"ЦАРИГРАДСКИ ВЕСТНИК" - РОДОНАЧАЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ МОРСКИ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (част IV)

Pan.bg 14 окт 2020 | 23:43 views (415) commentaries(0)
img Морска историческа хроника № 30

Д-р Калоян Панчелиев, Преслав Панчелиев

В предходния брой № 29 на рубриката "Морска историческа хроника" повдигнахме въпросите за българския характер на "Цариградски вестник", както и за разпространението, тематичния обхват и редакционната му политика.

Спряхме се на разнообразието от жанрове на морските материали във вестника, определихме обхвата и ограниченията на проучването и въведохме съответната терминология за "корпус от морски морски текстове" и "общо морско съдържание".

В допълнение публикувахме кратки статистически данни за общото количество на издадените броеве на "Цариградски вестник" през 1862 г. и средното количество морски статии, поместени в отделен брой. По-долу представяме резултатите от проучването.


(Продължение от бр. 29)

Морските материали в "Цариградски вестник" през 1862 г. се публикуват най-често в някоя от следните три рубрики: "Политическо обозрение", "Разни новини" и "Отбор от разни неща". Епизодично в рубриките "Обявление" и "Книжовно известие".

Средно количество: 143 статии с морска тематика, публикувани в 46 броя през 1862 г. в "Цариградски вестник" или средно по 3,1 морски статии на брой.

image
Фиг. 1. Количество на морските статии, публикувани в отделен брой на "Цариградски вестник" през 1862 г. Разработка на авторите

Най-много статии с морска тематика – 8 (осем), са публикувани в брой 18 на "Цариградски вестник", изд. 28 април 1862 г.

По 6 (шест) морски статии са публикувани в 3 (три) броя на "Цариградски вестник", съответно № 6, 11 и 17/1862 г. или общо 18 морски статии.

По 5 (пет) морски статии са публикувани в 9 (девет) броя на "Цариградски вестник", съответно № 4, 8, 12, 13, 14, 31, 32, 38 и 39/1862 г. или общо 45 морски статии.

По 4 (четири) морски статии са публикувани в 6 (шест) броя на "Цариградски вестник", съответно № 3, 20, 25, 34, 42 и 52/1862 г. или общо 24 морски статии.

По 3 (три) морски статии са публикувани в 10 (десет) броя на "Цариградски вестник", съответно № 1, 6, 9, 26, 29, 33, 35, 41, 50, 51/1862 г. или общо 30 морски статии.

По 2 (две) морски статии са публикувани в 5 (пет) броя на "Цариградски вестник", съответно № 10, 15, 16, 43-44, 46/1862 г. или общо 10 морски статии.

По 1 (една) морска статия е публикувана в 8 (осем) броя на "Цариградски вестник", съответно №
5, 7, 24, 28, 30, 36, 37, 47/1862 г. или общо 8 морски статии.

Морски статии не са публикувани: в 3 (три) броя на "Цариградски вестник", съответно № 45, 48 и 49/1862 г., но това не променя цялостната картина, защото в 5 от издадените за годината броеве морските статии са повече от една, в 10 от издадените за годината броеве морските статии са повече от две, в 6 от издадените за годината броеве морските статии са повече от три, в 9 от издадените за годината броеве морските статии са повече от четири, в 3 от издадените за годината броеве морските статии са повече от пет, а в един от издадените броеве – цели 8 морски статии. Т.е. тенденцията е възходяща или средно по 3,1 морски статии на брой (вж. по-горе).

image
Фиг. 2. Извадка от матрица за преброяване на морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" през 1862 г. по отделните тематични направления. Разработка на авторите

Морска тематика: Подобно на жанровете и тематиката на морските статии/материали, публикувани в "Цариградски вестник" е изключително разнообразна.

В процеса на нашето проучване установихме, че 143-те статии, публикувани във вестника през 1862 г. засягат много широк кръг от теми.

За целта на научното изследване групираме сходните теми в отделни тематични направления, както следва:

"ВИП-личности и корабоплаване" (тематично направление № 1), "Военноморски флотове" (т.н. № 2), "Параходни съобщения" (т.н. № 3), "Море и политика" (т.н. № 4), "Морски катастрофи и корабокрушения" (т.н. № 5), "Навигация" (т.н. № 6), "Участие на флота в национално-освободителни и революционни движения" (т.н. № 7), "Корабостроене" (т.н. № 8), "Географски описания" (т.н. № 9), "Морски кадри и заплати" (т.н. № 10), "Морско спасяване и екипировка" (т.н. № 11), "Морска инфраструктура" (т.н. № 12), "Медицина"(т.н. № 13), "Морски бани, туризъм, култура" (т.н. № 14), "Търговско корабоплаване" (т.н. № 15), "Морски ресурси и изобретения" (т.н. № 16), "Пристанища" (т.н. № 17) и "Пиратство" (т.н. № 18).

РЕЗУЛТАТИ

В тематично направление № 1 ("ВИП-личности и корабоплаване") са публикувани 45 морски статии или 31,468531 % от общото морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 2 ("Военноморски флотове") са публикувани 19 морски статии или 13,2867 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 3 ("Параходни съобщения") са публикувани 14 морски статии или 9,7202 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 4 ("Море и политика") са публикувани 12 морски статии или 8,3916 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 5 ("Морски катастрофи и корабокрушения") са публикувани 7 морски статии или 4,8951 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 6 ("Навигация") са публикувани 6 морски статии или 4,1958 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 7 ("Участие на флота в национално-освободителни и революционни движения" - съкратено УФ НОРД) са публикувани 6 морски статии или 4,1958 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 8 ("Корабостроене") са публикувани 5 морски статии или 3,4965 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 9 ("Географски описания") са публикувани 5 морски статии или 3,4965 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 10 ("Морски кадри и заплати") са публикувани 4 морски статии или 2,7972 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 11 ("Морско спасяване и екипировка") са публикувани 4 морски статии или 2,7972 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 12 ("Морска инфраструктура") са публикувани 4 морски статии или 2,7972 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 13 ("Медицина") са публикувани 3 морски статии или 2,0979 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 14 ("Морски бани, туризъм, култура") са публикувани 3 морски статии или 2,0979 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 15 ("Търговско корабоплаване") са публикувани 2 морски статии или 1,3986 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 16 ("Морски ресурси и изобретения") са публикувани 2 морски статии или 1,3986 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 17 ("Пристанища") е публикувана 1 морска статия или 0,6993 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

В т.н. № 18 ("Пиратство") е публикувана 1 морска статия или 0,6993 % от изследваното общо морско съдържание на вестника за 1862 г.

image
Фиг. 3. Основни тематични направления, брой статии и техният дял от общото морско съдържание (ОМС) на "Цариградски вестник" през 1862 г. Разработка на авторите

ИЗВОДИ

Извод 1 по критерия "дълголетие и продължителност". Във възрожденския "Цариградски вестник" се публикуват редовно морски статии за целия период и през всяка една година от неговото съществуване (1848 – 1862 г.). За един продължителен период от 15 години това прави внушителните няколкостотин морски статии.

Извод 2 по критерия "непрекъснатост". Същите се публикуват във всяка една от годините на съществуване на вестника (1848 – 1862 г.), т.е. в този процес няма прекъсване. Макар и много рядко в отделни броеве не са публикувани морски статии, но това не променя цялостната картина, защото в броевете след подобна пауза е публикувана повече от една морска статия. По този начин изоставането се наваксва и възходящата тенденция се запазва.

Извод 3 по критерия "тенденция". В периода 1848 – 1856 г. отчитаме тенденция към увеличаване на броя на морските статии, публикувани в "Цариградски вестник".

Извод 4 по критерия "локация". "Цариградски вестник" се издава в столицата на тогавашната Османска империя Цариград, космополитен морски град с пристанище, разположен на Босфора. "Първите редовни [морски] линии го свързват с Одеса през 1833 г., следват Измир през 1834 г., Марсилия през 1837 г., предградията през 1851 г…Флотилията нараства от 7342 през 1837 г. на 39 901 [плавателни] съда през 1868 г.", отбелязва Пиер Воалри. [23]

Извод 5 по критерия "потенциална аудитория". "Цариградски вестник" се получава/има абонати/се разпространява и в други морски/речни градове освен столицата на Османската империя Цариград. Например в Балчик, Варна, Одеса, Браила, Свищов, Русе, Видин и други.

Извод 6 по критерия "професионален". Някои от абонатите на "Цариградски вестник" се занимават с морски дейности/морска търговия. Например част от българските търговци в Балкапан хан, където се намира и писалището или писалницата (редакцията) на вестника.

Извод 7 по критерия "обществен, социален и професионален". "Цариградски вестник" подкрепя/популяризира създаването на организации с морска насоченост и морска членска маса. Например славянски морски клуб в Цариград през 1862 г., в който освен български търговци членуват и представители на други славянски народи, включително далматински капитани и моряци.

image
Глава на "Цариградски вестник". Брой № 36 от 1 септември 1862 г. Възстановка на авторите

Извод 8 по критерия "жанрово разнообразие". Морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" се отличават с разнообразие на жанровете. Например анализи, географски описания, депеши, дописки, известия, кореспонденции, съобщения, новини, преглед на печата, статистика, хроники и други.

Извод 9 по критерия "тематично разнообразие". Морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" се отличават с разнообразие на тематиката/с различна тематична насоченост. Например военноморски флотове, параходни съобщения, море и политика, морски катастрофи и корабокрушения, навигация, участие на флота в национално-освободителни и революционни движения, корабостроене, морски кадри, морска екипировка и спасяване, медицина, морски бани, туризъм и култура, морски ресурси и изобретения, пиратство и други.

Извод 10 по критерия "стопански". В по-голямата си част морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" отразяват съвкупността от водещите отрасли на тогавашното морско стопанство. Например: корабоплаване, корабостроене, пристанища, инфраструктура и други.

Извод 11 по критерия "актуалност". Морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" създават усещане за добра информираност/осведоменост по актуални морски проблеми. Някои от статиите проследяват в детайли развитието на конкретни морски проблеми и събития и темата намира своето естествено продължение в няколко поредни броя/следващи броеве. Например: приключението на кораба "Сан Гiацинтъ" с капитан Уилям, от което произтича разпрата между Великобритания и САЩ през 1862 година.

Извод 12 по критерия "аналитичност/задълбоченост". Някои от морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" имат енциклопедичен характер. Например географското описание на Черна гора, поместено в брой 3, издаден на 13 януари 1862 година.

Извод 13 по критерия "практическа стойност". Някои от морските статии, публикувани в "Цариградски вестник" могат да бъдат от конкретна/практическа полза за аудиторията. Например известията за издаването на географски карти и атласи, които могат да бъдат полезни на български търговци при пътуванията им.

Извод 14 по критерия "обособеност". На страниците на "Цариградски вестник" се обособяват рубрики, в които се публикуват редовно морски новини. Например в рубриките "Политическо обозрение", "Разни новини" и "Отбор от разни неща".

Извод 15 по критерия "достоверност". При публикуването на преводни морски статии в "Цариградски вестник" са използвани авторитетни чужди източници. Например "Византис", "Журнал де Константинопол", "Левант Хералд", "Ди Прес", "Франкфуртски вестник", "Видовден", "Морнинг пост", "Одески вестник" и други.

Настоящата публикация представлява първа глава от втора част на книгата "Русия, Полша от море до море и българите", която предстои да бъде издадена от ИК "Еър груп 2000" ЕООД.

Литература и бележки:

[23] Воалри, П. Александър Екзарх. Една българска съдба. София, 2012. с. 199.
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Напиши коментар

Задължителни полета*

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола
whitewater.bg

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка