Стартира прием по процедура BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Pan.bg 01 авг 2021 | 12:36 views (832) commentaries(0)
img Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.085 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Процедурата има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за:

- изграждане на модерна рибарска инфраструктура на територията на МИРГ „Поморие, която ще допринесе за постигане на конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“;

- подобряване състоянието на риболовната инфраструктура, свързана с модернизирането, доизграждането и дооборудването на неподпомогнатите рибарски пристанища, лодкостоянки, места за разтоварване, места за укритие, рибни борси, отговарящи на изискванията и стандартите на законовите разпоредби на съответния тип обекти.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 782 332.00 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 391 166.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на иновации в рибарството и аквакултурите, се предоставя за следните дейности:

Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки.
Дейности, свързани с информация и комуникация на проектите, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“;

ВАЖНО: Поне 70% от капацитета на рибарските пристанища следва да бъде използван от риболовни кораби и рибарски лодки.

Повече информация тук:

/www.mirg-pomorie.eu/
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка