"ХЕМУС 2016"-ГЕН.КОНСТАНТИН ПОПОВ: БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ВИСОКОПОДГОТВЕНА АРМИЯ!

Pan.bg 27 май 2016 | 16:40 views (3734) commentaries(4)
img Списание "Нато и БЪЛГАРИЯ" съществува от 1999 г., като е единственото българско печатно издание, което излиза всяка година и отразява в новини, коментари, статии и интервюта участието и приноса на Българската армия в НАТО. До момента са излезли 46 броя, като всяка статия в списанието е на български и на английски език.
Негов издател е Фондация "Български КРИЛЕ", с изпълнителен директор Преслав Панчелиев и гл.редактор Станимир Илчев.
За оръжейното изложение "Хемус 2016" излезе 47 брой, като на вашето внимание ви предлагаме част от интервютата в сп."Нато и България".


image

Българското общество все повече се нуждае от от високоподготвена Българска армия
Началника на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов за списание „НАТО и България“


В навечерието на Международната изложба за отбранителна техника и технологии „Хемус 2016“ екипът на списанието се срещна с Началника на отбраната на Република България. Ето какво сподели с нашите читатели генерал Константин Попов:

Генерал Попов, какви са ангажиментите на Българската армия по отношение на колективната сигурност на НАТО И ЕС?

Към момента, повече от 220 български военнослужещи дават своя принос в мисиите и операциите на НАТО и Европейския съюз в горещи точки на света. Опитът в реалните операции е важна база за изграждане на войските и усъвършенстване на формите и способите за тяхното оперативно използване. Участието ни в операции зад граница е и катализатор на трансформационните процеси в Българската армия. То е стимул за развитие на военните способности, така че да са адекватни на новите рискове и предизвикателства. Работата в мисии и операции допринася за издигане на професионализма, повишаване на оперативната съвместимост и утвърждаване на доверието във възможностите на Българската армия от страна на българското общество и партньорите.
Българското общество все повече ще се нуждае от Българската армия и то – от високоподготвена Българска армия. Задачите пред нея стават все по-отговорни и подхождаме с изключителна сериозност към изпълнението им. Наложително е да се гледа в перспектива, да се взимат дългосрочни решения, не само от гледна точка на модернизация, превъоръжаване, съвместимост, но също така – и решения, свързани с личния състав. Необходимо е отношението към Българската армия да се промени; да се промени отношението към отделния военнослужещ. Тези хора, които имат друга ценностна система, трябва да бъдат уважавани не само от институцията Министерство на отбраната или от вида Въоръжени сили, а от обществото, като цяло. Тази ценностна система накратко мога да я формулирам като - готовност за саможертва. Това изисква много от един човек и затова тези хора трябва да получават съответното отношение.

Какво предстои да се извърши по приетите Цели на способностите - 2013 с НАТО като модернизация на въоръжението, техниката и оборудването на Българската армия?
Нека да е ясно: не Министерството на отбраната на Република България е в НАТО, а България е в НАТО. Отговорност за сигурността на страната носят много структури и това е важно да бъде осъзнато от цялото общество. Накратко - с пакета „Цели за способности-2013” Република България пое ангажимент да изгради способности по 55 цели и да подготви 50 формирования за колективната отбрана на Алианса. Подготовката на тези формирования и изграждането и поддържането на отбранителни способности, са основна предпоставка за адекватното ни участие в системата за колективната отбрана на НАТО. Декларираните формирования са в много широк спектър - и като области, и като числен състав. Новост е изискването за изграждане на невоенни способности, които наложиха близко взаимодействие с външни за Министерството на отбраната структури, например Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи. Мога категорично да заявя, че по задачата, която ни беше възложена с промяна в закона, а именно – участие в охраната на външната граница на Европейския съюз от нелегални емигранти, взаимодействаме максимално с органите на „Гранична полиция“. Работим с местната власт, неправителствени организации като Българския червен кръст и др. Благодарен съм на всички български военнослужещи и техните командири за отговорното отношение и готовността, с която участват в изпълнението на всички мисии и задачи на Българската армия.

В какви срокове и какви суми ще са необходими за модернизацията и каква е проектната готовност по отделните проекти?
Когато говорим за модернизация, въпросът е – обществото и държавата какво може да си позволи и каква армия иска да има? Наличните ни въоръжение и техника са със силно ограничен ресурс на използване. Имаме необходимост от превъоръжаване и от придобиване на нови способности. Същевременно сме наясно, че превъоръжаването не може да се извърши в краткосрочен план, предвид необходимия финансов ресурс и нуждата от усвояване на новите образци техника и въоръжение. Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 и Планът за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. поставиха основните насоки за изграждане на отбранителните способности. Процесите са дълги, сложни, изискват много прецизна военна експертиза и не на последно място - не всичко зависи от нас, хората с пагони. Видовете Въоръжени сили работят изключително активно по инвестиционните проекти, насочени към модернизацията. Доказателство за това е, че и трите вида Въоръжени сили имат своите проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Съвета по отбрана.

Какви промени в структурата, състава и въоръжението на Българската армия са заложени в Програмата за развитие на отбранителните способности 2020 и в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020?
Предвижда се за изпълнение на възложените мисии и задачи, към края на 2020 г., Въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малко от 37 000 и не повече от 40 000. Това трябва да бъдат високоподготвени и боеспособни Въоръжени сили. През 2018 г. ще се извърши преглед за изпълнението на План 2020 и в зависимост от неговата реализация, ресурсно осигуряване, изпълнението на инвестиционните проекти за модернизация, темповете на освобождаване от излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси, ще се оцени необходимостта от реорганизиране на военните формирования.

Какъв е недокомплектът във формированията на Българската армия към 1 януари 2016 г. по категории военнослужещи? През настоящата година ще бъдат ли проведени конкурси за запълване на незаетите места?
Некомплектът във военните формирования на Българската армия към 1 януари 2016 г., е средно около 10 %. В ход е провеждането на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования. В никакъв случай няма да правим компромис с критериите. Задачите пред Българската армия ще изискват все по-подготвени и мотивирани военнослужещи, все повече високотехнологични специалисти. Модернизацията, интеграцията, поддържането на отбранителни способности – всичко това налага още по-отговорно отношение към хората с пагон. Предприемаме законодателни промени, които да дадат нови перспективи за военнослужещи, които са били освободени, и все още имат достатъчно хоризонт пред себе си; промени, свързани с попълването на резерва. Въпросът за кадрите не е проблем, възникнал от вчера за днес, но вече е във фаза, в която трябва да се вземат сериозни решения.

Каква е концепцията за развитието на военното образование?
Военно-образователната ни система е ориентирана към изграждане на съвременни професионални умения и към лидерски качества и способности за вземане на отговорни самостоятелни решения. Тя е тясно свързана със системата за подготовка на кадри за въоръжените сили за всички категории военнослужещи за стратегическите, оперативните и тактическите звена. Увеличеният прием във военните училища е алтернатива за младите хора в България. Може би тук е мястото да подчертая и голямото значение на такива мероприятия като Специализираната международна изложба за отбранителна техника „Хемус 2016“. Представянето на въоръжение, бойна техника, отбранителни продукти е стимул за развитието на отбранителната промишленост, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки на нови изделия. Съпътстващите я научни конференции, демонстрационни прояви, заседания на различни международни организации правят изложбата „Хемус 2016“ важен елемент във военната експертиза.

В заключение, ще бъде ли възстановено ВВВУ „Г. Бенковски“?

Личното ми мнение е, че Висшето Военновъздушно училище трябва да бъде възстановено. През годините Военновъздушното училище е дало хиляди високоподготвени кадри не само за военната, а и за гражданска авиация на България и други страни. Отличният командно-инструкторски и преподавателски състав винаги е нареждал училището сред най-перспективните и желани висши учебни заведения, така че съм убеден, че интерес към него ще има. В авиационното образование се предвижда и подготовка на кадри в областта на гражданската авиация за ЕС.

ВИЗИТКА
Генерал-лейтенант Константин Попов е роден на 28 август 1961 г. в София. Във военната си кариера е преминал от най-ниската пилотска длъжност до най-високата – от младши пилот в изтребителна ескадрила до командир на Военновъздушните сили и заместник-началник на отбраната. Пилотирал е L-29, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29. Има общ нальот от над 1200 летателни часа
Награди: всички, съответстващи на званието, включително нагръдни знаци на Министерството на отбраната „За вярна служба“ и „За принос към Министерството на отбраната. Златен медал на Полските Въоръжени сили. Международно отличие на Военновъздушния университет на САЩ за постижения в развитието на ВВС.
Генерал Попов е сред първите висши български офицери, работили в щабове на НАТО. В периода 2005-2006 г. е началник на щаба на Центъра на НАТО за съвместната подготовка на силите към Съюзното командване по трансформацията в Бидгошч, Полша. За този период е отличен със златен медал на полските въоръжени сили. В периода 2006-2008 г. е заместник-началник на щаба на военновъздушния компонент „Юг” на НATO в Измир, Турция. От 2008 до 2009 г. е заместник командващ на ВВС. От 2009 г. до 2014 г. е начело на ВВС. В периода 2014-2016 г. е заместник-началник на отбраната. От 9 февруари 2016 г. е Началник на отбраната.

Разговорът проведе Димитър СТАВРЕВ

image
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 4

 1. #1
  курсант 28 май 2016, 00:06
   
  7
   
  0

  Така ли ? А защо тогава българската армия беше целенасочено унищожавана от самите български политици ?

 2. #2
  Томов Краси 28 май 2016, 07:30
   
  18
   
  2

  БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ АНТИ-КОМУНИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ И ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА другарю генерал!

 3. #3
  1а1а 28 май 2016, 15:15
   
  6
   
  0

  Матриала вече го нема матриала и със свещ да го дирите нема да го намерите.

 4. #4
  Н.Еремиев 29 май 2016, 10:12
   
  1
   
  0

  Вече ще почнете да набирате военнослужещи и с основно образование, стига да могат да се подписват.
  Но знайте, че от циганин войник не става.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка