88 ГОДИНИ АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК - ТОЧНОСТТА НА ОГЪНЯ

Pan.bg 16 фев 2016 | 00:30 views (3844) commentaries(0)
img Точността на огъня – професия и съдба
АВТОР ЦОНЧО ДРАГАНСКИ
в.БЪЛГАРСКА АРМИЯ


Артилерийско формирование става на 88 години


През февруари 1928 във Варна е създаден 2-ри армейски артилерийски полк. Това е началото на формированието, което през изминалите вече 88 години е претърпяло много реорганизации и предислоциране от един гарнизон в друг. Сегашният, 4-и артилерийски полк в Асеновград, е правоприемник на 2-ри армейски артилерийски полк, 4-и армейски артилерийски полк, 4-а реактивна бригада, 4-а смесена артилерийска бригада и 4-а артилерийска бригада. Времето е текло неумолимо, но традициите са се предавали от поколение на поколение, за да бъдат живи и днес. Артилерията ще остане род войска с високия интелект и професионализъм на тези, които управляват огъня и стоят до оръдейните лафети, на тези, които са превърнали точността на артилерийския огън не само в своя професия, а и в своя съдба.
image

2-ри армейски артилерийски полк (1928 – 1955 г.)
Втори армейски артилерийски полк е формиран в град Варна г. със заповед на министъра на войната МЗ № 228-А. За командир на полка е назначен подполковник Димитър Узунов, за негов заместник – подполковник Асен Николов, а за началник на артилерията на полка – Димитър Богданов. Щабът на полка, трета полева батарея и четвърта минохвъргачна батарея са дислоцирани във Варна, а първа дълга батарея и втора тежка гаубична батарея – в Бургас.
На основание министерска заповед №42 от 1 август 1929 г. полкът е предислоциран в Хасково с явно наименование: „Втора Окръжна Хасковска пеша жандармерия“. Състав на полка: офицери – 7, подофицери – 12, войници – 249, чиновници – 13, оръдия – 19. С царски указ №28 от 3 септември 1929 година подполковник Димитър Узунов е повишен в чин полковник.
На 22 октомври 1944 г. съгласно Разпореждане от щаба на 2-ра дивизионна област полкът се мобилизира за участие в Първата фаза на Отечествената война в състава на Втора българска армия. На 12 декември 1944 г. второ и четвърто артилерийско отделение се завръщат в Хасково, а първо и трето артилерийско отделение с по три батареи остават на фронта. В края на юни 1945 г. първо и трето артилерийско отделение също се завръщат от фронта и на основание министерска заповед №71 от 30 юни 1945 г. запасните военнослужещи са освободени.
Съгласно Поверителна министерска заповед №69 от 9 декември 1948 г. и Указание №1657 от 27 ноември 1948 г. на Президиума на Народна Република България, поделение 5050 се премества от Хасково в Пловдив. През октомври 1950 г. полкът приема пощенски номер 50110.
През ноември 1954 г. с министерска заповед полкът се преименува в 124-и Отделен корпусен артилерийски полк и преминава в подчинение на Втори отделен корпус в град Пловдив.

4-и армейски артилерийски полк (1955 – 1998 г.)
С министерска заповед №144 от януари 1955 г. Втори армейски артилерийски полк се дислоцира в Асеновград. Преместването става през април, а през октомври същата година полкът се преименува в 4-и армейски артилерийски полк, към който се прехвърля Разузнавателен артилерийски дивизион на Корпусен артилерийски полк от София. От 5 февруари 1961 г. за командир на полка е назначен подполковник Стойчо Семерджиев, а с разпореждане №00200 от 8 август 1961 г. на началника на Генералния щаб на Българската армия 4-и армейски артилерийски полк преминава по нов мирновремен щат и влиза в подчинение на 21-ва мотострелкова дивизия – град Пазарджик.
Съгласно щат № К-1330 от 7 август 1968 г. на първия заместник-министър на отбраната и началника на Генералния щаб от 1 октомври 1968 г. се формира 4-и армейски артилерийски полк с пощенски номер 50340 – Пловдив, с част от личния състав на поделение 50110 (105-и Военновременен артилерийски полк – Асеновград). По нов щат от 1 септември 1975 г. 4-и армейски артилерийски полк с военнопощенски номер 50430 се дислоцира на база в Асеновград, а поделение 50110 (105-и Военновременен полк) се дислоцира в град Смолян. Съгласно Министерска заповед и разпореждане на началника на Генералния щаб от 1 януари 1978 г. явното наименование на полка е променено от пощенски номер 50430 в пощенски номер 24490. За упорита, неуморна и самоотвержена работа и за постигнати добри и отлични резултати по бойната подготовка и цялостния войскови живот през учебната 1984 г. 4-и армейски артилерийски полк е награден с преходното знаме и грамота на Министерството на народната отбрана.
През 1986 г. започва изграждането на Артилерийски комплекс от личния състав на поделението с помощта на община Асеновград, фирми и предприятия от града. На 23 май 1989 г. бе открит паметникът на загиналите воини в Балканската и Втората световна война, както и Артилерийският комплекс на формированието. От 22 май 1992 г. започва участие на военнослужещи от състава на полка в операции и мисии под егидата на Европейския съюз и НАТО. На 10 март 1995 г. във връзка с честването на празника на Ракетните войски и артилерията е открит музей на поделението.
4-а бригада ARTILERIA-3
Изстреляна е ракета от ПТУРК “Конкурс“

(1998 – 2008 г.)
Със заповед №ОХ-00515 от 7 юли 1998 г. на министъра на отбраната от 1 септември 1998 г. 4-и армейски артилерийски полк преминава на бригадна организация и се сформира 4-а реактивна бригада. За командир на бригадата е назначен полковник Ангел Златилов, а за началник на щаба – полковник Валери Точилов. От 11 октомври 1999 г. до 21 октомври 1999 г. подразделения от състава на бригадата взеха участие в националното командно-щабно учение с реални действия на войски „Есен 1999“ на полевия учебен полигон „Корен“, а през април 2000 г. – в международно учение „Cooperative dragon 2000“ в Албания. Съгласно министерска заповед от 1 октомври 2000 г. 4-а реактивна бригада се реорганизира в 4-а смесена артилерийска бригада.
През април и май 2001 г. военнослужещи от състава на бригадата участваха в международните учения Allied Effort и Baltic confidence в Полша. С министерска заповед от 1 септември 2001 г. 4-а смесена артилерийска бригада се реорганизира в 4-а артилерийска бригада. От 10 септември до 18 септември 2001 г. подразделение от състава на бригадата взе участие в националното командно-щабно учение с реални действия на войски „Есен 2001“. С указ №218 от 6 юни 2002 г. и заповед №КВ-1225 от 14 юни 2002 г. на министъра на отбраната за командир на 4-а артилерийска бригада бе назначен полковник Ангел Главев, от 30 април 2003 г. – бригаден генерал. За началник на щаба на бригадата бе назначен полковник Георги Иванов.
Военнослужещи от състава на бригадата взеха участие в международното учение Cooperative lantern 2002 в Кралство Холандия, в съвместното специално тактическо учение „Планински страж 2002“, в националното командно-щабно учение с реални действия на войски „Есен 2003“, международното учение Blue Danube 2004 в Република Румъния, международното учение „Seven Stars 2004“ в Република Tурция и много други. На 18 октомври 2005 г. група военни аташета на страните членки на НАТО, акредитирани в Република България, присъства на провеждането на занятия по време на полевото обучение на личния състав на бригадата на ПУП „Корен“. В изпълнение на заповед на командващия на Сухопътните войски бригадата поддържа две модулни формирования за оказване помощ на населението при стихийни бедствия – за действие в зимни условия и за действие при пожари.
Военнослужещи от бригадата участват в операции и мисии под егидата на Европейския съюз и НАТО. На основание Заповед №ОХ-680 26 октомври 2007 г. на министъра на отбраната на бригадата е възложена задачата за окомплектоване и подготовка на лекопехотни роти за охрана на база „Бутмир“ – Сараево, в операцията на Европейския съюз „Алтеа“.

44-и артилерийски полк (от юни 2008 г.)

От 1 юни 2008 г. Асеновградската 4-а артилерийска бригада вече е 4-и артилерийски полк и има нов командир – полковник Валери Точилов. Началник-щаб на 4-и полк става подполковник Красимир Ташев. От 28 юли 2014 г. командир на полка е полковник Лъчезар Мишев. Заместник-командир е подполковник Тодор Некезов, заместник-командир по логистичното осигуряване е подполковник Антон Ангелов, а началник на щаба – подполковник Красимир Ташев.
Още с реорганизацията на бригадата в полк през 2008 г. формированието започна подготовката на 6-а рота „Алтеа“ за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Тя трябваше да смени 5-а рота „Алтеа“, също от състава на полка. През октомври същата година се проведоха бойни стрелби и управление на огъня по време на полевото обучение на полигон „Корен“. През следващите години в операцията на Европейския съюз „Алтеа“ участваха 9-а и 11-а рота.
През май 2014 г. на полигон „Корен“ се състоя десетдневното полево обучение на артилерийски формирования от състава на Сухопътните войски. В него участваха дивизионите на 4-и артилерийски полк, 61-ви самоходен дивизион на 61-ва Стрямска механизирана бригада и 20-и самоходен дивизион на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, общо над 500 души личен състав и над 100 единици бойна и транспортна техника. По време на обучението бяха проведени комплексни занятия, зачотни артилерийски стрелби, батарейни тактически учения с бойни стрелби, учение с бойни стрелби на дивизион и управление огъня на артилерията на Сухопътния компонент. Всяка година на полигон „Корен“ 4-и полк продължава да провежда своето полево обучение с бойни артилерийски стрелби.ARTILERIA-6

Командирите

2-ри армейски артилерийски полк
Подполковник Димитър Узунов 10.02.1928 г. – 2.05.1933 г.
Подполковник Васил Мандиков 2.05.1933 – 1.06.1935
Подполковник Еньо Колев 1.06.1935 – 1.05.1936
Подполковник Владимир Чукурски 1.05.1936 – 2.11.1938
Подполковник Владимир Илиев 2.11.1938 – 15.04.1941
Подполковник Велико Маринов 15.04.1941 – 13.09.1944
Майор Георги Георгиев 13.09.1944 – 20.10.1944
Подполковник Никола Митов 20.10.1944 – 12.12.1944
Подполковник Таньо Чакъров 12.12.1944 – 4.09.1945
Подполковник Христо Христов 4.09.1945 – 1.02.1946
Подполковник Първан Бучков 1.02.1946 – 20.07.1946
Майор Тодор Чипилов 20.07.1946 – 28.09.1946
Подполковник Костадин Куванджиев 4.08.1947 – 1.10.1947
Майор Спас Дерибеев 1.10.1947 – 19.12.1949
Подполкoвник Петър Карагьозов 19.12.1949 – 15.01.1953

4-и армейски артилерийски полк
Майор Христо Иванов 15.01.1953 г. – 25.10.1956 г.
Подполковник Иларион Пантев 25.10.1956 – 5.09.1959
Подполковник Доньо Марков 5.09.1959 – 5.02.1961
Подполковник Стойчо Семерджиев 5.02.1961 – 21.10.1966
Подполковник Георги Неделчев 21.10.1966 – 30.09.1968
Полковник Иван Точев 30.09.1968 – 29.07.1977
Полковник Никола Димитров 29.07.1977 – 18.09.1985
Подполковник Атанас Атанасов 18.09.1985 – 14.11.1988
Полковник Георги Беждремов 14.11.1988 – 1.09.1998

4-а артилерийска бригада
Бригаден генерал Ангел Златилов 1.09.1998 г. – 14.06.2002 г.
Бригаден генерал Ангел Главев 14.06.2002 – 1.06.2008

4-и артилерийски полк
Полковник Валери Точилов 1.06.2008 г. – 24.11. 2011 г.
Полковник Димитър Илиев 14.12. 2011 г. – 29.06. 2014
Полковник Лъчезар Мишев от 28.07. 2014 г.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка