СЛЕД ТРИСТРАНКАТА: ВСИЧКИ ИСКАТ ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА ВОЕННИ. СТАНОВИЩЕТО НА МО НЕ БЕ УВАЖЕНО

Pan.bg 13 май 2015 | 19:53 views (9345) commentaries(34)
img Всички искат възраст за пенсиониране на военни и полицаи

Синдикатите от МВР изразиха своите несъгласия с предвижданите промени в Кодекса за социално осигуряване. Логично е Министерството на отбраната да не съгласува проекта. Неговото становище не е уважено.

Спирдон Спирдонов - otbrana.com

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин не смята, че пенсионната реформа в частта й за военнослужещите, полицаите и другите служители в сектор „Сигурност” е спорна. Това стана ясно на днешното заседание на Националния съвет за тринстранно сътрудничество (НСТС). На същата позиция са както КНСБ и Подкрепа, така и работодателските организации.

Единствено представителите на синдикатите на МВР, които не са членове на НСТС, бяха категорично против предвидената възраст за придобиване право на пенсия от 52 години и 10 месеца, която на практика е 55, защото ще има плавно повишаване с по 2 месеца всяка година от 1 януари 2016 г. От тях бе изразена позиция, че няма разчети и аргументи, които да защитят избраната възраст от 52 години и 10 месеца. Те са категорични, че ако все пак се стигне до въвеждане на възраст, което, според тях има преди всичко психологически, а не финансов ефект, тя да бъде 50 години.

Като неприемливо се определя и въвеждането на гратисен период от три години, но само за тези, които до края на 2015 г. имат 27 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата по съответните закони. Представителите на МВР настояват от този гратисен период да се възползват и тези, които отговарят на сегашните условия за придобиване право на пенсия до края на третата година.
image
От работодателите беше поставен отново въпросът за диференциране на труда в силовите ведоства в зависимост от тежестта и риска на неговото упражняване и на тази основа да се определят изискванията за придобиване право на пенсия. Те настояват държавните служители, включително военнослужещите и полицаите, лично да си внасят осигурителните вноски. Според вицепремиера Ивайло Калфин това няма да доведе до финансов ефект, а по-скоро ще оскъпи системата.

Позицията на вицепремиера, основните синдикати и работодателите се различава чувствително от становището на Министерството на отбраната. На тази основа е логично министърът на отбраната Николай Ненчев да не съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който ще се обсъжда от правителството най-вероятно през следващата седмица.

Министерството на отбраната внесе в края на март в Министерството на труда и социалната политика Доклад на Консултативния експертен съвет за разработване на модел за пенсиониране на военнослужещите (КЕСМО). От него става ясно защо възраст от 52 години и 10 месеца не отговаря на реалността. Оказва се, че средната продължителност на живот на военнослужещите е около 62 години, т.е. ще получават пенсия по-малко от 10 години. Документът е изготвен след направен задълбочен анализ на негативните последици за въоръжените сили в резултат на прибързаното утежняване на условията за пенсиониране на военнослужещите чрез реформите в пенсионната система през последните 15 години, предизвикали масово напускане на обучени и добре подготвени кадри

С цел защита правата и интересите на военнослужещите и с оглед на ограничаване на негативните последици за въоръжените сили в доклада са предложени два варианта, свързани с реда за пенсиониране. Първият вариант е да не се въвеждат промени в условията за пенсиониране на военнослужещите по чл. 69, ал. 1 от КСО. Мотивите за това предложение се основават на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, която за военнослужещите е 40,8 на сто - с 8 процентни пункта повече от размера на осигурителната вноска за пенсия за лицата, работещи при условията на първа категория труд, както и на средната продължителност на живот на военнослужещите (около 62 години). Посочва се още, че през последните 10 години изискването за минимален осигурителен стаж за военнослужещите (и другите лица по чл.69 от КСО) е увеличен скокообразно със седем години. Такова увеличение на минималните изисквания за придобиване на право на пенсия за останалите категории работници/служители в страната не се наблюдава. Отчетено е, че утежняването на реда на пенсиониране ще доведе до нова, силна реакция и много военнослужещи ще пожелаят да бъдат освободени от военна служба, каквато е тенденцията през последните 13 години. Не на последно място се посочва, че в повечето от армиите на НАТО и ЕС не е въведена минимална възраст за придобиване на правото на пенсия за военнослужещите. За съжаление обаче, вицепремиерът и членовете на НСТС са точно на обратното мнение, т.е. само в България нямало възраст за пенсиониране на военнослужещите.

Вторият вариант, който предлага МО е при вземане на решение за промяна на условията за пенсиониране на военнослужещите чрез въвеждане на допълнително условие – „възраст”, да се отиде на 50 години и съответно на 40 за летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав.

Вярно е, че в проекта има и добри решения, особено за военнослужещи и полицаи, които са напуснали системата без право на пенсия. Възрастта от 52 години и 10 месеца обаче оставя почти половината състав на Въоръжените сили без възможност да стигне до пенсия. В Закона за отбраната и Въоръжените сили има регламентирана пределна възраст за военно звание. За войници и мотроси тя е 50 години, а за сержанти, офицерски кандидати и младши офицери – 52 години. Няма логика и в призивите на някои експерти в осигурителната система, които са извън МО, да се вдигне тази пределна възраст. На практика тя трябва да се вдигне над 55 години. Едва ли подобни решения биха били сериозни, ако се правят на парче и без необходимия анализ.

На снимката: Изпълнителният директор на Българската стопанска камара Божидар Данев и председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев не оспорват предлаганите от социалното министерство промени в пенсионния режим на служителите от силовите ведомства.

***

Предлагаме ви мотивите към проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в частта му по чл. 69

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) се предлага от 1 януари 2016 г. да се въведе възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване – КСО (работещите в сектор „Отбрана и сигурност“). Предложената възраст е 52 години и 10 месеца и е равна на предвидената за работещите при условията на първа категория труд, като се предвижда се плавното й повишаване с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) и 45-годишна възраст за лицата по чл. 69, ал. 4 и 7 (парашутисти, водолази и др.).

Предложението се прави, тъй като пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“ и при условие, че лицето има определения от закона осигурителен стаж. В тази връзка е необходимо по отношение на всички лица да бъде въведено изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвеждането на възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО е свързано и с изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Мярката ще доведе и до по-продължително и по-пълноценно използване на капацитета и опита на работещите в специалните ведомства.

За лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действителен), е предвидено да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31 декември 2018 г.

Във връзка с отпадналото през 2015 г. изискване за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, се предлага аналогична промяна да бъде приета от 1 юли 2015г. и по отношение на военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и останалите лица по чл. 69 от КСО. По този начин ще се създаде равнопоставеност с всички други категории осигурени лица, за които отпадна изискването за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия; ще се даде възможност на лица, придобили в миналото изискуемия осигурителен стаж по чл. 69 на КСО да се пенсионират при тези условия, въпреки, че в момента не работят във военизираните ведомства. При отпадане на изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране ще се създаде възможност за лицата, освободени от служба поради навършване на пределна възраст да работят на всяко друго място, докато навършат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 69 от КСО, без да загубят правото си на пенсия по тази разпоредба.

С разпоредбата на § 4 се създава възможност за лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г. (напр. лицата с отпуснати пенсии по чл. 69 или с отпуснати пенсии за инвалидност), които са осигурени в универсален пенсионен фонд, но нямат право на пенсия от този фонд преди навършване на общата възраст за пенсиониране, да получат право на избор: да продължат да получават пенсиите от държавното обществено осигуряване в намален размер, а в бъдеще – и допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд или еднократно да прехвърлят натрупаните средства към фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в резултат от което да отпадне намалението в размера на пенсиите им, като те бъдат преизчислени. Срокът, в който този избор може да бъде направен е едногодишен, считано от влизането в сила на промените в КСО.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 34

 1. #1
  former 13 май 2015, 20:51
   
  12
   
  1

  Свърши се !!!!

 2. #2
  SUH 13 май 2015, 21:04
   
  24
   
  0

  Мнееее, сега се почва ... с рапортите

 3. #3
  SUH 13 май 2015, 21:09
   
  18
   
  0

  Знаете ли какво е казал Калфинчето на аргумента че пределната възраст в армията е 50/52/54...
  - Ами вдигнете си пределната възраст.
  Мдааа, почвам да си търся удобен бастун.

 4. #4
  наблюдател 13 май 2015, 21:20
   
  15
   
  0

  Мярката ще доведе и до по-продължително и по-пълноценно използване на капацитета и опита на работещите в специалните ведомства - смятайте, какво ведомство е щом ще задържа най-подготвените си кадри по този начин. Значи ти си добър служител. Цял живот това си учил и работил това. Станал си пълен професионалист в своята област и не искаш да работиш и ден повече това което си учил цял живот. Напрово ужас.......... И картуните решили да те задържат така. ...........

 5. #5
  Отвратен 13 май 2015, 21:25
   
  33
   
  2

  Ясно е, че ще има вълна от рапорти. Докога ще догонваме постоянно променящите се изисквания? В Полша като приеха такива промени преди години, ги приеха за тези, които тепърва влизат на служба във въоръжените им сили. За останалите преди това си важат старите правила за пенсиониране. И хората са си спокойни и си служат, знаейки, че правата им са защитени. Докога разните му цивилни гарги ще вземат решения за армията без да си имат хал-хабер от нея?!

 6. #6
  Добри 13 май 2015, 21:53
   
  24
   
  0

  Земеделецът се намира в Монголия и Корея с "чаровен" антураж и хич не му пука за армия, военни и пр. дреболии.

 7. #7
  ilko 13 май 2015, 22:20
   
  31
   
  1

  Абе що не ви еба майката народни изедници такива . Сложили сте портрета на Левски в кабинетите си и не чувствате нито срам нито имате гузна съвест . Подигравате се с нас от 20 години . Какво искате , пак да гори народното събрание ли ?

 8. #8
  НОИ 13 май 2015, 23:17
   
  5
   
  24

  Ненавиждам момунисти и най-вече тези от АБВ на Гоце, но този път Калфин действа разумно.
  Колкото до този спиридон, стига е лъгал вече.
  1. Да представи документ че средната възраст на живот в МО е 62г., щото това е лъжа.
  2. Да за военните имаше +7 год осигурителен стаж, но за 3-категория той след реформата е +10, отделно +5г възраст.
  3. 55год и то след 15год е приемлива възраст с достатъчен гратисен период, когато по-голямата част от хленчещиъе тук ще са се пенсионирали предсрочно.
  4. Да, само в БГ от цял ЕС все още няма възраст за пенсиониране на военни!
  5. Ако се приеме тази реформа, веднъж за винаги ще се спрат спекулациите със следваща такава и по-вече няма да има напрежение и несигурност сред състава.
  6. Какво сте ми я постнали тази таблица, армията на Германия е 60 000човека, на Великобритания е 80 000! Колко според спиридон трябва да е в България?

 9. #9
  Who I am? 13 май 2015, 23:40
   
  14
   
  0

  Ебаси олигофрена си №8 - виж тук: http://m.div.bg/10-%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_l.a_i.305842.html

 10. #10
  Ма много 14 май 2015, 00:12
   
  9
   
  1

  си тъп НОИ-чо. Пише се повече, без тире. Сигурно мислиш, че се пише и някоЙ хора. В грешка си, да знаеш. И спри да се правиш на много умен, че не ти се отдава.

 11. #11
  НОИ 14 май 2015, 00:28
   
  1
   
  4

  До 9
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/German_Army

 12. #12
  гледам/слушам 14 май 2015, 01:40
   
  10
   
  0

  Армията е държаво формиращ елемент. Нейното разрушаване руши държавата, НОИ не е такъв. Ти за какво си НОИ, за хилядите невалидни инвалидни пенсии, за неплатените осигуровки от работодатели, което е истинския проблем на системата, за кое си?

 13. #13
  rosnadzor 14 май 2015, 08:05
   
  4
   
  2

  МО е пълно с некадърници, хора без авторитет. Как да им се чуе мнението, като си изтърваха в пенсия тези които имаха авторитет.
  Там сега е лудница, всеки го е страх от всеки и работата едва върви. И чакате някой да им ува и мнението.
  Той премиера неглижира армията, вие искате да уважават МО.

 14. #14
  BLACKSAILOR 14 май 2015, 08:11
   
  10
   
  0

  Това е краят. Тръгваме си.

 15. #15
  той 14 май 2015, 08:39
   
  4
   
  14

  що ревете бе.лошо ли е да си получавате още три години заплатите, вместо да вземеш една пенсийка от 5-600 лв и да си безработен.кво мислите,че вън ви чакат с отворени врати работни места ли.НИЩО ПОДОБНО.90 процента от бюджета на БА отивал за заплати и издръжка на личния състав.е,лошо ли ви е там.какво ,прикиняхте ли се от работа .я си стойте кротко и си взимайте готова заплата.ПЪК НА КОЙТО НЕ МУ УТЪРВА,ДА СИ ХОДИ .ЩЕ СЪЖАЛЯВА.

 16. #16
  Генерал Куков 14 май 2015, 09:16
   
  11
   
  1

  До #15 Нормалните хора ще избягат в чужбина...вие си стойте "вън' и робувайте на Домус ага за 5 лева на ден!

 17. #17
  Стиг 14 май 2015, 09:45
   
  16
   
  0

  За тези които говорят че възрастта не е проблем искам да дойдат на едни стрелби но да носят очила с диоптър да си сложат противогаза и да стрелят или да карат автомобил с противогаз.Пише ви военен който не служи в канцелария.

 18. #18
  НОИ 14 май 2015, 12:14
   
  2
   
  8

  До Стиг
  Предполагам че подобни стрелби не са рядкост в Чехия, Унгария, Австрия, Дания и т.н. и т.н.
  Как ли се оправят там военните?

 19. #19
  Армимен 14 май 2015, 12:16
   
  7
   
  1

  той, това, че 90% от бюджета отива за заплати означава само едно - че държавата не дава достатъчно средства за армията и затова парите не стигат. Не са виновни тези, които работят в системата, а тези, които я осигуряват. Ти си простак и нивото ти е много ниско.

 20. #20
  Армимен 14 май 2015, 12:22
   
  8
   
  1

  Момчета, полицията ще излиза на протест заради тези простотии. И ние трябва да сме там.

 21. #21
  МОИ 14 май 2015, 12:29
   
  13
   
  1

  НОИ, може ли да си е.еш майката? Ако не знаеш как, аз ще ти покажа.

 22. #22
  той 14 май 2015, 13:06
   
  0
   
  5

  Арминчо,че държавата дава толкова пари и 9о процента от тях отиват за заплати е факт.че си простак ,личи си ,че не можеш да си направиш сметката сам.колкото до ниСкото ниво,айде като си похарчиш 20 заплати от пенсионирането и не можеш да си намериш подходяща работа,без портиер разбира се,ела тогава в този форум и се прави тогава на умен.стой си в армията и не мрънкай.

 23. #23
  Benito 14 май 2015, 13:56
   
  9
   
  0

  ТЕ ПОГРЕБАХА БЪЛГАРИЯ.

 24. #24
  DIV 14 май 2015, 13:58
   
  7
   
  0

  НОИ ли си? Кой ли си?

  Мислех да не отговарям на злобните ти и "авторитетни" мения, които сееш, но ще те удостоя съз снизхождение и презрително внимание.

  Слушай сега MOИ, ти използваш противоречиви доводи за да обясняваш на "краставичари, как се сеят краставици".

  Това са цитати само от негодните ти коментари по тази статия, за другите "Не'ам нерви" да те изтрайвам.

  Коментара ти 8
  Искаш твърденията да се подкрепят с документи, а когато ти "компетентно" хвърляш жлъч, не е нужен източник...
  1. Да представи документ (Спирдон Спирдонов) че средната възраст на живот в МО е 62г., щото това е лъжа.
  4. Да, само в БГ от цял ЕС все още няма възраст за пенсиониране на военни!

  По коментарите ти относно паричните потоци и социалното осигуряване на военни и полицаи съдя, че точно ти, не е коректно да даваш следния коментар:
  5. Ако се приеме тази реформа, веднъж за винаги ще се спрат спекулациите със следваща такава и по-вече няма да има напрежение и несигурност сред състава.

  Прави впечатление, че си неграмотен по начина на определяне на числеността на една армия, а цитираш голи цифри:
  6. Какво сте ми я постнали тази таблица, армията на Германия е 60 000човека, на Великобритания е 80 000!
  Демагогията ти нараства като се позоваваш на:
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/German_Army
  Нощо против уикиперия и сайтовете с безплатни масиви от данни, но всеки знае, тя е напълно безплатен източник, който се пише от любители.

  На въпроса ти:
  Колко според спиридон трябва да е в България (вероятно за армията е въпроса)?

  Ако имаш познания по съседните нам армии, ще знаеш, че турската е ок. 550 000 (това не вкл. 100 000 жандармерия), гръцката в 160 000, сръбската е 30 000, румънската е 45 000...
  Ако искаш сега напъни плиткото си, по военни теми, сиво вещество и си отговори сам, в коя част на Европа сме и какъв вероятен риск има и колко трябва да е.

  Не се изхождай, като формираш числеността на армията от пенсии, осигуровки и пенсионна възраст, защото по коментарите ти доказваш всеки път, че и това не умееш.
  Вероятно си просто един дразнител и това ти доставя удоволствие.

 25. #25
  Павел Попов-Бивш военносл 14 май 2015, 14:15
   
  7
   
  0

  В отговор на коментара на НОИ.
  Да в повечето държави от ЕС има такъв предвл и той е 10г. активна служба, Дами и Господа от НОИ. Ако желаете мога да ви пусна и линкове към електронните им Правителства да се информирате.

 26. #26
  -=Cyber=- 14 май 2015, 18:34
   
  5
   
  0

  Няма какво да го усукваме. Ето материала от октомври 2014 накратко:
  В армиите на натовските държави няма категорично изискване за навършване на възраст при пенсиониране на военните.
  Всяка страна сама решава този проблем.
  В 11 от натовските държави са приели решение, че униформените могат да получават пари за старост след като са навършили определени години служба във войската (бел.ред. - без да се брой първа категория труд).
  Страните възприели това правило са САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Полша, Румъния, Гърция, Албания, Латвия, Хърватия. Във всяка от тези държави нормативът е различен - варира от минималните 20 прослужени години до максималните 30.
  В гръцката армия при пенсиониране на военния той задължително се повишава в звание.
  Ако е полковник например става генерал. При пенсиониране в Гърция тамошния полковник взема 120 000 евро на куп!
  В Гърция пенсиите се актуализират задължително заедно със заплатите в държавния сектор.

  В турската армия право на пенсия се придобива след 25 години стаж.
  Ако военният остане и след това в армията всяка пролужена година му носи по 1 процент на този таван към пенсията.
  В хърватската армия военният излиза в пенсия след 30 години с приравнен трудов стаж, без да е необходимо възраст.
  Приравняването е по специална формула, според която пехотинецът спокойно може да напусне строя след 24 години служба, морякът след 22 години и половина служба, а пилотът - след 20 години служба.

  Имаше и по-подробен, но нека троловете си го намерят сами.
  Така, че НОИ, трой и останалите от вертепа, да си гледат сводниците, а не във войнишкото канче.

 27. #27
  Омар 14 май 2015, 19:19
   
  1
   
  7

  Решението на проблема се състои в 2 прости стъпки.
  1. Най - сетне да проумеят киртаците, че няма такова нещо като професия войник!!!
  2. Инкубатора за безмозъчни пилета НВУ да се закрие на момента, МО да сключи договор с ТУ - София за подготовка на офицери, след като офицерите имат истинско образование нема много да им пука ще фанат ли пенсията и пределната възраст за сержантския състав (който трябва да стане гръбнака на армията) да се увеличи до 55г.

 28. #28
  млада пенсия на 45г. 14 май 2015, 19:32
   
  4
   
  0

  За мен е важен параграф 4, след 1 януари 2016г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ще прехвърля партидата си от ЧПФ в НОИ. Ние бяхме 15 колеги които се пенсионирахме декември 2015 г. и съм говорил със всички, че ще си прехвърлят партидите в НОИ. Това са все пак между 60 и 100 лева актуализация на пенсиите ни от следващата година.

 29. #29
  млада пенсия на 45г. 14 май 2015, 19:37
   
  2
   
  0

  Грешка, да се чете - пенсионирахме се декември 2014г.

 30. #30
  до #27 Омар 14 май 2015, 20:19
   
  4
   
  0

  "Инкубатора за безмозъчни пилета НВУ да се закрие на момента, МО да сключи договор с ТУ - София за подготовка на офицери, след като офицерите имат истинско образование нема много да им пука ще фанат ли пенсията и пределната възраст за сержантския състав (който трябва да стане гръбнака на армията) да се увеличи до 55г."
  Коментарът ти съвсем сигурно доказва, че единственото същество без мозък, отгледано в инкубатор си ти!
  Въпрос: Щом на офицерите няма да им пука дали ще хваната пенсия или не минавайки школовката на ТУ, кое ще накара сержантите да стоят в армията още повече до 55г.? Или и тях трябва да ги запишем да учат някъде за да "поумнеят" и станата непукисти?
  Аман от тъпунгери!

 31. #31
  Генерал Куков 14 май 2015, 21:36
   
  2
   
  0

  До #27 И какво точно би трябвало да значи, че "няма такова нещо като професия войник"? Аз тогава що работих 10 години баш такава професия.....взех си 10 брутни заплати, имам си 10 години стаж 1-ва категория...пък нека си няма такава професия!

 32. #32
  Бай шиле 15 май 2015, 11:05
   
  5
   
  1

  КАТО НЯМАТЕ КАК ДА УСИГУРИТЕ ПАРИ,ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОЕННИТЕ РАЗРЕШЕТЕ ИМ ДА РАБОТЯТ И НА ВТОРО МЯСТО!!!! СТИГА СТЕ ВЪРШЕЛИ ГЛУПОСТИ....

 33. #33
  странник 15 май 2015, 20:54
   
  0
   
  0

  До Омар

  Аз съм завършил в инкубатора за безмозъчни пилета и имам самочувствието, че имам в пъти повече познания от завършилите в ТУ, било то във Варна или София. И понеже имам наблюдение и над трите институции смело мога да заявя, че в инкубатора се получава по добро образование, друг е въпроса, че програмите за обучение не са усъвършенствани, но това е свързано с естеството на техниката която е на въоръжение.

 34. #34
  fen 16 май 2015, 06:53
   
  0
   
  0

  "За лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действителен), е предвидено да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31 декември 2018 г. "
  Някой осмисли ли това.....
  Дъртите да служат още 2 години без да се притесняват(, а по-младите да го ду***т. за тях пенсия няма)

  Така е с децата на демокрацията.
  Проста аритметика няма да се пенсионират(по този закон пък и по кой ли) тези които за започнали службата си след смяна на режима, а тези които са служили при социализма и малко или много са се облажили от системата и са видяли и служили в една осигурена армия заслужено ще излязат в пенсия че и още 3 годинки ще си стоят на меките столчета.
  Още повече че ТЕ именно са виновни за това положение на армията със своето бездействие и лизогъзцво на политиците.
Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка