.
• Сериозни недостатъци в мирновременната и военновременната структура на Министерството на отбраната.
• Сценариите за действия на Българската армия не са плод на сериозен политико-военен анализ и се разминават с реалностите.
• Социалната политика не отчита същественият и признат в целия демократичен свят факт, че в отбраната най-ценният капитал са хората.
• Модернизацията на въоръжението и техниката е спряла. Няма ясни критерии и не се очертава перспектива за нейната реализация.
• Реализацията на освободените войскови имоти е минимална.
• Лошо управление на търговските дружества на МО от страна на принципала – министъра на отбраната.
• Ограничено участие в ликвидиране на последствията от бедствия и аварии.
• Няма необходимата прозрачност при обществените поръчки на МО.
• Не функционира ефективно системата за контрол.
• Липсват гъвкави кариерни пътища за развитие на военнослужещите.
• Неефективна и кампанийна медийна политика на Министерството на отбраната.
• Не е реформирана докрай системата за подготовка на кадри. Началната и специалната военна подготовка на войниците е формална.

Цел на отбраната, мисия и задачи на въоръжените сили
Основна цел на отбраната е гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на териториалната й цялост с използване на националните способности и прилагане на механизмите на колективната отбрана.
Ролята на въоръжените сили е да допринасят за защитата на националните интереси, гарантиране на териториалната цялост, независимостта и сигурността на страната заедно с войските на съюзниците и да съдействат за запазване на международния мир и сигурност.
Мисиите на въоръжените сили са: отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност, принос към националната сигурност в мирно време.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ


Управление на отбраната и въоръжените сили

• Преглед на нормативната уредба, свързана със сектор «Отбрана».
• Запазва се интегрираният модел на управление.
• Възстановяват се функциите на началника на отбраната по отношение на ръководството на въоръжените сили.

Планиране, изграждане на способности и модернизация на въоръжението, техниката и оборудването на въоръжените сили
• Извършване на преглед на структурите на администрацията на МО.
• Разработване на реалистични сценарии за развитие на военностратегическата обстановка, на основание на задълбочен анализ на средата за сигурност.
• Преглед на инвестиционния план-програма в частта му за приоритетни инвестиционни проекти.
• Увеличаване на равнището на разходите за отбрана като част от БВП на страната.

Човешки ресурси
• Издигане ролята на човешкия фактор в отбраната.
• Провеждане на нова медийна политика за представяне на армията в обществото.
• Създаване на ясни нормативни правила за съотношението между младшите и старшите офицери.
• Повишаване възнагражденията на военнослужещите.
• Възстановяване на предходния ред за пенсиониране и получаване на парично обезщетение.
• Достъп за преглед, лечение и рехабилитация на пенсионираните военнослужещи и техните семейства във военните болници и санаториуми.

Подготовка на кадри за въоръжените сили
• Повишаване на рейтинга и конкурентноспособността на военнообразователната система.
• Въвеждане на нови технологии и форми на обучение.
• Изготвяне на професиограми на военноотчетните специалности за войниците
Военна промишленост и
военнонаучни изследвания
• Приоритетно снабдяване на Българската армия с въоръжение, техника и имущества от предприятията от отбранителната промишленост на страната.
• Обединяване на научноизследователската и образователната дейност в рамките на военно-образователната система.
• Създаване на необходимата нормативна уредба, която да позволи на научноизследователските звена във въоръжените сили да функционират пълноценно и в интерес на сигурността и отбраната.
• Ефективно изразходване на финансовите средства от бюджета на Министерството на отбраната, предназначени за финансиране на изследванията и технологиите.
• Въвеждане на ефективна система за противодействие на корупционни практики.
Обществени поръчки
• Въвеждане на ново концептуално виждане за регулаторната рамка на обществените поръчки.
• Създаване на нови вътрешни правила за провеждане на обществените поръчки.
• Гарантиране на пълна прозрачност и постоянен обществен контрол върху процедурите, провеждани за доставка на отбранителна продукция и военно оборудване.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 8

 1. #1
  Ум Белия Делфин 10 май 2013, 17:20
   
  0
   
  0

  -направете преглед за качеството на служещите.Докато в строя е пълен със страхливци които и с бой не можеш ги закара на рискова мисия мошеници на квартирни и пътни тюфлеци които 1 километър не могат да минат доказани крадци-не ми я хвалете.
  -Направете нещо да се ограничи тоталната връзкарщина -въведете ясни точкови критерии за кариерно развитие и конкурсите.Ама ги и следете...В академията- само с ФП и писмен тест....
  Абе много може да се направи -и то без да струва пари - за да се вдигне морала и самочувствието на хората..
  Ама акъл и воля трябва.Кофти че в нашата система промени могат да дойдат само отгоре.А пък на тези на върха си им е добре така- в мътилката на произвола..

 2. #2
  Боцмана 10 май 2013, 19:04
   
  0
   
  0

  А ти Полковник Иван Иванов(бивш)какво направи през тези 4 години за да не е така?

 3. #3
  Редника 10 май 2013, 19:30
   
  0
   
  0

  Ей, не се спряхте с коментарите... Още на втория коментар захапвате един български офицер, който застава с името и лицето си и си казва мнението! Който иска да го подкрепи, който не иска, не иска, но преди да критикува да бъде така добър да изложи своето виждане по темата за отбраната и сигурността!
  Аз подкрепям Полковника, защото от казаното от него в центъра на идеите е българския военнослужещ като личност и професионалист!
  Успех, Полковник!!!

 4. #4
  Old Infantry 10 май 2013, 19:57
   
  0
   
  0

  Полк Иванов направи каквото трябва - каза истината и напусна. Сигурно е искал да не е така, но какво може да направи един човек? Освен да напусне.

 5. #5
  !!! 11 май 2013, 08:33
   
  0
   
  0

  Ей, това Българите сме страшно племе. Ние не сме създадени да управляваме, а да изпълняваме и да бъдем тъпкани!!! Ние сме злобни и завистливи и естествено разбираме от всичко повече от останалите! Ало, коментаторите, ако няма какво позитивно да кажете по-добре си мълчете. Мненията на определена категория хора тук вече са скучни!

 6. #6
  Ум Белия Делфин 11 май 2013, 10:41
   
  0
   
  0

  В системата от маса време се подмята една "Визия за усъвършенстване заплащането във ВС" - с идеята за постигане на коефиценти за заплащане между отделните категории адекватни за нормалните армии.Редник: лейтенант - 1:2 и т. н. Вземете най-сетне да я въведете!
  А също и диференцирано заплащане- с истински надбавки за всякакъв език.За успех по ФП над отличния...За 3 и 5 годинеи без наказания.За служба в строя.
  З атова естествено пари трябват- съгласен съм.
  Ама след като не посмяха да гонят тези които не си взимат изпита по ФП- могат да им спрат "надбавката Цонев" и процента за прослужено време.Може и за 6 месеца на тези със "строго мъмрене " и нагоре. И с тези пари- стимули за заслужаващите.
  Абе мислене и воля трябва....

 7. #7
  Данчо 11 май 2013, 14:46
   
  0
   
  0

  Ми то и сега има добавки за език: 20 лв за "двойки" и 30 лв за "тройки".
  А защо да има добавки за "всякакъв" език? Според мен и тези не трябва да ги няма, защо трябва да ти плащат допълнително, че отговаряш на изискванията за длъжността си? Ми да почнем добавка за основно, средно, висшо образование, за идване на навреме на работа, за носене на шапка...
  А, преди да ме заядете, имам си STANAG 3232 по английски език.

 8. #8
  Ум Белия Делфин 11 май 2013, 15:36
   
  0
   
  0

  Ами браво колега- учил си!Знаеш!Покриваш изискванията за длъжност започваща с "Командир на...." за декларираните подразделения.За разлика от маса тикви които и с по два курса по 6 месеца не могат...
  Съгласен съм с теб-нека да се плаща само на тези които надхвърлят(!) изискванията по длъжностна характеристика.А защо за всеки- ами защото освен член на НАТО сме и на ООН(5 официални езика) и на ЕС де но така или иначе за повечето от тях по станаг не плащат.
  Поздрави- харесва ми да говоря с хора цивилизовано и с аргументи.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка