ЧАСТ 9: 12 ГОДИНИ ПРЕДИ "ПРОВИДЕНИЕ" ИЛИ ОТ КОРАБНАТА АГЕНЦИЯ НА НИКОЛАЕВИЧ И ФОТИНОВ КЪМ ПАРАХОДА НА ХАДЖИ ЙОВАНЧО СПАСОВИЧ

Pan.bg 15 мар 2022 | 21:13 views (2182) commentaries(0)
img Морска историческа хроника № 69

Д-р Калоян Панчелиев, Преслав Панчелиев

След извършения преглед на действията на П. Николаевич в Нова Фоча във връзка с натоварването на кораба на капитан Андрея Кабури (Ан. Камбури) през есента на 1850 г., днес отговаряме на четирите работни въпроса и извършваме оценка на хипотезите, поставени в началото на нашето изследване.
В допълнение отваряме темата за парахода на хаджи Йованчо Спасович от Калофер, който е един от търговските контрагенти на Константин Фотинов и към момента на описваните събития се занимава с търговия в Цариград


ВЪПРОС № 1

Какви са професионалните отношения между К. Фотинов и П. Николаевич?

Отговор № 1. Професионалните отношенията между К. Фотинов и П. Николаевич имат изцяло търговски характер. Николаевич е базиран в Нова Фоча, а Фотинов – в Смирна.

Вероятно Николаевич е по-млад или с недостатъчен опит в търговията, или разчита в голяма степен на на моралната, професионалната и финансова подкрепа на Фотинов, или пък разполага с по-малък дял от Фотинов в неназованото по име тяхно дружество, защото в цели 17 писма (приблизително 63 % от цялата изследвана кореспонденция) той се подписва уважително като „покорно ваш“.

ВЪПРОС № 2

Търговски представител, банкер, корабен агент, комисионер, кореспондент, спедитор или товародател е Николаевич? Или пък двамата с Фотинов са съдружници и имат общо търговско предприятие/фирма през 1850 г.?

Отговор № 2. Общо пет пъти в периода 11 октомври – 16 ноември 1850 г. (приблизително 18,5 % от изследваната кореспонденция) П. Николаевич се подписва съкратено като "ваш сод" (документи/писма № 156, № 164, № 165 и № 167) или "ваш содр" (документ/писмо № 162) или с варианти на същата фраза. В случая съкращението "сод" или "содр" произлиза от "содружник" или "съдружник" на съвременен български език.

Това означава, че П. Николаевич е съдружник на К. Фотинов и като минимум двамата имат поне обща търговска практика или търговско предприятие (компания, фирма) - хипотеза, която доказахме чрез лингвистичен анализ на десетте подбрани значения на думата "содружник"/"содружие", източниците и контекста, в който те се употребяват през Възраждането.

В допълнение – след прегледа на тези значения установихме, че статутът на Николаевич спрямо Фотинов НЕ е спътник в пътуване (значение 2), другар (значение 3), приятел (значение 3), побратим (значение 3), сътрудник (значение 4), помощник (значение 4), съмишленик в обща кауза (значение 5), съучастник в престъпление (значение 6), последовател (значение 7), член на браншова организация/еснаф (значение 9) или съюзник (значение 10).

За съжаление конкретното име на търговското предприятие/фирма на К. Фотинов и П. Николаевич не се споменава в писмата.

ВЪПРОС № 3.

Натоварването на кораба на Андрея Кабури (Ан. Камбури) в Нова Фоча на 23 септември 1850 г. еднократен акт ли е или е редовна търговска практика за К. Фотинов и П. Николаевич?

Отговор № 3: Натоварването на кораба на капитан Андрея Кабури (Ан. Камбури) в Нова Фоча на 23 септември 1850 г. не е еднократен акт, а само един пример от редовната морска търговска практика на К. Фотинов и П. Николаевич в разглеждания период.

В Нова Фоча П. Николаевич осигурява и закупува товари, организира складирането и пакетирането на стоката, както и натоварването на други кораби (каици, ветроходи, параходи).

ВЪПРОС № 4.

Оперира ли тяхната организация/фирма с кораби и товари и може ли да се твърди, че двамата се занимават активно с корабоплаване?

Отговор № 4. Неназованото по име в кореспонденцията търговско предприятие на К. Фотинов и П. Николаевич оперира с кораби и товари и в разглеждания период двамата се занимават активно с корабоплаване.

image
Паметник на Константин Фотинов в двора на профилираната гимназия в гр. Самоков, която носи неговото име. Снимка - К. Панчелиев

ОЦЕНКА НА ХИПОТЕЗИТЕ

В кореспонденцията между К. Фотинов и П. Николаевич откриваме въпроси и проблеми от финансов, оперативен, практически и документален характер относно финансовата, оперативната, практическата и документалната дейност на предприятието, в която те са реални участници.

В комбинация с резултатите от лингвистичния анализ можем да кажем, че те са съдружници в общо търговско предприятие, с което потвърждаваме Работни хипотези № 1, 2, 3 и 4.

ИЗВОДИ

Извод 1: През есента на 1850 г. дейността на тяхното предприятие е доста по-широка и мащабна от тази на параходното дружество "Провидение" дванадесет и повече години по-късно.

Извод 2: Освен с корабоплаване, търговското предприятие на К. Фотинов и П. Николаевич се занимава с набиране на поръчки за товари/стока за приятелски кръг от български и чуждестранни търговци, наема складови площи, финансира закупуването на товари, осигурява складирането и пакетирането им, организира натоварването им, преговаря с корабни капитани за размера на навлото, сключва договори, наема капитани и екипажи, проучва цените на стоките на пазара и др.

Извод 3: Т.е. търговското предприятие на Фотинов и Николаевич, базирано в Смирна и Нова Фоча е амбициозна, гъвкава, модерна и прогресивна за времето си организация. С основание можем да я наречем истинска морска или корабна агенция, разбира се с уговорката, че това е условно и от гледна точка на съвременната терминология.

От отговорите на работните въпроси, оценката на хипотезите и изводите преминаваме на "дескриптивна" вълна, за да се запознаем с инициативата за създаване на корабоплавателно предприятие на един от търговските контрагенти на К. Фотинов.

ПРЕДИСТОРИЯТА

на въпросната инициатива за създаването на корабоплавателно предприятие от търговеца хаджи Йованчо Спасович от Калофер откриваме в две негови писма до Константин Фотинов, съответно от 23 септември 1850 г. [1] и 7 октомври 1850 г. [2]

От първото писмо става ясно, че преди известно време Спасович е имал възможност да участва в подобен проект в съдружие с лицето Свечо (търговец в Цариград), но в крайна сметка е решил да работи сам ("Няколко пъти ми казаха от името на Свечо да стана негов съдружник...но си казах, че е по-добре да си работя сам") [3].

Търговецът Свечо разполага със собствен кораб ("Няколко пъти ми казаха от името на Свечо да стана негов съдружник...той имаше и кораб") [3].

От второто писмо разбираме какви са условията на предложеното съдружие. От Спасович се изисква само да внесе 15 000 гроша, за да получи дял от 30 000 гроша. От тук става ясно, че равностойността на 1 дял [в планираното предприятие или кораба] е 30 000 гроша [4].

Спасович следва да заплати авансово 50 % от стойността му или въпросните 15 000 гроша [4].

В допълнение, отново във второто писмо се посочва, че предложението към Спасович за придобиването на съответния дял в съдружието идва от страна на лицето Костас Иванчос [4].

Същият е помолил Йованчо Спасович да работят заедно ("Ще ме застигне грехът ми Костас Иванчос, тъй като човекът ме помоли да работя с него... Корабът му пристигна в Галац и трябваше само да внеса 15 000 гроша и да получа 30 000 гроша дял") [4].

Въпреки, че Йованчо Спасович и Костас Иванчос са работили заедно "толкова години" и [според хората] двамата са "много доволни един от друг" в този случай първият не откликва на молбата на втория [4].

Сравнителният прочит на двете писма ни помага да определим, че във второто писмо хаджи Йованчо всъщност навлиза в детайли и доразвива темата за предложеното съдружие, заложена в първото писмо, респективно да идентифицираме Свечо и Костас Иванчос като едно и също лице.

Вероятно Свечо е прякор на Костас Иванчос, зад който се крие лице от български или смесен гръцко-български произход с името Коста(с) Иванов.

Темата, заложена в първото писмо е съответно за предложението за съдружие, а във второто - за размера на дяловете в съдружието.

Самият Спасович уточнява, че не е пожелал [да се включи в инициативата, проекта или предприятието].

По-късно, във второто писмо Спасович констатира, че корабът на Костас Иванчос вече е пристигнал в Галац.

Оставало е само да се разтовари стоката в определен магазин и след това да се разпродаде ("Ще ме застигне грехът ми към Костас Иванчос...Корабът му пристигна в Галац и трябваше само да внеса 15 000 гроша и да получа 30 000 гроша дял. Само в магазина да се разтовари стоката, да се продаде") [4].

В първото от цитираните писма с дата 23 септември 1850 г. хаджи Йованчо съжалява, че е отхвърлил предложението на Свечо да станат съдружници и посочва главното му преимущество - неговият кораб има по-голям обем на товарните помещения ("той имаше и кораб с голямо дъно"), респективно може да превозва повече стоки [3].

Т.е. ако направим опит да възстановим ситуацията Спасович съжалява за следните две пропуснати възможности:

1. отхвърлил е молбата на Костас Иванчос/Свечо да работят заедно; от контекста на двете писма става ясно, че предложението на Костас към хаджи Йованчос е било да внесе авансово 15 000 гроша (50 %), за да получи дял от 30 000 гроша, респективно да станат съдружници в общо търговско предприятие, в което Спасович ще придобие дял от самото предприятие или от кораба;

2. отхвърлил е възможността да използва под някаква форма кораба на Костас Иванчос, който има съответните преимущества (по-голям обем на товарните помещения).

В крайна сметка хаджи Йованчо решава да работи сам, което в случая означава да направи обратното на предложението на Костас Иванчос/Свечо т.е. да наеме или закупи кораб със собствен капитал без участието на други съдружници.

Една изключително дръзка постъпка и едно смело търговско начинание, които отреждат на хаджи Йованчо Спасович от Калофер и Константин Фотинов от Самоков мястото на пионери на българското корабоплаване в Източното Средиземноморие, Черно море и р. Дунав в условията на османското владичество и традиционно силните позиции на австрийците, англичаните, гърците, италианците и французите в този район.

И всичко това - дванадесет години преди "Провидение".

Колкото до продължителна и успешна дейност на Константин Фотинов в областта на морската и речната търговия, корабоплаването, наемането на капитани и екипажи, застраховането, финансирането, спедицията и фрахтоването, тук ще припомним, че същата започва около 1825 г. и се простира върху период от почти три десетилетия през XIX век.

Всичко това започва тридесет и седем години преди "Провидение".


За удивителната морска биография и постиженията на Константин Фотинов от Самоков и неговите търговски контрагенти (хаджи Йованчо Спасович от Калофер и хаджи Рали Мавриди от Варна) в българското възрожденско корабоплаване ще разкажем в следващите броеве на рубриката "Морска историческа хроника".

(Следва)

Литература и бележки:

[1] Данова, Н. Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т.1: Гръцка кореспонденция. София, 2004. с. 652-653. Вж. документ № 319 – Писмо от хаджи Йованчо Спасович в Цариград до Константин Фотинов в Смирна от дата 23 септември 1850 г.

[2] Данова, Н. Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т.1: Гръцка кореспонденция. София, 2004. с. 655-657. Вж. документ № 321 – Писмо от хаджи Йованчо Спасович в Цариград до Константин Фотинов в Смирна от дата 7 октомври 1850 г.

[3] Данова, Н. Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т.1: Гръцка кореспонденция. София, 2004. с. 652-653. Вж. документ № 319 – Писмо от хаджи Йованчо Спасович в Цариград до Константин Фотинов в Смирна от дата 23 септември 1850 г.: "Няколко пъти ми казаха от името на Свечо да стана негов съдружник и сега съжалявам - той имаше и кораб с голямо дъно, но си казах, че е по-добре да си работя сам".

[4] Данова, Н. Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т.1: Гръцка кореспонденция. София, 2004. с. 655-657. Вж. документ № 321 – Писмо от хаджи Йованчо Спасович в Цариград до Константин Фотинов в Смирна от дата 7 октомври 1850 г.: "Ще ме застигне грехът ми към Костас Иванчос, тъй като човекът ме помоли да работя с него, както работихме толкова години, и казват, че бяхме много доволни един от друг. Корабът му пристигна в Галац и трябваше само да внеса 15 000 гроша и да получа 30 000 гроша дял. Само в магазина да се разтовари стоката, да се продаде, и аз не пожелах и сега виждаш какво тегля".

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка