В Парламента: "Българската авиация е изправена пред пълно унищожение"

Pan.bg 13 юни 2012 | 15:17 views (7140) commentaries(3)
img По желание на наши читатели публикуваме пълния текст от стенограмата от Пленарно заседание, 06/06/2012 на Народното събрание и изказването на народния представител Атанас Мерджанов от БСП

На уеб-сайта на Народното събрание бе публикувана стенограмата от Пленарно заседание, 06/06/2012. Припомняме на нашите читатели, че в рамките на това пленарно заседание с няколкомесечно закъснение депутатите разгледаха, обсъдиха и приеха Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили-2011 г. Народният представител Атанас Мерджанов от БСП за втора поредна година изнесе критични и изключително тревожни данни за състоянието на ВВС, които медиите обобщиха и след това публикуваха под заглавие "Навръх 100 години български ВВС, авиацията ни е изправена пред пълно унищожение!" От трибуната на Народното събрание Атанас Мерджанов сигнализира за възможна корупция в проекта за интегрирана логистична поддръжка на транспортните самолети C-27J и призова Аню Ангелов: „Отговорете на българското народно представителство за крещящото разминаване от 1 милион и 370 хиляди евро., а не на мен. При такива условия са сключени договорите в Литва и в България. Защо се получава тази разлика – дайте пред Народното събрание в резултат на както се налага това оскъпяване в поддръжката за еднакъв брой транспортни самолети C-27J и в Литва, и в България”.

image

Основните моменти в изложението на народния представител Атанас Мерджанов:

1. В Министерството на отбраната изобщо не съществува превенция на корупционната практика. Няма прозрачност по отношение на провежданите тръжни процедури, а споменатият план за действие срещу корупцията се нарушава безогледно, грубо и систематично.

2. Литва ще плаща за поддръжката също на три транспортни самолета 3,33 млн. евро на година, а България ще плаща за поддръжката на три транспортни самолета по 4,7 млн. евро на година, или с други думи България ще плаща с 1,37 млн. евро на година повече от Литва за същия брой самолети, за същите услуги, на същата фирма, при договор, сключен по приблизително същото време, когато цените за ремонти, резервни части, инженерни услуги и наземно оборудване би трябвало да са еднакви за всички участници на пазара за транспортни самолети. Тези 1,37 млн. евро, които България ще плаща, няма ли да са достатъчни за поддръжката на още един транспортен самолет, господин министър – четвърти, който нашите ВВС така и не придобиха? Българският данъкоплатец ще плаща тези пари за ремонти, резервни части, инженерни услуги и наземно оборудване на транспортен самолет фантом, който не съществува.

3. Информационната политика на министерството може да бъде характеризирана като субективна, селективна, рестриктивна и силно манипулативна. Информацията, която се предоставя на институциите, неправителствените организации и гражданите е неточна, некоректна и подвеждаща. Определени събития от дейността на Българската армия изобщо не се оповестяват пред обществеността, върху тях е наложена информационна забрана лично от министър Ангелов. На военнослужещите от Българската армия е забранено, с безпрецедентна заповед на министър Ангелов, достъп до определени български медии, уеб страници в интернет и социалната мрежа, където се публикуват според министъра вредни, опасни и критични анализи за дейността на министъра и за ръководеното от него министерство.

4. Българската авиация е изправена пред пълно унищожение и то през 2012 г., в която би трябвало да се отбележи 100-годишният юбилей от нейния първи боен полет през Балканската война. От 6 вертолета „Белл-206” не лети нито един. От 12 вертолета „Кугър” са в изправност и летят едва 3 броя, от 3 транспортни самолета С 27 „Спартан” е в изправност и лети само 1 брой, от 12 учебно-тренировъчни самолета „Л-39” не лети нито един, от изтребителите „МиГ-29” летят едва 6 броя.

5. От вертолетите "Кугър" през цялата 2011 г. са интензивно или многократно летели само три вертолета съответно с бордни номера 701, 703, 712, докато вертолети с бордни номера 702, 710 и 711 са участвали само по веднъж в учение или други прояви. Вертолетите с бордни номера 704, 705, 706, 707, 708 и 709 не са забелязани да участват в учения или други прояви през 2011 г. Очевидно тези вертолети отдавна са спрени от полети и съответно канибализирани в полза на борд 701 и 703 поради липса на инспекция, доставки на резервни части, ремонти и консумативи. Така от 12 вертолета пълноценно се използват и са били в строя през цялата 2011 г. едва 3 броя.

6. Причините краха на българската бойна авиация са многобройни: пълна липса на професионализъм в ръководството на Министерството на отбрана; подозрително отсъствие на политическа воля за възстановяване на българската военна авиация; непознаване на материята и скандална липса на познания в ръководството на Министерството на отбрана за осъществяване на абонаментна поддръжка и на летателна техника; тотално игнориране на световния опит в тази област, неоправдано дълго и продължително лобиране от страна на ръководството на министерството в полза на български фирми фантоми, които не са сертифицирани за извършване на съответната дейност, последващо забавяне на процедури за абонаментна поддръжка на летателна техника с години, в търсене на подходящата схема за налагане на фирми от близкия кръг на ръководството на министерството; липса на финансиране за резервни части, консумативи и гориво; неизвършване на текущи ремонти и инспекции; забавяне на изпълнението на договори и така нататък. Това е само една кратка част от целия рисунък за състоянието на българските военновъздушни сили.


Връзки към дебатите в Народното събрание по доклада от миналата година и предишното изказване на Атанас Мерджанов:

http://www.pan.bg/view_article-1-4181-EPIZOD-2-VVS-v-kolaps.html

http://www.pan.bg/view_article-1-4090-BSP-Bylgarskite-VVS-sa-v-kolaps-ministyryt-zashto-krie.html

http://pan.bg/view_article-1-3762-DOKLAD-za-systoqnieto-na-otbranata-i-Vyoryzhenite-sili-na-Republika-Bylgariq-prez-2010-g.html

=========

ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 юни 2012 г.
Открито в 9,02 ч.
06/06/2012

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов
Секретари: Митхат Метин и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
............

Следва:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.
Вносител – Министерският съвет.
Постъпило е становище от Комисията по външна политика и отбрана, със съдържанието на което ще ни запознае председателят на комисията господин Доброслав Димитров.

ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!

„СТАНОВИЩЕ
относно Доклад за състоянието на отбраната и
въоръжените сили на Република България през 2011 г.,
№ 202-03-11, внесен от Министерския съвет на
23 март 2012 г.

На редовно заседание, проведено на 5 април 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет доклад.
С Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. Министерският съвет изпълнява законовото си задължение да информира Народното събрание и обществото за текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и отбраната, както и за резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през изтеклата година.
Съгласно представените от вносителя мотиви, през 2011 г. са постигнати реални резултати в изграждането на способности и поддържането им в необходимата готовност. Отчитат се дейности по създаването на маневрени боеспособни формирования за участие в многонационални съвместни операции, за подобряване качеството на бойната подготовка и за повишаване на оперативната съвместимост. Целенасочената подготовка на войските и силите, съобразена с отпуснатите ресурси, позволява поддържането им в състояние, осигуряващо изпълнението на конституционните задължения в системата за сигурност на страната. Усилията са били насочени към поддържане на постигнатите стандарти от декларираните формирования и изпълнение на задачите по трансформацията за достигане на необходимите способности.
В провелото се обсъждане на доклада взеха участие народните представители Венцислав Лаков, Спас Панчев, Георги Пирински, Неджми Али, Атанас Мерджанов, Владимир Тошев, Димо Гяуров, Ангел Найденов и Доброслав Димитров. Многократно беше изразено задоволство от качеството на представения документ. Ръководството на Министерството на отбраната получи признание за усърдието си в изпълнението на поставените задачи, както и за стремежа към откритост и прозрачност в управлението. Същевременно бяха изказани съжаления и се поставиха въпроси относно проблемите, произтичащи от недостатъчното финансиране на отбранителния сектор. Сред дискутираните теми беше също утилизацията на излишните бойни припаси.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 11 гласа „за” и 6 гласа „въздържал се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да приеме внесения от Министерския съвет Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Докладвайте и проекта за решение.

ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: На Вашето внимание предлагам следния проект за:

„РЕШЕНИЕ
за приемане на Доклада за състоянието на отбраната
и въоръжените сили на Република България през 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.

От името на вносителя – заповядайте, министър Ангелов.

МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на вносителя внасяме Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили в съответствие с чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили. В този доклад сме се постарали да дадем реалистична оценка на постигнатото от Министерството на отбраната и от въоръжените сили през миналата 2011 г. и също така да определим онези сфери, в които не сме постигнали онова, което планирахме.
По отношение на постигнатото, на първо място искам да посоча изпълнението на Плана за развитието на Въоръжените сили в частта му – интегрирано Министерството на отбраната и създаване на Единно оперативно звено за управление на Въоръжените сили в състав съвместно командване на силите и командването на трите вида Въоръжени сили. През тази година предстои следващият етап – реорганизация и преструктуриране на тактическите поделения в Българската армия. Значително увеличихме броя на ученията. Създадохме по-добри условия за тренировки на различните специалности във Въоръжените сили.
Естествено, допуснахме слабости. Основно това са по освобождаване от имоти с отпаднала необходимост, а така също в съответствие с нашите планове трябваше да утилизираме по-голямо количество боеприпаси.
Основните цели, които си поставяме за тази година, са посочени в доклада. Няма да се спирам на тях.
Моля Ви от името на вносителя – Министерският съвет, да приемете решение, с което да одобрите Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2011 г. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, генерал Ангелов.

......
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Разискванията са открити. Моля желаещите народни представители да направят заявки за изказвания.
Заповядайте, господин Мерджанов.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Скандално е това, което се случва днес в Народното събрание. На два пъти колеги поставихме въпроса за спешно изслушване на двамата министри, които вчера бяха на мястото на трагичния инцидент в Община Стралджа. Не последва подобно действие от тяхна страна. Вместо това в два без десет започва да се обсъжда една от най-важните точки в седмичната ни програма – приемане на Решение за Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, един доклад, който беше внесен още през месец март. След като се случи трагичният инцидент със самолета МиГ-29, тази точка от дневния ред на седмичната програма беше свалена. Може би се очакваше срещата на върха в Чикаго. Тя също мина. Не щеш ли – последва трагичният инцидент в Стралджа през вчерашния ден. Мисля, че вместо да започнем да обсъждаме доклада, би трябвало да започнем с изслушване на военния министър, защото материята, следствията и целият този трагичен спектакъл, който в момента се разиграва пред очите на цяла България и за което, за съжаление, потърпевшо е населението на Стралджанска, Сливенска, Ямболска област, има необходимост от отговори тъкмо на военния министър. Но това си е за тяхна сметка. Те винаги са показвали, че са достатъчно неангажирани, безотговорни и са подценявали тази проблематика, която е, уви, за сметка на сигурността на българските граждани.
Що се отнася до предоставения ни Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, аз бих искал да направя само няколко бележки, които рязко контрастират с всекидневието и истинската реалност по отношение на сигурността и отбраната.
Например на стр. 5 е направен следният запис: „Постоянният съвет по антикорупция съсредоточи усилията си за превенция на корупционни практики, както и за въвеждане на прозрачност и отчетност пред обществото по отношение на отбранителната политика.” Разбира се, това не е вярно. В Министерството на отбраната изобщо не съществува превенция на корупционната практика. Няма прозрачност по отношение на провежданите тръжни процедури, а споменатият план за действие срещу корупцията се нарушава безогледно, грубо и систематично. Ще бъде интересно в доклада на министър Ангелов да чуем какъв ще бъде отговорът по проведения търг за утилизация.
В тази връзка питам: колко обаче ще плаща България за поддръжката на един самолет „Спартан”? Според информация, публикувана в медиите и изявление на министъра на отбраната след заседание на Министерския съвет през 2011 г., се планира да бъдат отпуснати 92 млн. лв. за поддръжката на три транспортни самолета за период от 10 години. Пресметнато в евро, това прави около 47 млн. евро за период от 10 години или средно по 4,7 млн. евро на година за три самолета. Получава се така, че Литва ще плаща за поддръжката също на три транспортни самолета 3,33 млн. евро на година, а България ще плаща за поддръжката на три транспортни самолета по 4,7 млн. евро на година, или с други думи България ще плаща с 1,37 млн. евро на година повече от Литва за същия брой самолети, за същите услуги, на същата фирма, при договор, сключен по приблизително същото време, когато цените за ремонти, резервни части, инженерни услуги и наземно оборудване би трябвало да са еднакви за всички участници на пазара за транспортни самолети. Тези 1,37 млн. евро, които България ще плаща, няма ли да са достатъчни за поддръжката на още един транспортен самолет, господин министър – четвърти, който нашите ВВС така и не придобиха? Българският данъкоплатец ще плаща тези пари за ремонти, резервни части, инженерни услуги и наземно оборудване на транспортен самолет фантом, който не съществува.
Може би тези 1,37 милиона на година са израз на благодарността на италианците за спечеления от тях конкурс за 10-годишната логистична поддръжка на самолетите „Спартан” в България – един странно рестриктивен политически дирижиран и изключително манипулиран конкурс, който се проведе в Министерството на отбрана през 2011 г., под формата на специална обществена поръчка с покана до и участието на един-единствен кандидат, а именно „Аления аеронаутика”.
След груба намеса в предварително маркетингово проучване и анализ на възможните изпълнители на този проект – изрична забрана на военния министър, за участие в споменатата специална обществена поръчка не бяха поканени световноизвестни фирми със значителен опит в поддръжката на транспортни самолети. Така всички правила за честност, прозрачност и равнопоставеност между кандидатите бяха тотално игнорирани с цел за изпълнител да бъде избрана италианската фирма „Аления аеронаутика”. По отношение на информационната политика – запис в доклада: „Основен принцип за информационната дейност бе предоставянето на своевременна и обективна информация за дейността на Българската армия. За заслуги в областта на свободата на информацията на 28 септември 2011 г. Министерството на отбрана бе отличено с почетна грамота за принос в областта на свободата на информацията по случай Международния ден на „Правото да знам”.” Разбира се, че това не е вярно, тъй като Министерството на отбрана не предоставя своевременна и обективна информация за дейността на Българската армия и днешният пример в Народното събрание е крещящ пример в това отношение. Информационната политика на министерството може да бъде характеризирана като субективна, селективна, рестриктивна и силно манипулативна. Информацията, която се предоставя на институциите, неправителствените организации и гражданите е неточна, некоректна и подвеждаща. Определени събития от дейността на Българската армия изобщо не се оповестяват пред обществеността, върху тях е наложена информационна забрана лично от министър Ангелов. На военнослужещите от Българската армия е забранено, с безпрецедентна заповед на министър Ангелов, достъп до определени български медии, уеб страници в интернет и социалната мрежа, където се публикуват според министъра вредни, опасни и критични анализи за дейността на министъра и за ръководеното от него министерство. Примери в това отношение има в изобилие. Така например на въпрос на народния представител Ангел Найденов от Коалиция за България по отношение на течащата уж обществена поръчка за интегрирана логистична поддръжка на вертолети „Кугър”, министър Ангелов отговаря, че такава се провежда в момента. На следващия ден след съответна проверка българските всекидневници публикуват опровержение, в което се казва, че процедура за интегрирана логистична поддръжка на вертолети „Кугър” просто няма и такава не е предвидена. В случая министърът се опитва да заблуди институцията Народно събрание и лъже от неговата трибуна, че е взел мерки за поддръжката на вертолетите „Кугър”.
Вторият пример има още по-крещящо съдържание. На 20 февруари 2012 г. по заповед на Обединения център за въздушни операции на НАТО, в Лариса е задействана двойка български изтребители „МиГ-29” от авиобаза „Граф Игнатиево”. Изтребителите „МиГ-29” излизат със задача: прихват на реална въздушна цел руски бомбардировачи „Ту-22”, които прелитат над Черно море. Министерството на отбрана, което обикновено редовно съобщава на своята уеб страница за провеждането на различни работни срещи, конференции, семинари, учения, съвместни полети, тренировки и така нататък, този път не публикува официално прес- съобщение. Военният министър Ангелов също мълчи упорито. Не е организирана и пресконференция, на която той да направи официално изявление за случая с българските изтребители „МиГ- 29” и руските бомбардировачи „Ту-22”. Това е само едно от многото събития, върху което е наложена строга информационна забрана.
По отношение на военновъздушните сили. Само ще припомня, че в доклада е казано, че са планирани и успешно проведени десет учения, или 100% - това също не е вярно. От официалния списък на учения, планирани и провеждани от Българската армия през 2011 г., публикуван на уеб страницата на Министерството на отбрана поради липса на финансиране, гориво и материални средства не са проведени: първо, съвместното българо-гръцко учение през втората седмица на юли в авиобаза „Граф Игнатиево”; съвместното българо-американско учение с участието на българските ВВС и ВВС на Съединените американски щати през юни в авиобаза „Граф Игнатиево” и съвместното българо-американско учение с участието на българските ВВС и военновъздушните сили на Съединените американски щати в периода октомври-ноември в авиобаза „Граф Игнатиево”.
По отношение на военновъздушните сили още при приемането на миналогодишния доклад за състоянието на отбраната и сигурността, беше изказано съждението от господин министъра, че от своя страна са изнесени в пленарната зала явни лъжи. За съжаление практиката опроверга твърденията на министъра и днес сме свидетели на тотален провал в цялата авиационна политика, що се отнася до състоянието на българските военновъздушни сили.
Само ще припомня, че на стр. 14 се прави следното признание: „Неизпълнението на планирания общ годишен нальот е свързано с липсата на резервни части и ограничения, остатъчен ресурс на авиационната техника, забавяне на договори за ремонт и възстановяване на авиационната техника. Това е, както вече споменах, твърде колебливо признание. Всъщност реалната ситуация е доста по-тежка. Българската авиация е изправена пред пълно унищожение и то през 2012 г., в която би трябвало да се отбележи 100-годишният юбилей от нейния първи боен полет през Балканската война. От 6 вертолета „Белл-206” не лети нито един. От 12 вертолета „Кугър” са в изправност и летят едва 3 броя, от 3 транспортни самолета С 27 „Спартан” е в изправност и лети само 1 брой, от 12 учебно-тренировъчни самолета „Л-39” не лети нито един, от изтребителите „МиГ-29” летят едва 6 броя.
Причините са многобройни: пълна липса на професионализъм в ръководството на Министерството на отбрана; подозрително отсъствие на политическа воля за възстановяване на българската военна авиация; непознаване на материята и скандална липса на познания в ръководството на Министерството на отбрана за осъществяване на абонаментна поддръжка и на летателна техника; тотално игнориране на световния опит в тази област, неоправдано дълго и продължително лобиране от страна на ръководството на министерството в полза на български фирми фантоми, които не са сертифицирани за извършване на съответната дейност, последващо забавяне на процедури за абонаментна поддръжка на летателна техника с години, в търсене на подходящата схема за налагане на фирми от близкия кръг на ръководството на министерството; липса на финансиране за резервни части, консумативи и гориво; неизвършване на текущи ремонти и инспекции; забавяне на изпълнението на договори и така нататък. Това е само една кратка част от целя рисунък за състоянието на българските военновъздушни сили.
Искам само да спомена следния също скандален факт. Ето кои вертолети са в строя през 2011 г. по бордни номера: в учението „Съюзна сила” през април 2011 г. участваха вертолети с бордни номера № 701, 711, 712; на парада на 6 май през 2011 г. за Гергьовден участваха вертолети с бордни номера 701, 703, 712.
На учението на полигон Шабла през август 2011 г. участваха вертолети с бордни номера 701, 702 и 703; на празника на вертолетната база в Крумово на 27 октомври 2011 г. участваха вертолети с бордни номера 701, 710, 712; в спасителната операция за бедстващите в с. Бисер участваха вертолети с бордни номера 701, 703, 712.
Следователно през цялата 2011 г. са интензивно или многократно летели само три вертолета съответно с бордни номера 701, 703, 712, докато вертолети с бордни номера 702, 710 и 711 са участвали само по веднъж в учение или други прояви. Вертолетите с бордни номера 704, 705, 706, 707, 708 и 709 не са забелязани да участват в учения или други прояви през 2011 г. Очевидно тези вертолети отдавна са спрени от полети и съответно канибализирани в полза на борд 701 и 703 поради липса на инспекция, доставки на резервни части, ремонти и консумативи. Така от 12 вертолета пълноценно се използват и са били в строя през цялата 2011 г. едва 3 броя.
След като в отговор на актуален въпрос в рамките на парламентарния контрол на 10 февруари тази година министърът на отбраната Аню Ангелов твърди, че към момента са изправни 11 броя вертолети, а истината, както се вижда от справката, е съвсем друга, ние от опозицията в Народното събрание искаме да предложим създаването на Временна експертна комисия от всички парламентарно представени партии, която да посети основните поделения на българските въоръжени сили и респективно на ВВС и да докладва пред Народното събрание за тежкото състояние на техниката, защото тук става въпрос не само за участие в спасителни операции, а за национална сигурност, отбранителни способности и ангажименти към съюзниците от НАТО – дали няма да се окаже, че отбранителните способности на Българската армия към момента са силно занижени.
Това, разбира се, са само част от бележките към доклада, който е предоставен на нашето внимание.
Искам още веднъж да кажа, че ние, представителите на Коалиция за България, ще се въздържим от подкрепата на този доклад. Нещо повече, състоянието на Българската армия, на Българските военновъздушни сили е силно тревожно. Липсата на всякакво отношение, на осигуряването на ресурси, на бюджетни средства от страна на правителството е крещящо и ние настояваме час по-скоро Министерството на отбраната, парламентарната комисия към Народното събрание да разгледа и изслуша най-настойчиво финансовия министър, министъра на отбраната и, разбира се, министър-председателя, който е пряко отговорен за състоянието на Българските военновъздушни сили и, разбира се, на Българската армия. Благодаря за вниманието.

ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин Мерджанов, докладът е върху Въоръжените сили на Република България. Много странно на пръв поглед, но за мен е обяснимо защо съсредоточихте усилията си към състоянието на Военновъздушните сили – самолети, вертолети, само не за ракети, защото ги няма вече. Това е така, защото просто това, което прочетохте или по-точно някой Ви е писал, е от информатор от Военновъздушните сили. Там търсете, господин министър, написалият изказването на господин Мерджанов. Наистина то беше много конкретно и изнесе факти, които са разтърсващи. Според това, което Вие изнесохте, нас не ни учудва състоянието. Такова е било състоянието и по време на вашето правителство – на тройната коалиция, и на по-предишното. Изобщо това е перманентната криза, която води до ликвидирането и съсипването не само на Военновъздушните сили, за които Вие четохте, а това е нещо, което води до края на Българската армия, което е поръчано на всички управляващи от господарите, дърпачите на конци в България.
Вие говорихте с апломб и разгромихте въпроса относно поддръжката на самолетите „Спартан”. Вие докарахте самолетите „Спартан” в България. Няма какво да плачете. Те не са ни нужни за отбранителната концепция.

РЕПЛИКА ОТ КБ: Царят ги докара.

ПАВЕЛ ШОПОВ: Царят и вие си мълчахте, вие ги приемахте. Вие не прекратихте договора. Да, той сключи първоначално сделките, но тези самолети, които не са нужни за отбраната на България,, пристигнаха по ваше време. Те са самолети за пренасяне на пушечно месо, разбирай български войници на средни и на къси разстояния до една или друга точка на света, където да се бият и умират за чужди интереси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Така, че за този смешен плач за състоянието на отбраната на България, но и на Военновъздушните сили, на които наблегнахте, сте виновни и вие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Ще имате възможност за изказване, времето за реплика изтече.
Втора реплика?
Дуплика – господин Мерджанов.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колега Шопов, както често се случва, Вие очевидно не сте ме разбрали.
Първо, искам да Ви кажа, че подобни изказвания, подобни доклади се правят единствено и само с квалифицирана експертна помощ и намеса. Как искате да бъдат оборвани данни за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, когато става въпрос за техника и за специфична материя? Нима очаквате всеки един от народните представители да е детайлно запознат с тънките сфери на действие в конкретната област?
Освен това, както вече стана ясно, договорите бяха подписани от правителството на Сакскобургготски, а правителството на Сергей Станишев беше достатъчно отговорно, за да продължи да изпълнява отговорно договорите от гледна точка на защита на националните интереси.
Ние не сме хленчили през това време, а съвестно сме отделяли средства от бюджета, за да изплащаме дължимите вноски по договорите. Това – второ.
Разбира се, че е крещяща разликата между състоянието на отбраната и на Въоръжените сили по наше време и сегашната незаинтересованост и безотговорност, която демонстрира ръководството на министерството. Разбира се, няма да изброявам скандалите. Времето е прекалено недостатъчно, за да бъдат изброени и другите язви в състоянието на отбраната, що се отнася до статуса на военните, до кариерното израстване, до състоянието на Сухопътните сили и така нататък. Избрах тези примери, защото точно в днешния ден един от безпилотните самолети катастрофира и това е още един нагледен пример за състоянието на нашите Военновъздушни сили, за това как могат да се справят с предизвикателствата и с тежките инциденти, които, уви, съпътстват всекидневието на българските граждани. Благодаря.

МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да отговарям на откровени лъжи, изопачаване на факти и клевети от страна на опозицията. Аз ще взема стенограмата и след това дума по дума ще отговоря на господин Мерджанов как стоят нещата с всеки един довод, който той изтъкна. Нямам намерение да отнемам от Вашето скъпоценно време.
Заедно с това съм благодарен на господин Панчев, че дава една реалистична оценка на онова, което представлява докладът в момента. Докладът може да бъде много по-позитивен, ако не бяхме включили онова, което ние не сме постигнали. Нашата задача беше да Ви дадем информация и тази информация стои ежедневно на сайта на Министерство на отбраната. Всички тръжни процедури са на сайта на Министерство на отбраната, включително специалните поръчки. Да не признаеш, че Министерство на отбраната е било наградено, не било вярно това – здраве му кажи.
По отношение на това, че наистина 701 лети почти навсякъде, където е изключително отговорно и това е командирът на базата ген. Златев, това е съвсем естествено. Това не означава, че другите не летят. Когато съм казал, че има 11 изправни, да, 11 изправни, но посочих в същия от тях, че 5 от тях чакат инспекции.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Само три летят.

МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Пет от тях чакат инспекции и тези 5 инспекции, и да не се проведат, ако се наложи, те са боеспособни, могат да излетят и могат да свършат своята работа, господин Мерджанов. Но няма да се занимавам повече с това.
Бяхме достатъчно откровени, за да дадем картината на това, което не сме изпълнили, обяснили сме и защо не сме изпълнили. Но аз не мога по никакъв начин да приема, че Министерството на отбраната е едва ли не най-затворената институция, а то спечели награда за достъп до информация, че Министерството на отбраната е безотговорно и лично моя милост. Аз сякаш попадам в някоя друга държава, в която аз не съм бил министър две години и да не ми се отправи нито едно обвинение в тази насока, господин Мерджанов, че съм бил безотговорен. Но това си е Ваш проблем.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, не мога да си обясня Вие на кого сте разсърден – на нас от опозицията или на вътрешния министър и вицепремиер, който е председател на Кризисния щаб?
Вие заедно трябваше да дойдете още в началото на днешния пленарен ден, защото такова беше искането на колегата Лаков и на моя милост. Вие не го направихте. Дойдохте в 13,50 ч. (шум и реплики от ГЕРБ), с което подценихте и показахте, че действително сте безотговорен към тази материя!
Второ, няма какво да ми отговаряте лично на мен. Отговорете пред народното представителство за това крещящо разминаване от 1 млн. 370 хил. евро! При такива условия са сключени договорите в Литва и в България! Защо се получава тази разлика? Дайте я пред народното представителство! В резултат на какво се налага това оскъпяване за еднакъв брой самолети – и в Литва, и в България?
Не на последно място, Вие казвате, че аз се усмихвам. Не, не се усмихвам. Усмихвам се на Вашата наглост, господин министър (реплика от председателя господин Анастас Анастасов), защото Вие и миналата година ни обвинихте, че лъжем – при обсъждането на доклада, след което започнаха инцидентите с МиГ-29, ето – и днешният инцидент.
А кой създава условията за провеждането на този търг за утилизация? Как е възможно да бъде предоставено утилизиране и разснаредяване на такива снаряди в непосредствена близост до едно от най-оживените кръстовища на България, каквото е „Петолъчката”, в непосредствена близост с газопреносната компресорна станция „Лозенец”?! Нима това не е задължение на министерството? Но, разбира се, има Прокуратура и Следствие – надявам се те да си свършат работата. Благодаря.

РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Е-е-е! Изказа се неподготвен!

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Министър Ангелов – последно изказване по темата.

МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Специално за тази поръчка въобще не сте прав. Участваха две фирми – не само една. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.) Европейски компании, които да имат лиценз за ремонт – естествено, знаете, че лицензът за ремонт се дава от фирмата производител, а тя е „Аления Аеронавтика”. Това, че спечели „Аления Аеронавтика” е абсолютно резонно съгласно Закона за обществените поръчки.
На следващо място – защо има тази разлика? Аз не съм чел договора с Литва, но веднъж (мисля, че от тази трибуна) обясних – ние имаме един самолет от тези три, катастрофирал през 2008 г., за основен ремонт. И то за основен ремонт е включен в този договор. Не знам дали Литва има катастрофирал самолет.
Много лесно е обяснението и само илюзорно можете да си представите, че тези 1 милион 300 хиляди са отишли някъде за това, че е спечелила „Аления Аеронавтика”. Ей Богу, можете да проверите и ме проверявайте до десето коляно – какво имам аз и с какво разполагам, за да имам такава комисионна, пък и който и да е от моите заместници.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 3

 1. #1
  SPARTAK 13 юни 2012, 17:47
   
  0
   
  0

  Цялата държава се унищожава и ако продължава все така след 20 години ще бъдем само заглавие на картата защото всичко ще сме продали

 2. #2
  Ум белия делфин 13 юни 2012, 21:46
   
  0
   
  0

  Като им позволяваме... те се чувстват неограничени продавачи- без съвест ,без морал и това е така ,защото аз и вие им го позволяваме.....

 3. #3
  aaaaaa 14 юни 2012, 00:32
   
  0
   
  0

  Най-големите виновници са хората,които са наясно с проблемите,но не правят НИЩО!!!!!
  Живеем в "демократична" система,която дава "свободи" на който има ум и желание да си вземе.Дали ще е корупция или справедливост зависи от това дали обществото знае запроблемите и действа чрез протести и други включени в системата методи.Айде лека и дано да се пробудите.Между другото днес имаше хора,които излязоха и протестираха срещу едни от най-фрапантните случаи на "законно крадене" и още както искате да го наречете и тези хора ще бъдат единсвените ,които след време ще имат право да се олакват,защото поне са се опитали да променят нещо...

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка