Otbrana.com: Загиналите воини преди повече от век чакат нов конкурс за възстановяване на мемориала им

Pan.bg 08 юли 2024 | 11:17 views (316) commentaries(0)
img Тези дни отново се убедихме, че изграждането и възстановяването на един паметник в София е много по-трудно от разрушаването му. Само идеята за възстановяване на Мемориала на Първи пехотен софийски и Шести пехотен търновски полк от Първа пехотна софийска дивизия е от преди повече от три десетилетия.

Спирдон Спирдонов

На 28 октомври 1934 г. в София цар Борис III открива войнишкия мемориал на Първи пехотен софийски и Шести пехотен търновски полк от Първа пехотна софийска дивизия по повод 50-ата годишнина от формирането им и като знак за признание към героизма на българските воини. Изписани са имената на около 3000 войници, подофицери и офицери, загинали в Сръбско-българската война (1885 г.), двете Балкански войни (1912 – 1913 г.) и Първата световна война (1914 – 1915 г.).

Мемориалът, обаче, е сполетян от съдбата да бъде разрушен. Как става това? Дясната мемориална стена на монумента е разрушена при бомбардировка над София на 10 януари 1944 г. Оцелелите плочи са демонтирани през втората половина на 60-те години на ХХ в. при строителството на модна къща „Лада", а при изграждането на Националния дворец на културата (НДК) през 1980 г. паметникът е напълно премахнат. Запазените плочи (около 180) са предадени за съхранение в Националния военноисторически музей.

И започва дългата одисея на възстановяването му. Още през 80-те години на миналия век въпросът е повдигнат от архитект Атанас Агура. Негов е и първият проект за връщане на мемориала на софиянци. Ето какво пише авторски колектив под ръководството на арх. Валентин Старчев през 2015 г. в писмо до Столична община: „Въпреки създалото се впечатление, идеята за възстановяване на мемориала на загиналите от Първи и Шести пехотен полк не датира от днес. Първият идеен проект е разработен още в края на 80-те години от арх. Атанас Агура. През 2000 г., по инициатива на Сдружението за възстановяване на войнишките паметници и Съюза на царските офицери, е разработен нов проект. Общината го одобрява и отпуска парцел в парка между хотел „Хилтън” и София Сити Център. Направена е дори първа копка, а мястото е отбелязано с гранитна плоча с надпис: "На това място ще бъде издигнат паметник на загиналите от Първи и Шести пехотен полк от Първа софийска желязна дивизия". Пари за паметника обаче така и не се намират. Идеята за възстановяването на мемориала заслужава уважение, както и паметта на загиналите във войните. Въпреки това, остава въпросът защо инициативата не срещна широка подкрепа, докато в нея не беше заложено разрушаването на паметника пред НДК.“ (Б.р. – става дума за паметника „1300 години България“)

Междувременно в средата на 2014 година, пише бившият главен архитект на столицата арх. Петър Диков, при мен дойдоха група бивши военни, достолепни възрастни хора, свързали съдбата си с българското войнство. „Сред тях бяха доц. доктор Иван Сечанов – председател на Съюза на ветераните от войните, младши лейтенант от запаса инж. Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и капитан от запаса Атанас Илиев – председател на Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училища. Те бяха организирали Инициативен комитет за възстановяване на паметника на Първи и Шести пехотен полк и дойдоха за помощ при реализиране на идеята им. Събрахме и им предоставихме цялата налична документация. Споделих с тях, че според мен не би следвало да има възстановяване във вида, в който са били стените, тъй като към градината ще се получат три глухи калкана.

И ако все пак се вземе решение за премахване на Паметника „1300 години България“, следва да се търси не просто повторение на старото решение за войнишкия паметник, а такова, съобразено с наличната обстановка и среда.

Инициативният комитет прие мнението ми и след като конкурсът се провали, внесе в Столичния общински съвет изработено по възлагане от тях предложение. Това предложение получи подкрепа от общинските съветници с обещание за стартиране на процедура.

След моето напускане, общината в спешен порядък разруши паметника. Бе обявен нов конкурс, вече със задача да се възстанови Мемориалът с плочите на загиналите от на Първи пехотен софийски и Шести пехотен търновски полк. Този конкурс също не даде добри резултати и бе анулиран.“

На 22 юни 2015 г. Общественият съвет по въпросите на отбраната се обърна писмено към столичния кмет Йорданка Фандъкова и общински съветници с молба да бъде ускорен процесът за възстановяване в подходящ вид на Мемориала на Първи и Шести пехотен полк на Първа Софийска дивизия. Общественият съвет, се посочва в писмото, приема възстановяването на Мемориала на загиналите войници и офицери от Първи и Шести пехотен полк на Първа Софийска дивизия като общонародно начинание, което се ползва с подкрепата на обществото, родолюбивото войнство и държавните институции. Ние виждаме, се отбелязва по-нататък, реализирането на тази инициатива, като една от поредиците национални прояви за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война. В същото време оставаме на позицията, се подчертава в писмото, да не се допуска използването на възстановяването на мемориала, като поредната причина за разделение на обществото ни. В този смисъл организациите потвърждават, че никога не са били и няма да бъдат за разрушаване на вече изградени паметници.

Столичният общински съвет вече имаше решение от 18 декември 2014 г. „За възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно - художествения синтез „1300-та години България” и тяхното реаранжиране.”

На 2 ноември 2017 г. е извършен монтаж на фигурата на лъва в оформения пиедестал, възстановен, както е било при откриването на войнишкия паметник. На 3 ноември 2017 г., Архангелова задушница, пред реставрираната скулптурна фигура на лъва е извършен военният ритуал в памет на загиналите герои от Първа пехотна софийска дивизия. През април 2023 г. беше представено техническото задание за изработването на проект за възстановяването на Мемориала. То е изготвено от екип на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. Беше представено по време на среща, организирана от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”

На 6 ноември т.г. Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ в изпълнение на решение № 374 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет обяви архитектурен конкурс за Изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г., разположен в ПИ с идентификатор 68134.1001.858 по КККР, УПИ I-за парк, НДК, КОО, подземни гаражи и обществена тоалетна, квартал 369 по плана на гр. София, местност „Зони Г от Главен градски център“, район „Триадица“, Столична община. Крайният срок за подаване на проекти в конкурса е 29.01.2024 г.

На 15 май т.г. бе обявено, че победител в откритият архитектурен конкурс за идеен проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е студио „ГЕБУПЛАН“ ЕООД с ръководител арх. Филипа Гугучкова. Второ и трето място в конкурса не са присъдени от журито, тъй като останалите участници не са получили минималния брой точки за класиране съгласно регламента на конкурса.

От участниците в конкурса се изискваше да представят идеен проект, който да предложи решение за постигане на естетическа, сигурна, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите офицери и войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия.

Предвижданията на идейния проект съгласно заданието следваше да включват: осигуряване на условия за отдаване на почит и възпоменание, включително за полагане на венци, чрез възстановяване на мемориала на загиналите войници, който да представлява недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на падналите в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г.; цялостно повишаване на естетическите и функционалните качества на обитаемата среда чрез пълноценно и безконфликтно свързване на предложеното решение с околното пространство и паралелното му развитие.

Проектите на участниците бяха разгледани и оценени от жури в състав: д-р Валентина Иванова – представител на Съюз на възпитаниците на военните на негово величество училища, школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство; Марта Георгиева – общински съветник в Столичен общински съвет; арх. Маргарита Трендафилова – гл. експерт в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата; Мариана Каракостова - гл. експерт в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата; инж. Райна Костова-Гиргинова – РК София-град, секция КСС, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; инж. Петър Вълчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите; Христо Христов – специалист по военна история, уредник в отдел „Нова и най-нова история XIX-XX в.”, Национален исторически музей; арх. Любомир Петров – ръководител на отдел „Недвижими културни ценности“, Регионален исторически музей - София; арх. София Лостова-Топалова – гл. експерт в отдел „Недвижими културни ценности“, Регионален исторически музей - София; арх. Вангел Михалев - началник отдел „УТКРКС“, район „Триадица“; Мария Механджиева - главен юрисконсулт в Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община. Представители на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Съюза на българските художници не са включени в състава на журито поради отказ от тяхна страна да участват в журирането на конкурса.

В позиция преди месец до главния архитект на Столицата арх. Здравко Здравков на Съюза на ветераните от войните на България по повод приключилия конкурс се посочва „Не само за наше съжаление, ще липсват имената на тези, които са загинали във Втората световна война. Историята помни, че Първи пехотен софийски полк се сражава геройски както по фронтовете във войните за национално обединение (1912–1918 г.), така и по време на Втората световна война при Страцин, Крива паланка и Куманово. Шести пехотен търновски полк участва във войните за национално обединение (1912–1918 г.), но и в заключителната фаза на Втората световна война, отличавайки се в боевете при Стражин и Куманово.“ Съюзът винаги е бил за възстановяване на Мемориала и е участвал в инициативните комитети, но е настоявал мъртвите герои на двата полка да не се делят. Остава с увереност, че ще се намери подходящо решение.

Решение за прекратяване на процедура по провеждане на открития конкурс за проект за „Възстановяване на мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г.“ на кмета на Столична община Васил Терзиев, публикувано на 02.07.2024г. в Регистъра на обществените поръчки.

Столичният кмет написа по този повод: „Ще проведем нов конкурс и в него ще включим уважавани урбанисти, архитекти, художници, скулптори, историци, социолози, професионални организации, сдружения на гражданите. Започваме работа с професионалните организации и стартираме още този месец със среща за обществено обсъждане на проведените през годините конкурси и слабостите и грешките, които е наложително да поправим. Благодаря за инициативата за такава среща на Съюза на архитектите в България.

Ще положим усилия възможно най-много творци да се включат с проекти в следващия конкурс. Ще търсим различните гледни точки и ще стъпим на данни и анализи на общественото мнение. Ще направим всичко необходимо целият процес да бъде отворен и публичен, защото ще говорим за история и наследство, за изкуство и многообразие, за това откъде идваме и къде искаме да стигнем като общество.

И преди всичко ще проведем честен, аполитичен разговор - защото и миналото, и бъдещето ни го изискват.“

В огласена позиция общинските съветници от ГЕРБ-СДС изразиха несъгласие с решението на кмета. И ще вземат всички нужни мерки. Стигна се до насрочване на 9 юли на заседание на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния съвет. Предстои да видим решението й.

Макар е в непълен разказ такава е историята на едно разушаване и евентуалното възстановяване на мемориал на загинали български воини. Разрушаването започва от бомбардировките през 1944 г. и стига до строителството на НДК през 1980 г. Възстановяването чака повече от три десетилетия. А, както става ясно, нов конкурс.

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка