История на Трета ЗРБ - част 2

Pan.bg 26 окт 2010 | 09:28 views (26328) commentaries(1)
img Командването на бригадата съсредоточава основните си усилия към всестранно осигуряване на бойните действия в условията на усъвършенствания боен ред на съединението, като основно внимание се отделя на поделенията, извършили предислокация и превъоръжаване.
През 1983 г. за командир на бригадата е назначен полковник Илия Димов Илиев (1983-1990 г.).
Началник-щаб на бригадата е – полковник Любчо Дончев Христосков (1984-1990 г.).
Заместник-командир: полковник Георги Димитров Каракачанов (1984-1986 г.), полковник Кирил Йорданов Петков (1986-1990 г.).
Главен инженер – полковник Иван Иванов Марков (1983-1994 г.).
ЗКПЧ, той и началник на ПО – полковник Марко Иванов Марков (1983-1990 г.)

От 1989 г. до 2002 г. заместник командир по тила на бригадата е полковник Йордан Иванов Хъртов.
През този период се отделя изключително внимание на сглобяване разчетите на бригадата и дивизионите за водене на бойните действия в сложна наземна и въздушна обстановка. Широко се прилага опитът, натрупан при използването на зенитно-ракетните войски в локалните военни конфликти.
Бойните стрелби на полигона се провеждат ежегодно. Предпочитание се дава на стрелбите, изискващи комплексно използване на силите и средствата на бригадата при воденето на бой и унищожаването на съвременни средства за въздушно нападение.
През 1987 и 1988 г. личният състав, определен да живее съгласно изискванията на заповед 021, е изведен от военните “городоци” Равнец и Русокастро.
image
Във връзка с честването на 25-годишнината от създаването на бригадата, 1988 г., са построени и са открити спортен комплекс и спортна зала. Значително е подобрено битовото състояние почти на всички поделения.
През 1990 г. за командир на бригадата е назначен полковник Кирил Йорданов Петков (1990-2000 г.).
Началник-щаб – полковник Петър Драгиев Воев (1990-2002 г.)
Заместник-командир – полковник Любчо Дончев Христосков (1990-2000 г.).
Главен инженер – полковник Танюш Стоянов Желязков (1994-1999 г.), подполковник Минчо Иванов Митев (от 1999 г.).
Заместник-командир по възпитателната работа – подполковник Димитър Костадинов Николов (1990-1992 г.).
През този период продължава усъвършенстването на системата за управление на бойните действия на бригадата. Въведен е в строя нов команден пункт на съединението. Командването на бригадата влага много усилия за поддържане на техниката и въоръжението в постоянна техническа изправност и готовност за бойно използване в обстановка на все по-нарастващ дефицит от запасни инструменти и принадлежности.
По време на Косовската криза бригадата организира зенитно-ракетно прикритие на АОЕЦ “Козлодуй” с поделенията, командвани от подполковник Спиридон Нейчев Червенков и подполковник Тодор Василев Пощов. За изпълнение на поставената задача поделенията извършват марш на собствен ход на повече от 500 километра и от 30.04.1999 г. до 20.06.1999 г. носят бойно дежурство от полеви позиции в новия район. Задачата по носене на бойно дежурство в тези условия се оказва изключително трудна, поради което в тази дейност на смени е включен целият състав на Поделението, което е осигурявало бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги при високо качество и за оценка отличен.

Поделение 70070 (22840)

Поделението е създадено през 1961 г. и е включено в състава на зенитно-ракетния полк във Варна.
От 1963 г. е в състава на Трета зенитно-ракетна бригада.
През 1995 г. за първи път в историята на полигон Шабла поразява ракета-мишена М11-Д.
През 1999 г. извършва марш и заема позиция по охрана и отбрана на въздушното пространство в района на АЕЦ “Козлодуй”.
Проведени са 8 бойни стрелби на полигон Ашулук (СССР), две стрелби по въздушни и две стрелби по морски мишени на полигон Шабла.
Командири:
Майор Стоил Георгиев Ванев – 1961-1962 г.
Подполковник Петко Неделчев Нейчев – 1962-1964 г.
Майор Петьо Митев Колев – 1964-1968 г.
Подполковник Христо Велков Михайлов – 1968-1974 г.
Подполковник Стоян Димитров Петрушев – 1974-1980 г.
Подполковник Георги Тодоров Радев – 1980-1986 г.
Майор Станко Вълчев Манолов – 1986-1996 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1996-2000 г.
Подполковник Иван Асенов Иванов от 2000 г.

Началник-щаб:
Майор Пеньо Георгиев Стоянов – 1961-1962 г.
Капитан Петьо Митев Колев – 1962-1964 г.
Подполковник Иван Манов Иванов – 1964-1968 г.
Подполковник Атанас Георгиев Атанасов – 1968-1977 г.
Капитан Георги Тодоров Радев – 1980-1986 г.
Подполковник Константин Братоев Константинов – 1981-1985 г.
Капитан Станко Вълчев Манолов –1985-1996 г.
Капитан Йордан Йорданов Пометков – 1986-1992 г.
Подполковник Венцислав Стоянов Иванов – 1992-1999 г.
Майор Тихомир Георгиев Трифонов – 1999-2000 г.
Майор Недялко Костадинов Димов от 2000 г.
Настоящият пощенски номер на поделението е 22840.

Поделение 70090 (22500)

Поделението е създадено през 1962 г. и е включено в състава на зенитно-ракетния полк във Варна.
От 1963 г. е в състава на Трета зенитно-ракетна бригада.
От 1991 до 1995 г. взема активно участие в разработването на изпитанието на морска мишена МК-1 и МК-2 и на скоростна въздушна мишена по проект М11Д
Командири:
Полковник Драган Стоянов Митов – 1962-1977 г.
Подполковник Иван Ковачев – 1977-1979 г.
Полковник Николай Танков Казаков – 1979-1982 г.
Полковник Любчо Дончев Христосков – 1982-1984 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1984-1996 г.
Подполковник Георги Петров Костов – 1996-1999 г.
Началник-щаб:
Майор Димитър Иванов Димитров – 1962-1972 г.
Подполковник Иван Ковачев – 1972-1977 г.
Подполковник Захари Илиев – 1977-1979 г.
Майор Любчо Дончев Христосков – 1979-1982 г.
Подполковник Георги Петров костов – 1982-1997 г.
Майор Косьо Кърчев Кърчев – 1998-1999 г.
През 1999 г. поделението е заличено от списъка на поделенията в Българската армия.

Поделение 70110 (28090)

Поделението е формирано през 1963 г.
От 01.01.1987 г. поделението е с военно-пощенски номер 28090. През 1998 г. то е снето от бойна готовност, предислоцирано в нов район и включено в състава на група поделения.
Провело е повече от 10 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 5 стрелби по въздушни и морски мишени на полигон Шабла.
Командири:
Подполковник Петър Кирилов Петров – 1963-1970 г.
Подполковник Христо Александров Христов – 1970-1972 г.
Полковник Петко Костадинов попов – 1972-1982 г.
Полковник Кирил Йорданов Петков - 1982-1986 г.
Полковник Петър Драгиев Воев – 1986-1990 г.
Полковник Танюш Стоянов Желязков –п 1990-1994 г.
Подполковник Минчо Иванов Митев – 1994-1999 г.
Подполковник Жельо Тонев Тонев – 1999-2002 г.
Началник-щаб:
Подполковник Владимир Георгиев Пергелов – 1963-1968 г.
Подполковник Генчо Петков Генчев – 1968-1970 г.
Подполковник Евтим Вълчев Евтимов – 1970-1976 г.
Майор Георги Димитров Каракачанов – 1976-1977 г.
Подполковник Евтим Вълчев Евтимов – 1977-1981 г.
Полковник Кирил Йорданов Петков – 1981-1982 г.
Майор Петър Драгиев Воев – 1982-1986 г.
Капитан Венцислав Димитров Костов – 1994-1999 г.

Поделение 70580 (32500, 54690)

Поделението е формирано през 1963 г.
През 1976 г. е предислоцирано в района на град Бургас.
Провело е повече от 10 бойни стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 5 стрелби по морска и въздушна мишена на полигон Шабла.
Командири:
Полковник Николай Методиев Ценов – 1963-1970 г.
Полковник Христо Атанасов Янков – 1970-1973 г.Подполковник Коста Панайотов Георгиев - 1973-1974 г.
Полковник Дончо Йорданов Бошнаков – 1974-1980 г.
Полковник Игнат Николов Игнатов – 1980-1992 г.
Полковник Любчо Дончев Христосков – 2000-2001 г.
Подполковник Иван Атанасов Башов . от 2001 г.
Началник-щаб:
Майор Иван Цветанов Божков – 1963-1967 г.
Подполковник Ценко Русинов Ценков – 1967-1968 г.
Подполковник Пенчо Димитров Христосков – 1972-1974 г.
Майор Симеон Михайлов – 1974-1976 г.
Подполковник Трифон Петков Трифонов – 1976-1978 г.
Подполковник Миньо Вълков Иванов – 1978-1980 г.
Майор Лъчезар Господинов – 1980-1986 г.
Майор Димитър Георгиев Димитров- 1986-1992 г.
Майор Иван Атанасов Башов – 1992-1999 г.
Майор Данаил Георгиев Дразов – от 2001 г.

Поделение 70560 (22730)

Поделението е формирано през 1963 г.
През 1979 г. се предислоцира в района на град Бургас и се превъоръжава.
Провело е повече от 10 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 3 стрелби на полигон Шабла по въздушни мишени.
Командири:
Подполковник Иван Маринов Мердански –п1964-1968 г.
Подполковник Петко Стоянов Цалев – 1968-1973 г.
Полковник Мильо Тошев Карасавов – 1973-1977 г.
Майор Цано Йорданов Цанов – 1977-1978 г.
Майор Илия Димов Илиев – 1978-1980 г.
Полковник Иван Илиев Георгиев – 1983-1990 г.
Подполковник Янко Иванов Янков – 1990-1997 г.
Подпоалковник Николай Тодоров Цвятков – 1995-2002 г.
Подполковник Владимир Дончев Бошнаков – от 2002 г.
Началник-щаб:
Майор Йордан Георгиев Йорданов – 1964-1968 г.
Подполковник Йорданов – 1968-1973 г.
Майор Иван Иванов Динев – 1973-1975 г.
Майор Симеон Михайлов Камджалов – 1975-1978 г.
Подполковник Спиридон Нейчев Червенков – 1978-1983 г.
Майор Велизар Савов Балканджиев – 1983-1996 г.
Майор Ленин Цонев Донев – 1996-1997 г.
Подполковник Николай Христов Стойнов – 1997-2002 г.
Майор Петко Христов Петков – от 2002 г.

Поделение 70570 (26720)

Поделението е формирано през 1963 г.
Пръв командир е подполковник Димитър Николов Нейчев.
Поделението е провело 11 стрелби на полигон Ашулук (СССР) и 2 стрелби по въздушни мишени на полигон Шабла.
Командири:
Подполковник Таньо Минев Вълев – 1963-1971 г.
Полковник Радослав Николов Згурев – 1971-1979 г.
Майор Георги Димитров Каракачанов –1979-1982 г.
Майор Янчо Георгиев Маринов – 1982-1987 г.
Майор Румен Илиев Георгиев – 1987-1991 г.
Подполковник Иван Финев Иванов – от 1991 г.
Началник-щаб:
Подполковник Марин Димитров Стефанов – 1964-1966 г.
Подполковник Радослав Николов Згурев – 1966-1968 г.
Подполковник Вальо Динев Вичев – 1968-1972 г.
Подполковник Стефан Иванов Бърдаров – 1972-1978 г.
Капитан Янчо Георгиев Маринов –п1978-1980 г.
Капитан Жельо Жеков Тонев – 1980-1988 г.
Подполковник Радко Петров Желязков –1980-1999 г.
Майор Петър Василев Василев – 2000-2002 г.
Майор Стоян Димитров Билчев – 2002-2003 г.
Майор Тодор Михайлов Тодоров – от 2003 г.
От средата на 80-те години поделението има военнопощенски номер 26720.

Поделение 70190 (22600)

Поделението е формирано през 1963 г.
Първоначално е дислоцирано в района на поделение 70110, а през 1965 г. се предислоцира на днешната си местостоянка.
Поделението е осигурявало бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги при високо качество и за оценка отличен.
Командири:
Подполковник Александър Михайлов Давидков – 1963-1968 г.
Подполковник Миндо Желязков Миндов – 1968-1971 г.
Подполковник Пейо Костов Пеев – 1971-1979 г.
Подполковник Тотьо Петров Димов – 1979-1983 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1983-1986 г.
Подполковник Рачо Стоянов Ралев –1986-2002 г.
Подполковник Мариан Митков Митев – от 2002 г.
Началник-щаб:
Майор Иван Колев Господинов
Майор Делчо Тилев Делев
Майор Кольо Пейчев Колев
Майор Рачо Стоянов Ралев
Майор Павлин Петров Колев
Майор Янчо Димитров Димитров.
От средата на 80-те години поделението има военнопощенски номер 22600.

Поделение 70220 (32550)

Поделението е формирано през 1963 г.
Осигурявало е бойните стрелби на полигона в Ашулук (СССР) и на полигон Шабла винаги и при високо качество и за оценка отличен.
Командири:
Подполковник Вълко Тодоров Вълков – 1961-1963 г.
Подполковник Николай Димитров Константинов – 1963-1968 г.
Подполковник Иван Рафаилов Ченешков – 1968-1973 г.
Подполковник Божидар Янакиев Джапанов – 1973-1977 г.
Полковник Яни Петров Черелов – 1977-1994 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1994-2000 г.
Майор Галин Андреев Андреев – 2001-2002 г.
Подполковник Ленин Цонев Донев – 2001-2002 г.
Началник-щаб:
Полковник Христо Велков Михайлов – 1968-1974 г.
Подполковник Янаки Янакиев – 1974-1981 г.
Подполковник Иван Петров Панчев – 1981-1988 г.
Подполковник Валери Цанков Минев – 1988-1994 г.
Майор Галин Андреев Андреев –п1994-2002 г.
От 2002 г. поделението е заличено от списъка на поделенията в Българската армия.

Поделение 90460 (24630)

Поделението е формирано през 1969 г. с намален щат.
От есента на 1971 г. е с пълен състав по щат.
През 1972 г. се предислоцира в района на Варна.
Командири:
Полковник Радослав Николов Згурев – 1969-1971 г.
Полковник Димитър Патриков – 1971-1972 г.
Полковник Марин Ангелов Маринов – 1972-1978 г.
Полковник Атанас Георгиев Атанасов – 1978-1982 г.
Полковник Владимир Павлов Маринов – 1982-1994 г.
Подполковник Йордан Йорданов Пометков – 1994-1997 г.
Началник-щаб:
Майор Стефан Горанов – 1969-1979 г.
Майор Владимир Павлов Маринов – 1979-1982 г.
Майор Румен Димитров Памукчиев – 1982-1994 г.
Майор Йордан Йорданов Пометков – 1992-1994 г.
Капитан Иван Асенов Иванов . 1994-1997 г.

Поделение 28010 (52860)


Поделението е формирано през 1975 г.
През 1998 г. заедно с поделение 24630 създават група дивизиони на мястото за дислокация на поделение 24630.
Провело е 3 стрелби на полигон Ашулук и 3 стрелби по въздушна мишена на полигон Шабла.
През 1999 г. извършва марш и заема позиция по охрана и отбрана на въздушното простгранство в района на АЕЦ “Козлодуй”.
Командири:
Полковник Венко Григоров Тумбин – 1975-1980 г.
Полковник Симеон Михайлов Камджалов – 1986-1992 г.
Подполковник Тодор Василев Пощов – 1992-1998 г.
Началник-щаб:
Майор Христо Петров Маринов – 1975-1977 г.
Майор Стоян Тодоров Джапонов – 1977-1980 г.
Майор Димитър Цонев Цонев – 1980-1986 г.
Майор Евгени Колев Генчев – 1986-1998 г.
През 2001 г. поделението е трансформирано в поделение 52860.
Командир на поделението е подполковник Тодор Василев Пощов, а началник-щаб майор Иван Илиев Недев.
От 2000 г. бригадата е с командване в състав:
Командир – полковник Танюш Стоянов Желязков.
Вачалник-ща – подполковник Николай Тодоров Цвятков.
Заместник-командир – подполковник Димитър Кръстев Димитров.
Главен инженер – подполковник Минчо Иванов Митев.
Заместник-командир по материално-техническото и медицинското осигуряване – подполковник Стоян Иванов Димчев.
След успешно проведени бойни стрелби на полигон Шабла на 01.01.2001 г. на бригадата тържествено е връчено новото бойно знаме.
Командването на бригадата с успех провежда реформата в Бригадата посредством изпълнението на всички мероприятия, заложени в План 2004”. Пред бригадата е новото предизвикателство.
Ние, сътворилите и написалите славната история на ТРЕТА ЗЕНИТНО-РАКЕТНА БРИГАДА, желаем успех на командването, за да я има!

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 1

 1. #1
  Бошнаков 08 яну 2017, 20:03
   
  2
   
  0

  Много грешки. Почти за всяко поделение трябва да се коригират данните

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка