Проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна участва в дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“

Pan.bg 27 фев 2021 | 21:49 views (1373) commentaries(0)
img В рамките на Експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“, организирана от г-н Иво Христов, член на Европейския парламент, бяха поканени експерти от научните среди, в т.ч. Института по рибни ресурси, Института по океанология към БАН, Технически Университет – Варна, неправителствени организации и сдружения, рибарските общности, Комисията по рибарство за Средиземно море и Черно море, Комитета по наблюдение на ОП „Морско дело и рибарство“.

В рамките на три експертни панела се проведоха дискусии относно проблемите на Черноморския регион и действията, които биха допринесли за подобряване на перспективите за развитие на отраслите свързани със синята икономика.

Участниците в дискусията изразиха подкрепа към подготвяния от г-н Иво Христов доклад към Комисията по рибно стопанство в Европейския парламент и представиха идеи за допълнения, разширяващи възможностите за развитие на сектора.

В хода на дискусиите проф. Тодор Ганчев от Технически университет – Варна подчерта, че се наблюдава разпокъсаност в научните знания за Българското Черноморие, както и в управлението на сектора и политиките за развитието на рибарството.

Други основни моменти в изказването на проф. Ганчев бяха свързани с разбирането, че Черно море и прилежащите урбанизирани територии би следвало да се възприемат като цялостна екосистема, която освен с ресурсите, които могат да бъдат използвани, е важна и за здравето на гражданите и за другите видове бизнеси, свързани със синята икономика.

Проф. Ганчев изтъкна ролята на съвременните технологии, включително напредъка на изкуствения интелект, които позволяват технологична подкрепа за сектора с цел по-актуална и точна оценка на моментното състояние и прогнозиране развитието на екосистемата и ресурсите, които биха могли да се експлоатират устойчиво в дългосрочен план.

В тази връзка, създаването на цифров двойник на Черноморската икономическа зона би позволило симулирането на различни сценарии за действие (добър, по-добър или лош) с цел анализ и оценяване на последствията от възможните мерки и дейности, преди те да бъдат приведени в изпълнение.

В тази връзка, проф. Ганчев разказа накратко за дейностите и очакваните резултати по проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, изпълняван от Технически университет – Варна по договор BG14MFOP001-6.004-0003-C01 с ОП „Морско дело и Рибарство“.

Проектът е насочен към разработване на база от научни знания, добри практики и препоръки за подпомагане на дейностите свързани с подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

Предвидената работна програма включва две научноизследователски дейности, като първата е насочена към създаване на ресурси, в т.ч. карти с нанесена информация за структурата на езерното дъно, замърсяване на тинята и водата с тежки метали и нефтопродукти и др.

Тези ресурси са необходими както за оценка на моментното състояние на водната среда и дъното, така и за провеждане на научноизследователската дейност свързана с анализ, интерпретация на данните и изследването на различни сценарии за развитие на ситуацията във Варненското езеро.

В рамките на втората дейност, събраната информация ще послужи за провеждане на задълбочени изследвания и анализи и за разработване на база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с подобряване състоянието на морската околна среда.

Поетапно ще се консолидира информация налична от различни публично достъпни източници, научни знания и модели, които в последствие ще бъдат конкретизирани и прецизирани с помощта на данните от измерванията.

Създадените ресурси, научни знания, добри практики и препоръки за действие биха подпомогнали бъдещи дейности за подобряване на състоянието на Варненското езеро и услугите, които езерото предлага на бизнеса и гражданите във Варненски регион.

В заключение, проф. Ганчев подчерта, че крайморските езера и водни басейни имат значителен потенциал при отглеждането на черноморски аквакултури и че грижата за опазване на екосистемата и понижаване на замърсеността на водната среда е задача с особена важност.

Участниците в дискусията изразиха подкрепа за все по-широкото използване на информационните технологии за развитието на сектор рибарство, тъй като те предоставят нови възможности за подобряване управляемостта на процесите и далновидността при вземането на важни решения.

Както подчерта г-н Христов, тази подкрепа за научните изследвания и по-широкото използване на технологии ще намерят отражение в доклада до Комисията по рибно стопанство на Европейската комисия. /www2.tu-varna.bg/
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка