ГЕНЕРАЛ МИХАИЛ ПОПОВ, КОМАНДИР НА СВ: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ ЗАПАЗВАТ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ (Интервю за списание Клуб ОРЪЖИЕ)

Pan.bg 15 окт 2020 | 12:00 views (4855) commentaries(0)
img
Сухопътни войски запазват своите способности
Командирът на Сухопътни войски ген.-майор Михаил Попов
пред сп. „Нато и БЪЛГАРИЯ“

Интервюто е взето през месец август 2020
Автор - Димитър СТАВРЕВ

РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > >


- Г-н генерал, като командир на СВ как оценявате днешното състояние на Сухопътни войски по отношение на човешките ресурси, техниката и нивото на подготовка и мотивировка на военнослужещите?

Състоянието на Сухопътните войски е в пряка връзка с притежаваните способности за изпълнение на конституционните задължения. В този си аспект бих искал да отбележа, че към настоящия момент Сухопътните войски запазват своите способности и са в състояние да изпълняват поставените задачи по трите мисии на Въоръжените сили. Разглеждайки поотделно всеки един от показателите във вашия въпрос, ще посоча, че първият от тях – човешкият ресурс – е безценен за СВ и за никого не е тайна големият некомплект от незаети длъжности в СВ, като най-сериозен е при войнишките длъжности. Нашата цел е първо да запазим наличния човешки ресурс, бих казал, една нелека задача, и второ, използвайки кампанията „Бъди войник“, да успеем да привлечем млади хора в редиците на СВ. Миналогодишната кампания показа една положителна тенденция в тази насока и се надявам, че след рестарта на новата кампания тази година ще имаме по-добри резултати.
По отношение на техниката – стремежът на СВ на настоящия етап е да поддържа функционална наличната техника за изпълнение на поставените задачи по бойната подготовка, с което към момента се справяме успешно въпреки трудностите по осигуряване с резервни части. Надяваме се, че с реализирането на текущите проекти за модернизация на СВ и придобиването на новите бойни бронирани машини, ще успеем да запълним част от дефицита на СВ в технологично отношение и по този начин да надградим съществуващите бойни способности.
От гледна точка на нивото на подготовка в СВ моята лична оценка е, че то е много добро и това го показват резултатите от проведените до момента учения и подготовки. Ситуацията с COVID-19 наложи редица ограничения, но не повлия в голяма степен на провеждането на полевите подготовки и учения към момента и те бяха проведени съгласно плана. Отменени бяха или препланирани част от ученията с международно участие във и извън страната, но това не оказа влияние върху степента на подготовка на формированията от СВ като цяло. До края на годината ни предстоят редица учения на различни нива, като най-мащабното от тях е бригадното тактическо учение „Балканска стена 20“/Balkan Wall 20 на учебен полигон „Корен“.
Мотивацията на личния състав е неразривно свързана с изпълнението на функционалните задължения и не би могла да се разглежда отделно от редица фактори като: заплащане, социални придобивки, кариерно развитие, подготовка на наличното технологично оборудване и екипировка и др.
В този контекст бих посочил, че към настоящия момент военнослужещите от СВ са мотивирани да изпълняват своите задачи. С риск да се повторя, ще посоча, че показател за това са резултатите от проведените национални и международни учения, оценките от нашите коалиционни партньори при изпълнение на задачите от контингентите от СВ зад граница, писмата, които получавам от органите на държавната и местната власт с благодарност за оказано съдействие, изпълнени съвместни действия и задачи. Всичко това е показател за това, че военнослужещите от СВ са ангажирани и мотивирани за изпълнение на посочените задачи.

- Какъв е недокомплектът на Сухопътни войски по категории военнослужещи? Колко конкурса за попълване на незаетите места ще бъдат проведени до края на 2020 г.?

Известно е, че в Сухопътни войски изпитваме затруднения с окомплектоването на длъжности за всички категории военнослужещи. Най-голям е некомплектът при длъжностите за войници, като незаетите при тази категория военнослужещи е средно 30%. Общият такъв за СВ е 27%.

В Сухопътните войски изготвихме Концепция за окомплектоване на военните формирования с войници. Нашата амбиция е за провеждане на поне четири конкурса за по 200 - 250 длъжности годишно, като се дава възможност за окомплектоване на 800 - 1000 длъжности.
Със заповед на министъра на отбраната през месец януари бе обявен конкурс за приемане на военна служба за 175 длъжности за войници във 24 военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в 15 гарнизона. За съжаление, с въвеждането на извънредното положение, свързано с COVID-19, се наложи временно преустановяване на процедурите по конкурса. След отмяната му подновихме изпълнението на мероприятията и през август се надявам да назначим нови войници на поне 70% от обявените длъжности.
В момента има и втора заповед на министъра на отбраната за обявяване на 190 вакантни длъжности за войници в Сухопътните войски в 18 военни формирования. В ход е процедурата по организиране на провеждането на мероприятията, като назначенията се очаква да бъдат през октомври.
Съобразно оставащото време и продължителността на мероприятията по конкурсите, до края на годината планираме да проведем и трети конкурс за около 200 длъжности.

Има ли промяна в мисиите, числеността, дислокацията и въоръжението, заложени за Сухопътни войски в „Програма за развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“ и „План за развитие на Въоръжените сили 2026“? Предвижда ли се Бригадно командване – Благоевград да прерасне в пълноценна бригада?

Мисиите на Въоръжените сили „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“ остават непроменени и Сухопътните войски продължават тяхното изпълнение.
В предложенията, които сме направили от Командването на Сухопътните войски за включване в „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“ и „План за развитие на въоръжените сили 2026“, се предвижда минимално увеличаване на числеността на Сухопътните войски. Не се предвижда предислокация или разкриване на нови гарнизони.
Придобиване на ново въоръжение и техника ще се осъществи съгласно предложения „Списък с Приоритетни проекти на Сухопътните войски за периода 2021–2032 г.“ Освен основния проект за нова бойна бронирана машина се планира придобиването на отбранителни продукти за развитието на способности в областите разузнаване и наблюдение, в това число въздушно, индивидуално бойно оборудване и екипировка и логистично осигуряване.
По отношение на Бригадното командване в Благоевград се предвижда увеличаване числеността на кадровия състав на едно от механизираните формирования. В рамките на бъдещия План 2026 не се предвижда Бригадното командване да прерасне в пълноценна бригада.

Ще имат ли българските Сухопътни войски истинско танково поделение и защо то сега се маскира като Център за подготовка на специалисти?

Центърът за подготовка на специалисти - Сливен не е маскирано танково формирование. Центърът има формирования, които подготвят сержанти, войници и механик-водачи за бронетанковата техника на въоръжение в Сухопътните войски.
В състава му административно влизат танковите формирования на механизираните бригади на Сухопътните войски. В бъдещия План 2026 не се предвижда промяна на мисията, функциите и задачите на Центъра за подготовка на специалисти.

- В кои мисии на НАТО, ЕС и ООН участват Сухопътни войски, с колко военнослужещи и каква техника?

Към момента 134 военнослужещи от Сухопътните войски участват в мисии зад граница, като в Афганистан в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане Resolute Support участваме със 126 военнослужещи. Освен това с петима военнослужещи участваме в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и с 3-ма военнослужещи в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина ALTHEA. Техниката, която нашите военнослужещи ползват в зоните на споменатите операции, е предоставена от нашите съюзници.
Поетите международни ангажименти не се ограничават само до участие в мисии. Поддържаме и в дежурство щатни формирования, окомплектовани с личен състав и техника. 85 военнослужещи за Силите за отговор на НАТО и ЕС, които формират HUMINT тим, взвод за ЯХБЗ и група за гражданско-военно сътрудничество (СIMIC) и 107 военнослужещи в междинния резерв към мисията на ЕС в Босна и Херцеговина ALTHEA и Силите за оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово (KFOR).
Освен това на 30.06.2020 г. приключи дежурството на Многонационалната бойна група на Европейския съюз HELBROC BG, в която участваме със 128 военнослужещи.

Как COVID-19 се отрази на подготовката на Сухопътни войски, има ли отменени учения, обучения и подготовки?

Определено епидемиологичната обстановка в страната и борбата срещу неразпространението на COVID-19 даде своето отражение и на подготовката в Сухопътните войски. Бяха отменени и препланирании тактически учения, командно-щабни, национални и многонационални учения, съвместни подготовки и др.
Ще спомена някои от тях:
- Тактическото учение „МИРЕН СТРАЖ 20“ за сертифициране по CREVAL на 2-ри мб/61-ва мбр от състава на пехотна бригада „тежък тип“, което беше планирано да се проведе през април на учебен полигон „Корен“, е препланирано за 2021 г.;
- Командно-щабното учение DACIAN LANCER-20 (DALA 20), в тясно взаимодействие и координация с Щаба на многонационална дивизия „Югоизток“ (Multinational Division South-East – HQ MND-SE), което бе планирано да се проведе през май в района на учебен полигон „Корен“ и 2-ра мбр, също е отменено;
- Провеждането на полева подготовка на формированията за ПВО, която бе планирана за април на УП „Корен“. Същата бе отменена и вместо нея от 27 май до 14 юни над 350 военнослужещи от формированията за ПВО от Сухопътните войски бяха изведени на зенитен полигон на ВВС „Шабла“ за провеждане на полева подготовка и изпълнение на бойни и експериментални стрелби по въздушни и надводни цели;
- Отменена е и съвместната българо-турска подготовка (Participation of a commando unit to mountain training in Turkey) в командването на планинското военно училище за командоси и учебен център в Егирдир/Ъспарта;
- Полевото лагерно обучение с артилерийските формирования, планирано за март 2020 г., също е отменено. Част от тактическите учения с бойни стрелби (4 бр.) ще се проведат през октомври 2020 г. по време на есенния полеви лагер на артилерийските формирования, тактическото учение с бойни стрелби ще се проведе по време на тактическо учение „Балканска стена 20“/Balkan Wall 20, а две тактически учения с бойни стрелби се проведоха на гарнизонните учебни центрове.
Бих искал да изразя задоволството си, че въпреки не малкото отменени или препланирани учения и подготовки, усилията на всички командири и началници са насочени към провеждането на качествена подготовка, което от своя страна дава и своите положителни резултати.

- До края на 2020 г. в кои международни учения и подготовки ще участват Сухопътни войски?

През септември предстои участието на формирования за ПВО от 2-ра и 61-ва механизирана бригада в съвместната летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2020“. Също през септември ще участваме в многонационално учение RAPID TRIDENT 20 в Международния център за мироопазване и сигурност, полигон „Яворив“ (Украйна). През септември и октомври са съвместните българо-британски тренировки, в които ще участват военнослужещи от 101-ви алпийски полк – Смолян. Тактическото учение „Стоманен щит 2020“ за сертифициране по CREVAL на 61-ви танков батальон от състава на ЦПС, придаван към пехотна бригада „тежък тип“ е през ноември на УП „Ново село“. Освен това през тази година стартира планиращият процес за съвместното учение COMBINED RESOLVE XV, което следва да се проведе през 2021 г. в Центъра за съвместна подготовка на американската армия (US Joint Multinational Readiness Center – JMRC) в Хоенфелс (Германия). Там планираме да вземем участие с маневрено формирование в състав до рота от 61-ва МБр.

- Като командир на Сухопътните войски доволен ли сте от параметрите, заложени в проекта на новите бойни машини и доколко с реализацията му ще бъдат разрешени проблемите с техниката им?

Инвестиционният проект е в процедура за изпълнение на поръчка по проекта за инвестиционен разход.
Основните параметри на проекта покриват напълно изискванията за окомплектоване на три батальона с основна бойна и специална бронирана техника от състава на механизираната бригада. При съставяне на изискванията водеща роля е преодоляване на дефицита от способности на механизирания батальон и постигане на съвместимост с партньорите от НАТО.
С придобиването на новата и перспективна техника, въоръжение, системи и допълнително оборудване се създават условия за генериране на необходимите и декларирани способности за реализиране на мисиите и задачите на Сухопътните войски.

- Доколко е оправдано влагането на средства за ремонт на съществуваща техника, кои са проектите в това направление?

През 2018 г. стартирахме процес за възстановяване на техническата изправност на наличните бойни танкове Т-72. Сключен бе рамков договор за ремонт на 13 танка Т-72 и 60 броя танков мерник-далекомер ТПД-К1 в „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД, който завърши през юли 2020 г. Общата стойност на договорите възлиза на 13 608 000 лева без ДДС. Предстои процедура за сключване на договор за ремонт на още 5 танка Т-72 и 20 броя мерници, с което ще завърши първият етап от нашата дейност за възстановяване техниката, нуждаеща се от ремонт в заводски условия. Имаме амбицията да възстановим техническата изправност на товарните автомобили ТАТРА-815 в условията на завод/фирма, за което сме входирали искане за ремонт в Дирекция „Обществени поръчки“ на стойност 2 000 000 лв.
Изготвени са заявки за изготвяне на ТС за ремонт на артилерийска материална част, както следва:
- „Капитален ремонт на артилерийска материална част на 122-mm самоходна артилерийска установка 2С1 „Гвоздика“;
- „Капитален ремонт на артилерийска материална част на 120-mm самоходна минохвъргачка Б1-10 „Тунджа“; 120-mm самоходна минохвъргачка СМХ 2Б11 „Тунджа-Сани-74“;
- „Капитален ремонт на 152-mm оръдие-гаубица Д-20“.
От особена важност е да продължи процесът за възстановяване техническата изправност на наличното въоръжение, техника и оборудване, защото отлагането води до загубата на изградените вече способности, а закъснялата модернизация ни отдалечава от нашите съюзници и партньори в техническо и технологично отношение. Средствата са оправдани, защото ново няма, а наличното има технически запас от моторесурси и ако не се поддържа, ще загубим изградените способности.

- Какви са вашите очаквания от Международната изложба за отбранителна техника и технологии „Хемус 2020“?


Международната изложба на отбранителна техника и технологии „Хемус 2020“ е подходящо място за показ на всички елементи от отбранителната общност. Тя е безпристрастен и качествен форум, фокусиран не само върху сухопътните средства и защитата на силите. Очакването е, че:
- ще позволи на участниците да се запознаят с най-актуалните постижения в областта на проектирането и производството на въоръжение и бронирана техника, възможностите за обслужване, възстановяване и ремонт, както и използването им в различни операции;
- ще предостави възможности за обмяна на мнения между военни експерти и експерти от отбранителната индустрия по въпросите на сигурността и отбраната.Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ГЕНЕРАЛ МИХАИЛ ПОПОВ, КОМАНДИР НА СВ: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ ЗАПАЗВАТ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ (Интервю за списание Клуб ОРЪЖИЕ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/7 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка