БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЯТА НА НАТО В УЕЛС! ВИЗИЯ 2020 Е МНОГО ТОЧНА! НЕКА ДА Я ПОДКРЕПИМ!

Pan.bg 18 сеп 2014 | 13:37 views (5482) commentaries(20)
img БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ РЕСУРСНИТЕ
РЕШЕНИЯ ОТ СРЕЩАТА В УЕЛС
Декларация на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“


Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА) винаги е подкрепял инициативите и решенията на всички български правителства, НАТО и ЕС през
последните 10 години, насочени към укрепване и развитие на националните и съюзни отбранителни способности. В тази връзка СОР „Атлантик“ нееднократно е подкрепял усилията на Министерството на отбраната за по-високи отбранителни разходи, отчитайки ниското технологично равнище на въоръжените сили на страната, забавянето на тяхната модернизация и пълната им оперативна съвместимост по съюзните стандарти. Подкрепяли сме усилията и на всички неправителствени организации, работещи в тази насока.

Провежданият обществен дебат и осъждане, от някои политически партии и неправителствени организации в сферата на сигурността и отбраната на приетия работен документ на служебното правителство „Визия: България в НАТО и в Европейската отбрана“ най-малкото буди недоумение от неразбирането на работните механизми в НАТО, особено при подготовката и провеждането на срещи на високо равнище, на които се вземат важни решения за развитието на Алианса и съюзните способности за колективна отбрана. Буди учудване и неразбирането, че България като съюзна държава участва в подготовката и вземането на такива решения. От България се очакват ясни и недвусмислени позиции по обсъжданите теми в НАТО и предложения по вземаните решения.
image
Съюз „Атлантик“ изразява несъгласие с позицията на Конфедерацията на организациите в областта на сигурността и отбраната (КООСО), в която се оспорват оценките и позициите на страната ни на такъв висш форум по сигурността и отбраната. Очевидно професионалната експертиза в конфедерацията е потисната от партийни пристрастия. Ако предишното правителство, представители на високи позиции в което бяха високо поставени членове на Конфедерацията, включително заместник-министър по отбранителната политика, съветник в Комисията по отбраната на Народното събрание, бе започнало своевременна подготовка на национална позиция за участие на страната ни в срещата на НАТО в Уелс на 04-05.09.2014 г., едва ли щеше да се наложи служебното правителство да подготвя такава в спешен порядък.
Подготвената от служебното правителство Визия 2020 с нищо не нарушава приетите стратегически документи на страната по сигурността и отбраната: Стратегията за национална сигурност, Отбранителната стратегия и Бялата книга за отбраната от 2010 г. Напротив, този работен документ има краткосрочен характер, като допълва и доразвива оценките в посочените стратегически документи в променената среда за сигурност към момента, в условията на липса на Парламент и политически излъчено правителство.
Този документ бе наложителен и поради необходимостта да бъде разработена национална програма в областта на отбраната до 2020 г., както и нов краткосрочен план за развитие на въоръжените сили след 2014 г. Известно е, че подобни документи имат предварителен характер, нуждаят се от приемането от Народното събрание, по предложение на избрано от него правителство. Те ще спестят време на следващото правителство за анализи и оценки, но то ще е свободно да ги промени според волята на избирателите.
Очевидно експертите в КООСО пропускат това важно обстоятелство, както и промените в средата за сигурност, които доминираха обсъжданията на срещата в Уелс. А може би причината за подобни критики към Визия 2020 е по-дълбока, защото фактите от последното участие на Конфедерацията в предишното правителство показват, че всичко, свързано с НАТО през последната година от неговото управление, умишлено бе провалено. Такива са примерите с Центъра за компетенции на НАТО в България, с поемането на ръководството на Междусъюзническата Конфедерация на офицерите от резерва за две години, от м. август 2014 г., както и опитите на някои военни „експерти" да докажат необходимостта от връщане на наборната военна служба в Българската армия.
Колкото до Русия, тях очевидно не ги интересуват оценките в НАТО и ЕС за неприемливото поведение на руската страна в Черноморския регион и смятат, че за България не произтичат никакви рискове и заплахи от подобна експанзионистична политика. Очевидно за тях Русия ще си остане „великата братска славянска страна“, която е по-добре да замени НАТО в гарантирането на националната ни сигурност и отбрана. Логичен е въпросът като проводници на каква политика и интереси се изявяват организациите от КООСО.
Съюз „Атлантик“ категорично се разграничава от подобно мислене и поведение. Съюзът подкрепя политиката и действията на служебното правителство и Министерството на отбраната, както и на правителствата през последните 10 години за повишаване отбранителните способности на страната ни за по-адекватен принос към колективната отбрана и способности. Смятаме, че страната ни следва да бъде адекватен и активен член на НАТО, защото в замяна се ползва от пълни гаранции за своята сигурност и отбрана, при минимални отбранителни разходи. България трябва да развива малка, но високотехнологична армия, за да бъде в състояние да действа съвместно със силите на другите съюзни държави във всякакви условия на оперативната среда. За целта държавата трябва да осигури необходимите финансови ресурси.
Съюз „Атлантик“ смята, че България трябва да изпълни ресурсните решения от срещата в Уелс, като повиши отбранителните си разходи плавно на 2,0 % от БВП и инвестиционната част от тях до минимум 20 % към 2020 г., по-рано от приетия десетгодишен срок. Това е наложително поради прекалено закъснялата модернизация на въоръжените сили, която ако продължава да бъде отлагана, ще доведе армията до незавидно състояние. България следва спешно да стартира няколко модернизационни проекта, при изгодни условия за разплащане и да използва максимално съюзното и регионалното сътрудничества по различни инициативи в рамките на Алианса и Европейския съюз.
България трябва да пристъпи към изпълнението на всички решения, взети в Уелс на 04 и 05.09.2014 г., включително участие с подходящ военен контингент в Съвместната оперативна група на НАТО за бързо реагиране с висока готовност. Всякакви опити за омаловажаване на новия План за готовност за действие на НАТО или призиви за излизане от Алианса не са в съответствие с исконните национални интереси на България, а обслужват тясно партийни и чужди интереси.
Призоваваме запасното войнство да подкрепя безрезервно и изцяло, на национално-патриотична и професионална основа, усилията на всяко правителство за укрепване на отбранителните способности на страната и за адекватен национален принос към НАТО и ЕС. Навлизаме в период на изостряне на военнополитическата среда около нашата източна граница за по-дълго време. Убедени сме, че мъдростта на нашия народ е по-силна от импровизациите на неудовлетворени от военната си кариера хора, втурнали са към политическата власт чрез тясно партиен слугинаж.
Народът избра и ще защитава европейското бъдеще на България, защото това е бъдещето на свободата, законността и човешкото достойнство на бъдещите поколения българи.

Управителен съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

София
15.09.2014 г.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 20

 1. #1
  Пари нема 18 сеп 2014, 13:56
   
  1
   
  0

  Чета и не мога да повярвам!Тия същите мърсольковци,години наред клянкаха да се съкращава армията и бюджетът и,и то когато все още имаше работеща икономика и военна промишленост.Сега им се приискало 2% от икономика на гребла?Че то и Бойко Борисов ви каза бе шматки смотани,че пари нема!

 2. #2
  Щилиян Петров 18 сеп 2014, 14:12
   
  0
   
  0

  Призовавам всички политици да кажат къде отидоха парите, които НАТО даде в пред присъединителното споразумение с България. Отговора е ясен - откраднаха ги нашите бездарни и крадливи политици..

 3. #3
  Незнаен 18 сеп 2014, 14:28
   
  1
   
  0

  Финансистите искат да управляват държавата като банка и толкоз, военните - като армия и толкоз... Кога ли ще се появи държавник, който да обединява и зачита уменията и знанията на всички, допринасящи за успеха на една държава?

 4. #4
  Ne-registriran v NATO 18 сеп 2014, 15:01
   
  0
   
  0

  В редакционна статия чешката агенция AENews предупреждава за опасността от нова война в Европа и за агресивността на НАТО

  Драма­ти­че­с­ките съби­тия през послед­ните дни наби­рат все по-?ужасяващи обо­роти. Чудо­вищ­ната еска­лация се разгръща пред очите ни. Ще се опи­таме да ана­ли­зи­раме какви може да бъдат после­диците, които в близ­ките сед­мици и месеци ще засегнат всеки един от нас.

  Мина­лата сед­мица Белият дом успя да нанесе наи­стина бле­стящ удар. С помощта на запи­сите от под­слушва­ни­ята на видни европе­йски поли­тици, напра­вени от аме­ри­кан­с­ката Агенция за наци­о­нална сигур­ност, както и на раз­лични заплахи и откро­вен шан­таж, за все­обща изне­нада бяха събрани необ­хо­ди­мите гла­сове за изби­ра­нето на войн­стве­ния пол­ски „яст­реб” Доналд Туск за пред­се­да­тел на Европе­йския съвет. Този крайно про­аме­ри­кан­ски ори­ен­ти­ран поли­тик, който меч­тае за окон­ча­телно раз­чистване на смет­ките от времето на сту­де­ната война!

  Оче­видно е, че Туск ще бъде „тро­ян­ският кон” на Белия дом в Брюк­сел. Изби­ра­нето му за пред­се­да­тел на Европе­йския съвет е ясен сиг­нал за остра конфрон­тация с Русия и завръщане на аме­ри­кан­с­ките войски на тери­то­ри­ята на Европа, откъ­дето те се изтег­ляха през 90- ?те години. А заедно с тях ще се вър­нат ядре­ните бали­стични ракети, насо­чени срещу Рус­ката Феде­рация, за което от два месеца насам гово­рят рус­ките медии, цити­райки ФСБ, която отдавна пре­дупре­ждава за пла­но­вете за реми­ли­та­ри­за­ция на Европа.

  За съжа­ле­ние, граж­да­ните на европе­йс­ките държави трябва да се гот­вят за Трета све­товна война, от която може да ги спаси само едно — не осо­бено при­вле­ка­телно, но необ­хо­димо за запазва­нето на мира — отказ от подпи­са­ните дого­вори с все по-?агресивния вое­нен пакт НАТО. Ако потър­сим исто­ри­ческа ана­логия с днеш­ните съби­тия, веро­ятно ще стиг­нем до про­летта на 1938 г., когато започна да става ясно, че друг път за изли­зане от меж­ду­на­род­ната криза освен вой­ната няма. Не е ясно само, кога точно ще избухне тя.

  Раз­бира се, Чеш­ката репуб­лика, Сло­ва­кия и Унга­рия в ника­къв слу­чай няма да вля­зат във война с Русия. Това е реал­но­стта, която се потвър­ждава и от изяв­ле­ни­ята на Боху­слав Соботка, Роберт Фицо и Вик­тор Орбан (преми­ери на трите страни) за натиска за налагане на нови санкции и за военно реше­ние на конфликта в Украйна. През послед­ните дни тези три държави на прак­тика се ори­ен­ти­раха към изли­зане от НАТО и макар че меди­ите засега не го забе­ляз­ват, воен­ните стра­тези в Брюк­сел ясно интер­пре­ти­раха този процес. Стана оче­видно, че Чехия, Сло­ва­кия и Унга­рия в крайна сметка никога няма да гла­су­ват за открита конфрон­тация с Русия и за изли­зане извън рам­ките на „камер­ните санкции”, както нари­чат мер­ките, които не нана­сят сери­о­зна вреда нито на Москва, нито на трите държави.

  Теат­рал­ното пове­де­ние на ЕС е неубе­ди­телно и се възпри­ема от Кремъл с насмешка. Именно тази безп­лод­ност на европе­й­с­ката поли­тика към Русия би тряб­вало да бъде проме­нена от новото ръко­вод­ство на ЕС, начело с новия пред­се­да­тел на Европе­йския съвет Туск. Исти­ната обаче е, че този път не само е погрешен, но ни води директно към преизподнята.

  Полша се стреми към война с Русия по исто­ри­че­ски при­чини. При това окупаци­ята на част от Украйна и въз­раж­да­нето на Велика Полша е само тра­дици­он­ния сце­на­рий за обяс­не­ние на моти­ваци­ята. Всъщ­ност става дума за друго: Варшава полага тита­нични уси­лия да се превърне в лидер на сла­вян­ските и, в по-?широк план, на пост­кому­ни­сти­че­с­ките държави в Европа. Поляците отдавна се стремят да заемат водещи позиции в сла­вян­ския свят — още от Сред­но­ве­ко­ви­ето, и с промен­лив успех поня­кога са успя­вали да го постиг­нат, макар и за кратко. Край­ната им цел е унищожа­ва­нето на Москва, като център на властта в Източна Европа и пре­хвър­ля­нето на този център във Варшава.

  Какви сиг­нали постъп­ват напо­следък? На първо място, редица поли­тици вече не се стес­ня­ват открито да гово­рят за „война с Русия”. На свой ред Путин се опитва да ги охлади, напом­няйки за ядре­ните бойни глави на рус­ките бали­стични ракети. Това обаче не пречи на някои да при­зо­ва­ват за изпращане войски на НАТО в Украйна и въоръжа­ване режима в Киев със западно оръжие, напук на наци­о­нал­ните инте­реси на самата Чехия, ней­ната без­опас­ност в европе­йския кон­текст и оце­ля­ва­нето й на кар­тата на Европа, ако наи­стина започне Трета све­товна война. Защото исти­ната е, че след такава война Чехия най-?вероятно ще изчезне от европе­й­с­ката карта, заедно със Словакия.

  Нека не забра­вяме, че гра­ниците на Чеш­ката репуб­лика и Сло­ва­кия така и не бяха при­ети от тех­ните съседи, а един­стве­ната страна, която на дву­странна основа призна и при­знава исто­ри­че­с­ките гра­ници на Чехия и Сло­ва­кия, е Русия. Нито Герма­ния, нито Полша, нито Унга­рия не подпи­саха, нито с Прага, нито с Бра­ти­слава дого­вор за „исто­ри­че­ско при­емане на гра­ниците”, а това е документът, който е клю­чов за запазване на наци­о­нал­ните гра­ници в пери­о­дите на след­во­енни промени. Така че налице са два ужасни сце­на­рия, които може да при­чи­нят на нашите народи траге­дия в слу­чай, че войските на НАТО вля­зат в Украйна и започ­нат война с Русия.

  Пока­за­телно е, че чеш­кият елит и инду­стри­алците започ­ват да обръщат имуще­ството си в злато и да го депо­зи­рат в Швейца­рия. При това масово. През послед­ните месеци в злато са обър­нати повече пари, откол­кото през послед­ните 30 години. Инве­сти­то­рите в цял свят усещат, че нещо става, че нещо се готви. Европа е виждала нещо подобно само в наве­че­ри­ето на Вто­рата све­товна война. Сле­до­ва­телно, манев­рите на пазара на зла­тото показ­ват, че ни чака война.

  Ето защо е крайно време граж­да­ните на Европа да изля­зат по улиците, за да предот­вра­тят запла­хата от нов гло­ба­лен въоръжен конфликт. Путин ще използва без коле­ба­ние всички възможни сред­ства, за да не допусне дори и минимална заплаха срещу Русия и ней­ните граж­дани, ако някой реши да раз­чита на оръжи­ето, наме­сата или пря­кото военно напа­де­ние срещу нея. Нито Украйна, нито Крим си стру­ват подо­бен риск. Оста­вете Москва на мира, нека тя опита сама да се спо­ра­зумее с режима в Киев. Когато сегаш­ните укра­ин­ски управ­ля­ващи сва­лиха демо­кра­тично избра­ния пре­зи­дент на стра­ната, Брюк­сел и Вашинг­тон им помогнаха да го напра­вят. Кой от нас днес иска да поеме отго­вор­но­стта за действи­ята на Киев? На кого помогна т.нар. Евро­май­дан? Полза от него съумяха да извле­кат само САЩ и укра­ин­ските олигарси. И ние, европе­йците, следва да поми­слим много сери­о­зно върху това.

 5. #5
  Мариета 18 сеп 2014, 15:10
   
  0
   
  0

  Коментар от статията

  "ВМС на България, Румъния и кораби от състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО провеждат учение в Черно море"

  от "Новини от България " в Пан.(18 сеп 2014 | 05:30 )

  на Мето(нерегистриран) на 18 сеп 2014, 13:41:

  (Прочетете и останалото още сега. Положението е много сериозно.)

  "Целите на ответния удар са известни – това са летищата на НАТО, базите за съсредоточаване на сухопътни войски. В България и Румъния се появяват така наречените леки американски предни бази с по 5000 щика. Подобни цели има и в Полша. Те ще влезат в паметта на бойните глави, най-вероятно ядрени. Това трябва да се знае от всички българи. В паметта ще влезат и обектите на ПРО на САЩ в Полша и Чехия. Ще бъде укрепена и спътниковата система за предупреждение за ракетно нападение. В тези направления руснаците сериозно ще отслабят възможността от внезапен удар на нови агресори. Ясно е, че след евентуалното излизане на Русия от договора за средните и малки ракети, същото ще направят и САЩ и ще започнат да разработват свои ракети от съответния тип. Кризата ще бъде огромна. По-голяма от времето на Пършинг-2.

  При нападение на НАТО срещу Русия, в тила на атакуващите ще започнат да действат високомобилни бригади от спецназ“партизани“, използващи системи за навигация, лазерни целеуказатели, спътникова радиовръзка. По същото време руското оръжие за стратегическо възпиране – балистични и крилати ракети от наземни установки, подводници и самолети-ракетоносци, ще нанасят удари по тила на врага със страшни и неприемливи за него загуби. Ударите ще бъдат ядрени и неядрени. Русия вече не разчита на въстанието на „работническата класа“ на Запад и на Балканите, както правеше Сталин, а на дивия страх на Запада от перспективата от огромни жертви и разрушения, която е доста по-убедителна."


 6. #6
  Пълни глупости 18 сеп 2014, 15:21
   
  0
   
  0

  "... България като съюзна държава участва в подготовката и вземането на такива решения ..."

  ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ

  БЪЛГАРИЯ, КАТО СЪЮЗНА ДЪРЖАВА УЧАСТВА В УЗАКОНЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЗЕТИ ОТ САЩ РЕШЕНИЯ, БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ!!!

 7. #7
  Пролетарий 18 сеп 2014, 16:44
   
  0
   
  0

  На гол тумбак, чифте пищови. Както винаги САЩ се опитват да прехвърлят отговорност за собствените им цели и дейности. Трябва ли да се нагласяме към лицемерната им позиция. Така ще разрушат икономиката на Европейските държави в името на какво?

 8. #8
  ukrainec 18 сеп 2014, 17:02
   
  0
   
  0

  Do #4 Пуснато от Ne-registriran v NATO------
  Toва е доста тъпа статия-всеизвестно е че Русия създаде опасната обстановка с идиотския си стремеж да задържи Украина под свое подчинение.Според авторите Европа и Щатите е трябвало да оставят Русия да се разбере с Украина-тоест да оставят вълкът да се разбере с агнето по спорните въпроси!Ами ако вълкът (Русия) утре зграбчи козлето (Чехия)-пак ли да гледаме отстрани как се разбира вълкът с чифтокопитното?

 9. #9
  приходящ 18 сеп 2014, 17:23
   
  0
   
  0

  Като гледам, http://aeronet.cz/news/ е чешкият вариант на pan.bg :) :).

 10. #10
  sdrtyu 18 сеп 2014, 17:42
   
  0
   
  0

  Пълни глупости.

 11. #11
  Мариета 18 сеп 2014, 19:46
   
  0
   
  0

  Коментар от статията

  "ВМС на България, Румъния и кораби от състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО провеждат учение в Черно море"

  от "Новини от България " в Пан.(18 сеп 2014 | 05:30 )

  #7 Пуснато от М -то (нерегистриран) на 18 сеп 2014, 14:38

  https://infobalkani.wordpress.com/2014/09/18/походът-на-сащ-ес-и-нато-на-изток-и-как-р/

  Потърсете тази статия:

  " Доколкото се чуват трезви гласове в ЕС, те идват предимно от среди на десницата, затова пък лидерите на левицата, може би с изключение на Италия, повече или по-малко демонстрират солидарност с демократите на САЩ и лично с президента Барак Обама. А това рязко намалява влиянието и авторитета на левите европейски партии и личности, обединени в своята общоевропейската партия на социалистите, за сметка на по-самостоятелно мислещите умове в Европа. Подобно положение, както току-що подчертах, може да причини очаквани
  процеси на дестабилизация, на дълбока криза в Европа

  Може да повиши градуса на недоволство от погрешната политика на ЕС, от неговата сервилност пред САЩ и липсата на идеи, от отказа на брюкселските администратори да работят за създаването на обща самостоятелна армия на ЕС, различна от структурите на Северноатлантическия пакт.

  Последното е извънредно важно за бъдещето на Евросъюза:

  нонсенс е една политико-икономическа формация, обединила над 400 милиона европейци, да твърди, че е самостоятелна и независима, щом основният инструмент на сигурността й е НАТО - разширена форма на американските въоръжени сили. Несъстоятелен е доводът, че само НАТО може да гарантира сигурността на Европа. Защо гарантирането на тази сигурност да не е по силите на една бъдеща общоевропейска армия с възможности да кооперира усилията си с армиите на различни държави, включително и с тази на САЩ? "

  Интересно ми е какъв е единствено регистрирания тук (KittyHawk) - десен , ляв или просто идиот с увреден мозък.

  Що се отнася до Европейски въоръжени сили - те са естествено много по-добрия вариант от НАТО. Оръжие последна генерация се произвежда в Англия, Франция, Италия, Чехия, както и всякакъв род въоражение в почти всяка една страна на Европа. Невъзможно е да зависим от САЩ, Канада и Австралия за това, освен това има достатъчно военни в Европа за да не се налага да ги "внасяме" и то с десант. Нито да поддържаме техни бази на наша територия с наши пари. Европa не зависи и финансово от САЩ. много вероятно е зависимостта да е взаимна.

  Тази формула устройва абсолютно всички - десни леви нацисти комунисти центристи т.н. Значи тъпоумния (KittyHawk) е просто трол на НАТО в този блог.

  ВЪН ПРЕДАТЕЛИ НА ЕВРОПА И НА БЪЛГАРИЯ. ДИРЕКТНО билета за гетото в Детройт, Мичиган , УСА , гадове мръсни, паразити и пърдящи паяци.

  #4 Пуснато от Лора(нерегистриран) на 18 сеп 2014, 12:59

  Интересно защо виждам тази новина най-долу в ъгала днес, като от няколко дена вече се тръби по много медии извън Бг ?


  Мариета: А в момента даже не се и вижда вече. Все едно не се е случило.Напълно споделям мнението.

 12. #12
  Ne-registriran v NATO 18 сеп 2014, 20:15
   
  0
   
  0

  Do #8 Пуснато от ukrainec(нерегистриран) на 18 сеп 2014, 17:02

  Не виждам какво и е тъпото на статията. За да се тръби че заплаха иде точно от Русия, трябва да се аргументира и докаже а това не става, само се крещи в амок. Ако Украйна иска да се присъединява към Нато защо това да става за сметка на ЕС? Защо да става за сметка на БГ ? Ако олигарсите в Украйна са решили че са им малко парите, защо трябва за това да измираt толкова хора? И да се разгаря безсмислен конфликт? Ясно е че украинците не желаят да живеят в Украйна и масово се стремят да напуснат или да довлачат по някакъв начин САЩ у дома, смятайки че от това ще станат по-богати. САЩ и ЕС имаха достатъчно време да покажат на Украйна своята помощ цели 20 години, защо няма резултат, или по-скоро защо Украйна е още по-бедна? Даже да приемем аргумента че Русия е виновна, никой не е държал ръцете на САЩ и ЕС вързани през това време. Можеха например да купуват стоки от Украйна например. Аргумента че не било по техен стандарт не е верен. САЩ и З. Европа купуваха масово стоки от бившия соц. лагер. Аз лично познавам бизнесмен от Холандия, които се гордее с това, казва че стокоте са били много добро качество и на много ниски цени. Смисълът на аргумента за западните сандарти в момента се състои в това че на тях не им е нужна Украйна като държава а като недвижимост. Русия беше и остава единствената страна която търгува с Украйна до сега. Украинците са напълно зомбирани от пропагандата за която САЩ са плащали години наред , вместо да дават парите за развитие на инфраструктурата на страната, подпомагане на социално слабите и пенсионерите. Англия например прави това в Индия. Значи Украйна не заслужава даже колкото Индия? Какъв позор и то в Европа.

 13. #13
  KittyHawk 18 сеп 2014, 20:17
   
  0
   
  0

  До 11
  "Тази формула устройва абсолютно всички - десни леви нацисти комунисти центристи т.н."
  А аз да съм казал , че не ме устройва ? Точно на мен да ми викаш да отивам в САЩ , чак ми става смешно . Винаги съм си бил Еврофил и ще си остана такъв . А за статията която коментирах :
  "ВМС на България, Румъния и кораби от състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО провеждат учение в Черно море"
  Не може при учение в което участва България и то се провежда в румънски териториални води , да ми се появяват руските тролове и да подскачат , че това било провокация при положение , че учението не е на 50 километра до Крим а е до Румъния . Или не трябва да има никакви учения за да не се ядосват руснаците ?

 14. #14
  приходящ 18 сеп 2014, 20:45
   
  0
   
  0

  До #13: "Или не трябва да има никакви учения за да не се ядосват руснаците ?"

  Ама разбира се - вие не знаете ли, че зоната на интереси на русия вече е цяла Европа :) :) ? За световно господство явно и те осъзнават, че ще им се подгъне колесника, но явно са преценили, че Европата е хапка, която могат да погълнат, без да се задавят.

  Вижте какво е написала г-ца Мариета:

  "Защо гарантирането на тази сигурност да не е по силите на една бъдеща общоевропейска армия с възможности да кооперира усилията си с армиите на различни държави, включително и с тази на САЩ?"
  Явно е още рано да се лансира формулата за коопериране на усилията с армията на русия, та затова (засега) е заменена със САЩ. Когато му дойде времето, както казваше Мадридския резидент на КГБ, ще бъде направена подмяната.

  Само че, нали не се заблуждавате, русия би свирила в този оркестър, само ако е ПЪРВА цигулка.

 15. #15
  Мариета 18 сеп 2014, 22:55
   
  0
   
  0

  До # 13 и # 14

  За каква независимост може да става дума след като формацията НАТО не е Евроатлантически съюз а изцяло се командва от САЩ. Може би не сте запознати с това как се е формирала и защо. НАТО е поствоенна формация. "Да държи американците в Европа , руснаците - вън , а германците - долу." Тази формулировка не е европейска , а типично американска. Американците се включват последни в 2 СВ , дават най-малко жертви и печелят най-много финансово, освен че Западна Европа е била окупирана постоянно от тях, а Германия - и до ден днешен. Да се настоява за военен съюз като този е все едно да се настоява за окупация. Това не е просто налудничаво, това е родоотстъпничество . На първо място от собствената родина, на второ - от Евросъюза. Европа и Русия имат пряка облага от сътрудничество една с друга и намесатата на САЩ означава дестабилизиране, обедняване и в крайна сметка - война на територията на Европа. Вместо да се квичи за съюз с НАТО трябва час по-скоро да се протестира срещу идиотската политика на евро-компрадорите, на които им е платено да я провеждат - това трябва да е ясно на всеки. Вместо да се държим като овце срещу "вълк" трябва да се работи усилено по проекта независима армия на европейския съюз. И тя наистина да бъде независима. Но отчитайки корените различия между страните членки и техните коренно различни интереси - не виждам това да е възможно. И поради тази причина имаме работа с НАТО. Ако не е НАТО - ще е Русия. Защо има такова неразбирателство - защото по-богатите държави в Евро съюза , или по-скоро техните банкери принуждават по-обеднелите да се подчиняват на пряка политическа и икономическа намеса в техните вътрешни въпроси. А банкерите от Европа са тясно свързани с банкерите от САЩ. или поскоро финансовия капитал на европа е тясно свързан с този на САЩ. Взаимовръзката е много по-сериозна от тази между САЩ и КИТАЙ например. Може да се каже че така охолно се живее в някой страни на З. Европа поради точо тази взаимовръзка. И все пак не би трябвало всеки като зомбиран да квичи в полза на поддържане на военен съюз който е създаден да облагодетелства единствено този финансов капитал а не всички народи от страните на Европа. България имаше тежка индустрия, лека промишленост, селско стопанство по времето на соца. Тя обедня не защото те не бяха добри а защото и бе наложено да ги унижтожи. По същия начин както това беше наложено на Гърция, Испания, а напоследък и на Украйна, която не само никога няма да стане членка на съюза но даже и на НАТО. Поради простата причина че обедня максимално и сега интересува човекоядците/ компрадори само като територия.

 16. #16
  Мариета 18 сеп 2014, 23:15
   
  0
   
  0

  И като пояснение за връзката между финансовия капитал на Европа и на САЩ искам да кажа само че повечето добри банки се намират в Европа. Това са естествено банките на Англия, Франция, Германия, Швейцария , Холандия , Белгия. Тези банки са особено сериозни. Без тяхното ноухау не можеш да направиш много пари никъде. САЩ не може всъщност да съществува без тези банки, а за набиране на несметни богатства както в момента - не може да става и дума. Може да се каже че от всяка криза и налудничава приумица в САЩ до сега, които са постоянно на ръба на финансов срив ги отървават точно Европейските банки. В замяна на това в тези страни има сравнителен просперитет. Като изключение правят Англия и особено Франция, където има много голяма разлика между бедни и богати, докато в по-централните страни на З. Европа това не е така. и така накратко - в САЩ се правят финансовите измами - а в Европа се изпират и икономиката се реанимира, като от това взаимно се ползват както САЩ така и З. Европа. Естествено че пари от тези финансови измами (както беше случая с големите заеми давани в САЩ) се вливат и в Европа. Има разбира се и по-добър начин това да се орегулира и да стане добре и нормално както за САЩ така и за останалата част от света. Но САЩ не искат това. Супер богатите не искат да се разделят с мисълта че няма да са супер богати а просто по-богати от останалите. Това е нещо като опиум от който не могат да се откажат на Уолстрийт. Нато фактически поддържа Уолстрийт и нищо повече. А собствена родна армия или армия на локален съюз поддържа интересите на народите на тези територии а не финансов кабал отвъд океана.

 17. #17
  Иванн 19 сеп 2014, 09:47
   
  0
   
  0

  Единственото спасение за българския народ е да създаде друга държава. Сегашната държава е тотално комунистическа. Абсолютно всички институции и техните началници са комунисти и невероятно отговорно демонстрират поведение в унисон с ортодоксалната комунистическка пропаганда. А в същото време демонстрират респект към НАТО и ЕС. Респективно към САЩ и Запада.
  Тази двойна игра беше стопроцентово показана с позорното мълчание по повод кръглата годишнина от двете най-важни дати в Новата българска история.
  На 5-ти септ.т.г. се навършиха 70 години от последната война, която е обявявана срещу нашата Държава и нашия народ. Съветския Съюз обяви война на една напълно беззащитна, слаба, малка и невинна държава и нейния народ. Съветския Съюз обяви война на държава, която традиционно и хронически дори водеше политика на добронамереност към двете руски държави- Руската империя и Съветския Съюз. Нашата страна Царство България теоретически, хипотетично и практически не можеше да бъде враг на такава огромна, богата и могъща държава като Съюза. Няма Български държавен глава , нито Български минстър- председател до Девети , които да са водили или призовавали да се води антируска и антисъветска политика. Съветския Съюз обяви война на държава, която бе световен пример на принципност и неутралитет към световните политически и военни конфликти. България не промени своята политика към Съветския Съюз , нито когато той беше в съюзнически отношения с Германия, нито когато двете държави станаха врагове. Съветския Съюз обяви война на държава, в която единствено в нея той имаше дипломатическа мисия на ниво посолство и консулства, чиято издръжка беше напълно поета от нейните власти. Съветския Съюз обяви война на държава , чието правителство издаде Декларация за категорична несъпротива към евентуално навлизане на военни части на найна територия, дори преди Съветския Съюз да обяви войната. Съветската агресия и окупация доведоха до пълно унищожение на българската държавност и традициите в живота на народа. Съветския Съюз създаде марионетно комунистичвско правителство, което ликвидира около 40 хиляди наши българи.
  За да демонстрира някой български президент, че такава дата няма никакво значение за неговата страна е акт на тежка деградация и липса на елементарно държавническо и морално поведение. Така българската държава подкрепя политиката на Съветския Съюз към нашата страна и не се интересува от историческата истина. Българската държава днес не се противопоставя сеещу твърденията на руските власти, че Съветския Съюз е нападнал България за да я освободи от някакъв фашизъм. И нито един български държавник не покаже Нотата на Съветското правителство и да пита руския посланик и неговите съветнции да посочат къде виждат думата фашизъм в нея. Една държава обявява война на друга за да я побеждава и окупира , а не да я освобождава.
  Днешната българска държава е узурпирана от силни комунистическо-мафиотски мрежи и не може да служи нито на българския народ, нито на международните институции, в които членува.
  Тази исторческа разходка беше направена по повод декларцията на Атлантик, защото в нея има много сериозн мисли и препоръки, които не могат да бъдат реализирани в никакъв случай от сегашната държавна власт. И от президенти като тези, които имахме и имаме. Тези момчета не взимат пример дори от Русия. Там властите и обществото всяка година отбелязват датата, когато Германия обявява война на Съветския Съюз и го напада. Руснаците и тяхната държава, вкл. и президентите им съвсем справедливо изразяват морален протест и позиция срещу агресията на Германия срещу Съветския Съюз и съветския народ, но защо българските президенти премълчават съветската агресия срещу България и Българския народ. Или германскта агресия е лоша и античовешка, а съветската агресия е добра и хуманна.

  За пореден път изразявам благодарност към сайта, който публикува Нотата в сътрудничество с негови читатели. Но едва ли някое наше президентче я знае. Вместо да тъпеят, по- добре е да четат ПАН.БГ
  Пък и не само те.........

 18. #18
  приходящ 20 сеп 2014, 01:33
   
  0
   
  0

  Иванн, hat-off!!!!!

 19. #19
  Още сме тук 20 сеп 2014, 10:10
   
  0
   
  0

  Е за тези от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ как да не кажеш, че са тъпи копелета?! Един подобен военен боклук (по дефиниция военните би трябвало да са чисти хора)ми се хвалеше във влака, че синът му се е устроил добре в САЩ и той му бил ходил на гости. Него бих го разбрал. Синът му е в САЩ, внучетата му ще станат американчета, той ще умре, за какво му е България?! Не мога обаче да повярвам, че на всички офицери от резерва в "Атлантик" децата им са в САЩ и в Западна Европа. Ако е така, да се разпуснат и да вървят при децата си. Ако ли пък, обаче, децата и вниците им са в България, то тия запасняци са дърти и много тъпи копелета.

 20. #20
  красимир колев 28 окт 2015, 13:15
   
  0
   
  0

  вън нато от българия

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка