„Пирински страж – 23“ Част 3 Вихрената контраатака на бронегрупата (ОГРОМНА ОГНЕВА БРОНЕТАНКОВА ГАЛЕРИЯ)

Pan.bg 03 юни 2023 | 18:41 views (8956) commentaries(0)
img
хаджи Димитър СТАВРЕВ
pan.bgОсвен нанасянето на въздушните удари от двойката Су-25К по подхождащите резерви на противника, за осигуряване изнасянето и развръщането на контраатакуващите формирования се осъществиха още 2 огневи налета - с използване на артилерийски средства за далечно огнево поразяване на старшият командир и изпълнение на огън от щатната минохвъргачна батарея. Непосредствено преди контраатакуващите формирования да преминат в настъпление огневия удар се осъществи от реактивни системи за залпов огън (РСЗО БМ-21 „Град“), които поразиха в дълбочина резервите на противника. Към това се добави съсредоточения огън на 120 mm самоходна минохвъргачна батарея и използването на вертолети за огнева поддръжка AH-64D Apache и изведените средства за стрелба с право мерене.

След изтегляне на собствената авиация, започва изпълнението на вторият огневи налет по нанасяне на огнево поразяване на противника за осигуряване успешно провеждане на контратаката. За забавяне темпа за придвижване на подхождащите резерви на противника изнасящ се в направление вис. Ухла, средствата за далечна огнева поддръжка на старшият командир изпълниха огнева задача в интерес на формированията провеждащи контраатака.

Изведените средства за стрелба с право мерене – танковия взвод от Гърция и самоходният противотанков взвод от Италия, както и щатният противотанков взвод също откриха огън по разкрити бронирани средства на противника.

В района на вис. Бозалък чаир наблюдавахме маньовъра на реактивната батарея с БМ-21 „Град“ от състава на 4-и артилерийски полк-Асеновград, която се развърна на временна огнева позиция. След изпълнение на огневата задача в интерес на контраатакуващите формирования, батареята се сне от огневите позиции и се изнесе в район за попълване на боекомплекта от изстреляни реактивни снаряди с готовност за изпълнение на нови задачи.

Танковият взвод от Гърция, въоръжен с ОБТ Leopard-2 A6HEL, и самоходният противотанков взвод от Италия с колесна бойна машина Centauro II откриха огън по разкритите по предния край бронирани средства на противника. Гръцкия танков взвод демонстрира и маньовър по смяна на огневите позиции на своите танкове.

Огън по разкритите огневи позиции на противниковите артилерийски формирования откри 120 mm самоходна минохвъргачна батарея смашини Б1-10 „Тунджа“. Батареята бе заела временни огневи позиции на поляната 200 m северно от пункта за наблюдение – вис. „Шишево“.

Основно формирование за борба с бронираните средства на противника в 3-и мб е щатният смесен противотанков взвод. В състава си взвода има 3 разчета на ПТУРК „Фагот” и 6 разчета с 73 mm тежка гранатохвъргачката СПГ-9.

По време на огневото осигуряване изнасянето и развръщането на маневрените формирования, командирът на контраатакуващият 3-и мб се намираше в наблюдателния пункт на командира на първоешалонните формирования осигуряващи рубежа от който ще се проведе контраатаката. Той бе разположен в близост до отм. 272,0 (Километричен камък). Колоната на настъпващият батальон се водеше от зам.-командира на батальона.

Развръщането на контраатакуващите формирования на рубежа за преминаване в атака в линия машини и спешаване на личния състав се извърши под прикритието на двойка гръцки вертолети за огнева поддръжка AH-64D Apache. С развръщането на вертолетите започва и прикриващият огневи налет, в който огъня на всички огневи средства се пренася по предния край на противниковата отбрана. През този огневи налет, темпа на огъня достига най-висока плътност. Поразяваха се както средствата за огнева поддръжка на противника, така и опорните пунктове от първа линия.

В хода на изнасянето и по време на атаката на контраатакуващите формирования, командирът на батальона доуточнява задачите на собствените и придадени формирования и посредством установени сигнали управлява техните действия по щатните средства за свръзка. След развръщането и преминаването в атака на настъпващите формирования, командирът на батальона ще продължи управлението на формированията от мобилен команден пункт, като ще се придвижва зад бойния ред на настъпващите формирования на разстояние даващо му възможност за добра видимост на бойното пространство и устойчиво управление на подчинените формирования.

В предвид времето за провеждане на контраатаката – по малко от 24 часа след вклиняването на противника, настъплението на маневрените формирования, се извърши при непълно оборудвани в инженерно отношение отбранителни позиции на противника. Същия не бе имал възможност да изгради миновзривни заграждения пред предния край на своята отбрана. Това създаде благоприятни условия за по-висок темп за настъпление и своевременно изпълнение на поставената задача.

Настъпващите формирования използваха резултатите от нанесените огневи удари по време на четирите огневи налета, при които бе забавено подхождането на резервите на противинка и бе постигнато необходимото огнево превъзходство във сили и средства. Така се създаде благоприятно съотношение в полза на настъпващите формирования. Това от своя страна създаде предпоставки за провеждане на успешна контраатака с висок темп за настъпление.

С преминаване на рубежа на предните отбраняващи се формирования, огън по предния край на отбраната на противника откриваха всички огневи средства. Изпълненият залп от българската танкова рота бе началото на започналата контраатака.

Бойният ред на контрактуващият 3-и мб с придадени и поддържащи формирования от дясно-наляво бе както следва: на десният фланг атакува 3-а мр без един механизиран взвод на бойни машини МТ-ЛБ, ротата бе усилена с български танков взвод с танкове Т-72М1 и италиански самоходен противотанков взвод с машини Centauro II. В средата настъпваше танкова рота с Т-72М1 без един танков взвод. Тя бе усилена с български механизиран взвод с МТ-ЛБ, а на левия фланг настъпва 1-а механизирана рота без един механизиран взвод с бойни машини М1117 Guardian и с Commando Select.

Настъплението на батальона се поддържаше от огъня на 120 mm самоходна минохвъргачна батарея, която по команда от центъра за координиране на огневата поддръжка преминава към изпълнение на методичен огън по огнево съпровождане на настъпващите формирования посредством изпълнение на съсредоточени огньове по новоразкрити цели северозападно от височина Бухлава чука.

Спешеният личен състав от бойните машини, използвайки бронираните средства за прикритие се движи зад тях и води огън по разкрити цели на противника с щатното стрелково и колективно оръжие.

Танковият взвод от Гърция изведен за стрелба с право мерене, след преминаване на контрааатакуващите формирования през бойният му ред, формира общовойскови резерв на батальона. Щатният смесен противотанков взвод на батальона след участието си в прикриващият огневи налет, се сне от огневия рубеж, натоварва личния състав и материалната част на товарни автомобили с повишена проходимост и се движи зад бойния ред на батальона като формира противотанков резерв на десния фланг с готовност за развръщане на непланови рубежи за решаване на внезапно възникнали задачи в хода на настъпателния бой.

В точно определено време, условно наречено Ч, атакуващите формирования атакуват предния край на противниковата отбрана. Това време е предварително планирано и е изключително важно да бъде спазено, защото при организиране на взаимодействието между настъпващите формирования и формированията осигуряващи огневото поразяване е необходимо огъня на артилерийските системи да бъде пренесен в дълбочина на разположение на противника, за да се избегне поразяване на собствените формирования от т. нар. „приятелски“ огън.

По време на атаката, командирът на батальона води наблюдения на бойното поле и управлява действията на подчинените си формирования от КЩМ. При необходимост чрез използване на сигнали, в съответствие с разработената синхронизираща матрица за боя, влияе върху разпределението на задачите и обектите за атака. Огъня на танковете и бойните машини на ротите се целеуказва и разпределя от командирите на роти. Командирите на взводове и младшия команден състав управляват и разпределят огъня на подчинените си механизирани взводове и механизирани отделения.

В резултат от огневото поразяване и получените загуби в личен състав и техника, противника бе разколебан в своите действия и започва оттегляне към естествено силния рубеж на височината Гелинджир за удържане на отбраната си.

По време на огневото съпровождане на атакуващите формирования артилерийската разузнавателна група на батальона обслужва стрелбата на самоходната минохвъргачна батарея. Води се непрекъснато разузнаване на бойното поле, засичат местоположението на разривите на мините на собствените минохвъргачки. При необходимост коригират огъня и правят оценка на загубите в следствие на огневото поразяване.

Под прикритието на огъня на самоходната минохвъргачна батарея формированията продължаха настъплението на висок темп в направление 38-и бункер – артилерийска вишка. Механизираните и танкови формирования водеха огън по отстъпващият противник. Оттеглянето на противника се имитираше с използване на мишени, които бяха подредени предварително от обслужващият персонал на полигона по утвърден сценарии съответстващ на замисъла на ръководителя на учението.

Командирът на батальона, с напредване на бойният ред на настъпващите формирования по бойното поле, промени мястото на своя командно-наблюдателен пункт. От стационарен той става мобилен. Управлението се осъществява от КЩМ, с която на надскоци командирът се предвижи зад бойният ред на батальона си. Наред със смяната на позицията на КНП на батальона, личният състав от смесеният противотанков взвод бе натоварен на щатните транспортни средства и се изнесе зад бойният ред на батальона с готовност да се развърне на указан рубеж в хода на настъплението. 120 mm самоходна минохвъргачна батарея също получи задача да смени огневата позиция. Снемането от заеманите огневи позиции, извършването на марш и заемането на новите огневи позиции се извърши под ръководството на старшият офицер на батареята.

С оттегляне на противника на естествено силния от тактическа гледна точка рубежа арт. вишка – вис. Рошавата, противника забавя темпа за настъпление на 3-и мб. Отчитайки достигнатия рубеж, разкритата групировка на противника, огневите средства и огневата му система, КБ оценява обстановката и постави нови задачи на настъпващите маневрени формирования, като промени техните направления за настъпление.

За развитие на успеха на настъпващите формирования и запазване на високият темп за настъпление той поиска разрешение да използва резерва си - танковия взвод от Гърция. Към рубежа за въвеждане в бой, резервът се изнесе в предбоен ред на максимална скорост, а с подхождането към вис. Рошавата, се развърна в боен ред. Въвеждането на резерва се извърши на левия фланг на 1-а мр от 3-и мб под непосредствената поддръжка на двойка ударни вертолети AH-64D Apache със задача да нанесе удар във фланг и окончателно да сломи съпротивата на оттеглящият се противник.

С въвеждането на резерва, бойните машини на механизираните формирования и танковете формираха единен брониран боен ред и използвайки резултатите от огневото поразяване на противника от вертолетите за огнева поддръжка и ударите на собствената артилерия, продължиха настъплението си в направление: артилерийска вишка – вис. Ухлата.

Бойният ред който от дясно наляво е: отдясно 3-а мр без един мв, усилена с по един тв от България и самоходен противотанков взвод от Италия, в средата тр без един тв усилена с мв и отляво мр без един мв усилена с тв от Гърция. Общовойскови резерв – един мв от състава на 1-а мр. Формирования за огнева поддръжка – 120 mm щатна самоходна минохвъргачна батарея и щатния смесен противотанков взвод.

Основно правило в настъпателния общовойскови бой е след въвеждане в бой на формированието определено за резерв, да се заделят сили и средства за формиране на нов резерв от собствените, освен в случаите в които резерв може да се предаде от друго формирование, определено от старшият командир. В конкретното учение, един от механизираните взводове на лявофланговата 1 мр се извежда от бойният ред на ротата и става общовойскови резерв на командира на 3-и мб. Формированията от 3-и мб продължиха настъплението си по западните скатове на вис. Ухлата със задача пълно унищожаване на оттеглящият се противник и възстановяване целостта на отбраната.

Противникът бе разколебан в своите действия. Отделни гнезда на съпротива се поразяваха с огъня на минохвъргачната батарея, оръдията на танковете и картечниците на бойните машини. С преминаване на противника към оттегляне, командира на батальона взе решения маневрените формирования да започнат преследване в направление арт. вишка – вис. Ухлата.

Настъпващите механизирани и танкови формирования, управлявани от своите командири и използвайки резултатите от огневото поразяване на оттеглящия се противник продължиха настъплението.

Изнасянето на логистичните формирования на батальона в хода на настъплението се осъществява на надскоци след настъпващите роти под ръководството на зам.-командира по логистичното осигуряване. Тези формирования в хода на боя се разполагат в определените им райони разсредоточено, като се спазват мерките за маскировка и се използват защитните свойства на местността.

С достигане на господващата височина от контраатакуващата бронегрупа бе възстановена целостта на отбраната на Многонационалната бригада и с това бе постигната целта на учението.

Навигирайте с бутоните под снимката, за да разгледате галерията!


„Пирински страж – 23“ Част 3 Вихрената контраатака на бронегрупата (ОГРОМНА ОГНЕВА БРОНЕТАНКОВА ГАЛЕРИЯ)

ПРЕДИШНА СНИМКА 1/36 СЛЕДВАЩА СНИМКА

loading...

Други публикации


Напиши коментар

Коментари: 0

Социални мрежи

Вход

Запомни ме на това устройство

Регистрирай се Забравена парола

Последни

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Морски архиви

Прочети още

Броячка