НА КОЯ БЛАГОРОДНА ОСОБА Е НАИМЕНУВАН ПАРАХОДНИЯТ КАТЕР "АМАЛИЯ"?

Pan.bg 27 апр 2020 | 09:58 views (978) commentaries(0)
img Д-р Калоян Панчелиев, Преслав Панчелиев

Морска историческа хроника № 16

Параходният катер "Амалия" е забележителен наследник и приемник на устойчивите традиции на корабостроенето и кораборемонта по време на българското Възраждане в Русчук (дн. Русе) и в първите години на Княжество България.

В посочения период в Русе се строят дървени товарни шлепове, дунавски търговски ветроходни кораби от типовете берлак, дуба и кирлач, параходен катер, спасителни лодки, доставени са материали и приспособления за направата на железни шлепове и др.

Постройката на катера "Амалия" започва през 1890 г. в Русе, завършен е през следващата 1891 г. и е изпратен във Варна. [1]

В спомените си Димитър Атанасович Тодоров (възпитаник от първия випуск на Машинното училище, 1881-1887 г. и бивш главен майстор в арсенала на Дунавската флотилия) отбелязва: "Като казвам "Амалия", че ми идва на ум следното: Парния котел на "Амалия" го работих аз и един немец, без план". [2]

Тремол Иванов проследява постройката на катера от поръчката до спускането му на вода по следния начин:

"През май 1890 г. по вишестоящо нареждане в работилницата е дадена поръчка за постройката на нов дървен катер, предназначен за морето от типа на подарената от Русия "Бавария" (от 1887 г. - "Борис"). Под ръководството на Константин Божков са снети шаблони от ребрата на катера "Борис" и са направени работни чертежи. Доставен е подходящ дървен материал. Приспособяват парен котел за изваряване на ребрата преди огъването им по шаблоните. Подготвена е стапелна площадка, на която се залага дървеният кил...Корпусът на катера е спуснат с шейна във водите на река Русенски Лом. Монтажът на машината и на котела са извършени с кран".[3]

Значително по-подробни данни предоставя лейтенант-механик [Константин] Божков в публикация от края на XIX век. Според него главните конструктивни характеристики на "Амалия" са: дължина 15 метра, широчина 3,50 метра, дълбочина 1,60 метра, водоизместване около 40 тона.
[4]

Въпреки, че катерът не се споменава изрично с името си, потвърждение за присъствието му във варненското пристанище откриваме в края на м. август 1891 г. на страниците на в-к "Черно море", издаван в морската столица:

"В пристанището на града ни е дошла една катерка (параходче) от Русе. Забележителното е, че тя е чисто българско произведение - от арсенала на Флотилията".[5]

Това кратко сведение се намира в интертекстуална връзка
с последваща публикация в същия вестник. [6]

От съдържанието й вече става ясно, че въпросното параходче е наименувано "Амалия". Между впрочем за официалното му освещаване е определена датата 1 септември [1891 г.]:

"На 1-и текущи беше назначено да стане освящението на параходчето, за което споменахме в миналия си брой, че е направено в арсенала на Флотилията, в Русе".[6]

С Приказ № 418 от 23 октомври 1891 г. военния министър подполковник Савов предлага да се запише в инвентара на корабите във флотилията и морската част новопостроения катер "Амалия" на основание на неговия доклад под № 428 от 16 октомври с.г. [до княз Фердинанд I], който е получил съответното височайше одобрение. [7]

image
Приказ № 418 от 23 октомври 1891 г. (Възстановка на автора. Запазен е оригиналният правопис)

Изследователят Илия Тодоров приема, че "това е първият самоходен кораб, конструиран в България". [8]

Катерът "Амалия" е наименуван на херцогиня Макс-Еммануел Баварска, Августейша сестра на Н.Ц.В. Фердинанд I. [9]

image
Параходният катер "Амалия" (снимка Централен фотоархив на Министерството на отбраната)

На 30 август 1893 г. Фердинанд I пристига с влак от Русе във Варна късно вечерта, след 20:00 часа.

"От града [Варна] Господаря пристигна в двореца Евскиноград по море часа в 9 и 15 м. [21:15 часа] с катера Амалия", се отбелязва още на следващия ден в "Държавен вестник". [10]

Тук виждаме, че Фердинанд I използва "Амалия" в заключителния етап от своето пътуване (т.е. от Варна до Двореца), което започва от Русе.

За обратния случай, когато той използва "Амалия" в началния етап от своето пътуване (т.е. от Двореца до Варна) разбираме отново от страниците на "Държавен вестник" през септември 1895 г.:

"В сряда, на 20 того, часът в 2 после пладне, Негово Царско Височество Князът, придружен от ординареца ротмистър Стоянов и от частния Си секретар Фюрт, отплува от Двореца с катера "Амалия" до Английската скеля в г. Варна..."[11]

Тук избързахме с една година напред, за да демонстрираме използването на "Амалия" от Двореца до Варна през 1895 г.

Сега обаче ще се върнем година назад, за да осветлим участието на катера в едно знаменателно събитие - посрещането на парахода "Борисъ" на Българското търговско параходно дружество във Варна през 1894 г.

"Борисъ" пристига във Варна в 9:30 часа на 2 юли с.г. "Два от Държавните катери "Раковски" и "Амалия" почти цял ден сноваха непрестанно от парахода до брега и пренасяха любопитните варненци в националния параход и обратно", съобщава "Варненски общински вестник".[12]

С Указ № 40 от 12 ноември 1897 г. на княз Фердинанд I съществуващата флотилия и морска част се разделят на Дунавска флотилия с щаб в гр. Русе и Морска част с щаб в гр. Варна.[13]

В съответствие с новото положение катерът "Амалия" е зачислен в Морската част. За извършените промени откриваме ценна информация в Доклад до Негово Царско Височество Българския княз Фердинанд I:

"През 1897 година, морската част се отделя от дунавската флотилия, като в[ъв] Варна се изпратиха от дунавската флотилия 10 офицери и 82 долни чинове за новата морска част...Катерите "Амалия", "Раковски" [14], "Хаджи Димитръ" [15] и 5 лодки се зачислиха към морската част".[16]

Отново Димитър Атанасович Тодоров (възпитаник от първия випуск на Машинното училище, 1881-1887 г. и бивш главен майстор в арсенала на Дунавската флотилия) си спомня, че след създаването на Черноморския ни флот във Варна (т.е. след 1897 г.) е бил командирован многократно през годините по ремонт на котлите на различни кораби, включително и "Амалия". Сред останалите плавателни съдове изброени от него са кръстосвач "Надежда", влекач "Калиакра", катер "Чайка", миноносците...[17]

image
Модел на параходния катер "Амалия" в Националния политехнически музей в София. Снимка на автора[18]

Освен за представителни събития, пътувания и дейности, свързани с монарха и неговото семейство "Амалия" се използва и за целите на хидрографията. Това е една от областите, в които "лейтенант Недев проявява своето дарование като специалист в периода до Балканската война" [19], пояснява Владимир Павлов и съобщава:

"През 1905 - 1906 г. от борда на катерите "Амалия" и "Раковски" той ръководи успешно съставянето на карта-план на Варненския залив и околностите му. Недев завършва труда си през 1908 г. след завръщането си от Русия и през следващата година картата е издадена".[20]

В Доклад до Негово Царско Височество Българския княз Фердинанд I са изброени катерите от състава на Портовото капитанство при Морската част във Варна през "настоящата 1907 г." Един от тях е "Амалия", поставен на трето място в списъка (под буква "в"). Някои от останалите катери към Портовото капитанство по същото време са "Калиакра", "Чайка", "Лилия" и др. [21]

С настоящата публикация отваряме темата за корабостроенето и кораборемонта в Русе, както и поставяме въпроса за необходимостта от проучването на биографията на параходния катер "Амалия". Впрочем за него ще публикуваме още интересни данни в близко бъдеще.

Литература и бележки:

[1] Докладъ до Негово Царско Височество Българския князъ Фердинандъ I. София, 1907. с. 394.

[2] Неофициаленъ отделъ. Материали за историята на Морското училище и флота 1881 - 1931 г. // Юбилеенъ сборникъ за 50 годишната дейность на Морското училище 1881-1931 г. Варна, 1931. с. 45.

[3] Иванов, Тр. Страници от историята на българското корабостроене. Варна, 1998. с. 17.

[4] Катери. // Иллюстрация Светлина, 1898, № X-XI, с. 21.

[5] Местни. В пристанището на града ни...// Черно море, 29.08.1891, № 12-13, с. 5.

[6] Освящението на българското параходче. // Черно море, 5.09.1891, № 14, с. 3.

[7] Приказъ № 418. // Държавенъ вестникъ, 12.11.1891, № 248, с. 3.

[8] Тодоров. И. Българските военни кораби. The Ships of the Bulgarian Navy (1879 - 2002). ИК Еър груп 2000. София, 2003. с. 33.

[9] Подъ особно заглавие...// Балканска зора, 8.09.1891, № 437, с. 2-3. Имената и титлите на херцогинята в оригинал: Her Serene Highness Princess Amalie of Saxe-Coburg and Gotha (в периода 23 октомври 1848 г. – 20 септември 1875 г.), Her Royal Highness Duchess Amalie in Bavaria (20 септември 1875 г. – 6 май 1894 г.). На немски език: Marie Luise Franziska Amalie.

[10] Евскиноградъ, 30 августъ. // Държавенъ вестникъ, 31.08.1893, № 188, с. 1.

[11] Известия отъ Двореца на Н. Ц. В. Князьтъ. // Държавенъ вестникъ, 22.09.1895, № 207, с. 1.

[12] Хроника. // Варненский Общинский Вестникъ, 12.07.1894, № 22-23, с. 4.

[13] Указъ № 40. // Държавенъ вестникъ, 28.11.1897, № 264, с. 1.

[14] Правилното е "Раковский". Вж. Приказъ № 199. // Държавенъ вестникъ, 1887, № 57, с. 6 и Преврат, контрапреврат...Приказ № 199. Българските кораби със славни български имена https://www.pan.bg/view_article-74-522626-prevrat-kontraprevratprikaz-199-bylgarskite-korabi-sys-slavni-bylga.html

[15] Правилното е "Х. Димитръ". Вж. Приказъ № 199. // Държавенъ вестникъ, 1887, № 57, с. 6 и Преврат, контрапреврат...Приказ № 199. Българските кораби със славни български имена https://www.pan.bg/view_article-74-522626-prevrat-kontraprevratprikaz-199-bylgarskite-korabi-sys-slavni-bylga.html

[16] Докладъ до Негово Царско Височество Българския князъ Фердинандъ I. София, 1907. с. 395.

[17] Неофициаленъ отделъ. Материали за историята на Морското училище и флота 1881 - 1931 г. // Юбилеенъ сборникъ за 50 годишната дейность на Морското училище 1881-1931 г. Варна, 1931. с. 45.

[18] Авторите благодарят на ръководството на Националния политехнически музей за оказаното съдействие и предоставената възможност да фотографират модела на параходния катер "Амелия".

[19] Павлов, В. Български морски офицери. София, 1973. 146 с.

[20] Пак там, с. 58.

[21] Докладъ до Негово Царско Височество Българския князъ Фердинандъ I. София, 1907. с. 396-397.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още
eXTReMe Tracker