Как фирма „Аполо” спечели поръчки за 79 млн. лв. за униформи, а полицаите ходят окъсани

Pan.bg 22 юли 2017 | 00:40 views (8020) commentaries(4)
img Гласове


Неотдавна стана ясно, че от три години МВР не е давало униформи на своите служители. И това в държава, управлявана от полицай, който наду бюджета на МВР. Същевременно за последните 10 години една фирма за облекла, любимка на властта, печели всички обществени поръчки за униформи на МВР и още куп държавни служби и министерства. Общата стойност на спечелените поръчки е близо 80 млн. лева. Някои от поръчките за униформи излизат на цената на модни костюми от „Бос” и „Валентино”. Други надхвърлят като единична цена 2-3 пъти каквато и подобна дреха да купиш от който и да е мол в България. Не, не е шега. Ето цялата история хронологично.

Полицаи на протест. Снимка: БГНЕС
Представляващите фирма „Аполо“ ООД Веска и Никола Цветанови, когато участват в тръжни процедури по възлагане на обществени поръчки, все едно играят на тото 1 от 1. Винаги печелят. Отначало играят „с дребни суми, но редовно”. Първите им поръчки са за по десетки хиляди левове, докато стигнат до милионите.Първият успешен удар на Веска и Никола Цветанови е когато измежду 11 участници в конкуренцията за възлагане на поръчка от страна на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за „Доставка на лятно униформено облекло и лятно специално работно облекло, по особени позиции“, в размер на 372 294 лв. без ДДС, именно „Аполо“ ООД печели тръжната процедура. Датата е 15. 06. 2007 г.Изминало е по-малко от месец, когато на 12. 07. 2007 г., отново сред 11 участници, НК „Железопътна инфраструктура“ възлага на „Аполо“ ООД отново поръчка за „Доставка на лятно униформено облекло и лятно специално работно облекло, по особени позиции“, този път за далеч по-скромната сума 40 468 лв. без ДДС.Отново след по-малко от месец, този път само в конкуренция с още 2 участници, на „Аполо“ ООД е възложено от „Летище София“ ЕАД „Изработка и доставка на работно облекло“ на сума 57 731 евро с ДДС. Следва спечелена тръжна процедура на Агенция „Митници“ за „Изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители“, в размер на 39 435 лв. без ДДС.Както по-нататък се прояснява, участието в четирите описани дотук тръжни процедури е било напълно достатъчно за Веска и Никола Цветанови, за да се самообяват (не без чужда помощ) за доктори хонорис кауза по спечелване на тръжни процедури. Което се оказва и напълно достатъчно конкуренцията да си глътне езика и повече да не смее да оспорва правото на „Аполо“ ООД да печели.Такава е следващата тръжна процедура за „Доставка на 48 комплекта специализирано алпийско облекло“, цена 65 290 лв. с ДДС, възложена на „Аполо“ ООД от Министерството на отбраната на 06. 10. 2008 г.Взаимната симпатия между Веска и Никола Цветанови и НК „Железопътна инфраструктура“ избуява отново на 17. 11. 2008 г. посредством тръжна процедура за „Доставка на униформени шуби по обособени позиции“ за 383 571 лв. без ДДС.
Но това е само началото.Упражнението е повторено на 25. 02. 2011 г., когатоотново при 1 брой участници (!)в тръжна процедура „Аполо“ ООД получава от НК „Железопътна инфраструктура“ поръчка за „Доставка на униформено облекло“ на сума 1 274 607 лв. без ДДС.Пътем фирмата на Веска и Никола Цветанови изстрелва в аут няколко конкурента при други тръжни процедури: от Министерство на отбраната за „Доставка на обувни изделия за нуждите на СВ при участие в мисии зад граница“ на сума 453 925 лв. без ДДС, на 19. 10. 2010 г.; отново от Министерството на отбраната, само десет (!) дни по-късно „Аполо“ ООД получава поръчка в размер на 1 465 164 лв. без ДДС за „Доставка на бойна униформа за нуждите на сухопътни войски при участие в мисии зад граница“.Една единствена фирма, подала оферта е „Аполо“ ООД, и на търг на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, за поръчка за униформено облекло в размер на 152 271 лв. без ДДС, като решението за възлагането на поръчката е взето на 01.07. 2011 г.На 04.11. 2011 г. отново Министерството на отбраната възлага на „единствената фирма, подала оферта“ – „Аполо“ ООД, поръчка за „Доставка на бойни униформи и обувки за нуждите на Сухопътни войски при участие в мисии зад граница“, на сума 200 295 лв. с ДДС.Опитът, придобит дотук от Веска и Никола Цветанови, издига на по-високо ниво техните цели – възложените поръчки стават далеч по-значителни в парично изражение. На 16. 11. 2011 г. Министерство на вътрешните работи определя „Аполо“ ООД за доставчик на облекло на сума 1 989 250 лв. с ДДС.Но ето че идва и „Златният ден“ за Веска и Никола Цветанови. На 28. 11. 2011 г. същото Министерство на вътрешните работи, когато там в битността си министър еЦветан Цветанов, възлага на „Аполо“ ООДчетири отделни поръчки за униформено облекло, в размер на 2 933 000 лв. без ДДС, 2 155 000 лв. без ДДС, 1 796 800 лв. без ДДС, 10 845 833 лв. без ДС, или общо за 17 730 633 лв. без ДДС, а с Данък добавена стойност пълният размер на разходите за държавния бюджет е 21 276 759,6 лв.
Пътем „Аполо“ ООД – редно е да го наричаме „Кръгът „Аполо“ ООД“, – не се отказва и от по-дребни поръчки: на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за доставка на работно облекло в размер на 47 355 лв. без ДДС, като датата за решението е 24. 07. 2012 г. Отново следва номерът с „една подадена оферта“ пред Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието в размер на 100 080 лв. с ДДС. Фокусът с единствена подадена оферта е демонстриран и от „Дирекция на собствеността и социални дейности“ на 28. 08. 2012 г., като поръчката е на сума 1 871 016 лв. с ДДС.На терена се появява нов, и то много крупен възложител – Министерство на земеделието и храните чрез своите държавни горски предприятия. Оттук започва и участието на Асоциацията за борба против корупцията в България (А. Б. К. Б.) в противопоставянето на целия модел за източване на държавни средства в условия на непрозрачност, липса в повечето случаи дори на формална конкуренция при извършването на тръжните процедури, и без граждански контрол над повтаряемостта на отработения цикъл за машинации.Всъщност историята, която привлече вниманието на А. Б. К. Б., започва само дни след началото на 2013 г. Тогава директорите на шестте държавни предприятия, които управляват горските територии и ловните стопанства у нас, без никакво официално нареждане от горна инстанция – което съвсем не означава, че не им е било изсуфлирано с командна интонация – стигнали до странно споразумение. Всички те решили да обуват и обличат работниците си от …една и съща фирмаДългата клечка да ги представлява в тази значителна по обем обществена поръчка се паднала на директора на Югозападното държавно предприятие със седалище в Благоевград – инж. Светослав Петров.Заданието – така, както е публикувано в сайта на Агенцията за обществени поръчки – е за „изработка и доставка на униформено представително теренно облекло“ за всички служители в държавните горски предприятия. Условията за участие в търга са често прилагана матрица за отсяване на „неудобните“ кандидати. Неудобни – понеже са в състояние да предложат по-ниска цена от фирмата, която се оказва победител в конкурса.Първо: още в описанието на изискванията към участниците в бъдещото състезание е посочено, че производителите на облеклата и обувките са задължени да докажат, че „разполагат със свободни финансови ресурси в размер на 4 млн. лева“! Иска се и наличие на банкова гаранция от 110 000 лв. Освен това участниците в търга са длъжни да удостоверят, че за последните години са реализирали оборот от не по-малко от 8 млн. лв. И като последен гвоздей върху ковчега на излишната конкуренция е поставено изискването фирмата-участник да има минимум 150 официално наети и съответно осигурени работници.Друго, непривично за която и да е законосъобразна процедура, обстоятелство е, че никъде в обявлението на тази поръчка не са описани бройки – нито на костюмите, нито на шубите и на панталоните, нито пък на обувките и другите аксесоари от служебното облекло, които ще бъде длъжен да изработи бъдещият победител в надпреварата. В точката на заданието, назована в документацията „общо количество и обем“, е записано: „Съгласно посочения в документацията брой и не повече от броя на служителите и работниците в предприятията“. Но публичен документ, в който да са посочени изрично точно тези „количества и обем“ липсва.Решението и задължителното публично обявление за тръжната процедура са в един и същи ден – 22 януари 2013 г. Срокът за подаване на документи първоначално е до 15 февруари. Но, очевидно някой е съобразил, че по този начин е нарушено законовото изискване за наличие на поне едномесечен срок за подаване на документацията и той допълнително е удължен до 25 февруари.Победителят, който е излъчен месец по-късно, е столичното дружество с ограничена отговорност „Аполо“, представлявано от Веска и Никола Цветанови.Оттук нататък започва същинската история за тази обществена поръчка. Асоциацията за борба против корупцията в България (А. Б. К. Б.), като се позова и на обстойно разследване, извършено от в. „Банкеръ“, подаде сигнал за прокуратурата на РБ, с вх. № 2956/07. 03. 2014 г., по описа на деловодството на ВКП, за наличие на основателни съмнения за извършено значително ощетяване на българската държава.Оказва се, че за мъжките зимникостюми са заплатени по 345 лв. на брой,а за дамските – по 315 лв. Летните униформени якета са купени по 155 лв., а зимните шуби по 255 лв. Унифоменият панталон е с единична цена 46 лв., а шапките – по 27 лв. броя.От една шивашка фабрика, която работи у нас маркови облекла за клиенти от Париж и Рим, научаваме, че французите и италианците плащат на българските производители за модно лятно яке по 50 лв., а мъжките костюми се изкупуват по 80 лв. Най-шокираща е заплатената цена по тръжната процедура за зимните поларни панталони, доставени на горските служители – по 37 лв. Според нашите производители цената на материала за такъв панталон е … 8 лв. метъра. За един панталон са необходими 1,20 м, шевът дори при моден дизайнер и единична бройка не надхвърля 20–25 лв., а когато става дума за серийно производство и 1023 броя такива панталони (данните са от официалната справка по фактура), цената на производителя за труд не надхвърля 5 лв. Следователно себестойността е около 14,60 лв. Разликата по продажната цена е 22,40 лв., или 153 % печалба.Обувките, с които „Аполо“ ООД е отчело изпълнението на тази позиция в поръчката, са внос и са произведени от турската фирма „Якуноглу“ и са калкулирани по 275 лв. за чифт. Този същият производител „Якуноглу“ преди години е доставял специализирани и отговарящи на по-високи изисквания за качество ботуши за британската армия на по-ниски цени, отколкото българската държава плати за обикновени обувки.Всички налични улики за раздуване в пъти на реалните производствени (или цени на внос) на артикулите обаче бяха пренебрегнати от прокуратурата и тя прие „аргументите“ на „Аполо“ ООД за цените на продадените на държавата стоки, че са тяхното „високо качество“, както и „разходи за персонал, транспорт, данъци и офис разходи“. Всичко това на сума 10 983 829 лв. без ДДС.
Обстоятелството, че държавното обвинение отказа да защити икономическия интерес на държавата веднага създаде благоприятни обстоятелства процедурата не само да бъде повторена, но и обемът на ощетяването на българския данъкоплатец да бъде драстично увеличено.


Униформа за горски на цената на костюм от " Boss"В края на ноември 2015 г. на „Аполо“ ООД е възложена нова обществена поръчка за „Изработка и доставка на униформено представително теренно облекло“, на служителите в държавните горски стопанства. Този път на сума 25 800 000 лв. без ДДС. Веднъж Министерство на земеделието чрез държавните си горски стопанства, само две години преди това е дало 10 980 000 лв. за същото, същата фирма им е продала дрехи с цени на костюми от мол (виж първата част). И сега – нова поръчка за над 25 млн. лева.Общият брой на горските работници е 2464 мъже и 1291 жени – общо 3755 (по сведения на отделните горски предприятия, които не са отречени от Министерството на земеделието и храните).


Тоест, според тази поръчка, всеки служител ще получи работно облекло за по 6870,88 лв. без ДДС!И на този търг е било пуснато „ситото“ на предварителните условия, за да бъдат пресети „излишните“ чрез съответните параметри по изискванията спрямо кандидатите за изпълнение на поръчката.


Общата сума за двете поръчки от 2013 и 2015 г. е 36,8 милиона лв. без ДДС, а от бюджета са платени 44 140 594,80 лв. с ДДС (Бел. ред. – сумата по ДДС отива във фирмата, която трябва да я плати на данъчните, но като си приспадне ДДС-то по разходните фактури).
От тази гигантска сума излиза, че на всеки служител са требвани за облекло по 11 755,15 лв. за период от 2 години. Единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет лева словом!И ако при предишната „поръчка“ идеше реч за обувки на цената на „Маноло Бланик“, то по всяка вероятност сега цените на облеклото могат да се конкурират с тези на Boss, Prada или Valentino.


Както стана ясно дотук, тортата за Веска и Никола Цветанови от „Аполо” е грамадна. И все пак, отгоре й трябва да има и черешка…
Черешката на тортата е „спечелената“ на 02. 11. 2015 г. обществена поръчка с възложител – разпоредител отново с държавни пари – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и е за доставка на униформено облекло и обувки за нейните служители, на обща сума 1 493 100 лв. без ДДС, или с други думи от държавния бюджет по сметката на „Аполо“ ООД заминават още 1 791 720 лв. (с ДДС). И най-важното: броят на участвалите в тръжната процедура е … един! ЕДИН!Ето как се играе на „тото 1/1“!Целият този комплекс от комбинации се осъществява въпреки, че още на 20 юни 2013 г., по време на регионална конференция за прозрачност в управлението на обществените поръчки, организирана от посолството на Съединените щати у нас, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви: „Не е нормално в държава членка на ЕС почти едни и същи фирми в определени сектори да печелят обществени поръчки“. И по-нататък: „На това трябва да кажем стоп!“ Но в кръга „Аполо“ ООД са отишли общо 79 225 687 лв. от държавата. „Стоп” ли?Асоциацията за борба против корупцията в България протестира решението на Софийска градска прокуратура (СГП) за прекратяване на досъдебното производство. Вследствие на това Апелативна прокуратура – София върна на СГП преписка № 4400/2014 г. с указания за извършване на съответно разследване. Същевременно А. Б. К. Б. подаде две искания на основание на Закона за достъп до обществена информация. Целта на беше да се разберат декларираните пред митническите власти цени, по които са внесени стоки и артикули, доставени на горските, на МВР и др. от „Аполо“ ООД.Като се сравни тази информация с цените, по които държавата е платила на фирмата на Веска и Никола Цветанови за поръчките, може лесно да бъде изчислена нормата на печалба. И оттам да бъде направено заключение дали има престъпление по чл. 220, ал. 1 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието, се наказва с лишаване от свобода до пет години. Според ал. 2 на чл. 220: „В особено тежки случаи наказанието е от една до десет години лишаване от свобода, като съдът постановява и лишаване от права…“.В своята 17-годишна дейност за противодействие на корупцията А. Б. К. Б. използва най-добрите чуждестранни практики и научни подходи, както и собствени разработки. Този подход беше приложен и спрямо тръжната процедура за униформени облекла за служителите на държавните горски стопанства, проведена през 2013 г . и спечелена от „Аполо“ ООД, на стойност 10,9 милиона лв. без ДДС.


Същият подход беше приложен и спрямо тръжната процедура от 2015 г. на същите възложители и спечелен пак от „Аполо” ООД, този път на стойност 25,8 милиона лв. без ДДС. Като участникът в търга е един – „Аполо“ ООД. Разследването за тръжна процедура също беше присъединено към преписката в прокуратурата. А. Б. К. Б. направи

анализ на всичките 26 търга,

спечелени от „Аполо“ ООД от 2007 г. до 2015 г. на обща сума 66 млн. лв. без ДДС, 79,2 млн. лв. с ДДС. Направеният анализ е с оглед и на методиката, изложена в монографията на проф. Робърт Клитгард „Контролиране на корупцията“, издадена у нас през 2008 г. със съдействието на посолството на Съединените щати в България. В нея са изложени индикаторите за наличие на незаконни комисионни и тайни споразумения при провеждането на тръжни процедури.


Съгласно т. А, 3а: „Един и същ доставчик печели определен вид търгове“
А, 3б: „Повтарящ се модел в различните региони или в различните правителствени агенции“. От това следва, че са установени индикатори за възможни тайни споразумения при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД в тук приложения списък.


За наличие на тайни споразумения при горепосочените поръчки е индикаторът т. А, 4: „Информация за офериране на цени, по-високи от пазарните“.
Съгласно т. Б, 1: „Голяма поръчка“ и т. Б, 2: „Малко участници в търга“, следва, че са установени индикатори за възможности за скрити комисионни при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД според тук приложения списък. Също за възможност за скрити комисионни свидетелства индикаторът т. Б, 3а: „Някой от служителите има право да възложи поръчка и без конкурентна тръжна процедура“, като се има предвид, че при повечето поръчки, възложени на „Аполо“ ООД, тази фирма е единственият кандидат за поръчката.


Съгласно т. В, 1: „Голяма поръчка“, и т. В, 2: „Малко участници в търга“, следва, че са установени индикатори за вероятно наличие на скрити комисионни при 26-те поръчки, възложени на „Аполо“ ООД според тук приложения списък.

Както е посочено в гореописаната монография, американското правителство използва автоматизиран одит, чийто компютърен модел почива на използването на горепосочените индикатори, като посредством този анализ биват разкрити тайни споразумения при провеждането на търговете.


В разговор с Елеонора Николова, и. д. директор на БОРКОР, тя ме информира, че никое ведомство в България, включително и БОРКОР, не използва подобни компютърни програми за възпрепятстване и откриване на корупционни практики и източване на държавния бюджет.
Освен споменатото наличие според методиката на индикатори за тайни споразумения, за възможности за скрити комисионни, има и други обезпокоителни обстоятелства.МВР възлага в един и същи ден– 28. 12. 2011 г. 4 поръчки с изпълнител „Аполо“ ООД, на обща сума 17,7 милиона лв. без ДДС, 21,2 милиона лв. с ДДС.
При много от тръжните процедури, при които изпълнението на поръчките е възложено на „Аполо“ ООД, фирмата е единствен участник в търга.При съмнения, че съществуват тайни договорки за разпределяне на пари от държавния бюджет чрез завишаване на цените, е нужен задълбочен анализ на ценообразуването на всички артикули в поръчките, възложени на „Аполо“ ООД. Напълно е възможно да се определи разликата между себестойността и цената, по която държавните фирми са заплатили изпълнението на 26-те поръчки на „Аполо“ ООД. Така може да се направи категорично заключение дали е налице престъпление по чл. 220, ал. 2 от Наказателния кодекс.С постановление от 29. 03. 2017 г. по пр. преписка 4400/2014 г. на прокурорката М. Димитрова от Софийска градска прокуратура и от Специализираното междуведомствено звено за разследване на корупция, беше отказано да бъде образувано наказателно производство. Но вътре черно на бяло е признато, че следствените органи не са си свършили работата, понеже „Въпросите, отправени до Интерпол Анкара не попадали в контекста на полицейското сътрудничество, поради което за удовлетворяването им е необходима молба за международна правна помощ, която да бъде изпратена по дипломатическите канали до съответните турски власти“.Което не е направено и изходната цена на 5449 чифта обувки, доставени от „Аполо“ ООД за по 275 лв. чифта. Доставната цена от турския производител става „неизвестна“ за разследващите органи. Което е много удобно за тях, като по този начин „не могат“ да установят наличие на престъпление по чл. 220 от НК. А защо не са поискали от Дирекция „Митници“ сведение за цените, които „Аполо“ ООД е декларирала при вноса на тези 5449 чифта обувки? За това изрично настоя А. Б. К. Б. в своето възражение до Софийската апелативна прокуратура. Ясно, че по този канал може да бъде установена огромната разлика между покупната и продажната цена на обувките. Разликата е надута, за да бъде обогатен „кръгът „Аполо“ ООД“, изцяло във вреда на българския суверен.Асоциацията за борба против корупцията в България отправи предложение предложение до главния прокурор, той или друг опитен висш служител да се включва в работата по делата. Този подход да бъде приложен спрямо прокурорската преписка за тръжните процедури, за които А. Б. К. Б. е подало сигнал. Поради огромния финансов обем на възложените поръчки, така и поради мухлясалите срокове от 2014 г. досега за разследването на сигнала. Но – уви! – предложението не получи одобрението на главния прокурор. Напълно скандално обстоятелство, на фона на повдигнатото обвинение срещу бившия министър на отбраната Николай Ненчев, за ощетяване на държавата с 320 000 лв. при възлагане на обществена поръчка за униформено облекло.А. Б. К. Б. спечели на първа инстанция пред Благоевградския административен съд делото за достъп до информация относно тръжните процедури през 2013 г. и 2015 г., чрез които „Аполо“ ООД получава поръчките за облекла на горските служители. Но решението беше обжалвано (защо ли, ако няма нещо много гнило?). Софийският градски административен съд излезе с решение, благоприятно за Агенция „Митници“ да не разкрие декларираните от „Аполо“ ООД цени на внесените артикули и материали по 4-те тръжни процедури на МВР за работно облекло, възложени на фирмата „Аполо” ООД на Веска и Никола Цветанови. А. Б. К. Б. обжалва решението, като оспорва аргумента в него, че „не е налице надделяващ обществен интерес” над отказа на „Аполо“ ООД тази информация да бъде разкрита.Де факто прокуратурата засега (!) приема, факта, че от 2007 г. до 2015 г. на „Аполо“ ООД са възложени общо 26 обществени поръчки с общ финансов обем 66 милиона лв. без ДДС, тоест 79,2 милиона лв. с ДДС, в повечето случаи само при един участник, подал оферта. И в това няма нищо съмнително, което да послужи за изчерпателно разследване? Или става дума занесръчно прикриване ощетяването на българския народв огромни размери. Ето защо А. Б. К. Б. подготвя възражение срещу отказа за образуване на досъдебно производство по двете поръчки, възложени на „Аполо“ ООД, за да екипира (уж!) горските работници за модни дефилета из шубраците…


На 30. 09. 2016 г. с писмо до Министерския съвет беше информиран и Бойко Борисов за четирите поръчки на МВР, за които се оказа абонирано отново „Аполо“ ООД. Не последва спиране на изпълнението им. Би било невероятно и да се случи – нали са одобрени от „строителя“ на ГЕРБ Цветан Цветанов, в качеството му на министър на вътрешните работи.


Все пак в дъното на тунела се появи светлина, като тя не е от идващ насреща влак. Административният съд в София уважи чрез окончателното си решение възражението на Асоциацията за борба против корупцията в България срещу отказа да й предоставят цялата документация, свързана с двете обществени поръчки, възложени на „Аполо“ ООД за изработване на униформено облекло на служителите във всички държавни горски предприятия.


След като получи достъп (дано!) до „строго секретната“ документация, А. Б. К. Б. ще приложи тази документация към поредното възражение до прокуратурата срещу нейния отказ да бъде образувано досъдебно производство.


Какъв трагичен за българския народ парадокс: прокуратурата, сиреч институцията, която съгласно чл. 127 на основния ни закон „… следи за спазването на законността …“, в цялата тази история играе ролята на адвокат-защитник на „Аполо“ ООД. Как ли е мотивирана, за да го прави?!
Е, както гласи един от законите на Мърфи: „Най-трудното в работата е да си гледаш работата“. Което твърдение е напълно валидно както за магистратите в червени тоги, така и за българския министър-председател.


* Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.Източник: e-vestnik.bg

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 4

 1. #1
  tendence 22 юли 2017, 07:12
   
  8
   
  1

  сега Аполо Атакува МО
  Иска да елиминира всякакви изпитвания при приемането на дрехи и обувки
  Да няма оценка на качеството
  Организирано се подготвя внасянето на некачествена и скъпа продукция

 2. #2
  albakar 22 юли 2017, 08:11
   
  6
   
  1

  #1 , в МО тези влизат чрез безскруполната Гоцеделчевска мафиотска група ГЕНЕРАЛИ

 3. #3
  stealth operator 22 юли 2017, 22:56
   
  1
   
  4

  1 и 2, някога обличали ли сте униформи, че сте толкова компетентни относно цената на истинските бойни униформи?! Едва ли сте "дежурните лаладжии", които винаги са в "опозиция" и "специалисти по всичко". Явно ви се плаща за да "плюете по поръчка"! Дано след толкова години българският войник да има късмет да получи истински бойни униформи, а не тези боклуци, които досега му доставяха МАК и сие!

 4. #4
  потребител на дрехи Аполо 28 юли 2017, 21:36
   
  0
   
  0

  Абсолютно измекярска статия. Със същия успех може да се тълкува и в противоположност за запознатите. Всъщност ловни дрехи на Аполо нося от 10 години, униформена канадка -от 5 години. Всичко е безупречно качество и изпълнение,без никакви забележки. Възхитен съм. Проблема на плъховете,автори на пишурката е ,че не знаят върху какво плюят. Защото в частност МВР поръча дрехи, доставиха му ги в някаква степен, но то забрави да ги плати на Аполо и те не довършиха докрай поръчката. Майната му на автора на статията.

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка