Инвестиционно предложение за привеждане на пристанище "Карантината" в експлоатационна годност

Pan.bg 01 фев 2023 | 10:05 views (616) commentaries(0)
img ОБЩИНА ВАРНА, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43 ЕИК: 000093442, УВЕДОМЯВА засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Рибарско пристанище „Карантината" - привеждане в експлоатационна годност“.

Настоящото инвестиционно предложение има за цел привеждане на рибарско пристанище „Карантината“ в съответствие с изискванията на Наредба №9/2013 за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. Тези изисквания са свързани с:

- осигуряване на дълбочина за безопасно газене в акваторията на пристанището - съгласно чл. 8 ал. 2 „Разпорежданията, с които се обявява безопасното газене в акваториите на пристанищата, се издават въз основа на актуални данни от измервания на дълбочините във всяка от зоните на акваторията на съответното пристанище“. Според предоставени от Възложителя данни от измервания входът на пристанището е затлачен с пясъчни наноси от разположения в съседство плаж;

- обезпечаване на надеждно анкериране на веригите на плаващия пирс към кейовата стена;

- обезопасяване на елтаблата, разположени на понтоните на плаващия пирс;

- осигуряване на надеждна връзка на пасарелката към плаващия пирс с кея.

Осигуряването на безопасно газене в акваторията на пристанището се осигурява чрез почистване на наносите на входа му, в зоните на плаващия пирс, на филтрационните отвори и покрай кейовите стени.

Иззетите наноси се преместват в зоната мористо от Източния ограден мол за подсилване на основата пред бронировката му и за подсилване на зоната пред съществуващата брегоукрепителна стена на съседния военен обект.

Рибарското пристанище е разположено в кв. Аспарухово. Предвидените работи засягат територията на пристанището и акваторията, прилежаща на поземлен имот 10135.5506.979, област Варна, община Варна, гр. Варна.

Районът не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитена зона по екологичната мрежа Натура-2000.

Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на значителни количества вредни емисии във въздуха.

Очаква се отделянето на известни количества вредни емисии от работата на строителната техника: азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, летливи органични съединения. Поради краткостта на този период (до 2 месеца), отделяните емисии няма да са значителни и няма да влошат качеството на въздуха в района.

Няма да се формират строителни отпадъци и промишлени отпадъчни води. За работещите на обекта ще се използва съществуващата канализационна система. Не се предвижда водоползване и заустване на отпадъчни води във водни обекти. На обекта няма да се съхраняват опасни вещества.

За повече информация: Бисер Борисов - тел. +359 52 820 932

Становища относно инвестиционното предложение се приемат в община Варна и район Аспарухово в срок 14 дни от обявяването.

Дата на обявяването: 30.01.2023 г.

/www.varna.bg/
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка