РУСИЯ НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯ!

Pan.bg 13 дек 2014 | 09:33 views (5948) commentaries(53)
img Русия никога не забравя!
Публикувано от: Наталия Петрова
Гласът на Русия


Всеки, който внимателно следи информационния поток от последните месеци сигурно е забелязал, че разплитането на „украинската криза“ може да се окаже съдбоносно за Европа, а вероятно и за света. Идва зима, а напрежението в Украйна нараства. Нито резултатите от извънредните избори в Украйна, нито САЩ, нито Евросъюзът са в състояние да осигурят съществуването на 45 милиона украинци. Нито да гарантират сигурен транзит на руския газ към Европа.

Точно в този момент, когато Европа изпадне почти в панически страх от непредсказуеми вълнения в Украйна и прекъсване на газовите доставки, а в САЩ „културата на измамата“ все повече се подлага на изобличаване, търпението на Путин ще бъде възнаградено: Западът ще бъде принуден да помоли дипломатично, „на тепсия със синя салфетка“, Русия да се ангажира с възстановяването на Украйна. Ирелевантни са начинът и формата, с които ще бъде поискан такъв ангажимент.
image
Путин обаче ще постави условия. В дипломацията, както и в живота, когато поискаш нещо, трябва също да дадеш. Условията са Западът безвъзмездно да участва, първо, във възстановяване на украинското стопанство, за разрушаването на което има определен дял; и второ, във възраждане на световния икономически и социален ред в съответствие с Атлантическата харта, принципите на която съставляват основата на съвременното международно право. Това означава глобалното сътрудничество да гарантира възходящо мирно развитие и социално подпомагане. Защото народите все по-настоятелно искат справедливост, истинска справедливост, според старозаветния принцип: „уважавай правото на другия, ако искаш другият да уважава твоето право.“

След изтребителната война на киевската хунта срещу собствения си народ, федерализирането на Украйна вече не може да бъде на дневен ред. Наложителни са промени в съответствие с новите реалности. А те определено навеждат към възстановяване на историческата справедливост. Да не забравяме, че историята на Русия започва през 9 век от Киев; че от 17 век Украйна неизменно е част от Русия; че преобладаващата част от населението й – било то руско или малоруско – се чувства като единно цяло от велик народ на велика държава; че в Украйна руснаците имат кауза; докато официален Брюксел изпълнява хегемонистичните поръчки на официален Вашингтон, на Империята на лъжата. Считам, че разплитането на украинския възел е само повода, който ще отприщи лавината от процеси, които неизбежно ще доведат до необратими стъпки към сбъдване на лелеяната с хилядолетия мечта на народите за справедливост, взаимно подпомагане и социално добруване.

Версайският диктат

Не се спори, че голяма част от причините довели до днешните проблеми на Европа са заченати от несправедливата Версайската система. По-точно – от Версайския диктат. Известно е, че в Европа политическите граници не съвпадат с етническите. Те са наложени от факторите на реалната политика през ХХ век, от т.нар. велики сили и отразяват геополитическите им интереси, не интересите и волята на заинтересованите народи.

На 8 януари 1918 г., когато Първата световна война още е в разгара си, американският президент Удроу Уилсън призовава воюващите страни към прекратяване на кръвопролитията чрез сключване на справедлив мир и полагане основите на международна организация – Общество на народите, която да гарантира териториалната цялост и суверенитета и на големите, и малките нации. Специално за България, на последвалите мирни преговори американският президент отстоява в държавните предели на страната да останат Южна Добруджа, Беломорска Тракия и Царибродско и осуетява плана, лансиран в Ньои, за разделяне на България на три района, подчинени на Румъния, Гърция и Югославия. За дейността си в защита на мира президентът Уилсън е удостоен с Нобелова награда за мир за 1920 г.

Призивите на президента Уилсън, съдържащи се в известните „14 точки”, не са чути на т. нар. мирна конференция. Разумната политическа програма среща късогледия отпор на империалистическите сили-победителки. Този отпор, узаконен от диктата на Версайската система, води до икономическото разрушаване на Германия, Голямата депресия, възникването на националистически, реваншистки и фашистки движения и в крайна сметка става причина за избухване на най-опустошителната и кръвопролитна Втора световна война.

Разпад на Версайската система

Частично преодоляване на несправедливостите, наложените във Версай, се извършва с международно съгласие след края на Втората световна война. Съветска Русия, която не е допусната до т. нар. Версайска мирна конференция, си възвръща териториите на изток от линията, начертаната през 1920 г. от британския министър на външните работи лорд Джордж Кързън. Впрочем, още на 8 декември 1919 г., с декларация на Върховния съвет на съюзниците (Великобритания, САЩ, Франция, Италия и Япония), „линията Кързън“ е призната за източна граница на възстановената полска държава. Смята се, че тя е и граница между православието и католицизма. С двустранния договор между Полша и Съветския съюз от август 1945 г. тази линия – с незначителни корекции в полза на Полша – и днес е източната полска граница.

Истинското разпадане на Версайския диктат започва в началото на 90-те години на ХХ век под натиска на друг диктат – този на САЩ. С рухването на берлинската стена САЩ започват да разширяват контрола си над европейския континент. Според американското разбиране създаването на нови, несъществуващи дотогава, държави в Европа би улеснило тези им намерения. Правната обосновка е налице: американците не са обвързани с Версайските договори, през 1920 г. американският Сенат отказва да ги ратифицира; САЩ не може да съблюдават международноправни клаузи, по които не са страна; създаването на нови държави преодолява несправедливостите, наложени във Версай; възстановяват се суверенните права и правото на самоуправление на ония народи, които са били лишени насилствено от тези права. Тези аргументи са в духа и принципите на Атлантическата харта от 1941 г., приети през 1945 г. от Организацията на обединените нации като основополагащи.

Така, с разпарчетосването на Югославия и разделянето на Чехословакия, а и след разпадането на Съветския съюз, на картата на Европа се появяват нови държави. Суверенитетът и границите им обаче не са гарантирани. Нито Полша, нито Унгария, нито Германия са подписали с Чехия или Словакия договори за „исторически приети граници“, а това е дипломатически инструмент, който е ключов за запазването на границите при евентуални следвоенни преговори. С наследниците на бивша Югославия нещата са още по-критични. Границите на нито една от седемте нови образования на Балканите не са възприети от съседите им. Сходно е положението и с деветте държави – Латвия, Литва, Естония, Беларус, Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан – отделили се от Съветския съюз. Гаранциите, които военно-политическият блок НАТО уверява, че предоставя, са декларативни, както ни убеждава съдбата на Кипър. В рамките на Евросъюза пък брюкселската администрация налага такова „либерално разбиране“, което обслужва диктата на отвъдокеанския хегемон и води до заличаване на националните специфики. Със създаването на нови държави, проблемите на Европа не само не се решават, но драстично се задълбочават.

Народите на Европа обаче все по-настоятелно искат да съхранят националната си специфика и самостоятелност при решаването на социално-икономическите и политическите си проблеми; искат справедливост, истинска справедливост. Но сервилната брюкселска бюрокрация отказва да сe съобразява с волята на европейските народи, влиза в драстично противоречие с интересите им и това противоречие все повече се задълбочава. Считам, че то неизбежно води до отхвърляне на диктата, както и на системата върху която се гради самата бюрокрация.

Атлантическата харта

Хартата е съвместна декларация на американския президент Рузвелт и британския премиер Чърчил от 14 август 1941 г. С нея се прави опит за ревизия на Версайската система. Всъщност, тя е по-нататъшно развитие на „14-те точки“ на американския президент Удроу Уилсън от януари 1918 г. СССР приема хартата на 24 септември 1941 г., а малко по-късно още 26 държави я приподписват. По такъв начин се формира мощна антихитлеристка коалиция. Принципите заложени в хартата стават основата на учредената през 1945 г. Организация на обединените нации.

Атлантическата харта отразява виждането на президента Рузвелт за следвоенното устройство на света. През август 1941 г. на борда на крайцера „Огъста“ край бреговете на Нюфаундленд Чърчил е притиснат да признае правото на независимост на колониите в замяна на ангажимента на САЩ да се включат във войната. Двамата ръководители декларират, че:

– страните им не се стремят към териториални или други завоевания и няма да се съгласяват с каквито и да било териториални изменения, които не са в съгласие със свободно изразената воля на заинтересованите народи;

– зачитат правото на всички народи сами да избират формата на държавното си управление;

– суверенните права и самоуправлението на ония народи, които са лишени насилствено от тези права, да бъдат възстановени;

– националното освобождение да бъде основен камък на следвоенния нов ред;

– равноправен достъп до търговията и световните суровинни източници на всички страни;

– плодотворно сътрудничество в икономическата област;

– на всички страни да се осигурят по-високо жизнено равнище, икономическо развитие и социални гаранции;

– изграждане на свят без нищета и страх;

– да бъде установен мир, който да даде възможност на всички народи да живеят в сигурност на своята територия;

– държавите да се откажат от употребата на сила, а ония държави, които застрашават или могат да застрашават с агресия, да бъдат разоръжени до установяването на по-широка и надеждна система на всеобща сигурност.

В Атлантическата харта намират отражение редица прогресивни, демократични принципи за следвоенното устройство на света. За съжаление почти нищо от декларираните цели на Хартата не е осъществено. Вярно, след края на Втората световна война се разпадна колониалната система. Но в създалия се „вакуум“ САЩ заеха лидерска роля. На мястото на колониалните администрации се настаниха мултинационалните корпорации. Под маската на глобално икономическо сътрудничество в действителност се осъществи глобално икономическо заробване. Седем десетилетия след края на Втората световна война години светът отново е заплашен от глобална катастрофа. Орязани са социалните гаранции. Завърна се нищетата и страхът. Застрашена е околната среда. Загърбени са фундаментални принципи на международното право. Употребата на сила и агресията са основен инструмент на тази хегемонистична политика. Атлантическата харта по такъв начин си остана едно пожелание, един идеал. Но остави и завет към следващите поколения за нейното осъществяване.

Развръзката

Защо считам, че днес са назряли условията за демократично преустройство на света в съответствие именно с принципите на Атлантическата харта? И че Русия, заедно със страните от BRICS, ще поведат „международната общност“ към материализиране на тези принципи?

Основен акцент във Валдайската реч на Путин бе виждането за мисията на Русия като защитник на международното право; не само на юридическите норми, но и на „моралните принципи като справедливост, равноправие, истина“, вкл. справедливост в международното разпределение на благата; да се гарантира суверенитета и на малките държави, защото днес суверенни могат да се нарекат само неколцина големи държави, които разполагат с оръжие за масово поразяване; все по-голяма роля в международните отношения да играят новите центрове на силата – Китай, Индия, Бразилия, защото устойчивост може да има само при възстановяване баланса на силите, разумно самоограничаване, отговорно лидерско поведение.

Путин пристигна на срещата на G20 в Брисбейн, не толкова като руски лидер, колкото като неформален говорител на BRICS. Дори даде да се разбере, че защитава интересите на развиващите се страни. Именно в това си качество, Путин директно заяви, че САЩ са нарушили споразумението за трансформиране на МВФ, че политически фактори (разбирай ястребите във Вашингтон) оказват давление върху цената на петрола. Нека припомним, че през април т. г. G19 (деветнадесет от участниците в G20) поставят своего рода ултиматум на САЩ: Вашингтон трябва да сдаде контрола над МВФ преди края на годината, тоест до декември 2014 г. Ултиматумът е отразен в официалните съобщения на медиите. В замяна, международната общност ще подпомогне американската икономика да излезе сравнително безболезнено от дълбоката криза. Това вероятно е имал предвид Путин, когато във Валдайската си реч преди месец спомена, че справедливото международно разпределение на благата няма да мине без „земетръс в основата“.

Американските ястреби обаче отказват да приемат компромиса за МВФ. Конгресът го блокира. Белият дом обяви отказ от тази договореност и пристъпи към реализиране на мащабни регионални войни и майдани само и само да съхрани статуквото на Вашингтонската хегемония. Свидетели сме как ескалират агресивните акции на САЩ (в съучастие с някои от натовските им съюзници) в Близкия изток, Северна Африка, Украйна, срещу Сирия, този път с инструмента Ислямска държава, както и организирането на „протести“ в Хонгконг, Москва, Будапеща, Прага…

Но Русия е подготвена за всякакви възможни сценарии. Държавите от BRICS започват да създават паралелна финансова структура която да замени МВФ – банка за развитие и валутен резерв. Данните за състоянието на руската икономика сочат, че страната е в състояние да удържи още по-крути санкции, вкл. нова вълна на глобални сътресения. Валутните й резерви възлизат на 421,4 милиарда долара, дори след чувствителния спад, следствие от изкуствено занижаваната цена на петрола; златните резерви са 1149.8 тона. По-важното според нас е, че търговският й баланс е положителен; днес Русия продава на други страни повече, отколкото купува. Енергийният й баланс също е положителен; енергоносителите й са значително повече, отколкото потребява руската икономика; докато САЩ, Япония, Китай и цяла Европа не могат да се похвалят с енергийна самодостатъчност. Продоволственият й баланс също е положителен; Русия произвежда толкова, колкото й трябва; дори остава за износ. В момента Русия е един от най-големите износители на зърно в света, с което Съветският съюз на времето не можеше да се похвали. Иначе казано, Русия е самодостатъчна в трите трите ключови области на икономиката. И за слепеца е ясно, че дори без айфони може да се живее, но без нефт и зърно не може, коментира сайтът http://politikus.ru

И във Валдайската си реч, и в Брисбейн, изявленията на Путин почти напълно отразяват принципите на Атлантическата харта, тоест, онези „западни“ принципи залегнали и в устава на ООН, които Империята на лъжата отказва да отстоява. Демонстрациите й на сила в действителност са признак на слабост, реакция на страха. Защото въпреки яростната пропаганда и дрънкането на оръжие, официален Вашингтон се страхува да започне „топла война“. Знайно е, че САЩ никога не са воювали на собствена земя.

Загубите за Русия при една „топла война“ сигурно ще са колосални. Но Русия винаги се е възраждала след всяка поредна агресия. Което едва ли ще се случи на САЩ. Нека припомним предупреждението на бившия президент на САЩ Джордж Буш-старши: „Русия никога не забравя!“

Автор: Радко Ханджиев, научен работник и публицист, доктор по история. Председател е на правозащитната неправителствена организация Гражданско сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България”.

Поглед.инфо
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 53

 1. #1
  БРИКС 13 дек 2014, 10:28
   
  0
   
  0

  Светът драстично се променя пред очите ни! А ние както винаги, се позиционирваме на страната на губещите.

  БРИКС май ще са победителите в новата световна система, а западната цивилизация и САЩ, ще са губещите.
  Не трябваше толкова грубо да правим разни обвинения и обидни категории на държавно ниво, от "уж нашите" управници.

  "Русия никога не забравя!"

 2. #2
  Лес 13 дек 2014, 11:02
   
  0
   
  0

  Русия не знам, но май забравя! Поне на нас много ни е прощавала след като сме я предавали. Представяте ли си какъв валяк щеше да е тук през есента на 1944, ако наистина не забравяше.Виж, Господ наистина не забравя.

 3. #3
  X 13 дек 2014, 11:30
   
  0
   
  0

  Това не говори много добре за нас!!!

  Русия е "добра" с нас, понеже знае, че има огромна РАЗЛИКА между НАРОДА и ВЛАСТИТЕ ни!

  Ние не сме в състояние да имаме истински патриоти по "върховете", които да защитават нашите си, национални интереси!!!!

  И въпросът не опира винаги до средства. Сега например защо доведоха БА до това плачевно състояние? Защо трябваше, например по "горбачовски" начин, да си "нарежем" техниката, та сега почти нямаме нищо в хангарите????
  Ако имаш средства, добре! Подменяш старото за ново. А те какво направиха???? ПРЕДАТЕЛСТВО, накъдето и да се обърнеш!

 4. #4
  ... 13 дек 2014, 11:33
   
  0
   
  0

  " Западът ще бъде принуден да помоли дипломатично, „на тепсия със синя салфетка“,

  Това е много смело изказване?!

  В момента в Русия има сериозна опасност от инфлация и хиперинфлация, породена от девалвацията на рублата,спада на цените на петрола и газа. Ще има спад в бюджета на страната и от там корекции и съкращения.Руската централна банка вдигна лихвата,отвърза рублата,като последно се търгува, поне до вчера на 71 рубли за 1 евро.Скоро може да се наложи да продава злато ...
  Това ще рефлектира в покачване на цените на храните, тъй като знаеме , че цените се определят според пазарните цени на международните борси за пшеница, ориз , боб, месо и т.н. в долари.
  Путин не може да си го позволи, спиране на газта за Европа. Това е все пак 40% от износа на Русия на газ и все пак свежи пари.

 5. #5
  l 13 дек 2014, 11:38
   
  0
   
  0

  Като чета всички тия пропагандни статийки, все виждам да пишат едни и същи неща, половината от които дори не са и така...ама ако ги кара да се чувстват по-добре...

 6. #6
  ... 13 дек 2014, 12:09
   
  0
   
  0

  Култово изказване на президента Путин,който беше и министър-председател на Руската Федерация, точно в това интервю,което е и на снимката на статията!
  За хората , които разбират руски език и имат, поне елементарно познание от финанси!  Запитан от журналисти, на другия ден финансовия министър Антон Силуанов подмина въпроса с мълчание!

 7. #7
  ? 13 дек 2014, 12:23
   
  0
   
  0

  Добре де, какво му е грешното на изказването?

  Казва: " Ние продаваме стоката в чужбина за долари а не за рубли. Преди сме получавали за един долар едно количество рубли, но сега, (когато рублата е "паднала" спрямо долара), то какво изменение ще има това за бюджета? За същата цена в долари, сега при продаването на стоката, ще получим в рубли по-голямо количество. "

  Само на едно място имаше "говорима" грешка: "тепер продали на Рубля" и "доходы увеличилис". Човека имаше в предвид,

  "Продали сме за един ДОЛАР същото количество стока, НО като вътре в страната го сменим този долар пак на Рубли, по този по-висок курс, получаваме повече рубли за същият този долар...." Аз това разбрах, и е така....

  Говоримата му грешка, не изменя ситуацията!

  Това е така, ако действително в рамковите договори със страните импортьори на техни ресурси цените са номинирани в долари!

 8. #8
  lambo 13 дек 2014, 13:20
   
  0
   
  0

  Всичко хубаво,ама 99 % от руските богатства не са в Русия,ами са в Сибир.А какво правим ако стане това:

  "Сибирь готова выйти из состава Российской федерации.Слава Сибирским ополченцам!Даешь Референдум! "

 9. #9
  Евгени 13 дек 2014, 13:33
   
  0
   
  0

  Путин не е вчерашен.Според мен има резервен вариант и то не един.Хванал си е Индия,Виетнам,Китай има интереси и в близкия изток и не на последно място богата на ресурси държава.Тука въпроса според мен е не колко ще издържи Путин а колко ще издържат тези който му подливат вода/сетете се сами кой са/защото те отдавна са фалирали.

 10. #10
  ukrainec 13 дек 2014, 14:05
   
  0
   
  0

  Do #2 Пуснато от Лес(нерегистриран)
  Какво е направила България през Втората световна,че Русия да трябва да я мачка-войски на Източния фронт ли прати или изтрепа горските разбойници-пета колона,така наречените "партизани"?
  Защо беше избита БГ интелигенцията,защо на БГ беше навлечен хомота на комунизма,който породи повсеместна мизерия и отчаяние днес?

 11. #11
  до 10 13 дек 2014, 14:25
   
  0
   
  0

  Защото подкрепяше Германия и прати 11 500 евреи в лагерите, ето затова.Виж състава на така наречения Народен съд - повечето евреи.Също по тяхна диктовка подобни неща станаха в другите европейски държави - Франция - 80 000 избити като привърженици на германците.

 12. #12
  ukrainec 13 дек 2014, 14:37
   
  0
   
  0

  До #11 Пуснато от до 10
  Много интересно как най-големия съюзник на Германия а именно-Съветска Русия ще наказва някоя държава,че видите ли-и тя си позволява да бъде съюзник на Германия.Много добре знаем кой заедно с Хитлеристите нападаше държава след държава и я поробваше- СССР.Кой снабдяваше Германия със суровини и материяли за производството на оръжие!Колко стотици руски летци и танкисти бяха заварени на обучение в Германия на 22 юни 1941 ?

 13. #13
  bash delibash 13 дек 2014, 15:08
   
  0
   
  0

  На Президента на Руската Федерация бих казал че както винаги така и сега целият православен свят,всички наши братя където и да се намират те са обърнали взора си ,отново към "Дядо Иван".Това са Българи ,Сърби ,Украинци,Молдовци и други православни страни ,всички те вярват в каузата на Руския Народ и в частност на Президента Владимир Путин ,ПРАВЕТЕ КАКВОТО ТРЯБВА ПЪК ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ.И невярващите ще станат вярващи !Само Баба Ванга знаеше истината и я казваше а тя е в любовта между хората ,братството и взаимопомоща ,вяра в Господа и силата на православната ни вяра.С Бога напред братя.

 14. #14
  KOREKTOR 13 дек 2014, 15:23
   
  0
   
  0

  До #10 Пуснато от ukrainka

  ukrainkata,

  ******* ами ми кажи докога твоите господари ЕВРОГЕЙЦИ и КРАВАРСКИ ******* ще скрърцат със зъби на останалите страни по света както ти ***** ги призоваваш да скръцнат зъби на Индия за независимата и политика.

  Това ли ти са ЕВРОГЕЙСКИТЕ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТИ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ЦЕННОСТИ и МЕТОДИ ма ***********.

  Докога си мислиш че тези твои СВЕТОВНИ ТЕРОРИСТИ, ТИРАНИ и ЖАНДАРМИ ще продължават да скърцат със зъби на останалия свят?

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 15. #15
  Encho Dobrev 13 дек 2014, 15:56
   
  0
   
  0

  Коректор, както виждаш украинецът си изказва мнението, дори завързва лека дискусия, става интересно и изведнъж се появяваш ти и засипваш всичко с лайна. Защо? Толкова ли е трудно да го обориш човешки? Той някога да е отправял такива повръщания към теб?

 16. #16
  ukrainec 13 дек 2014, 16:09
   
  0
   
  0

  Коректорче,ама ти оживя ли бе мойто момче?И ти като нашите събратя с османско самосъзнание преживя възродителен процес-откраднаха ти името май,хленчеше,скимтеше пред администраторите,изпадна в немилост,за малко едва не те баннаха и кво-пак си тук вече регистриран?
  Злите езици обаче говорят,че на два пъти те търсили от някакви специализирани заведения,така че пази се!
  Твой украинец

 17. #17
  ... 13 дек 2014, 16:09
   
  0
   
  0

  до #15 Пуснато от Encho Dobrev,

  #14 Пуснато от KOR...(регистриран) е типичния българин-Бай Ганьо, който ще те обиди, злепостави и изложи,поради простата причина, че той разбира от всичко,той е не търпи друго мнение и не може да се аргументира.Това се казва комплекс за малоценност!

 18. #18
  KOREKTOR 13 дек 2014, 16:17
   
  0
   
  0

  Do #16 Пуснато от ukrainka

  ukrainkata,

  Докога ма, докога ще скърцате със КИРЛИВИТЕ си ПРОГНИЛИ ВМИРИСАНИ ЗЪБИ на независимите държави?

 19. #19
  KOREKTOR 13 дек 2014, 16:18
   
  0
   
  0

  Do #16 Пуснато от ukrainka

  ukrainkata,  "Като и скръцнат със зъби от Европа и Щатите,Индия набързо ще изгони чукащата на вратата и руска мечка."

  *************

  Това ли ти са ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИОННИ ЦЕННОСТИ ЕВРОГЕЙСКИ ****************?

  Това ли ти са ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИОННИ ******************?

  Докога тези твои ГОСПОДАРИ ЕВРОПЕДЕРАСИ и КРАВАРСКИ ПЕДЕРАСИ ще СКЪРЦАТ СЪС ЗЪБИ на останалия свят ма ****************?

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 20. #20
  KOREKTOR 13 дек 2014, 16:21
   
  0
   
  0

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 21. #21
  KOREKTOR 13 дек 2014, 16:39
   
  0
   
  0

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 22. #22
  geovel 13 дек 2014, 16:46
   
  0
   
  0

  Срамно е за всеки сайт и форум толерирането на един потребител с Ник- "коректор" и неговите обидни квалификации към друг/други потребители.
  Жалко за иначе интересния сайт.

 23. #23
  Encho Dobrev 13 дек 2014, 17:03
   
  0
   
  0

  Коректор, ония били кравари, другите не знам какви, ама едва ли има по- краварски и овчарски изрази от твоите. Преди да обидиш някой застани пред огледало и се замисли (доколкото можеш). Мутант такъв!

 24. #24
  РУСНАК 13 дек 2014, 17:04
   
  0
   
  0

  Руският директор на проектната компания „Южен поток България“ АД Игор Елкин получава над 15 500 евро, или 31 000 лева, заплата на месец, разкрива "Офнюз". Според медията освен нея той получава бонуси, безплатно жилище, на което са покрити всички разходи, безплатни застраховки и безплатни самолетни билети за него и семейството му. Според европейските правила при полети до 3 часа билетите на свързаните с държавата чиновници са за икономична класа, но Елкин ползва бизнес класа при всичките си пътувания, дори за 40-минутен полет до Варна.Елкин и семейството му имат и безплатно медицинско обслужване от Правителствена болница по цени извън Здравната каса. По неизвестни причини обаче Елкин не харесвал Правителствена болница и ползвал други частен лекар и зъболекар и носел фактурите за осребряване. Разкрват се и други впечатляващи възнаграждения в компанията.

 25. #25
  ... 13 дек 2014, 17:08
   
  0
   
  0

  до #22 Пуснато от geovel

  Той не е болен, за неговото държане няма лекарства, но все пак има начини и способи измислени от неговите кумири"братушките" и се нарича "ГОЛАК"! Предлагам да му платиме билета и да го пращаме! Там ще се кефи или ще му се кефат на него!

 26. #26
  KOREKTOR 13 дек 2014, 17:13
   
  0
   
  0

  #22 Пуснато от geovel

  geovel,

  Слушай какво ще ти кажа ОТВОРКО ДЪРВЕН,

  Тези мекерета за които си се разревал тука и си провесил лигави сополи, не са никакви "друг/други потребители", а са всеизвестни тука ТРОЛЧЕТА ДОЛНИ и ЖЛАКИ. Ясно ли ти е.

  Изсерат тука някакъв ДЕБИЛИЗЪМ, и когато ги оборваш с контра въпрос или агргумент, те не само, че не си защитават ГЛУПОСТИТЕ и ТЪПОТИИТЕ, ами продължават да ти цвъкат все повече и ПО-ТЪПИ ДЕБИЛИИ.

  На ukrainkata **************** не и е за първи или пети път.

  И на нея, ukrainkata и на другите ТРОЛОВЕ ГАДНИ ******************** да не ги именован, че отиде вечерта това си е системна практика и който може нека ме опровергае ако може.

  Затова като не разбират от нормал;но си получават ненормалното.

  Хайде сега изчезни поне за момента да не влезеш и ти в това число, защото и ти си ми едно ТРОЛЧЕ *********.

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 27. #27
  KOREKTOR 13 дек 2014, 17:14
   
  0
   
  0

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 28. #28
  ... 13 дек 2014, 17:19
   
  0
   
  0

  до #24 Пуснато от РУСНАК

  ""Руският директор на проектната компания „Южен поток България“ АД Игор Елкин получава над 15 500 евро, или 31 000 лева, заплата на месец,""


  Да, как няма да получава такава заплата, като ускапи проекта с над 1,5 милиарда евро (от 1,2 милиарда първоначално до 3,7 милиарда) намирайки продажни и корумпирани български политици , да разписват проекта! Който беше държан в тайна, каква ще е изгодата за България! Даже, малко са му давали!

 29. #29
  Д.П. 13 дек 2014, 17:21
   
  0
   
  0

  Поддържам №22. Напълно.

  И още храна за размисъл:
  http://glasove.com/na-nov-glas/45391-bratq-predateli--trqbva-li-da-im-prostim

 30. #30
  KOREKTOR 13 дек 2014, 17:31
   
  0
   
  0

  До #29 Пуснато от Д.П.

  А постоянното ТРОЛЕНЕ в сайта поддържаш ли го напълно господине Д.П.?

 31. #31
  KOREKTOR 13 дек 2014, 17:35
   
  0
   
  0

  До ukrainkata

  Хайде ма ukrainkata какво стана ще продължаваме ли със СКЪРЦАНЕТО със зъбките.

  Скри се пак нали ***.

  Стана май като с писмото на Левски измислено от теб за което чакам отговор вече почти половин година.

  Коментарът е цензуриран, заради обиди/нецензурни изрази. Admin

 32. #32
  Таратанци 13 дек 2014, 17:45
   
  0
   
  0

  Не си заслужава да си губи времето и отговаря на комуноиден (на всичко отгоре освирепял и озлобен до смърт)дебил като теб.

 33. #33
  geovel 13 дек 2014, 18:32
   
  0
   
  0

  Учудващо е търпението на админа/ите на сайта. Във всеки сайт потребител обиждаш друг потребител би бил предупреден и при продължаване с обидите би бил сложен във фризера за определено време или за постоянно.

 34. #34
  асдфг 13 дек 2014, 18:34
   
  0
   
  0

  Иван Сотиров, специално за Faktor.bg

  Настанаха тежки дни за нашите русофили - всичко объркаха и ядосаха Путин. Някъде се разминаха. Ами как няма да се разминат? Той е кагебист по немско направление - с немците нещата са ясни и с руснаците също, но тук, на Балканите, е по-сложно. Сърдечни са нашите русофил, досущ като руснаци са, но не съвсем. Няма я тази екзистенциалност, няма го това чистосърдечно желание да се завладее целия свят или поне тази част, която може да се достигне с танк. Нашите русофили сърдечно обичат да говорят за едни такива големи неща, като голям шлем например, но са готови и на един член в правителството. Кротки хора са, не могат да се бият и да се зъбят, а руският посланик иска да се зъбят на ЕС. Е, не могат. Най-много да предложат нещо което знаят, че няма да стане, ей така да отбият номера. Виж

  да се дупят, това го могат

  и още как. Никой не го може като тях. И се въртят, страшно се въртят, чак свят им се завива и дори започват да губят ориентация и да говорят глупости. А и много обичат рублите, фактически те са русофили именно заради това, че рублата е основната парична единица на Русия, иначе пъпът им е хвърлен на Запад, с бой не можеш да ги накараш да живеят в Русия. Обичта им към рублите е толкова голяма, че за нищо на света не ги делят и не ги връщат. Това, че не могат да делят е хубаво, защото с каквото и да се захванат, се скарват, и го провалят. А са много и все се захващат с едни такива опасни антинародни дела, просто не е за приказване. И сега като секна този

  „Юруш рублопоток“

  и като включиха от Кремъл реверсивната помпа „Сдавай денги“ започна едно завихряне, едно въртене - страшно стана. Не че нашите хора не са майстори във въртенето. О, те сега ще се въртят, ще се извъртат, ще овъртат, ще се врътват един друг – товарищч Путин, аз бях за, аз толкова направих по въпроса, но те другите го провалиха, нали уж бяха ваши хора. Изобщо сложно положение. Ако нещата бяха на по-ниско ниво, можеше да се мине я с отрязан пръст я с ухо, все едно трудова злополука, ама тук нещата са дебели държавни – глави падат. Дали ще прояви великодушие Всерусийският Император?

 35. #35
  Д.П. 13 дек 2014, 19:41
   
  0
   
  0

  На луд кон му се пуска юздата ... Колко жалко, че жизнената (и творческата) енергия на хората се пропилява по безотговорен и просташки начин.

 36. #36
  Kremen 13 дек 2014, 19:41
   
  0
   
  0

  Вижте, не зависимо кой на каква страна е в конфликта, аз лично мисля че е скандално, хора от която и да е страна да го поддържат, независимо поради какви убеждения, политическа ориентация или "-филия". Една мащабна милитаризация на континента е Първоначално в услуга на безпрекусловен диктат и безчинства на външни сили вътре в собствената държава и след това извън нея. Малките държави в такъв конфликт губят тотално своята независимост и стават лесна плячка на тепсия със синя салфетка на господари от вън - тези с по-голяма военна и икономическа мощ.

  Вместо да се заемат позиции за и против Русия, САЩ или ЕС ( а ЕС както предполагам все пак не сте забравили НЕ Е България!!!) не е лошо да се охладят някои "- фобски" мозъци и да престанат да поддържат този или онзи , мислейки че така поддържат България. България трябва да заеме не само неутрална позиция в случая, тя трябва и да има Самостоятелна външна и икономическа Политика! А това за съжаление ни го отказват самите ни Власти, поддържайки явна страна в спора. Ту с ЕС , ту със САЩ , ту Срещу РФ - независимо дали това е компетентно или не( в повечето случай НЕ Е).

  И в този аспект мога да кажа че напълно разбирам гнева на Коректора, защото наистина на човек могат да му се изправят косите като разбере от форумните изказвания на анонимките и разни мними украинци пишещи на недодялан български че "да, трябва да се поддържа омраза" ( към РФ в случая). Фобиите са абсолютно пагубни за България и аз лично считам всеки един изразяващ фобия спрямо съседна и мощна страна като РФ като национално предателство. Брюксел , драги евробегейци, е доста далеч, а ние ставаме все повече съюзна република на Билдербергския нео-кон-сср (нео се-се-ре = 2x С ) , а не ссср (3x С ) , както някои се опитват да го оприличават, защото няма нищо социалистическо в него.

  Що се отнася до позициите ни спрямо Америка, извинявайте, но това е шантаво. Не може държава от друг континент и на 7 часови пояса разстояние да и се дава такъв карт-бланш да управлява политическите и икономически процеси в България, ( а бих казал и в ЕС).

  Пазете си правата спрямо "настъпателната" РФ ( която от 25 години само се е оттегляла , а не е настъпвала, апропо, т.е. този довод е върха на дебилизма и то на най-високо равнище в политическите ни кръгове ), но Не Позволявайте Американски, Френски, Английски и какви ли не отвъдокеански и отвъдморски "гости" да се разпореждат в Къщата ви , като че ли са господари, дошли под предлога "да ни защитават".

  Безумци, Опомнете се! Спрете с продажното блюдолизничество и ако не сте способни на макар и малко патриотизъм, оттеглете се!

 37. #37
  Kremen 13 дек 2014, 20:23
   
  0
   
  0

  Каква победа, бе, шарлатанин?(#46 Пуснато от ,,,(нерегистриран) на 13 дек 2014, 19:07 )

  ... Ти кой се опитваш да насъскваш тук в случая? Победа над кого и над какво? Що за шизовренично и неориентирано изказване? Не е лошо да се съсредоточиш да победиш собствения си психически проблем. Взимай си лекарствата редовно и стой далеч от компютъра, явно не ти действа добре.


  #39 Пуснато от ukrainec(нерегистриран) на 13 дек 2014, 18:44 "рядко баннват русофилчета като теб"
  ...Насъсква към фобия, като дерогативно определя твърденията на някой като подпомагане на според него мнимия "противник "

  #32 Пуснато от Таратанци(нерегистриран) на 13 дек 2014, 17:45 :"и отговаря на комуноиден"
  ...E Фашизоид който употребява дерогативни думи и фрази, нямащи за цел да определят каквото и да било.

  #44 Пуснато от KOHH(нерегистриран) на 13 дек 2014, 19:02:#38 ХАЙДЕ НА ХАЛОПЕРИДОЛА А МОЖЕ И МОРФИН .
  ...А, този буквлно тласка хората на форума да взимат морфин. тук трябва вече полицията да се намеси.

 38. #38
  geovel 13 дек 2014, 20:28
   
  0
   
  0

  Коментарите под темата могат да стреснат и отблъснат всички сериозни потребители в този сайт.
  Жалка история!

 39. #39
  geovel 13 дек 2014, 20:33
   
  0
   
  0

  И като сме започнали с шегите ето една статия от 24 часа.
  Котка изяде деликатеси за над 1000 евро, приеха я за член на комунистическата партия
  Котката, която преди няколко дни изяде деликатеси на стойност повече от хиляда евро в магазин на летището във Владивосток, беше приета за член на комунистическата партия в Санкт Петербург, предаде Газета.ru.


  Представителят на организацията Сергей Малинкович каза, че на животното е издаден партиен билет №6 за активна революционна борба, който се издава на най-уважаваните комунисти.


  Малинкович е уточнил, че №1 е бил за Ленин, а №2 за Сталин. В момента номера 3,4 и 5 са свободни, тъй като е възможно още някой да бъде приет за почетен член на партията. От котката няма да бъде събиран членски внос и тя ще има право да участва в митинги и демонстрации, като символ на революционната борба.
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4480732
  Има и видео:

 40. #40
  do #52 13 дек 2014, 21:43
   
  0
   
  0

  Статията не е подписана. Не е даден даже линк към първоизточника, само размазано видео. Ти в състояние ли си да вярваш на такова нещо или просто ти харесва, защото някой използва лошия си вкус в хумора срещу нещо което ти лично не харесваш или си настроен срещу?

  24 часа знаеш ли чия собственост е? ако си любопитен по въпроса ще ти дам един линк да видиш:

  wikipedia/english:
  Karl von Habsburg is one of the three co-founders of BG Privatinvest, a Vienna-based investment company. In December 2010 the company acquired the two most important Bulgarian daily newspapers, Dneven Trud and 24 Chasa.[11] After ongoing conflicts with Bulgarian partners, BG Privatinvest sold the newspapers in April 2011.[12] Since 2009, Karl von Habsburg is a shareholder in a media group in the Netherlands, consisting of radio stations, a magazine and a music television channel.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Habsburg#Business_цареер

  The newspaper is now a part of the German WAZ media group, which is said to have close connections to the German social democratic SPD party. Its current editor-in-chief is Venelina Gocheva.

  http://en.wikipedia.org/wiki/24_Chasa

  Карл наскоро беше замесен в скандал, както в България, така и в Холандия. жена му , от известно индустриално семейство Тисен Борнемиса ( функционирало като економически лост за военната машина на Хитлер) го напусна в последствие на скандала 2003ta. Той самият е виден масон и член на няколко групи, включително и на Билдерберг, но най-любопитното е че в началото на 80те създава:

  Организа?ция на?ций и наро?дов, не име?ющих представи?тельства, англ. Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) — международная неправительственная организация, цель которой состоит в защите интересов коренных народов, не имеющих собственных государств и/или живущих на оккупированных или спорных территориях.
  https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_наций_и_народов,_не_имеющих_представительства
  http://en.wikipedia.org/wiki/Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization

  "....In fact, Erkin Alptekin, ( a well known terrorist-panturkist) East Turkestan’s exiled leader serves as Sec­re­tary Gen­eral of UNPO, and thus, rep­re­sents the Dalai Lama and other eth­nic and tribal lead­ers of 52 mem­bers of the orga­ni­za­tion. The Direc­tor Gen­eral of UNPO, hardly a ter­ror­ist, is Karl von Hab­s­burg of the for­mer Austro-Hungarian royal fam­ily....."

  http://www.counterpunch.org/2002/08/29/bush-s-bizarro-world/
  http://spitfirelist.com/for-the-record/ftr-550-going-native/

  http://www.novinite.com/articles/113328/CME+Buys+Murdoch%27s+Bulgarian+TV+Station+in+USD+400+M+Deal
  CME Buys Murdoch's Bulgarian TV Station in USD 400 M Deal

 41. #41
  nedo#52 13 дек 2014, 21:50
   
  0
   
  0

  #40 Пуснато от do #52(нерегистриран) на 13 дек 2014, 21:43
  e do

  #39 Пуснато от geovel(нерегистриран) на 13 дек 2014, 20:33 ggeorgiev@naloviriba.com

 42. #42
  АИР 13 дек 2014, 21:59
   
  0
   
  0

  до коментар #39

  пълна лъжа разпространявана от простите ни купени медии. Котката не е изяла никви деликатеси за 1000 евро и тва с комунистическата партия е пълна измислица ...

 43. #43
  denko 13 дек 2014, 22:08
   
  0
   
  0

  Гьовел,

  а това е към вида дет си го дал:
  от канала на lifenews

 44. #44
  Хо-хо 13 дек 2014, 22:24
   
  0
   
  0

  До колкото знам има закон срещу разпространяването на клевети. В Страсбург има съд за това на международно равнище. Мисля вече Карл беше съден един път, сега пак ли ще се налага? 24 часа били продадени в последствие ( т.е. препродадени) , но това не означава че Карл не е все още зад кулисите. Това е добре отиграван момент при дворцовите"забавления - да направиш театър сам, да следиш актьорите зад кулисите и когато решиш че е настъпил момента да се покажеш на сцената като главно действащо лице.

 45. #45
  Владимир 13 дек 2014, 23:11
   
  0
   
  0

  Българите са бита карта. Дори нямат право да говорят вече за славянство, защото се продадоха на англосаксонците за жълти стотинки.
  Победена страна в съюз със страни победителки....
  Гледат на нас като на измършавяло куче, което наказват заради историята му и не му дават къшей хляб

 46. #46
  Ho-ho-ho 14 дек 2014, 06:35
   
  0
   
  0

  блажени са неведующите:

  Germany, Stuck with Massive Bill for Ukraine, Asks Russia for Help

  http://russia-insider.com/en/2014/12/13/1757

 47. #47
  geovel 14 дек 2014, 07:36
   
  0
   
  0

  А бе хора защо се впрягате с глупостите или излагациите в някой сайт, вестник или думи на потребител или политик. Всеки си има/няма ум в главата и с него би трябвало да се преценява. Всеки може да вярва в това което си иска. Важно е да няма лични нападки и обиди от вида-коректорски.

 48. #48
  Meto 14 дек 2014, 08:43
   
  0
   
  0

  Гьовел,
  мерси че ни светна,
  полезно се оказа да разберем какви гадости се плетат по адрес на хора, които мразиш без да познаваш, за неща които не разбираш.
  Да не би да си приготвил още мат'риал от тоя за да се"хващаме".
  Tи си тръгнал май на риболов по форумите , а? Тролче скапано.
  Ами сега, ако решиш да кажеш нещо по-нататък, кой ще ти верва на простотиите? Или викаш - все тая - един форум , голема работа. Мога да си пишха простотии и да изчезвам когато ми скимне , а ако някой ми се сърди , не трябва да ме обижда щото не е прилично. Тъпанар си и тъпанар ще си останеш. А за клевета наистина има съд и наказанието е много сериозно. Тъй кажи на твойте любимци, фашизоидите от 24 часа.

 49. #49
  ИД 14 дек 2014, 18:36
   
  0
   
  0

  #45 Пуснато от Владимир(нерегистриран) на 13 дек 2014, 23:11
  Българите са бита карта. Дори нямат право да говорят вече за славянство,
  така е българите не са славяни а арийци.пък не приляга на московитите да плачат за славяните защото те са туркофини с основен център племето мокша и първоначално са приели исляма-доказателствата са скрити в ермитажа.

 50. #50
  ukrainec 14 дек 2014, 19:54
   
  0
   
  0

  “Православието и славянството са две овчи кожи, с които отдавна се прикрива хитрият руски вълк” П.К.Яворов

 51. #51
  geovel 14 дек 2014, 20:18
   
  0
   
  0

  Доста болни мозъци имало в България. Мето от илиенци не харесал нещо написано в 24 часа и ми бил сърдит и от това следва че може да хвърля обидни думи в нета. Интересно как си приличат няколко потребители по стил на писане и изказ в нета. Едни и същи думи и грешки. А дано се коректират ама надали!

 52. #52
  Храбрият Шишко/Шишман 15 дек 2014, 04:23
   
  0
   
  0

  "ukrainec циганооглу е голям, закръглен, опулен и леко примигващ глупак " П.К.Яворов

 53. #53
  Meto 15 дек 2014, 04:32
   
  0
   
  0

  Гьовел, как разбра че съм от Илиенци?Сега ако ми кажеш и адреса, вече ще призная за фърст.

  Ставаш за разведка.Кой ти даде апаратура, че е доста скъпичка, няма как да си я купи човек сам, от продажба на печени семки и стари книги на Орлов Мост?

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка