Променят Устройствения правилник на Министерството на отбраната

Pan.bg 31 авг 2021 | 16:26 views (2674) commentaries(0)
img pan.bg
Източник: otbrana.com

От 10 на 9 се намалява съставът на Политическия кабинет на министъра на отбраната, Специализираната администрация – от 384 на 376, а дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ – от 16 на 14. Числеността на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ нараства от 48 на 55, на Щаба на отбраната - от 204 на 213, на дирекция „Операции и подготовка“ от „58“ на 61 и на „Логистика“ от 41 на 47. Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи““ се заличава.

Причината, както е посочено в мотивите към проектодокумента, който е публикуван за обществено обсъждане, е необходимостта от прецизиране и промяна в организацията, реда на дейност, функциите и численост на част от структурните звена от администрацията, с цел реализиране на определените с приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2032“ нови политики от страна на МО, чрез които да се постигне подобряване на ефективността и ефикасността на дейностите в администрацията.

На дирекция „Правно-нормативна дейност“


се възлагат функции по иницииране и ръководство на анализа на резултатите от прилагането на нормативните и административните актове в областта на отбраната и въоръжените сили и свързаната с тях съдебна практика, и изготвяне на предложения за законосъобразното им прилагане и/или за тяхното изменение, допълване и отмяна; изготвяне на проекти на договорите за възлагане на обществени поръчки; съгласуване на кореспонденцията с изпълнителите по договори за обществени поръчки и отговорност от правна гледна точка, че предприетите действия съответстват на действащото законодателство и на клаузите на договорите.

Съществуващите затруднения при въвеждане на електронното управление в министерството налагат прецизиране на функциите на

дирекция „Административно и информационно обслужване“,

с което чрез използване на добри практики от други ведомства да се повиши отговорността и ангажираността й като водещ фактор в този процес.

На Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

се възлага нова функция по организиране и осигуряване в административно-техническо отношение работата на създадения към министъра на отбраната Съвет по строителство и строителни услуги.

На дирекция „Връзки с обществеността и протокол“


се възлагат дейностите по планиране, координиране, осъществяване и анализ на стратегическите комуникации на Министерство на отбраната.

Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

е дирекция от специализираната администрация на МО, изпълнява разнородни функции, част от които
са извън функционалната й компетентност, се посочва в проекта на промените. Преценено е, че възложените ѝ функции по психологическото осигуряване на военнослужещите и политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, са тясно свързани с индивидуалната и колективна подготовката на военнослужещите и спецификата на бойната дейност във видовете въоръжени сили и следва да преминат в дирекция „Операции и подготовка“ от Щаба на отбраната.

Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“

се закрива. Посочено е, че тя изпълнява функции, механично обединени, между които няма връзка. Функциите, обезпечаващи министъра на отбраната в качеството му на упражняващ правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала следва да преминат в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“. Функциите, свързани с управлението и разпореждането с движимите вещи с общо предназначение, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, в управление на юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ, разпореждането с които се извършва от министъра на отбраната, да преминат в дирекция „Логистика“ от Щаба по отбрана, разполагаща с необходимата военна експертиза.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка