ГЕНЕРАЛ ЛЮБЧО ТОДОРОВ: ИЗГРАЖДАМЕ И РАЗВИВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ НА СКС!

Pan.bg 14 ное 2020 | 18:15 views (2882) commentaries(4)
img Изграждаме и развиваме необходимите оперативни способности на СКС като част от Въоръжените сили
Командващият на СКС ген.-лейт. Любчо Тодоров пред сп. „НАТО и България“

Интервюто взе
Димитър СТАВРЕВБиография:
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров е роден на 24.03.1964 г. в с. Брежани, област Благоевград. В периода 1983–1987 г. завършва ВВОВУ „Васил Левски“ – Велико Търново с профил „Танкови войски“. Започва военната си служба като офицер в 13-а танкова бригада като командир на танков взвод през 1987–1990 г. Командир е на танкова рота през 1994–1996 г. Слушател във ВА „Г. С. Раковски“ в периода 1996–1998 г. Помощник-началник щаб по разузнаването в 22-и мотострелкови полк през 1996–1998 г. Командир на 2-ри ОКАБ (отделен картечно-артилерийски батальон) в периода 1998–2001 г. Командир на отделен механизиран батальон - Хасково през 2002–2006 г. Началник на щаба на 13-а танкова бригада през 2006–2008 г. Слушател във ВА „Г. С. Раковски“, факултет „Национална сигурност и отбрана“ в периода 2008–2009 г. Началник на щаба на Център за подготовка на танкови подразделения 2009–2010 г. Началник на Щаба на Сухопътните войски 2010–2011 г. Началник на канцеларията на командира на Сухопътните войски 2011–2012 г. Командир на 2-ра Тунджанска механизирана бригада през 2012–2014 г. Заместник-командир на Сухопътните войски в периода 2014–2015 г. Командващ на Съвместното командване на силите от 30 юни 2015 г. Ген.-лейтенант Любчо Тодоров е носител на ордени и на „Награден знак за вярна служба под знамената“ – ІІІ ст. от 2001 г. Награждаван е с предметни награди, морални поощрения и грамоти. Владее английски език. Семеен, с едно дете.

- Генерал Тодоров, как оценявате днешното състояние на Съвместното командване на силите по отношение на човешките ресурси, техниката и нивото на подготовка и мотивировка на военнослужещите?
Хората са най-ценният капитал и движещият механизъм на всяка една организация, в това число и на Съвместното командване на силите (СКС). За мен, като командващ, хората, които служат и работят в СКС, са от първостепенно значение. Към момента комплектоването с личен състав на СКС и подчинените военни формирования е задоволително и позволява изпълнението на поставените задачи, макар и понякога с известни затруднения и допълнително натоварване.
Именно за това за нас приоритетна задача остава попълването на некомплекта с личен състав, особено на войнишките длъжности. За СКС и неговите структури този
РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА > > > въпрос е най-наболял поради спецификата на длъжностите и изискванията за тяхното заемане, особено в областта на комуникационно-информационните системи (КИС) и логистиката, което от своя страна води и до по-високия процент на некомплект в сравнение с други структури.
Въпреки непълното комплектоване с личен състав военнослужещите и цивилните служители от СКС и подчинените военни формирования професионално и безкористно изпълняват поставените задачи благодарение на високото си ниво на подготовка и желанието им за издигането на авторитета на СКС при участието в операции и мисии извън територията на страната и при провеждане на учения и тренировки със страните – членки на НАТО.
Фактът, че след приключването на работата на комисиите за разглеждане на подадените рапорти по Регистрите за вакантните длъжности за офицери, сержанти и войници през 2020 г., само двама военнослужещи от СКС отиват да служат в други структури, а близо 15 идват в щаба на СКС, е атестат за професионализма и авторитета, които личният състав на Командването е завоювал, от което идва и мотивацията на хората.
По отношение на техниката, Съвместното командване на силите е комплектувано с бронетанкова техника на 100% и с автомобилна техника на 94% съгласно длъжностните разписания. Голяма част от базовите автомобили са производство от 70-те и 80-те години на миналия век и въпреки че част от тях са морално остарели и оперативно несъвместими по изискванията на НАТО, с допълнителни усилия и ресурс същите се поддържат в изправно техническо състояние и са годни за бойно използване.
С тази цел за времето от 2004 до 2009 г. по рамков договор са придобити общо 325 различни типа пътни превозни средства от марката „Мерцедес“ за СКС и видовете ВС (леки автомобили с повишена проходимост G-class, товарни автомобили с нормална и повишена проходимост Zetros и Actros във варианти автогоривозаправчик, контейнеровоз, автокран, среден колесен влекач, микробуси, автобуси, санитарни автомобили, реанимобил и др.
Придобиването на нова транспортна техника за СКС, и като цяло за нуждите на Българската армия, става все по-наложително и е предизвикано от трудностите по поддържането на наличните пътни превозни средства.
За преодоляване на дефицита от способности, произтичащи от остарелия автомобилен парк, СКС стартира 2 проекта:
- „Развитие на способности за транспортно осигуряване на Българската армия“ – чрез проекта са планира да бъдат придобити 857 броя ППС за БА.
- „Способности на СКС за изпълнение на задачи по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни сили при участие в съвместни операции, чрез което се планира да бъдат придобити 151 броя ППС за изпълнение на задачите по RSOM (приемане, настаняване и последващо придвижване на съюзнически войски) на Съвместното командване на силите, свързани с Цел за способности № E1501N.
За разрешаване на проблема с недостига на модерна и оперативно-съвместима техника през 2019 година бяха придобити три броя използвани автобуси и четири броя нови автобуси, а през 2020 г. 5 броя автобуси, което до известна степен доведе до подобряване на автопарка от автобуси и до повишаване безопасността при превозване на личен състав, но все още е недостатъчно за покриване на нуждите на формированията от нови такива.
Окомплектоването с автомобилна техника на високо военнотехническо ниво, в съответствие със съвременните изисквания за мобилност, икономичност и норми на замърсяване, съпоставими с аналогичните образци техника на въоръжение в страните – членки на НАТО, е сред основните цели, свързани с модернизацията на Българската армия.
- Как се носи денонощното дежурство от формированията на БА, как СКС взаимодейства със съответните структури на НАТО, има ли допуснати пропуски при носенето му?
Денонощното дежурство (оперативно и бойно) от формированията на Българската армия се носи съгласно регламентиращите документи, като една от задачите на СКС е оповестяването чрез Военния команден център (ВКЦ) на Въоръжените сили (ВС) при привеждане в по-високи степени на бойна готовност.
За осъществяването на национален контрол над българските военни контингенти и отделните военнослужещи, участващи в операции и мисии на НАТО и ЕС, чрез ВКЦ СКС поддържа постоянна връзка и обмен на информация с тях.
СКС поддържа връзка с оперативни и ситуационни центрове на НАТО, а също така и обменя информация в системата на НАТО за отговор на кризи (NCRS) и при активиране на контингента от ВС, деклариран за участие в усилените сили за отговор на НАТО (eNRF).
За изпълнение на задачите по участие в дейностите по охрана на въздушното пространство (Air Policing), управлението на дежурните сили и средства от видовете въоръжени сили и за осъществяване на постоянен контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство на Република България и респективно на страните – членки на НАТО, се носи непрекъснато денонощно бойно дежурство с дежурни сили и средства (ДСС) от състава на ВВС. Общото оперативно командване и управление на ДСС се осъществява от командващия на СКС чрез формираната за тази цел Оперативна група, като за нуждите й във ВКЦ се изобразява в реално време Опозната картина на въздушната обстановка (ОКВО), която се използва за следене на ситуацията, а при необходимост и за вземане на решение за използване на сила по въздухоплавателно средство нарушител.
Разрешение за използване на въоръжението на ДСС по въздухоплавателно средство нарушител се дава от министъра на отбраната. За ликвидиране на последствията от използване на въоръжение по нарушител чрез Оперативната група на командващия на СКС се осъществява координиране на действията с други структури и ведомства.
- Колко формирования са сертифицирани от НАТО, до края на 2020 г. има ли предвидени сертификации?
Съгласно „Ръководство за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и военните формирования от Въоръжените сили на Република България“ СКС осъществява цялостния процес на организиране и провеждане на процедурата по сертифициране както на формирования от декларираните сили и силите за отбрана от състава на СКС, така и на военните формирования, определени за участие в мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност“.
През първото полугодие на 2020 г. бяха сертифицирани контингентите за участие в операциите на НАТО Resolute Support в Ислямска Република Афганистан, в Косово – KFOR, и за участие в мисията на Европейския съюз ALTHEA в Босна и Херцеговина, а също така и Група за контрол на придвижването от състава на 30-и отряд за контрол на придвижването за участие в Силите за отговор на НАТО през 2021 г.
До края на годината предстои да бъдат сертифицирани следващите контингенти за Афганистан, Косово и Босна и Херцеговина.
Предстои също така и сертификацията на две роти от състава на бригада „Логистика“ за участие в Силите за отговор на НАТО.
- Доколко планираните оперативни способности на видовете Въоръжени сили са постигнати, какво още е необходимо?
През годините насоката в нашата работа винаги е била една – изграждане и развитие на необходимите оперативни способности за изпълнение на конституционните задължения на СКС като част от Въоръжените сили, както и на задълженията ни в рамките на колективната система за сигурност, а именно изграждане на адекватна функционална и организационна структура за попълване на ключови дефицити от отбранителните способности в системата за командване и управление и постигане пълна оперативна съвместимост с партньорите от НАТО, което от своя страна значително ще допринесе за оптимизирането на процесите при планиране и водене на съвместни операции в национален формат от СКС, а така също и при участието ни в планирането и провеждането на операции в рамките на НАТО. Други насоки, в които СКС работи активно, са за постигане на синергизъм в изграждането на отбранителните способности, балансирано развитие на видовете ВС и не на последно място технологичното развитие на ВС и наваксване на изоставането от нашите партньори в тази област. За постигането на тези цели е необходимо реализиране на проектите за модернизация, съблюдавайки балансирания подход за развитие на ВС, за което би бил необходим значителен финансов ресурс поради отлагането във времето на придобиването на нови образци въоръжение и техника и повишаване на привлекателността на военната професия, т.е. сериозни инвестиции в кадрите, мотивация и възможности за кариерно развитие, социален пакет и др.
- До края на 2020 г. в кои подготовки и учения зад граница ще участват формирования на Българската армия?
Съвместното командване на силите организира централизираната подготовка на български контингенти и отделни военнослужещи за участие в мисии и операции зад граница, която се провежда в центровете за съвместна подготовка на силите на НАТО, както и в различни международни центрове за подготовка, където се провеждат специализирани курсове с редовна или дистанционна форма на обучение.
Освен това Съвместното командване на силите организира участието на щабове и формирования от Българската армия в мероприятия по съвместната подготовка зад граница, когато в подготовката или учението участва повече от един вид въоръжена сила.
През 2019 година СКС имаше водеща роля в планирането, подготовката и провеждането на многонационалното учение BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019 (BS/BRE-19) в изпълнение на засилените мерките за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Учението бе проведено през май и юни 2019 г. под ръководството на Командването на СВ на САЩ в Европа на териториите на Унгария, Румъния, България, Хърватия и Словения. BS/BRE-19 и представлява поредица от свързани международни и национални учения. На територията на Република България се проведоха учения STRIKE BACK 19, SHABLA 19, SWIFT RESPONSE 19 и TROJAN FOOTPRINT – SOUTH.
Целта на учението бе да се демонстрира решителност за справяне с възникнали кризисни ситуации в региона, както и да се изградят способности за провеждане на операция по осигуряване на въздушния и морския суверенитет на РБ при прикритие на държавната граница.
На учебен полигон „Ново село“ беше развърнат Националният център за ръководство и контрол на учението (EXCON), ръководен от СКС, откъдето се осъществяваше общото ръководство на всички учения на територията на Република България, взаимодействието със Съвместната група за контрол на учението (JECG) в Графенвьор и се осигуряваха дейностите по поддръжка от страната домакин.
Участието в BS/BRE-19 допринесе за повишаване на оперативната съвместимост и затвърди отношението към Република България като надежден коалиционен партньор и гарант за стабилността в Югоизточна Европа.
Приоритет в подготовката на щаба на СКС през 2019 година бе планирането и провеждането на многонационално разпределено КП КЩУ BALKAN BRIDGES 2019 (ВВ-19), провеждано по Инициативата на началниците на отбраната на Балканските страни, за което Република България е организатор и домакин на Центъра за контрол на учението. То се проведе с участието на формирования и щабни офицери от всички държави в инициативата (България, Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Черна гора) и обучаем щаб от Многонационална бригада Югоизточна Европа (SEEBRIG).
BB-19 е многонационално учение, което повишава оперативната съвместимост на участващите държави, подобрява регионалното сътрудничество, сигурността и стабилността в региона.
Учението постигна своята цел. Личният състав от СКС надгради нивото на оперативни способности за планиране и провеждане на съвместна операция и способностите за организиране и провеждане на многонационални съвместни учения.
През 2019 г. СКС имаше водеща роля и в учението Naples Blueprint, проведено под ръководството Съюзното съвместно командване на силите на НАТО на територията на България и Румъния. В него участваха висши генерали и офицери от командните структури на НАТО в Европа на оперативно и тактическо ниво, както и командването и офицери от Съвместното командване на силите в България и Съвместното командване на силите в Румъния, командирът на Щабния елемент за интегриране силите на НАТО. Международното учение Naples Blueprint демонстрира единството и солидарността между съюзниците в усилията им за изграждането на модерно възпиране и колективна отбрана. В хода му бяха разгледани въпроси, свързани с оперативното планиране и националните отбранителните способности, синхронизирането на процедурите за планиране, управление и провеждане на съвместни операции в отговор на криза.
През 2020 година офицери от СКС участват в редица двустранни, многонационални и регионални учения и подготовки, както и в планирането и подготовката на серията от мащабни учения на НАТО и САЩ през 2021 година в Югоизточна Европа – STEADFAST DEFENDER, NOBLE JUMP и DEFENDER EUROPE 21.
Поради наложените национални и международни ограничения за пътуване и мерките за спазването на социална дистанция заради пандемията от COVID-19 част от мероприятията по съвместната подготовка са препланирани, а други се провеждат online от отдалечени работни места.
През първото полугодие на 2020 година СКС организира участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в централизираната подготовка на щабни офицери и функционални специалисти от Екипа от съветници, определени за участие в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ в Афганистан, която се проведе в Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО в Бидгошч, Полша, участието на офицери от СКС в учението на НАТО UNIFIED VISION 2020 за тестване на Инициативата на НАТО за съвместно многонационално разузнаване и наблюдение и участие в международните планиращи конференции за провеждане на двете мащабни учения на НАТО през 2021 г. – STEADFAST DEFENDER и NOBLE JUMP и най-голямото многонационално учение, провеждано от Командването на СВ на САЩ в Европа в Югоизточна Европа – DEFENDER EUROPE 21 (DE 21).
В допълнение СКС осигури провеждането на три съвместни българо-американски подготовки и учения в страната, като организира граничните и митническите процедури на чуждестранните участници и създаде условия за тяхното провеждане на УП „Ново село“.
До края на 2020 г. предстои организиране участието на военнослужещи и формирования от ВС на Република България в централизираната подготовка на щабните офицери и функционални специалисти от Екипа от съветници, определени за участие в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ в Афганистан, която ще се проведе в Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО в Бидгошч, Полша, в учението на НАТО DACIAN FLOW 20, международното комуникационно учение CETATEA CISEX 2020 в Република Румъния и участие на военнослужещи от Националния мобилен модул за КИС (DCM-F) в ученията на НАТО TRIDENT JUPITER (компютърно-подпомагано команднощабно учение за тренировка и оценка на действията на Съвместното командване на силите – Брюнсум като щаб на Съвместни многонационални сили).
- В кои мисии на НАТО, ЕС и ООН участва БА през 2020 г.?
През 2020 г. СКС изпълнява успешно своите задачи по планиране, осигуряване и провеждане на развръщането, ротацията и изтеглянето на контингентите от Въоръжените сили, участващи в операции зад граница, като осъществява националния контрол при участието на ВС на Република България в следните операции и мисии:
- Мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна Подкрепа“ в Афганистан с контингент от общо 167 военнослужещи, дислоцирани в Кабул – щабни офицери в щаба на мисията и група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул и в Кандахар – национален елемент, рота за охрана на вътрешния периметър на летище Кандахар и екип от съветници. Основните задачи в района на Кандахар бяха свързани с организиране на пропускателния режим на база „Летище Кандахар“ и съветване на щаба на 205-и корпус на афганистанската армия в областите разузнаване, КИС, инженерно осигуряване и CIMIC.
- Небойна мисия на НАТО в Ирак (NMI), където участваме с щабен офицер по подготовката и обучението и щабен офицер по поуки от практиката. Поради влошената обстановка по сигурността в Ирак военнослужещите от втората ротация бяха евакуирани на територията на Кувейт и изведени от района на мисията.
Военнослужещите, определени за трета ротация, преминаха национална подготовка и централизирана подготовка и към настоящия момент същите имат готовност за транспортиране до района на мисията след вземане на решение от НАТО за възобновяване на мисията.
Операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR)
В операцията участваме с 23-ма военнослужещи в щаба на операцията в Прищина, Косово, и един военнослужещ в състава на Многонационалното интегрирано логистично формирование за контрол на придвижването. Националният поддържащ елемент и лекоманеврената рота, декларирана като оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово (KFOR), проведе подготовката си по програма, изготвена от КСВ, на територията на Република България.
Република България участва и с един военнослужещ на борда на флагманския кораб в плаващия щаб на Постоянната военноморска група на НАТО № 2. За тази година са предвидени и две участия с кораби клас „фрегата“ в Постоянната военноморска група на НАТО № 2 (SNMG2) и клас „минен ловец“ или „базов миночистач“ с екипаж до 50 военнослужещи в Постоянната противоминна група на НАТО № 2.
В операцията на НАТО за морска сигурност в Средиземно море SEA GUARDIAN е предвидено едно участие в операцията с кораб клас „фрегата“.
Операции и мисии на Европейския съюз.
Към настоящия момент Въоръжените сили участват в операцията на Европейския съюз (ЕUFOR) в Босна и Херцеговина ALTHEA с 11 военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури и рота и национален поддържащ елемент в състава на Междинния резерв на територията на България.
Мисия за наблюдение на Европейския съюз (ЕС) в Грузия
Въоръжените сили на Република България участват в операцията на ЕС в Грузия с шестима наблюдатели. Основната им задача е участие в патрулирането по Административната гранична линия на Грузия с Абхазия, в зоната на отговорност на полевите офиси „Гори“, „Мцхета“ и „Зугдиди“.
С по един офицер участваме и във Военноморска операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия Atalanta на длъжност „офицер по планиране на бъдещи операции“, в Операция на ЕС в централната част на Средиземно море (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) на длъжност „Офицер за връзка между командващ на операцията и Военния секретариат на ЕС“ и операцията на ЕС за наблюдение на оръжейното ембарго, наложено на Либия от ООН, в Средиземно море на длъжност „Офицер за връзка между командващ на операцията и Военния секретариат на ЕС“.
Въоръжените сили на Република България участват в операцията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали с медицински екип от четирима военнослужещи в медицинския щаб на операцията в Бамако. Задачите на българския контингент са свързани с медицинското осигуряване (Роля 1) при ликвидиране на последствията от терористични актове в района на Бамако (Мали), евакуацията, сортирането на пострадали и определянето на приоритетите за указване на медицинска помощ, следене, обобщаване и анализиране на информацията за обстановката и евентуалните признаци за наличие на начални симптоми на вируса EVD.
През 2020 г. нямаме участие в операции и мисии на ООН.
- Как се обобщават резултатите от участието в международни мисии?
Съвместното командване на силите осъществява непрекъснат процес по събиране, анализиране и докладване на постъпващата информация от участие на военни формирования и отделни военнослужещи в операции и мисии зад граница. Анализът на тази информация спомага за констатиране на съществуващи слабости, идентифициране на добри практики, извличане на поуки от практиката. Резултатите от тази дейност се използват за подобряване на подготовката на формированията и усъвършенстване на техните способности за участие в мисии и операции на ООН, НАТО, ЕС и коалиционни такива. Процесът на обобщаване на резултатите от участието в международни операции и мисии в чужбина е непрекъснат и се заключава в системно събиране и анализиране на информация за българските военни формирования извън територията на страната. Въз основа на получаваната ежедневна и ежемесечна информация от старши националния представител/националния командир за конкретната мисия, СКС изготвя ежемесечни доклади до началника на отбраната, както и обобщен годишен доклад за положението и състоянието на българските военни формирования извън територията на страната.
След приключване на участието в дадена операция или мисия (след всяка ротация) старшият национален представител/националният командир на контингента изготвя обобщен доклад за изпълнените задачи.
След приключването на всяка операция или мисия комисия от СКС провежда изследване и изготвя доклад от извършения анализ за цялостното й протичане и за извлечените поуки.
Въз основа на изготвените доклади и извършените анализи се изготвят предложения за усъвършенстване на подготовката на военните формирования и на отделните военнослужещи. Извлечените поуки се използват за подобряване на подготовката и усъвършенстване на способностите на формированията за участие в мисии и операции на ООН, НАТО, ЕС и коалиционни операции.
- Какъв е мобилизационния потенциал на България с оглед на възрастовата структура на населението, какво е планираното ниво на мобилизационна готовност в случай на заплаха за националната сигурност?
Защитата на националната сигурност се гради на Въоръжените сили. При необходимост се разчита и на мобилизационния потенциал на страната. Все още могат да се осигурят необходимите мобилизационни ресурси, но с всяка изминала година става изключително трудно попълването със запасни. От 1 януари 2008 г., след отмяната на наборна военна служба, Въоръжените сили се изграждат изцяло на професионален принцип и на практика се загуби възможността за подготовка на бъдещ военновременен резерв от личен състав.
Сега основният мобилизационен ресурс се състои от български граждани, преминали задължителна военна служба, от напускащите Въоръжените сили военнослужещи и служителите от някои министерства и ведомства от системата за национална сигурност. Това е крайно недостатъчно за осигуряване на военновременните потребности. Последните наборни войници, преминали военна служба, сега са на повече от 30 години и всяка година тази възраст се увеличава. Много голяма част от пълнолетните български граждани нямат военна подготовка, а тези, които притежават такава и се водят на военен отчет, не са участвали от края на 2000 г. в мобилизационни мероприятия.
Осигуряването на надеждна система за отбрана на страната обективно изисква решаване на проблемите с комплектуването на ВС за военно време, натрупването на мобилизационни ресурси, провеждането на периодична военна подготовка и преподготовка за гарантирано и качествено комплектуване на формированията за военно време. Преминаването на военно обучение на доброволен принцип от българските граждани и последващото им зачисляване в резерва с интерес се приема от младото население, но това е само началото на разрешаване на проблема. Преминаването на начална военна подготовка на населението ще допринесе не само за увеличаване на мобилизационния ресурс на страната, но и за изграждане на навици и умения за действия при извънредни ситуации, кризи и природни бедствия.Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


ГЕНЕРАЛ ЛЮБЧО ТОДОРОВ: ИЗГРАЖДАМЕ И РАЗВИВАМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ НА СКС!

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/3 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 4

 1. #1
  САМО НАПРЕД 14 ное 2020, 19:38
   
  26
   
  1

  БЛЯ,БЛЯ....!

  А СКЛАДОВЕТЕ ДРУГАРЮ Г€Йрал...?

 2. #2
  гражданин 27 ное 2020, 19:16
   
  17
   
  4

  Този човек след завършване на военното училище са го движили като шахматна фигура .От длъжност на длъжност и от гарнизон до кат му намерят най после пристанче .
  Не помня от предходните години такова голямо движениена хората предвидени за растеж в кариерата .

 3. #3
  ВЪЗМУТЕН 27 ное 2020, 19:22
   
  17
   
  4

  Този и той е един от АПЗ .докато е обикалял гарнизонините е придобил право на пенсия но се натиска като оня македонец ЩО
  До кат не стисна букета .

 4. #4
  Тодор Несторов 01 дек 2020, 03:22
   
  11
   
  0

  Шегувате ли се, г-н генерал? „СИЛИТЕ” ни нямат и половин пълен стадион, а американски да командвате...И кого от тях, го интересуват нашите, български интереси?
  Моите уважения, оставам скептичен.

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка