ИВО АНТОНОВ: СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е ПРИОРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА!

Pan.bg 05 фев 2020 | 10:40 views (3069) commentaries(0)
img
Социалната политика е приоритет на Министерството на отбраната

Няма друго министерство в системата на държавната администрация, което да отделя такъв ресурс от собствени средства за подпомагане решаването на здравни и социални проблеми на своите служители, казва Иво Антонов, директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание”.


Спирдон Спирдонов
в. Българско войнство

- Г-н Антонов, да очакваме ли, че през 2020 г. ще продължат усилията на Министерството на отбраната социалната политика да допринася за по-голяма мотивация на военнослужещите, цивилните служители, както и на кандидатите за военна служба?
- Да, именно социалната политика е приоритет на Министерството на отбраната през започналата вече 2020 г. Това обяви лично министърът на отбраната Красимир Каракачанов в хода на провеждащия се Стратегически преглед на отбраната, както и в редица други негови изявления. Социалната политика е съществен елемент за повишаване качеството на условията на труд и живот на военнослужещите, цивилните служители и техните семейства. Тя е и важна част от системата за привличане кадри за военна служба и задържане на военнослужещите. В Министерството на отбраната е създадена стройна система от социални политики и свързаните с тях дейности, които са разпределени в различни дирекции и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, под директното или методическото ръководство на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.
- Какво включва социалната политика на Министерството на отбраната?
- Тя включва социален пакет и социални придобивки/дейности. В социалния пакет влизат възнаграждения, обезщетения и компенсации на военнослужещите; социално осигуряване на военнослужещите; пенсионно и здравно осигуряване на военнослужещите; застраховане на военнослужещите; социална адаптация; безплатно медицинско обслужване за военнослужещите и семействата им и порционни пари.
Социалните дейности/придобивки включват: материално подпомагане; отдих, възстановяване и спорт на военнослужещите и техните семейства; настаняване в общежития и жилища; компенсации за живеещите на свободен наем; социални кухни за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди; здравословни и безопасни условия на труд и държавни детски градини.
- Какво по-конкретно се очаква в тази насока?
- Министерството на отбраната ще продължи да надгражда социалната политика. Целта ни е да създаваме условия за устойчиво развитие на активна социална политика на базата на знанието и принципа, че истинската политика мотивира хората. През 2020 г. ще вникнем в сърцевината на настоящето, за да създадем бъдещето. Ще проведем изследване на психо-социалния климат във военните формирования,
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >
за да постигнем синхронизация между реални и желани резултати от провеждане на социалната политика. Анализирайки психо-социалното състояние и нагласи на личния състав, ще откроим реалното състояние на социалната и професионална среда, а оттук и очакванията на военнослужещите по отношение на социалните дейности. В динамиката на съвременното развитие на икономиката и международни политики, ще се стремим да повишим мотивацията, което означава приемане на рисковете, а не тяхното отхвърляне. Ето защо в създаването на визия за социална политика ще подходим иновативно и практично през 2020г.
- С какво 2019 г. надгради в досегашната социална политика на министерството? Какво показват резултатите?
- По предложение на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“, през 2019 г. Програмният съвет на Министерството на отбраната гласува допълнително до 300 000 лв. за материално подпомагане на военнослужещите, цивилните служители, пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите и военнопострадалите. С това сумата за материално подпомагане стана над 1 000 000 лв. Няма друго министерство в системата на държавната администрация, което да отделя такъв ресурс от собствени средства за подпомагане решаването на здравни и социални проблеми на своите служители. Създадената през 2018 г. по инициатива на дирекцията работна група по жилищната политика подкрепи предложението ни да се търсят механизми за трайно и пълноценно задоволяване на жилищните нужди на военнослужещите, включително и разглеждане възможността да бъдат закупувани при конкретни условия жилища от жилищния фонд на МО с цел мотивация и задържане на личния състав. Процесът ще продължи и занапред с оглед възложената през 2019 г. допълнителна функция на дирекцията да подпомага министъра на отбраната при провеждане на жилищната политика. За конкретни категории военнослужещи от запаса и резерва, по конкретно за участници в мисии по налагане и поддържане на мира, беше променена нормативната уредба с цел придобиване на нови права при лечение, отдих и възстановяване. Инициираната от дирекцията работна група за създаване на военен хоспис за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди приключи своята работа с конкретни решения. Такива работни групи бяха създадени и по проблемите на децата на загиналите при и по повод изпълнение на военна служба, както и Комитета на родителите на загиналите в казармата. Продължи подкрепата и грижата за Децата на Българската армия, като дирекцията създаде организация и проведе поредния зимен лагер в курортен комплекс Пампорово.Такъв ще има и през настоящата година, като се предвижда да бъде организиран и проведен летен лагер. Утвърди се политиката на равнопоставеност между половете в армията и човешките права.
- Бихте ли дали някои конкретни данни по линия на материалното подпомагане от Министерството на отбраната на правоимащите лица през 2019 г.?
- През миналата година са удовлетворени 2038 заявления от разгледани 2159. Еднократна помощ са получили 747 военноинвалиди, 415 военнопострадали, 86 пенсионирани воннослужещи, 305 кадрови военнослужещи, 106 цивилни служители, 11 обучаеми във ВВУЗ и 195 ветерани от войните.
- Като суми?
- Военноинвалидите са получили еднократни помощи в размер на 179 060 лв., военнопострадалите – 75 670 лв., пенсионираните военнослужещи – 27 870 лв., кадровите военнослужещи – 31 350 лв., цивилните служители – 132 100, обучаемите – 5 000 и ветераните от войните – 23 500 лв. За погребения са дадени еднократни целеви помощи в размер на 46 778 лв.
- Какво е положението в сравнение с 2018 г.?
- Има нарастване. През 2018 г. отпуснатите еднократни парични помощи са в размер на 840 750 лв., а през 2019 г. – 933 478 лв. Трябва да имаме предвид още, че за Коледните празници деца на загинали военнослужещи са подпомогнати с 6500 лв., военноинвалиди – 32 550 лв. и военнопострадали - 77 100 лв.
- Дирекцията работи пряко с военно-патриотичните организации. През 2020 г. ще продължи ли финансовото подпомагане на тяхната дейност?
- Да, в една от финансовите програми, които управлява дирекцията са предвидени достатъчно финансови средства за подпомагане на родолюбиви и военно-патриотични дейности на съюзите и организациите от сигурността и отбраната, ветераните и военноинвалидите. По традиция дирекцията ще продължи да подпомага честването на бележити годишнини, свързани с военната история, мероприятия, популяризиращи славата и величието на Българската армия, научни конференции и кръгли маси, допринасящи за военно-патриотичното възпитание. Това обаче, което дирекцията се стреми да развива в последните години, е новият подход към историческите събития и тяхното представяне. Да градим мост между поколенията е нашата задача. Това са военно-историческите реконструкции на велики битки от миналото на Българската армия. Такива проведохме и се проведоха с наша подкрепа по повод 100 години от Дойранската битка в Троян, Операция „Деве баир-1944“, „ Битката при Драва 1945“ и „Боят за Страцин 1944 г.“. Тази политика ще продължи и през настоящата година. Ново и много радващо за нас начинание са Младежките гвардейски отряди, организатор и вдъхновител на които е д-р Денислава Ангелова от Плевен и със съдействието на Националната гвардейска част. Досега са учредени 7 и предстои да бъдат създадени още 4 през 2020 г.
- Предстои отбелязване на 75 години от края на Втората световна война и участието на Българската армия в нея. Какво планирате в това отношение?
- По отношение на честването на 75 г. от края на Втората световна война планираме да създадем заедно със Съюза на ветераните от войните на България Инициативен комитет, който по подобие на предишните инициативни комитети за 100 г. от Балканската война и 100 г. от Първата световна война реализира национални програми. Но в аванс Министерството на отбраната вече направи юбилеен медал „75 г. от Втората световна война“, който ще получат всички живи ветерани и военнослужещи и цивилни служители с принос за военно-патриотичното възпитание. Първите медали вече бяха връчени на участници в Страцинско-Кумановската операция от октомври 1944 г., както и на генерал-майор Явор Матеев, командир на Съвместното командване на Специалните сили, наследници на славната Парашутна дружина.
- Каква позиция имате по отношение на обединителния процес на запасното войнство?

- Подкрепям обединението на запасното войнство.

image

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ИВО АНТОНОВ: СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е ПРИОРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА!

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/6 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка