Част 8: 12 ГОДИНИ ПРЕДИ "ПРОВИДЕНИЕ"...

Pan.bg 18 фев 2022 | 17:21 views (1784) commentaries(0)
img Морска историческа хроника № 65

Д-р Калоян Панчелиев, Преслав Панчелиев

На 15 януари т.г. в брой № 62 на рубриката „Морска историческа хроника“ представихме и анализирахме въпросите и проблемите от финансов характер в дейността на търговското предприятие на Константин Фотинов и Петър Николаевич. Днес продължаваме напред с нашия преглед на въпросите и проблемите от оперативен, практически и документален характер, които ни приближават стъпка по стъпка до оценката на четирите работни хипотези, поставени в началото, както и до конкретния случай, в който един от търговските контрагенти на Фотинов, закупува дялове от параход, а Николаевич организира натоварването му…

ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ОТ ОПЕРАТИВЕН ХАРАКТЕР

Описание: Николаевич информира Фотинов за движенията на корабите/капитаните в Нова Фоча (по-долу „Оперативен въпрос № 1“), съобщава му за натоварените от него и отплавали кораби (по-долу „Оперативен въпрос № 2“), води кореспонденция, разговори, преговори и осъществява срещи с корабни капитани (по-долу „Оперативен въпрос № 3“) и товародатели (по-долу „Оперативен въпрос № 4“).

Оперативен въпрос 1: Движения на корабите

В писмо от 1 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че в пристанището на Нова Фоча се намират до 8 каика и кораби, на които се товари грозде от сортовете „черна стафида“ и „резекия“.

В писмо от 4 септември 1850 г. Николаевич съобщава, че вчера т.е. 3 септември с.г. в Нова Фоча са били натоварени 3 кораба (1 за Галац и 2 каика за Цариград). При това положение в Нова Фоча вече няма [налични/свободни] кораби за Галац, Фотинов следва да провери за такива в Смирна.

В писмо от 9 септември 1850 г. Николаевич съобщава, че в Нова Фоча има [свободни] каици.

В писмо от 21 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че в Нова Фоча няма други [свободни] кораби за Галац.

В писмо от 23 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че може да има [свободен] каик от Нова Фоча или от Измир.

Оперативен въпрос № 2: Николаевич съобщава на Фотинов за натоварените от него кораби

В писмо от 4 септември 1850 г. Николаевич съобщава, че вчера т.е. 3 септември с.г. в Нова Фоча са били натоварени 3 кораба (1 за Галац и 2 каика за Цариград).

В писмо от 4 септември 1850 г. до Фотинов, Николаевич потвърждава, че е натоварил стоката на кораба на капитан Камбури.

В писмо от 30 октомври 1850 г. Николаевич съобщава на Фотинов, че му изпраща товарителницата за кораба, който е отплавал натоварен вчера, т.е. 29 септември с. г.

Оперативен въпрос № 3: Николаевич води разговори с корабни капитани и договаря условията за превоз

На 11 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че може да натовари памука, поръчан от търговеца Васил Диамандиев (вж. по-долу) на кораба за Браила, вече е говорил с капитан Теодор, който ще приеме товара, уговорили са условията.

Оперативен въпрос № 4: Николаевич води кореспонденция/разговори с поръчители на товари и товародатели

На 11 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че е получил писмо от търговеца Васил Диамандиев, установен в Браила; Диамандиев иска от Николаевич да му закупи памук за 2000 гроша и да му го изпрати с „холандския“ кораб.

image
Паметник на Константин Фотинов в двора на профилираната гимназия в гр. Самоков, която носи неговото име. Снимка - К. Панчелиев

ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

Описание: От кореспонденцията разбираме, че Николаевич наема две магазии и един двор, предназначени за складиране и подреждане на стоката в Нова Фоча (по-долу „Оперативен въпрос № 1“), същият изисква редовно от Фотинов да му бъдат изпращани подходящи опаковки за пакетиране на всяка следваща стока/пратка, предназначена за натоварване – кутии, торби, чували (по-долу „Оперативен въпрос № 2“).

Оперативен въпрос № 1: за помещения за складиране на стоката

Хронология: В писмо до Фотинов от 1 септември 1850 г. Николаевич го информира, че се надява до утре т.е. 2 септември с.г. да намери магазия [в Нова Фоча].

В друго писмо от на 4 септември 1850 г. Николаевич съобщава на Фотинов, че е наел две магазии на добро място [в Нова Фоча].

В следващо писмо от 9 септември 1850 г. Николаевич препотвърждава на Фотинов, че е наел две магазии, но допълва и „един двор“ [в Нова Фоча]. Следователно наемането на помещения (две магазии) и площи (дворно място) за новото предприятие на Фотинов и Николаевич в Йени Фоча е извършено в началото на септември 1850 г.

Оперативен въпрос № 2: опаковки за стоката (в кореспонденцията в разглеждания период става дума за минимум пет различни пратки с опаковки)

Пратката с кутии/торби с [кораба на] капитан Хасан - Пратка 1

На 1 септември 1850 г. Николаевич изисква от Фотинов да му изпрати с [кораба на] капитан Хасан подходящи кутии за натоварване на грозде от сорт „резекия“, около 40 кантара.

В писмо от 4 септември 1850 г. [Николаевич] отбелязва, че се надява [Фотинов] да му изпрати всички кутии и торби с [кораба на] капитан Хасан.

В писмо от 7 септември 1850 г. [Николаевич] казва, че се надява [Фотинов] да му е изпратил всички кутии и останалите необходими неща (торби) с [кораба на] Хасан рейс.

В писмо от 9 септември 1850 г. [Николаевич] информира [Фотинов], че до момента Хасан капитан още не е пристигнал в Нова Фоча, забавил се е с 8 дни.

В писмо от 11 септември 1850 г. [Николаевич] информира [Фотинов], че капитан Хасан е пристигнал вчера (10 септември), [Николаевич] е получил от него груп с пари, кутиите и всичко друго…обаче [на Николаевич] му трябват и кутии с по-малък размер, Фотинов да му изпрати по-скоро от тях. От капитан Хасан [Николаевич] е получил още и варелите на Спасович, разтоварени преди това погрешка в Стара Фоча (вж. по-долу). Следователно капитан Хасан вероятно се е забавил с 8 дни, защото се е отбил с кораба си в Стара Фоча, за да прибере разтоварените там погрешка варели на търговеца Спасович и да ги докара до Нова Фоча при Николаевич.

Варелите на Спасович, изпратени с [кораба на]капитан Хасан - Пратка 2

На 1 септември 1850 г. Николаевич съобщава на Фотинов, че варелите на г-н Спасович още не са пристигнали в Нова Фоча.

В писмо от 4 септември 1850 г. [Николаевич] отново информира [Фотинов], че варелите от Цариград все още не са пристигнали в Нова Фоча. Вероятно това са варелите на търговеца Спасович, защото той е базиран в Цариград.

В писмо от 7 септември 1850 г. [Николаевич] информира [Фотинов], че 100-те бъчви на капитана на Спасович се намират в Стара Фоча, където [той] ще товари сол, [по грешка] и варелите са разтоварени там. Вчера [Николаевич] е написал писмо на хаджи Мустафа да приеме варелите [от тяхно име] в Стара Фоча и да му ги изпрати с някой друг кораб в Нова Фоча, за което ще трябва да се доплати.

От капитан Хасан [Николаевич] е получил още и варелите на Спасович, разтоварени преди това погрешка в Стара Фоча.

Варели за вино, изпратени с [кораба на] капитан Шерих - Пратка 3

На 11 септември 1850 г. [Николаевич] информира Фотинов да приеме 2 варела за вино от Цариград чрез капитан Шeрих от Фоча.

Кутии с по-малък размер, изпратени с [кораба на] капитан Шириф - Пратка 4

На 12 септември 1850 г. [Николаевич] информира Фотинов, че му трябват кутиите и се надява Фотинов да ги е изпратил. Вероятно това са заявените от Николаевич в писмото от предния ден (11 септември) кутии с по-малък размер.

На 13 септември 1850 г. [Николаевич] напомня на [Фотинов] да му изпрати по-скоро кутиите.

На 16 септември 1850 г. [Николаевич] констатира, че [Фотинов] още не му е изпратил кутиите, които му трябват, а стоката, която подготвя е подходяща за натоварване в кутии. На същата дата [Николаевич] посочва, че за да пакетира стоката за Цариград са му необходими кутии тип/с размер 4/3.

На 21 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че е получил кутиите, изпратени с [кораба на] капитан Шириф, но са пристигнали много разместени.
Също на 21 септември 1850 г. Николаевич инструктира Фотинов да не му изпраща всички кутии, да задържи 100-200 броя при него.

Чували и кутии, изпратени с [кораба на] капитан Ибрем - Пратка 5

Също на 21 септември 1850 г. [Николаевич] информира [Фотинов], че е получил от капитан Ибрем „гръцките“ чували и кутиите и е дал инструкции да се подготви стока.

В допълнение Николаевич иска от Фотинов да му изпрати още до 30 други гръцки чувала, както и чували размер 7/8 или 7-8 броя чували.

На 23 септември 1850 г. Николаевич потвърждава, че е получил от капитан Ибрем кутии и чували.

ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ОТ ДОКУМЕНТАЛЕН ХАРАКТЕР

Описание: От кореспонденцията разбираме, че Николаевич изпраща на Фотинов писма, товарителници и тескерета на натоварената стока.

Хронология: На 21 септември 1850 г. Николаевич информира Фотинов, че ще подготви товарителницата [за кораба] на капитан Андреа Кабури и ще му я изпрати довечера.

На 23 септември 1850 г. Николаевич изпраща на Фотинов приложено товарителницата и паспорта на стоката, която е натоварил [на кораба] на капитан Андреа Кабури.

На 4 октомври 1850 г. Николаевич изпраща на Фотинов товарителницата [за товара] на Спасович, натоварен на кораба на капитан Т. Мунжури.

На 30 октомври 1850 г. Николаевич изпраща на Фотинов товарителницата за кораба, който е отплавал натоварен от Нова Фоча вчера, 29 октомври с.г.

(Следва)
loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка