Бриг.ген.Стойков: Укрепихме регионалната и международната сигурност

Pan.bg 16 май 2013 | 09:46 views (5966) commentaries(2)
img Бриг.ген.Цанко Стойков, командир на 3 АБ
Повишихме способностите на българските ВВС и укрепихме регионалната и международната сигурност


Едно интервю на Николай ДИМОВ, сп."Клуб КРИЛЕ"
Снимки на автора


image

- Какви бяха задачите, които изпълни 3 АБ през 2012 г., в кои учения на ВВС и БА, съвместни тренировки взе участие личният състав на авиобазата?

През учебната 2012 година 3 авиационна база продължи да решава успешно поставените задачи по защита на въздушния суверенитет на Република България. В авиобазата се водеше последователна подготовка на летателния състав по изпълнение на задачата по Air Policing и усъвършенстване на специалната подготовка от останалите военнослужещи и цивилни служители от другите специалности при осигуряване на летателната дейност. Тази задача ангажира изцяло подготвения летателен състав за носене на непрекъснато бойно дежурство, а командването на базата да планира правилно, безопасно и гъвкаво летателните упражнения през годината и оптимално да разпределя отпуснатите материални и финансови ресурси и да осигури максимален брой изправна авиационна техника. Разбира се, безопасността на полетите е безусловно изискване при провеждане на плановата летателна дейност и нейното ниво се анализира и повишава непрекъснато. Ръководещият състав го постига чрез подобряване на качеството на превантивната дейност, постоянен контрол и управление на риска при организиране и провеждане на летателната дейност.
Друга основна задача през изминалата година беше реорганизирането на 3 иаб, ВВУБ – „Долна Митрополия” и представителния духов оркестър на ВВС и обединяването на същите в 3-та авиационна база. Предварителната подготовка за преминаване в една обща структура от трите формирования започна в самото начало на годината съгласно плана на ВВС. Независимо от затрудненията, идващи от новата организационна структура, обхващаща две отдалечени летища и особеностите на задачите, изпълнявани от състава на двете формирования, процесът на трансформиране завърши в срок и в края на изминалата година се сформира 3-та авиационна база.
image
Относно участията в съвместни тренировки и международни учения, през 2012 г. 3-та авиационна база беше домакин на редица прояви.
От 17 април до 10 май в авиобазата се проведе двустранна летателна тренировка „Тракийска звезда” съвместно с 31-во авиокрило на ВВС на САЩ, базирано в Европа. Това бе най-мащабното за авиобаза Граф Игнатиево чуждестранно пребазиране на оборудване, имущество и личен състав.
Основните й цели бяха задълбочаване на сътрудничеството с партньорите от Военновъздушните сили на САЩ, базирани в Европа, и усъвършенстване на летателно-тактическата подготовка на пилотите от двете страни.
image
Не мога да не подчертая, че по време на тази тренировка за първи път, след дългогогодишно прекъсване, наши пилоти-изтребители на самолет МиГ-29 изпълниха групов маневрен въздушен бой като елемент от бойната подготовка и за първи път в най-новата история на българските Военновъздушни сили тази задача се изпълни съвместно с екипажи от друга страна.
Друго ползотворно наше чуждестранно сътрудничество през изминалата година беше тренировката по Air Policing с ВВС на Румъния – „Blue Bridge – 2012”. В тази тренировка се отработиха всички мисии, които се поставят на дежурните изтребители по самолет, нарушил режима на полета или навлязъл в контролираното въздушно пространство без полетен план. Допълнително се изпълниха процедурите по приемане и предаване на ръководството на българските и румънските изтребители от съответните национални оперативни центрове, а изтребителите от своя страна отработиха процедурата по прехвърляне на контрола върху самолет-нарушител.
image
Съвместната българо-израелска летателна тренировка “COLLECTOR'S ITEM 2012” беше уникална като опит за нас. Първо защото за първи път провеждаме такава с Израелските ВВС и второ, защото силно впечатление направи тяхната висока професионална подготовка. Реализирахме успешно планирани съвместни задачи при един много добър баланс от високо ниво на реализъм и високо ниво на безопасност на полетите.
От 10 до 14 септември 2012 г. във въздушното пространство на Република България и Република Гърция за втора поредна година екипажи на самолети МиГ-21 и МиГ-29 от авиобазата участваха в учението „IRON GUARD 2012” за действие в условията на радио-електронни смущения.
В тренировката на силите на НАТО „IRON GUARD 2012” взеха участие и изтребители F-16 на гръцките военновъздушни сили, както и самолети на НАТО - за излъчване на радио-електронните смущения.
Целта на учението беше летците да оттренират успешно противодействие срещу противникови групи, използващи тези смущения, както и да изпълняват полети, прикривани от самолет-смутител.
На 31 август, за първи път на зенитен полигон Шабла, от самолет МиГ-29 успешно беше изпълнено навигационно бомбопускане на светеща парашутна мишена СПМ -100 за тренировъчни стрелби на ЗРВ.
Моят цялостен извод от проведените през 2012 г. многонационални и двустранни летателни тренировки е, че всички те дообогатиха опита ни с важни за нас знания и умения, като се започне с все по-големите мащаби и все по-детайлно планиране, организиране и провеждане и се стигне до изпълнението на нови задачи. Ето защо, всяко едно от тях е изключително ползотворно и ефективно, и има своето качествено отражение, както в нивото на летателната подготовка на състава, така и в професионалните качества на всички останали авиационни специалисти от базата. Всичко това от своя страна допринася за повишаване способностите на ВВС на РБ и укрепване на регионалната и международната среда за сигурност.

- Какво е нивото на подготовка на пилотите от базата - имаше нови видове подготовки, пилоти с присвоен по-висок клас, курсове за приучване на МиГ-29 - колко човека бяха приучени, има ли такива, които започнаха да дават дежурства по Air Policing.

Дежурството по „Air Policing” през изминалата година се носеше успешно от летците на двата типа самолети, разбира се с цената на тяхното по-голямо натоварване поради необходимостта от участие в планова летателна дейност за поддържане на достигнатото ниво на подготовка.
В тази връзка през месец юни 2012 г. започна възстановяване на подготовката за носене на бойно дежурство на 6-ма нови летци, а през месец септември започна курс за приучване на самолет МиГ-29 на 3-ма летци: старши лейтенант Димитър Григоров, старши лейтенант Георги Филипов и старши лейтенант Мартин Ветов.
Присвояването на класна квалификация е изключително ценен професионален скок в подготовката на всеки летец-пилот на изтребител, с което се гарантира качественото и успешно изпълнение на основната мисия на авиобазата - „Air Policing”.
Затова не мога да не отбележа с радост достигнатите персонални резултати на капитаните Тодор Даков, Петко Тонов и Иван Динков, които през месец март 2013 г. придобиха квалификация „Военен пилот 1-ви клас” и могат да носят бойно дежурство във всякакви условия.

- През 2012 г. В състава на базата беше приета Учебната авиационна база в Долна Митрополия. Как това се отрази на управлението на новата структура и какви нови отговорности ви донесе това като командир?

През 2012 г. пред командването на базата стояха за разрешаване изключително важни въпроси, произтичащи от настъпилите организационно-щатни промени и свързани с новите ни отговорности по командване, ръководство и взаимодействие с Учебната авиационна група в Долна Митрополия.
За целта бе извършена огромна по обем работа по разработване на нови и актуализирани правила, определящи правилното и нормално функциониране на новосформираната организационна единица.
image
Усилията на командването бяха насочени към оптимизиране на структурата и сглобяване на формированието, като гарант за качествено изпълнение на поставените задачи.
Също така беше създадена рота „Военна полиция”, в подчинение на командира на ВВС, като 1-ви взвод от състава на ротата е дислоциран на летище Граф Игнатиево, а 2-ри взвод - на летище Долна Митрополия.
Безспорно, обединяването на няколко структури в една, повишава натовареността и отговорностите, но също така е поредното голямо предизвикателство и възможност за доказване на качествата на командния състав.
В конкретния случай, считам, че нашите професионални умения, както и натрупаните в годините знания, рутина, но и гъвкавост от преодолените трудности и решени проблеми в процеса на работа, ще способстват за вземането на правилните управленчески решения и ще утвърдят позицията на авиобазата като елитно военно формирование не само в РБ, но и в НАТО.

- За успеха на дейността на военното формирование най-важни са хората. След стреса покрай промените в условията за пенсиониране разполагате ли в момента с необходимия брой подготвени летателни, инженерно-технически и логистични кадри за нормалното функциониране на авиобазата?

Процесите на промени във връзка с условията за пенсиониране и не само, дадоха възможност на военнослужещите да направят своя личен избор – да напуснат или останат в редиците на авиобазата.
Несигурността е един от основните демотивиращи фактори в работата на всеки човек. Сега, след като промените вече са факт, независимо как са приети те от военнослужещите, личният състав на базата продължава отговорно и професионално да работи, мотивиран не от друго, а от любовта към професията и разбирането за нейната обществена значимост.

- Как се развива договорът с РСК „МиГ” за интегрирана логистична поддръжка на МиГ-29, предвиждат ли се мероприятия по удължаване на ресурса им?

През 2011 г. се сключи рамково споразумение, в съответствие с което в течение на 48 месеца от подписването му и влизането му в сила, ОАО РСК „МиГ” по отделни заявки на Възложителя (МО на РБ), на основание на подписани между страните договори, ще оказва техническо съдействие за поддържане експлоатацията на самолети МиГ-29 от състава на Военновъздушните сили на РБ.
Към настоящия момент са сключени четири договора по Рамковото споразумение с РСК „МиГ” като досега е изпълнен само един и е извършен ремонт на един въздухозаборник на самолет МиГ-29УБ. Не са изпълнени Договор за поетапно увеличение с 25 часа на междуремонтния ресурс на двигатели изд. 88 до 450-500 часа и Договор за ремонти и доставки на имущество (ремонт на 1 бр. КСА-2 и блокове от РЕО и АО на самолети МиГ-29 и доставка на част от пиросредствата, АСП-74В, БПК-88 и др.).
През изминалата година възникна известно забавяне при реализиране на първия договор за доставки на имущества и извършване на услуги. Това обаче не повлия съществено при поддържането на самолетите в летателна годност и не позволи по никакъв начин неизпълнение на поставените пред авиобазата отговорни задачи – носене на непрекъснато бойно дежурство и подготовка на летателен състав. През тази година трябва да завърши изпълнението на вече сключените договори. Усилията на командването на ВВС са насочени към недопускане на предпоставки за забавяне на доставки и отлагане на услуги, защото това би довело до неефективна експлоатация на авиационната техника (АТ) в процеса на жизнения й цикъл, неритмична летателна дейност, разтренираност и повишаване нивото на риска при изпълнение на полетите.
Освен това е необходимо в настоящата година да се сключат нови договори за доставки и услуги, свързани с надеждната експлоатация на АТ. Успешното им реализиране и изпълнение в срок би довело до възможността да се увеличи броя на изправните самолети, което от своя страна ще доведе до повишаване нивото на летателна и тактическа подготовка на летателния състав и ще се създадат условия за за приучване на млад летателен състав и подготовката му за носене на бойно дежурство и изпълнение на задачата AIR POLICING.

- Какво предстои да се направи по темата МиГ-21 през 2013 г? Ще отбележим ли 50 години от приемането му на въоръжение с летящи МиГ-21?

На основание Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителни П-7/19.08.2011 г. и в изпълнение на заповед на заместник-министър на отбраната на Р България №ОХ-116/18.02.2013 г. се стартира процедура за извършване на експертна оценка за определяне на възможността за удължаване на календарния срок на експлоатация на самолети МиГ-21 и двигател изделие 95. Бяха разработени от работна група и утвърдени от командира на ВВС Програми и Методики за изпитване. Целта на изпитването е да се извърши анализ и оценка на състоянието на изследваните обекти, вследствие на досегашната им експлоатация и чрез войскови изпитвания да се оцени възможността за увеличаване на календарния срок на експлоатация в рамките на установения междуремонтен ресурс по наработка на четири самолета МиГ-21бис, един учебно-боен самолет МиГ-21УМ2 и един двигател изд.95.
Към настоящия момент се извършват наземните изпитвания на учебно-бойния самолет МиГ-21УМ2 и на двигателя изд.95. Следва да се пристъпи и към наземните изпитвания на самолетите МиГ-12бис. При положителни резултати следва етапа на летателните изпитвания. ИТС и летателния състав със своя дългогодишен опит при експлоатацията на самолетите МиГ-21 е в състояние успешно да изпълни всички дейности, предвидени в Програмите и Методиките за изпитване, а положителните резултати ще направят възможно възстановяване летателната годност на самолетите и двигателя, и въвеждането им в експлоатация.
Безспорно възможността да се експлоатират самолетите през 2013 г. и 2014 г. ще подпомогне изпълнението на задачата Air Policing поради факта, че в момента има подготвен и обучен състав на МиГ-21. Това от своя страна ще способства за воденето на ритмична летателна подготовка в авиобазата.
Не е далеч денят, в който ще отбележим 50 години от приемането на самолет МиГ-21 на въоръжение в българските ВВС и се надявам, че в навечерието на тази дата усилията на всички – и на личния състав от авиобазата и на командването на ВВС ще са позволили да се възобнови летателната дейност със самолети МиГ-21.
image

- Предстои ли да се модернизира техническата, комуникационната и навигационната инфраструктура на летище Граф Игнатиево?

Изградените досега обекти и съоръжения в значителна степен повишават нашите оперативни способности и оперативна съвместимост, което е изключително добра предпоставка за провеждане на съвместни летателни тренировки и учения за обмяна на опит, усъвършенстване на летателната дейност, бойната подготовка, както и логистичното осигуряване.
На финален етап е изграждането на нов склад за авиационно гориво. С него значително ще се повиши капацитета на вместимост на горивото, ще се подобрят условията за съхранение и за извършване на по-качествен анализ на авиационното гориво.
Продължава процеса на развитие на системата за комуникационно, информационно и навигационно осигуряване на летището за достигане на определени способности за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО по системите С4ІSR.

- Какви съвместни подготовки, мисии и учения са планирани за екипажите от 3-та авиобаза и какви мероприятия са планирани на територията на територията на базата през 2013 г.?

Личният състав на базата се подготвя за натоварена година по отношение на участие в двустранни летателни тренировки и учения.
През лятото предстои съвместна българо-американска летателна тренировка с название „ТРАКИЙСКА ЗВЕЗДА”.
На зенитен полигон Шабла през август наши екипажи ще вземат участие в бойни стрелби. Участие ще имат и формирования за ПВО на Република Сърбия.
image
През есента ще се състои и станалото традиционно съвместно българо-румънско учение „BLUE BRIDGE 2013”.
Като краен резултат тези тренировки не само повишават нивото на бойна подготовка на екипажите на авиобазата в частност, но и допринасят за повишаване оперативните способностите на ВВС за изпълнение на определените мисии и задачи, като същевременно се подобряват условията на двустранното военно-политическо сътрудничество.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 2

 1. #1
  Енчо 16 май 2013, 19:17
   
  0
   
  0

  Кога укрепи регионалната, кога скокна и на международната!?

 2. #2
  Preslav 16 май 2013, 23:05
   
  0
   
  0

  Факт, аз съм Преслав Панчелиев, гл.редактор на сп.ОКЕАН от 10 години и изп.директор на КРИЛЕ от 3 години, създател на ПАН.БГ...
  А ти си???
  Или ще си останем анонимни за пореден път, извинявайте?
  За 1000-ен път - тук не е мястото за анонимно оплюване. Като имате нещо да казвате, кажете го в лицето на този, който оплювате.
  Или ще се правите на умрялата конкуренция (тираж 1000, продаваемост 100), която всъщност представлявате.
  А останалите бройки ги пращате с пълни кашони на авиобазите, те пък ви ги връщат обратно, защото не обичат да четат некадърни издания.
  Или пък да припомним случая на грандиозен непрофесионализъм - фалшиво интервю с подп.(тогава) Григорий Стаменов...
  Или пък когато пищите на умряло, че не са ви пуснали в някоя авиобаза, та за това 2 бели страници... О, ощипани многострадални Геновеви...
  А казвате, че ние публикуваме умрели интервюта, а вашите какви са? Да ми говорите за повишен нальот през 2012 година. Смешници...
  Да припомням ли още факти господа анонимковци?

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка