Нови наредби казват как ще се ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната

Pan.bg 21 дек 2020 | 07:26 views (1000) commentaries(0)
img pan.bg
Източник: http://otbrana.com/

Спешна и неотложна помощ в дома на пациента, за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА, е записано в проекта, се оказва от екипи на спешните звена в МБАЛ, на военнослужещите (офицери, сержанти и войници) в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА; българските граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея; цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА; курсантите във висшите военни училища, за срока на обучение; гражданите, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора; военнослужещите от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна; пенсионираните военнослужещи; ветераните от войните; военноинвалидите и военнопострадалите; децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител; преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ; българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната. (Така е и по сега действащата наредба с малки изключения на категориите лица. )

С първата наредба се уреждат условията и редът за ползване на медицинска, дентална и психологична помощ в лечебните заведения към Министерството на отбраната (МО) – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) в структурата на Военномедицинската академия (ВМА). Втората определя реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия в Хисаря и Банкя. Проектите са публикувани за обществено обсъждане.

„Планова извънболнична медицинска помощ в диагностичноконсултативните блокове (ДКБ) на МБАЛ в струкурата на ВМА се оказва на следните категории лица:
1. военнослужещите (офицери, сержанти и войници) в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
2. българските граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на
Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея;
3. цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
4. курсантите във висшите военни училища, за срока на обучение;
5. гражданите, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
6. военнослужещите от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
7. пенсионираните военнослужещи;
8. ветераните от войните;
9. военноинвалидите и военнопострадалите;
10. децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;
11. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
12. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
13. членове на семействата на лицата по т.т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9.“, е записано в проекта.

Какво не се плаща от изброените категории лица?
От проекта става ясно, че на тези категориите лица се провежда следният обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА:
1. прегледи от специалист(и) в Консултативно-приемно отделение (КПО);
2. клинико-лабораторни, микробиологични, конвенционални рентгенови и функционални изследвания в ДКБ, назначени от специалист в КПО;
3. високоспециализирани образни и функционални изследвания, назначени от специалист в КПО и потвърдени от началника на клиниката (отделението) по профила на съответното заболяване;
4. един контролен преглед и изследвания по преценка на лекуващия лекар от КПО;
5. експертиза на временната неработоспособност.

Кои какво плащат?
В случай на необходимост от използване на контраст за провеждане на образни изследвания, стойността на контрастните лекарствени продукти се заплаща от . пенсионираните военнослужещи; ветераните от войните; военноинвалидите и военнопострадалите; българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната и членове на семейства, които имат права по наредбата. Заплащането на стойността на контрастните лекарствени продукти e по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.

Що се отнася до плановата извънболнична дентална помощ за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА, от нея са изключени пенсионираните военнослужещи; ветераните от войните; военноинвалидите и военнопострадалите; българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната и членове на семействата с права по тази наредба. Ако се наложи тези лица си плащат и психологическата помощ.
Спешна и неотложна помощ в дома на пациента,
за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА, се оказва от екипи на спешните звена в МБАЛ, на всички изброени по горе категории лица от 1 – 12. (Така е и по сега действащата наредба с малки изключения на категориите лица. )
Уточнен е и редът за преглед и прием, както и документите, които трябва да представя на регистратурите съответното лице.

Кои са пенсионирани военнослужещи?
Това е един от често поставените въпроси. В проекта е записано: „Пенсионирани военнослужещи са лицата по §1, т. 33 отДопълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“ А в спомнатия закон е уточнено: "Пенсионирани военнослужещи" са лица, освободени от военна служба (кадрова военна служба) и упражнили правото си на пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите, чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.)“.
(За повече информация ползвайте сайта на Министерството на отбраната. Ако имате предложения пишете в портала на Министерския съвет за обществени консултации.)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка